Denetim Listesi: Uzak Masaüstü Lisansı Yükleme Önkoşulları

Uygulama Alanı: Windows Server 2008 R2

RD Lisansı, her aygıtın veya kullanıcının Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RD Oturum Ana Bilgisayarı) sunucusuna bağlanması için gereken Uzak Masaüstü istemci erişim lisanslarını (RDS CAL) yönetir. RD Lisansı uygulamasını, bir Uzak Masaüstü lisans sunucusunda RDS CAL'lerin yüklenmesi, verilmesi ve kullanım durumunun izlenmesi için kullanırsınız.

Bu denetim listesinde, yöneticilerin RD Lisansı yükleyip yapılandırmadan önce gerçekleştirmeleri gereken görevleri verilmektedir.

 

Görev Başvuru

Uzak Masaüstü lisans sunucusuna gerek olup olmadığını belirleyin.

Uzak Masaüstü, bir bilgisayarı uzaktan yönetmek için iki eşzamanlı bağlantıyı destekler. Bu bağlantılar için lisans sunucusuna gerek yoktur.

Lisans sunucusunun RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucularının işletim sistemini desteklediğini doğrulayın.

Windows Server 2008 R2 işletim sistemindeki RD Lisansı, aşağıdaki işletim sistemlerini çalıştıran RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucularını destekler:

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008

  • Windows Server 2003 R2

  • Windows Server 2003

  • Windows 2000

noteNot
Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir RD Oturum Ana Bilgisayarı, RDS CAL isteğinde bulunmak için Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2008 çalıştıran bir lisans sunucuyla iletişim kurabilir.

Ne tür RDS CAL'ler kullanacağınızı belirleyin.

Uzak Masaüstü Hizmetleri İstemci Erişim Lisansları (RDS CAL)

Uygun sayıda ve türde RDS CAL satın alın.

İstemci Erişim Lisansları Satın Alma (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81077) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

Uzak Masaüstü lisans sunucusu için bulma kapsamını belirleyin. (İsteğe bağlı)

Uzak Masaüstü Lisans Sunucusu Bulma

Ek başvurular

Topluluk İçeriği

Ekle
Show: