Dosya ve Klasörlerde İzin Ayarlama, Görüntüleme, Değiştirme veya Kaldırma

Uygulama Alanı: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Bir dosya veya klasör oluşturulduğunda, Windows bu nesneye varsayılan izinleri atar.

Değiştir bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük izindir. Bu konudaki "Dikkat edilecek diğer noktalar" bölümündeki ayrıntıları inceleyin.

Dosya ve klasörler üzerindeki izinleri düzenlemek, görüntülemek, değiştirmek veya kaldırmak için
 1. İzin ayarlamak istediğiniz dosya veya klasörü sağ tıklatın, Özellikler'i ve ardından Güvenlik sekmesini tıklatın.

 2. Nesne İçin <İzinler> iletişim kutusunu açmak için Düzenle’yi tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grup ya da kullanıcı adları kutusunda görünmeyen bir grup veya kullanıcının izinlerini ayarlamak için Ekle'yi tıklatın. İzinlerini düzenlemek istediğiniz grubun veya kullanıcının adını yazıp Tamam'ı tıklatın.

  • Varolan bir grup veya kullanıcıdaki izinleri değiştirmek veya kaldırmak için grup veya kullanıcının adını yazın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir izni vermek veya vermemek için, Kullanıcı veya Grup< için İzinler> kutusunda İzin Ver veya İzin Verme onay kutusunu seçin.

  • Grup veya kullanıcıyı Grup ya da kullanıcı adları kutusundan kaldırmak için, Kaldır’ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • İzinlerin tamamının açıklaması için bkz: İzin Girdisi İletişim Kutusu

 • Bu yordamı gerçekleştirme Kullanıcı Hesabı Denetimi aracılığıyla izinlerin yükseltilmesini gerektirebilir.

 • Windows Gezgini'ni açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelip Donatılar'ı ve ardından Windows Gezgini'ni tıklatın.

 • Dosya ve klasör izinlerini yalnızca NTFS kullanmak üzere biçimlendirilmiş sürücülerde ayarlayabilirsiniz.

 • İzinleri değiştirmek için öğenin sahibi olmalısınız veya öğenin sahibi size bunun için izin vermiş olmalıdır.

 • Bir klasör için Tam Denetim izni verilen grup veya kullanıcılar, dosya ve alt klasörleri koruyan izinlere bakılmaksızın o klasördeki dosya ve alt klasörleri silebilir.

 • Kullanıcı veya Grup< için İzinler> altındaki onay kutuları soluk görüntüleniyorsa veya Kaldır düğmesi kullanılamıyorsa, dosya veya klasör izinlerini üst klasörden devralmıştır.

 • Yeni kullanıcı veya grup eklerken, bu kullanıcı veya grup varsayılan olarak Okuma ve Çalıştırma, Klasör İçeriğini Listeleme ve Okuma izinlerine sahip olur.

Ek başvurular

Topluluk İçeriği

Ekle
Show: