Görev Zamanlayıcı’yı Başlatma

Uygulama Alanı: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista

Windows arabirimini veya komut satırında tek bir komut kullanarak Görev Zamanlayıcı MMC ek bileşenini başlatabilirsiniz. Görev Zamanlayıcı aynı zamanda %SYSTEMROOT%\System32 klasöründe Taskschd.msc dosyası çift tıklatılarak da başlatılabilir.

Windows arabirimini kullanarak Görev Zamanlayıcı'yı çalıştırmak için
  1. Başlat düğmesini tıklatın.

  2. Denetim Masası'nı tıklatın.

  3. Performans ve Bakım'ı tıklatın.

  4. Yönetimsel Araçlar’ı tıklatın.

  5. Görev Zamanlayıcı’yı çift tıklatın.

Komut Satırından Görev Zamanlayıcı’yı Çalıştırmak İçin
  1. Komut istemini açın. Komut istemini açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve Komut İstemi'ni tıklatın.

  2. Komut istemine Taskschd.msc yazın.

Schtasks.exe komut satırı aracı kullanıcının Görev Zamanlayıcı MMC ek bileşeni kullanarak tamamlayabileceği benzeri birçok işlemi tamamlamasını sağlar. Bu araç kullanıcının yerel veya uzak bilgisayarda görevler oluşturmasını, silmesini, sorgulamasını, değiştirmesini, çalıştırmasını ve sonlandırmasını sağlar. Bu araç %SYSTEMROOT%\System32 klasöründe yer alır. Aracın yardımını görüntülemek için komut istemi penceresine Schtasks.exe /? yazın.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show: