TechNet
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Küme Modeli Seçme

Küme modeli seçme

Kümeler artan karmaşıklık sırasında üç yapılandırma modelinde kategorilere ayrılabilir. Her küme modeli farklı bir çekirdek kaynağı türü kullanır. Bu bölümde tüm modeller açıklanır ve her birine uyan uygulama türlerine örnekler verilir. Üç model şunlardır:

 

Küme Modeli Normal Dağıtımlar Küme Yapılandırma Verileri Nerede Saklanır?

Tek düğümlü küme

Dağıtım ve sınama platformları.

Çekirdek kaynağı, küme yapılandırma verilerinin son kopyasının bakımını bir küme depolama ortamı aygıtında veya yerel olarak sağlar. Yerel Çekirdek kaynak türü kullanır.

Tek çekirdekli aygıt kümesi

Küme depolama aygıtındaki yüksek kullanılabilirliğe sahip uygulamalar.

Çekirdek kaynağı, küme yapılandırma verilerinin son kopyasını, tüm düğümlere bağlı tek küme depolama aygıtında sağlar. Fiziksel Disk kaynak türü (veya diğer depolama ortamı sınıfı kaynak türünü) kullanır.

Çoğunluk düğüm kümesi

Coğrafi olarak farklı yerlere dağılmış sunucu kümeleri:

Her düğüm kendi küme yapılandırma verilerinin kopyasını saklar. Çekirdek kaynağı, küme yapılandırma verilerinin düğümler boyunca tutarlı olmasını sağlar. Çoğunluk Düğüm Kümesi kaynak türü kullanır.

Önemli

  • Çoğunluk düğüm kümeleri, Özgün Donanım Üreticisi'nin (OEM), Bağımsız Yazılım Satıcısı'nın (LSV) veya Bağımsız Donanım Satıcısı'nın (IHV) sunduğu küme çözümünün bir parçası olarak denetimli ve hedeflenen senaryolarda en iyi şekilde kullanılır. Windows NT ve Windows 2000'de bulunan standart küme modeli olan tek çekirdek aygıt sunucu kümesi, küme dağıtım gereksinimlerinizden büyük bir çoğunluğunu karşılar.

Küme dağıtımı seçenekleri hakkında bilgi için, bkz: Küme dağıtımı ve işlem seçenekleri.

Topluluk İçeriği

Show:
© 2016 Microsoft