Kablosuz LAN Hizmetine Genel Bakış

Uygulama Alanı: Windows Server 2008 R2

Kablosuz LAN hizmeti, Windows Server® 2008 R2 ve Windows Server® 2008 işletim sistemlerinde bulunan ve kablosuz WLAN Otomatik Yapılandırma hizmetini etkinleştirmek ve otomatik başlangıç amacıyla WLAN Otomatik Yapılandırma hizmetini yapılandırmak için kullanabileceğiniz bir özelliktir. WLAN Otomatik Yapılandırma hizmeti etkinleştirildikten sonra, bilgisayarın otomatik olarak bağlanacağı kablosuz ağı dinamik olarak seçer ve kablosuz ağ bağdaştırıcısındaki gerekli ayarları yapılandırır. Bir kablosuz ağ kullanılabilir olduğunda daha fazla tercih edilen bir kablosuz ağı otomatik olarak seçerek bu ağa bağlanmak da buna dahildir.

Kablosuz LAN Hizmeti ve WLAN Otomatik Yapılandırma Hizmeti

Kablosuz LAN Hizmeti, bilgisayarda yüklü bir IEEE 802.11 kablosuz bağdaştırıcı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, WLAN Otomatik Yapılandırma hizmetini yapılandıran bir özelliktir. WLAN Otomatik Yapılandırma hizmeti etkinleştirildiğinde, bilgisayarda yüklü olan tüm kablosuz ağ bağdaştırıcılarını numaralandırır, IEEE 802.11 kablosuz bağlantıları yönetir ve kablosuz istemciyi kablosuz ağa bağlanacak şekilde yapılandırmak için gereken ayarları içeren kablosuz bağlantı profillerini yönetir. WLAN Otomatik Yapılandırma varolan bir kablosuz ağa bağlanmanıza, kablosuz ağ bağlantısı ayarlarını değiştirmenize, yeni bir kablosuz ağ bağlantısını yapılandırmanıza ve tercih edilen kablosuz ağları belirlemenize olanak verir. WLAN Otomatik Yapılandırma ayrıca yeni kablosuz ağlar kullanılabilir olduğunda sizi bilgilendirir. Kablosuz ağlar arasında geçiş yaptığınızda, WLAN Otomatik Yapılandırma, kablosuz ağ bağdaştırıcısı ayarlarınızı yeni ağın ayarlarıyla aynı olacak biçimde dinamik olarak güncelleştirir ve ağ bağlantısı oluşturulmaya çalışılır.

Bir kablosuz ağa ilk kez bağlanıyorsanız, WLAN Otomatik Yapılandırma hizmeti etkinleştirilmişse temel ağ ayarlarını yapılandırır. Ancak veri şifreleme türü veya ağ anahtarı gibi ek ayarlar hesabınız için Active Directory'deki Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkeleri aracılığıyla otomatik olarak yapılandırılmamışsa bu ayarları yapılandırmanız gerekebilir. Ağ yöneticinizden hesap izinleri atanmasını da istemeniz gerekebilir.

WLAN Otomatik Yapılandırma'yı Etkinleştirme ve Başlatma

WLAN Otomatik Yapılandırma hizmetini etkinleştirmek ve başlatmak için çeşitli yöntemler vardır:

 • Yeni Özellikler Sihirbazı

  Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2008 işletim sistemindeki Yeni Özellikler Sihirbazı'nda Kablosuz LAN Hizmeti'ni yapılandırın.

 • Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkesi

  Windows Vista® Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkesi ayarı olan İstemciler için Windows WLAN Otomatik Yapılandırma Hizmetini kullan ayarını etkinleştirin. Windows Vista Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkesi özelliklerinin Genel sekmesinde, İstemciler için Windows WLAN Otomatik Yapılandırma Hizmeti'ni kullan'ı seçin.

  Bu ayar, yöneticilerin Windows® 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2008 çalışan kablosuz istemcileri yapılandırmak ve kablosuz ağa bağlamak için WLAN Otomatik Yapılandırma Hizmeti'nin kullanılmasını belirlemelerine olanak tanır.

 • Netsh WLAN set autoconfig

  Netsh WLAN komutlarını Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 çalışan bilgisayarlarda çalıştırmak için, önce Kablosuz LAN Hizmeti'ni yüklemeniz gerekir.

  netsh wlan set autoconfig komutunu aşağıdaki sözdizimiyle kullanın:

  set autoconfig enabled={yes|no} interface=InterfaceName

  Yerel bilgisayarı yapılandırmak veya bir oturum açma komut dosyası kullanarak birden çok bilgisayarı yapılandırmak için Netsh wlan komutlarını kullanabilirsiniz.

 • Hizmetler Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeninde.

  WLAN Otomatik Yapılandırma Hizmeti'ne gidin ve sonra da hizmetin özelliklerini gereksinimlerinize uygun şekilde değiştirin.

Kablosuz hizmetlerdeki farklılıklar

Bu bölümde, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 ve Windows Vista çalışan bilgisayarlarda kablosuz yapılandırma hizmeti ile Windows Server 2003 ve Windows XP çalışan bilgisayarlarda kablosuz hizmeti arasındaki farklılıklar özetlenmiştir:

Kablosuz otomatik yapılandırma hizmet adındaki değişiklikler

 

Windows Server 2003 ve Windows XP Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 ve Windows Vista

Kablosuz otomatik yapılandırma hizmet adı:

Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmeti (WZCSVC)

Kablosuz otomatik yapılandırma hizmet adı:

WLAN Otomatik Yapılandırma hizmeti (Wlansvc)

Yayımlanan ve yayımlanmayan kablosuz ağlar için kablosuz otomatik yapılandırma ayrıntıları.

noteNot
Yayımlanan kablosuz ağlarda, kablosuz ağ adı veya Hizmet Ayarı Kimliği (SSID), kablosuz erişim noktası (AP) tarafından gönderilen İşaretleme çerçevelerinde bulunur. Yayımlanmayan ağlarda, SSID için İşaretleme çerçevesi değeri BOŞ olarak ayarlanır.

 

Windows Server 2003 ve Windows XP Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 ve Windows Vista

Windows XP ve Windows Server 2003'te, Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmeti, ağ adını yayımlayan kablosuz ağlarla bilgisayarda yapılandırılmış olan tercih edilen kablosuz ağ profillerini eşlemeye çalışır. Tercih edilen kablosuz ağ profiliyle eşlenen kullanılabilir bir ağ yoksa, WZCSVC, sıralı listedeki tercih edilen ağlardan birinin yayımlanmayan ağ olup olmadığını belirlemek üzere araştırma istekleri gönderir.

Böylece, tercih edilen listesinde bir yayımlanmayan ağın önem derecesi yayımlanan ağdan daha yüksek olsa bile, bilgisayarın yayımlanmayan ağlardan önce yayımlanan ağlara bağlanması sağlanır.

Ayrıca, Windows XP ve Windows Server 2003 kablosuz istemcileri araştırma istekleri gönderirken tercih edilen ağlar listesini duyurur.

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 ve Windows Vista işletim sisteminde, kablosuz ağ yapılandırma profillerini yayımlanan veya yayımlanmayan kablosuz ağlar olarak yapılandırabilirsiniz.

Böylece, WLAN Otomatik Yapılandırma hizmetinin, kablosuz ağlara tercih edilen ağlar listesindeki önem derecelerine göre sırayla, yayımlanan veya yayımlanmayan ağlar olmalarına bakılmaksızın bağlanmaya çalışması sağlanır.

Kablosuz ağlar yayımlanan veya yayımlanmayan olarak açıkça işaretlendikleri için, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 ve Windows Vista çalışan kablosuz istemciler yalnızca yayımlanmayan kablosuz ağlara araştırma istekleri gönderir.

Tercih edilen kablosuz ağ olmadığında davranış değişiklikleri

 

Windows Server 2003 ve Windows XP Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 ve Windows Vista

Windows XP ve Windows Server 2003'te, tercih edilen bir kablosuz ağa bağlanılamazsa ve kablosuz istemci tercih edilenler listesinde olmayan kablosuz ağlara otomatik bağlantıyı engelleyecek biçimde yapılandırılmışsa (varsayılan ayardır), Kablosuz Otomatik Yapılandırma hizmeti bir rasgele kablosuz ağ adı oluşturur ve kablosuz ağ bağdaştırıcısını altyapı moduna yerleştirir. Ancak rasgele kablosuz ağın bir güvenlik yapılandırması olmadığı için, kötü amaçlı bir kullanıcı rasgele kablosuz ağ adını kullanarak kablosuz istemciye bağlanabilir. Windows XP Service Pack 2 için yeni Kablosuz İstemci Güncelleştirmesi, kablosuz ağ bağdaştırıcısını bir rasgele ad, 128 bit rasgele şifreleme anahtarından oluşan bir güvenlik yapılandırması ve kablosuz ağ bağdaştırıcısının desteklediği en güçlü şifreleme yöntemiyle yapılandırarak bu davranışı giderir. Bu yeni davranış, kötü amaçlı bir kullanıcının rasgele kablosuz ağ adını kullanarak kablosuz istemciye bağlanmasını engeller.

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 ve Windows Vista işletim sistemini çalıştıran ve Windows Vista için tasarlanan güncelleştirilmiş kablosuz sürücüleri kullanan bilgisayarlar için, kablosuz WLAN Otomatik Yapılandırma hizmeti, kablosuz ağ bağdaştırıcısını edilgen bir dinleme moduna geçirerek Windows XP ve Windows Server 2003 çalışan bilgisayarları etkileyen bu güvenlik açığını ortadan kaldırır. Kablosuz ağ bağdaştırıcısı edilgen moddayken, rasgele kablosuz ağ adı veya başka bir ad için Araştırma İsteği çerçeveleri göndermez; kötü amaçlı kullanıcılar kablosuz istemciye bağlanamaz.

noteNot
Çoğu kablosuz ağ sürücüsü Windows Vista için güncelleştirilmiştir. Windows XP için tasarlanmış bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı kullanıyorsanız, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 ve Windows Vista çalıştıran bilgisayarlar Windows XP Service Pack 2 için Kablosuz İstemci Güncelleştirmesi davranışını kullanır (güvenlik yapılandırması olan bir rasgele kablosuz ağ adı).

Daha fazla bilgi için bkz. 802.1X Kimliği Doğrulanmış Kablosuz Erişim (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=93650). (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

Topluluk İçeriği

Ekle
Show: