VPN Girdisi Oluşturma veya Değiştirme

Uygulama Alanı: Windows Server 2008 R2

Bağlantı profilinizi destekleyen sanal özel ağ (VPN) sunucusu veya sunucularıyla iletişim kurmak için gerekli olan bağlantı ve güvenlik ayarlarını yapılandırmak için bu sayfayı kullanın.

noteNot
Bu sayfa yalnızca, VPN Bağlantıları için Destek Ekleyin sayfasında bu bağlantı profili için VPN desteği istediğinizi belirttiyseniz görünür.

Bu ayarları özelleştirirseniz, VPN sunucularının benzersiz ağ kimlik doğrulaması veya yönlendirme gereksinimlerini daha iyi karşılayabilirsiniz. Belirli bir sunucu için başka bir girdi oluşturmadığınız sürece, herhangi bir VPN sunucusuna bağlanmak için varsayılan bir girdi oluşturulur ve kullanılır:

  • Önceki sihirbaz sayfasında Her zaman aynı VPN sunucusunu kullan seçeneğini tercih ettiyseniz, varsayılan girdi söz konusu VPN sunucusuna bağlanmak için kullanılan ayarlarla yapılandırılmalıdır.

  • Önceki sihirbaz sayfasında VPN sunucu listesini içeren bir metin dosyası sağladıysanız, bu sayfadaki adla eşleşen VPN girdisine sahip olmayan her sunucu için varsayılan VPN girdisi kullanılır. Örneğin, listede Sunucu-IS adlı bir VPN sunucusu varsa, Server-IS adlı bir VPN girdisi oluşturmadıkça varsayılan VPN girdisi kullanılacaktır.

 

Ayar Açıklama

Yeni

Yeni bir VPN girdisi oluşturur. Önceki sihirbaz sayfasında VPN sunucu listesini içeren bir metin dosyası kullandıysanız, varsayılan girdinin uygun olmadığı metin dosyasındaki her VPN sunucusu için bir girdi oluşturmalısınız.

Düzenle

Seçilen VPN girdisini düzenleyin.

Sil

Seçilen VPN girdisini silin. <Varsayılan> olarak işaretli girdiyi silemezsiniz.

VPN girdisi ayarları hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Web sitesinde bkz. VPN Girdilerini Ekleme (sayfa İngilizce olabilir) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80953). VPN sunucu listelerini içeren metin dosyaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, VPN Desteğini Uygulama (sayfa İngilizce olabilir) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80962) sayfasındaki "Kullanıcının VPN sunucusu tercihini etkinleştirme" bölümüne bakın.

Ek başvurular

Topluluk İçeriği

Ekle
Show: