DNS Sunucusu Yükleme

Uygulama Alanı: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucusunu yükleme, varolan bir Windows Server 2008 sunucusuna DNS sunucusu rolü eklemeyi içerir. Ayrıca Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ni (AD DS) yüklediğinizde de DNS sunucusu rolünü yükleyebilirsiniz. Bu, DNS etki alanı ad alanınızı AD DS etki alanı ad alanı ile tümleştirmek istediğinizde, DNS Sunucusu rolünü yükleme için tercih edilen yöntemdir.

Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

DNS sunucusu yüklemek için
 1. Sunucu Yöneticisi'ni açın. Sunucu Yöneticisi'ni açmak için Başlat'ı ve Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Sonuçlar bölmesinde Rol Özeti altında, Rol ekle'yi tıklatın.

 3. Rol Ekle Sihirbazı'nda Başlamadan Önce sayfası görünürse İleri'yi tıklatın.

 4. Roller listesinde DNS Sunucusu'nu tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

 5. DNS Sunucusu sayfasında, bilgileri okuyup İleri'yi tıklatın.

 6. Yükleme Seçeneklerini Onayla sayfasında DNS Sunucusu rolünün yükleneğinden emin olun ve Yükle'yi tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bilgisayarınızı statik IP adresi kullanacak şekilde yapılandırmanızı öneririz. DNS sunucusu DHCP ile atanmış dinamik adresler kullanmak üzere yapılandırılmışsa, DHCP sunucusu DNS sunucusuna yeni bir IP adresi atadığında, bu DNS sunucusunun önceki IP adreslerini kullanmak üzere yapılandırılmış olan DNS istemcileri önceki IP adresini çözümleyemeyecek ve DNS sunucusunu bulamayacaktır.

 • DNS sunucusunu yükledikten sonra, bunu ve bölgelerini nasıl yöneteceğinize karar verebilirsiniz. Sunucu önyüklemek ve bölge dosyalarında değişiklik yapmak için bir metin düzenleyici kullanabilirsiniz, ancak bu yöntemin kullanılması önerilmez. DNS Yöneticisi ve DNS komut satırı aracı dnscmd, bu dosyaların bakımını kolaylaştırır ve mümkün olduğunda kullanılmalıdır. DNS Yöneticisi'ni veya komut satırını kullanarak bu dosyaları yönetmeye başladıktan sonra, bunların el ile düzenlenmesi önerilmez.

 • AD DS ile tümleşik DNS bölgelerini yalnızca DNS Yöneticisi veya dnscmd komut satırı aracı ile yönetebilirsiniz. Bu bölgeleri bir metin düzenleyici ile yönetemezsiniz.

 • AD DS ile tümleşik bölgeleri barındıran bir DNS sunucusunu kaldırırsanız, bu bölgeler depolama türlerine göre kaydedilir veya silinir. Tüm depolama türlerinde, bölge verileri diğer etki alanı denetleyicilerinde veya DNS sunucularında barındırılır. Kaldırdığınız DNS sunucusu bölgeyi barındıran son DNS sunucusu değilse, bölge verileri silinmez.

 • Standart DNS bölgelerini barındıran bir DNS sunucusunu kaldırırsanız, bölge dosyaları %systemroot%\system32\Dns dizininde kalır, ancak DNS sunucusu yeniden yüklendiğinde bu veriler yeniden yüklenmez. Eski bir bölge ile aynı ada sahip yeni bir bölge oluşturursanız, yeni bölge dosyası eski bölge dosyasının yerini alır.

 • DNS sunucuları, DNS sunucusu ön yükleme ve bölge verilerini metin dosyalarına yazarken daha yeni olan BIND 8 biçimini değil, eski BIND 4 sunucuları tarafından tanınan Berkeley Internet Ad Etki Alanı (BIND) dosya biçimini kullanır.

Ek başvurular

Topluluk İçeriği

Ekle
Show: