Skip to main content
Kapasite planlaması test ortamı
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Kapasite planlama önerilerini geliştirmek amacıyla, testler sanal makineler kullanılarak ölçeklendirilen dağıtılmış bir Windows Azure Packdağıtımında gerçekleştirilmiştir.

Bileşen

RAM

İşlemciler

Windows Azure Pack

4 GB

2 çekirdekli sanal makineler

Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı

16 GB

16 çekirdekli sanal makineler

System Center Virtual Machine Manager

4 GB

2 çekirdekli sanal makineler

Windows Azure Pack: Web Siteleri

4 GB

2 çekirdekli sanal makineler

Hizmet Veri Yolu

4 GB

2 çekirdekli sanal makineler

SQL Server kaynak sağlayıcısı

4 GB

2 çekirdekli sanal makineler

Katman

Bileşenler

Yüksek kullanılabilirlik

Notlar

Yönetim katmanı

AD FS*, Yönetim Sitesi, Yönetim API'si, Kiracı API'si, Service Provider Foundation, System Center Virtual Machine Manager, Kullanım

Her biri Microsoft Ağ Yükü Dengeleyicilerinin arkasında olan iki düğüm.

Bu bileşenler yönetici özelliğine sahiptir ve Internet'e açık değildir.Bu katmandaki tüm sanal makineler, yönetim Active Directory'sine kaydedilmiştir.

Kiracı katmanı

AD FS Proxy*, Kiracı Sitesi, Kiracı Kimlik Doğrulama Sitesi, Kiracı Genel API'si

Her biri donanım yük dengeleyicilerinin arkasında olan iki düğüm.

Bu bileşenler İnternet'e açık ve kiracıya yönelik işlevselliğe sahip olmalıdır.

Hizmetler katmanı

Windows Azure Pack: Web Siteleri, Hizmet Veri Yolu, SQL Server kaynak sağlayıcısı

Her biri Microsoft Ağ Yükü Dengeleyicilerinin arkasında olan iki düğüm.

Hizmet olarak platform (PaaS) hizmetleri.

*Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) 2 düğümlü bir grup olarak ayarlanmış ve yığına kimlikler sağlamak için kullanılmıştır.AD FS işlevselliğine proxy oluşturmak için Kiracı katmanında bir Web Uygulaması proxy'si ayarlanmıştır.

Tüm katmanlar uygun güvenlik duvarlarını ve ağ sınırlarını içermektedir.