Çalışan Görevi Sonlandırma

Uygulama Alanı: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista

Görevin eylemlerini tamamlamasını durdurmak için bir görevin çalışmasını sonlandırabilirsiniz. Bu, görev bir eylemi tamamlama işlemini gerçekleştirirken görevi durdurur. Yalnızca Çalışan görev istendiğinde sonlanmazsa, zorla durdur ayarı seçili görevler, sonlandırmayı denediğinizde durmuyorsa, sonlandırmaya zorlanır. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görev Ayarları.

Bazı görevleri sonlandırmak için doğru izinleriniz olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Görev Güvenlik Bağlamı.

Windows arabirimini kullanarak çalışan bir görevi sonlandırmak için
 1. Görev Zamanlayıcı açık değilse, Görev Zamanlayıcı'yı başlatın. Daha fazla bilgi için bkz. Görev Zamanlayıcı’yı Başlatma.

 2. Sonlandırmak istediğiniz görevi içeren görev klasörünü konsol ağacında bulun ve tıklatın.

 3. Konsol penceresinde, sonlandırmak istediğiniz görevi tıklatın.

 4. Eylemler menüsünden Sonlandır'ı tıklatın

 5. Bu Görevi Sonlandırmayı Onayla iletişim kutusunda Evet'i tıklatın.

noteNot
Eylemler bölmesinde Tüm Çalışan Görevleri Görüntüle… öğesini tıklatıp Çalışan Görevler iletişim kutusunda bir görev seçtikten sonra Çalışan Görevler iletişim kutusunda Görevi Sonlandır düğmesini tıklatarak da görevi sonlandırabilirsiniz.

Komut satırı kullanarak çalışan bir görevi sonlandırmak için
 1. Komut istemini açın. Komut istemini açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve Komut İstemi'ni tıklatın.

 2. Şunu yazın:

  schtasks /End [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]] /TN taskname
  

Bu komutun yardımını görüntülemek için, şunu yazın:

schtasks /End /?

Topluluk İçeriği

Ekle
Show: