Uzak Bilgisayarı Yeniden Başlatma veya Kapatma ve Nedenini Belgeleme

Uygulama Alanı: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Bu özelliği kullanmak için uzak bilgisayarda Uzak Kayıt Defteri hizmetinin etkinleştirilmiş olması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Uzak Kayıt Defteri Hizmetini Etkinleştirme.

Uzak Kayıt Defteri'ne erişim veya uzak bilgisayarda Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir.

Windows arabirimini kullanarak

Windows arabirimini kullanarak uzak bilgisayarı yeniden başlatma veya kapatma ve nedenini belgeleme
 1. Sırasıyla Başlat'ı, Tüm Programlar'ı, Donatılar'ı ve Komut İstemi'ni tıklatın.

 2. Uzaktan Kapat iletişim kutusunu (Shutdown.exe) görüntülemek için shutdown /i yazın.

 3. Bilgisayar adı girmek için Bilgisayarlar altından Ekle'yi tıklatın veya Bilgisayar Bul iletişim kutusunu açmak için Gözat'ı tıklatın.

 4. Bu bilgisayarların ne yapmasını istersiniz alanında Yeniden Başlat veya Kapat'ı tıklatın.

 5. Yeniden başlama veya kapanma için listeden uygun nedeni seçin.

  noteNot
  Bir açıklama gerekirse, metin kutusuna en az bir karakter girinceye kadar Tamam düğmesi kullanılamayacaktır.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Komut İstemi'ni açmanın bir başka yöntemi şudur: Başlat'ı tıklatın, Ara kutusunun içini tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.

 • Kapanma Olayı İzleyicisi'nin bilgileri kaydetmesi için uzak bilgisayarda Uzak Kayıt Defteri hizmeti etkinleştirilmiş olmalıdır.

 • Bir uzak bilgisayarı kapatmak veya yeniden başlatmak için, uzak bilgisayarda Uzaktan Yönetim ve Windows Yönetim Araçları güvenlik duvarı özel durumları etkin olmalıdır.

Ek başvurular

Bir komut satırı kullanarak

Uzak bilgisayarda Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir.

Komut satırını kullanarak uzak bilgisayarı yeniden başlatma veya kapatma ve nedenini belgeleme
 1. Sırasıyla Başlat'ı, Tüm Programlar'ı, Donatılar'ı ve Komut İstemi'ni tıklatın.

 2. shutdown /[r|s] /m \\ BilgisayarAdı /c " Açıklama " /d [u|p] <xx>:<yy> yazıp ENTER tuşuna basın.

 

Değer Açıklama

/r

Uzak bilgisayarı yeniden başlatır.

/s

Uzak bilgisayarı kapatır.

/m \\ BilgisayarAdı

Hedef bilgisayarı belirtir.

/c " Açıklama "

Kapanmanın nedeni hakkında ayrıntılı açıklama yapmanıza olanak sağlar. En çok 511 karakter kullanabilirsiniz. Açıklamalar tırnak işaretleri içine alınmalıdır.

/d [u|p] xx : yy

Sistemin yeniden başlatılmasının veya kapatılmasının nedenini listeler; burada xx 0 ile 255 arasında önemli bir neden numarasını ve yy 0 ile 65.535 arasında önemsiz bir neden numarasını belirtir.

/force

Oturum açmış başka kullanıcılar varsa bilgisayarı kapanmaya zorlar. Bu kullanılmazsa ve uzak bilgisayarda oturum açmış kullanıcılar varsa, bilgisayar kapanmaz veya yeniden başlamaz.

ImportantÖnemli
Bilgisayarı kapanmaya veya yeniden başlamaya zorlarsanız, oturum açmış olan kullanıcılar çalışmalarını kaydetme fırsatı bulamaz.

/t xxx

Sistem kapatılmadan veya yeniden başlatılmadan önceki zaman aşımı süresini xxx saniye olarak ayarlar. Geçerli aralık 0-600 saniye olup, varsayılan değer 30'dur. /t bayrağını kullanmak /force seçeneğini zorunlu kılar.

shutdown komutu ve ek seçenekler hakkında daha fazla bilgi için komut isteminde shutdown /? yazın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Komut İstemi'ni açmanın bir başka yöntemi şudur: Başlat'ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunun içini tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.

 • Kapanma Olayı İzleyicisi'nin bilgileri kaydetmesi için uzak bilgisayarda Uzak Kayıt Defteri hizmeti etkinleştirilmiş olmalıdır.

 • Bir uzak bilgisayarı kapatmak veya yeniden başlatmak için, uzak bilgisayarda Uzaktan Yönetim ve Windows Yönetim Araçları güvenlik duvarı özel durumları etkin olmalıdır.

Ek başvurular

Topluluk İçeriği

Ekle
Show: