WMS WMI Olay İşleyicisi

WMI Olay İşleyicisi eklentisi, Windows Media Services'ın hangi Windows Yönetim Araçları (WMI) olaylarını bildirdiğini denetler. Hangi olayların bildirileceğini tek tek seçebileceğiniz gibi, Tümünü Seç veya Tümünü Temizle'yi tıklatarak da seçebilirsiniz. Bu eklentinin Genel sekmesinde aşağıdaki seçenekleri yapılandırabilirsiniz.

 

Öğe Açıklama

Sunucu

Sunucunun durumu değiştiğinde veya sunucu özelliklerinde bir değişiklik yapıldığında çağrılan olayları bildirmek için bu onay kutusunu seçin.

İstemci

Bir istemci sunucuya bağlandığında veya bağlantısını kestiğinde veya kayıttan yürütme modunu değiştirdiğinde, örneğin kullanıcı bir dijital ortam dosyasını ileri sardığında veya durdurduğunda çağrılan olayları bildirmek için bu onay kutusunu seçin.

Sınır

Bir yayımlama noktasının veya sunucunun sınırları değiştirildiğinde veya bu sınırlara ulaşıldığında çağrılan olayları bildirmek için bu onay kutusunu seçin. 

Çalma listesi

Yayın çalma listeleriyle ilgili etkinlik tarafından çağrılan olayları bildirmek için bu onay kutusunu seçin. 

Önbellek

İçeriğin önbelleğe alınmasıyla ilgili olan, isabetli önbellek okuması veya isabetsiz önbellek okuması gibi etkinlik tarafından çağrılan olayları bildirmek için bu onay kutusunu seçin. 

Yayımlama noktası

Bir yayımlama noktasının durumu değiştiğinde veya eklenti özelliklerinde bir değişiklik yapıldığında çağrılan olayları bildirmek için bu onay kutusunu seçin. 

Eklenti

Sunucu veya yayımlama noktası eklentileriyle ilgili bir etkinlik tarafından çağrılan olayları bildirmek için bu onay kutusunu seçin. 

noteNot
Bu eklenti Windows Media Services hizmeti ile diğer hizmetler ve programlar arasında olay bilgilerinin iletilmesinden sorumludur. Bildirilen olayların değiştirilmesi, Windows Media Services ek bileşeni ve Web Windows Media Services Yöneticisi'ni içeren istemci programlarında sorunlara yol açabilir.

noteNot
İstemci olayları çok sayıda ve çok sık olduğu için, olay işleyicisi bunları varsayılan olarak bildirmez. İstemci olaylarını bildirmeyi seçerseniz, işlemcisinin aşırı yüklenmediğinden emin olmak için sunucunuzun performansını dikkatle izleyin.

noteNot
Olay sınıfları ve özel olay işleyicilerin oluşturulması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows Media Services SDK.

Show: