Ağ yöneticisi hesabı nedir?

Uygulama Alanı: Windows SBS 2008

Bir ağ yöneticisi kuruluşunuzun yerel ağını yönetir; anahtarlar ve yönlendiriciler gibi ağ aygıtlarını yönetir ve korur. Bir ağ yöneticisinin gerçekleştirdiği görevler arasında aşağıdakiler bulunabilir:

  • Ağ güvenliğini yönetme

  • Ağ bağlantılı uygulamalar ve başka yazılım yükleme

  • Yazılım güncelleştirmelerini dağıtma

  • Lisanslama sözleşmelerini zorlama

  • Olağan yedeklemeleri gerçekleştirme

  • Ağın günlük etkinliklerini izleme

Windows SBS 2008 içinde herhangi bir kullanıcı hesabına, ağ yöneticisi görevlerini gerçekleştirmek için gerekli izinleri veren ağ yöneticisi rolünü atayabilirsiniz. Bir kullanıcıya ağ yöneticisi rolü atandığında, yönetici izinleri gerektiren her görev için Kullanıcı Hesabı Denetimi istemi açılır. Ancak, Kullanıcı Hesabı Denetimi istemi, ağınızı korumanıza yardımcı olmak için yüklemenin sonunda devre dışı bırakılan yerleşik Administrator hesabı için açılmaz. Yerleşik Administrator hesabını etkinleştirmemeniz ve kullanmamanız önerilir.

ImportantÖnemli
Yükleme sırasında sunucu masaüstünü kilitlerseniz (örneğin, Ctrl+Alt+Delete veya Windows logosu tuşu+L tuşlarına basarsanız), yerleşik Administrator hesabını kullanarak masaüstünün kilidini açabilirsiniz.

Masaüstünün kilidini açmak için Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basın. Oturum açma isteminde kullanıcı olarak Administrator yazın ve sonra ENTER tuşuna basın. DCPromo çalışmadan önce parola yeni ağ yöneticisi parolası ile eşleşmesi için ayarlanır.

Show: