Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Uzak Masaüstü Lisans Hata İletileri Sorunlarını Giderme

Lisans Hata İletileri Sorunlarını Giderme

Bu konu başlığında, istemci bilgisayarlarda görüntülenebilecek lisansla ilgili hata iletileri listelemiş ve bu hataların nedenleri ve çözümleri açıklanmıştır. Bu hata iletileri istemcilerde görüntülenmekle birlikte, hatalar genellikle Windows Server 2003 Terminal Server lisans sunucusundaki veya terminal sunucusundaki sorunlardan kaynaklanır. Bu yüzden, Terminal Server Lisans sorunlarıyla ilgilenirken, öncelikle sunucu yapılandırmasıyla ilgili hatalar veya ağ bağlantısıyla ilgili sorunlar olup olmadığını belirlemenizde yarar vardır.

Önemli

Bu konuda verilen çözümler yöneticilere yöneliktir. Yönetici değilseniz, bu hata iletilerini çözümleme konusunda yardım için sunucu yöneticinize başvurun. Yöneticiyseniz, Terminal Server sorunlarını engellemeye yardımcı olması için ve sorunları daha etkin tanılamak için Terminal Server Dağıtma Yönergeleri (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=34627) veWindows Server 2003 Terminal Server Dağıtımıyla İlgili Lisans Sorunları ve Gereksinimleri (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=23444) konularına bakmanız kesinlikle önerilir.

Nasıl bir ileti alıyorsunuz?

Yerel bilgisayarın istemci erişim lisansı yükseltilemediği veya yenilenemediği için uzak oturum bağlantısı kesildi. Lütfen sunucu yöneticisine başvurun.

Neden:  Lisans sunucusu yalnızca Kullanıcı Başına istemci erişim lisansları (CAL) vermek üzere yapılandırılmışken, terminal sunucusundaki Terminal Server lisans modu Aygıt Başına olarak ayarlanmış olabilir. Durum böyleyse, lisans sunucusu yalnızca, yükseltilmesi mümkün olmayan geçici lisanslar verir. Geçici lisansların sürelerinin dolmasına birkaç gün kaldığında, “Olay Kimliği 26, Kaynak: Uygulama Açılan Penceresi” görüntülenir. Olay iletisi, geçici lisansın süresinin dolmasına kaç gün kaldığını gösterir. Benzer biçimde, terminal sunucusunun uygulama olay günlüğünde “Olay Kimliği 1011, Kaynak TermService” görüntülenir.

Çözüm:  Terminal Server lisans modunu Aygıt Başına ayarından Kullanıcı Başına ayarına değiştirin.

Önemli

Kullanıcı Başına CAL, Terminal Server tarafından izlenmez. Bu, lisans sunucusu veritabanında Kullanıcı Başına CAL bulunsa bile, Kullanıcı Başına CAL değerinin kullanım sırasında eksiltilmediğini gösterir. Yöneticilerin, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ndeki (EULA) her kullanıcı için geçerli bir terminal sunucusu CAL'sine sahip olmasıyla ilgili zorunluluklarını ortadan kaldırmaz. Aygıt Başına CAL kullanılmıyorsa, her kullanıcı için Kullanıcı Başına CAL bulunmaması EULA koşullarının ihlali anlamına gelir.

Aşağıdaki metin Windows Server 2003’ün EULA’sından alınmıştır:

“Size iki farklı TS CAL sunulmaktadır: ‘Aygıt’ ve ‘Kullanıcı’. Her TS Aygıt CAL, tek bir Aygıtın (herhangi bir Kullanıcı tarafından kullanılan) Sunucularınızdan herhangi birinde Windows Oturumlarını yürütmesine izin verir. Her TS Kullanıcı CAL, tek bir Kullanıcının (herhangi bir Aygıtı kullanarak) Sunucularınızdan herhangi birinde Windows Oturumlarını yürütmesine izin verir. Ortamınızdaki Sunucu Yazılımında TS Aygıt CAL ve TS Kullanıcı CAL lisanslarının bir karışımını eş zamanlı olarak kullanabilirsiniz. Terminal Server’ın Kullanıcı Başına veya Aygıt Başına (varsayılan) lisanslar istemesini sağlayabilirsiniz, ancak her ikisi birden eş zamanlı olarak isteyemez.”

Ayrıca bkz:   Terminal Server Lisans modunu yapılandırma

Uzak bilgisayar oturum bağlantısı, lisans protokolündeki bir hata nedeniyle kesildi. Uzak bilgisayara yeniden bağlanmayı deneyin veya sunucu yöneticinize başvurun.

Neden:  Terminal sunucusu, lisans sunucusunu bulamamış olabilir.

Çözüm:  Aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Lisans sunucusunun gerektiği gibi yüklendiğini doğrulayın.
 2. Lisans sunucusundan Terminal Server Lisans hizmetinin çalıştığını doğrulayın.
 3. Etki Alanı Adı Sisteminin (DNS) tüm bilgisayarda gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun ve istemcinin, terminal sunucusunun ve lisans sunucusunun birbirleriyle iletişim kurabildiklerini doğrulayın. Bunun için, IP adresi, FQDN ve NetBIOS adı kullanan her bilgisayardan her bilgisayara ping komutunu çalıştırın. Ping komutlarından başarısız olan olursa, ağın DNS yapılandırmasını doğrulayın.
 4. Terminal sunucusunda, bağlantı kurulacak tercih edilen lisans sunucusunu ayarlayın. Bu işlemi, kayıt defterini veya Windows Yönetim Araçları (WMI) komut dosyasını kullanarak yapabileceğiniz gibi, Windows Server 2003 Service Pack 1’de Grup İlkesi ayarlarını veya Terminal Server Yapılandırması’nı da kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz:   Terminal Server Lisansını Yükleme; Tercih edilen Terminal Server lisans sunucularını ayarlama; Terminal Server lisans sunucusu rolleri

Çözüm:  Önceki çözüm bu sorunu çözmezse, istemcide MSLicensing kayıt defteri anahtarının ve bunun alt anahtarlarının yedeğini alın, sonra da aşağıdaki işlemleri yaparak özgün anahtarı ve alt anahtarlarını kaldırın:

 1. İstemcide aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarına gidin: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing.
 2. MSLicensing öğesini tıklatın.
 3. Kayıt Defteri menüsünde Kayıt Defteri Dosyası Ver’i tıklatın.
 4. Dosya adı kutusuna mslicensingbackup yazın ve Kaydet’i tıklatın.
 5. Daha sonra bu kayıt defteri anahtarını geri yüklemeniz gerekirse mslicensingbackup.reg dosyasını çift tıklatın.
 6. Düzen menüsünde Sil’i ve sonra da MSLicensing kayıt defteri alt anahtarını silme işlemini doğrulamak için Evet’i tıklatın.
 7. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

İstemci yeniden başlatıldığında, eksik kayıt defteri anahtarı yeniden oluşturulur.

Dikkat

Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. Kayıt defterine değişiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.

Ayrıca bkz:  RDP İstemcisinden Terminal Server Lisansı Kaldırma (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=38560)

Lisans protokolü sırasında ağ sorunları nedeniyle uzak oturum bağlantısı kesildi. Lütfen uzak bilgisayara yeniden bağlanmayı deneyin.

Neden:  Terminal sunucusu, lisans sunucusunu bulamamış olabilir.

Çözüm:  Aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Lisans sunucusunun gerektiği gibi yüklendiğini doğrulayın.
 2. Lisans sunucusundan Terminal Server Lisans hizmetinin çalıştığını doğrulayın.
 3. Etki Alanı Adı Sisteminin (DNS) tüm bilgisayarda gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun ve istemcinin, terminal sunucusunun ve lisans sunucusunun birbirleriyle iletişim kurabildiklerini doğrulayın. Bunun için, IP adresi, FQDN ve NetBIOS adı kullanan her bilgisayardan her bilgisayara ping komutunu çalıştırın. Ping komutlarından başarısız olan olursa, ağın DNS yapılandırmasını doğrulayın.
 4. Terminal sunucusunda, bağlantı kurulacak tercih edilen lisans sunucusunu ayarlayın. Bu işlemi, kayıt defterini veya Windows Yönetim Araçları (WMI) komut dosyasını kullanarak yapabileceğiniz gibi, Windows Server 2003 Service Pack 1’de Grup İlkesi ayarlarını veya Terminal Server Yapılandırması’nı da kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz:   Terminal Server Lisansını Yükleme; Tercih edilen Terminal Server lisans sunucularını ayarlama; Terminal Server lisans sunucusu rolleri

Neden:  Lisans sunucusu Windows 2000 çalıştırıyor olabilir ve sunucuya açık olarak erişim verilen kaynaklar dışında anonim bağlantıları engelleyecek şekilde yapılandırılmış olabilir.

Çözüm:  Windows 2000 lisans sunucusunda aşağıdakilerden birini yapın:

Dikkat

Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. Kayıt defterine değişiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.

 • Kayıt defterinde HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\RestrictAnonymous ifadesine gidin ve RestrictAnonymous kayıt defteri anahtarını 1 veya 0 değerine ayarlayın.
 • Yerel Güvenlik İlkeleri'nde, ilgili ilkeyi açın ve konsol ağacında Bilgisayar Yapılandırması\Windows Ayarları\Güvenlik Ayarları\Yerel İlkeler\Güvenlik Seçenekleri konumuna gidin. Burada, SAM hesap ve paylaşımlarının adsız numaralandırılmasına izin verme (RestrictAnonymous değeri 1 veya Hiçbiri'ne denktir) veya Varsayılan izinleri kullan (RestrictAnonymous değeri 0'a denktir) seçeneğini etkinleştirin.

Notlar

 • Lisans sunucusu bir Active Directory etki alanının üyesiyse ve Grup İlkesi'nde lisans sunucusu için çakışan bir güvenlik ayarı yapılandırılırsa, Grup İlkesi ayarı yerel güvenlik ayarını geçersiz kılar. Bu durumda, uygulamak istediğiniz güvenlik ayarının etkin olması için Grup İlkesi'ndeki ayarı yapılandırın.
 • Windows Server 2003 işletim sisteminde anonim bağlantıları engellemek için RestrictAnonymous değerini 2 olarak ayarlayamazsınız. Anonim kullanıcılara Everyone grubunun üyeleriyle aynı erişimin verilmesini yasaklamanız gerekirse, Yerel Güvenlik İlkeleri'nde yeni Everyone Ağ erişimi: Adsız kullanıcılara Everyone izinleri uygulansın ayarını kullanmanız gerekir.

Çözüm:  Önceki çözüm bu sorunu çözmezse, istemcide MSLicensing kayıt defteri anahtarının ve bunun alt anahtarlarının yedeğini alın, sonra da aşağıdaki işlemleri yaparak özgün anahtarı ve alt anahtarlarını kaldırın:

 1. İstemcide aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarına gidin: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing.
 2. MSLicensing öğesini tıklatın.
 3. Kayıt Defteri menüsünde Kayıt Defteri Dosyası Ver’i tıklatın.
 4. Dosya adı kutusuna mslicensingbackup yazın ve Kaydet’i tıklatın.
 5. Daha sonra bu kayıt defteri anahtarını geri yüklemeniz gerekirse mslicensingbackup.reg dosyasını çift tıklatın.
 6. Düzen menüsünde Sil’i ve sonra da MSLicensing kayıt defteri alt anahtarını silme işlemini doğrulamak için Evet’i tıklatın.
 7. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

İstemci yeniden başlatıldığında, eksik kayıt defteri anahtarı yeniden oluşturulur.

Dikkat

Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. Kayıt defterine değişiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.

Ayrıca bkz:   Windows 2000'de RestrictAnonymous Kayıt Defteri Değeri Nasıl Kullanılır? (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=38561)

İstemci bağlanmaya çalışırken bir lisans hatası oluştu. (Lisans zaman aşımına uğradı.) Lütfen uzak bilgisayara yeniden bağlanmayı deneyin.

Neden:  TCP üzerinden istemci ve terminal sunucuları arasındaki trafiği korumak için Internet Protokolü güvenliği (IPsec) kullanıyorsanız, paket bölünmeleri meydana gelebilir. Bunun sonucunda bazı paketler hedefe ulaşmayabilir ve istemciler terminal sunucularıyla bağlantı kuramayabilirler.

Çözüm:  IPsec'i, trafiği TCP yerine UDP üzerinden korumak üzere yapılandırın.

Ayrıca bkz:  IPSec İlkeleri Tanımlama

Bu bilgisayar için kullanılabilir Terminal Server istemci erişim lisansı olmadığından uzak oturum bağlantısı kesildi. Lütfen sunucu yöneticisine başvurun.

Neden:  Lisans sunucusunda verilecek başka Aygıt Başına CAL kalmamış olabilir.

Çözüm:   Lisans sunucusundaki kalan CAL'lerin sayısını belirlemek için Terminal Server Lisansı kullanın. Terminal Server Lisansı'nı açmak için, Başlat, Programlar, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve Terminal Server Lisansı'nın üzerine gelin. Lisans sunucusunda istemcilere verilmek üzere kalan CAL yoksa, gerektiği kadar CAL satın alıp yükleyin.

Ayrıca bkz:   İstemci erişim lisansları satın alma; İstemci Erişim Lisansları Yükleme; İstemci erişim lisansları satın alma ve Terminal Server lisans sunucusuna yükleme

Neden:  Lisans sunucusunda yalnızca Kullanıcı Başına CAL varken, terminal sunucusundaki Terminal Server lisans modu Aygıt Başına olarak ayarlanmış olabilir. Durum böyleyse, lisans sunucusu yalnızca yükseltilmesi mümkün olmayan geçici lisanslar verir. Geçici lisansların sürelerinin dolmasına birkaç gün kaldığında, “Olay Kimliği 26, Kaynak: Uygulama Açılan Penceresi” görüntülenir. Olay iletisi, geçici lisansın süresinin dolmasına kaç gün kaldığını gösterir. Benzer biçimde, terminal sunucusunun uygulama olay günlüğünde “Olay Kimliği 1011, Kaynak TermService” görüntülenir.

Çözüm:  Terminal Server Lisans modunu Aygıt Başına ayarından Kullanıcı Başına ayarına değiştirin.

Önemli

Kullanıcı Başına CAL, Terminal Server tarafından izlenmez. Bu, lisans sunucusu veritabanında Kullanıcı Başına CAL bulunsa bile, Kullanıcı Başına CAL değerinin kullanım sırasında eksiltilmediğini gösterir. Yöneticilerin, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ndeki (EULA) her kullanıcı için geçerli bir terminal sunucusu CAL'sine sahip olmasıyla ilgili zorunluluklarını ortadan kaldırmaz. Aygıt Başına CAL kullanılmıyorsa, her kullanıcı için Kullanıcı Başına CAL bulunmaması EULA koşullarının ihlali anlamına gelir.

Aşağıdaki metin Windows Server 2003’ün EULA’sından alınmıştır:

“Size iki farklı TS CAL sunulmaktadır: ‘Aygıt’ ve ‘Kullanıcı’. Her TS Aygıt CAL, tek bir Aygıtın (herhangi bir Kullanıcı tarafından kullanılan) Sunucularınızdan herhangi birinde Windows Oturumlarını yürütmesine izin verir. Her TS Kullanıcı CAL, tek bir Kullanıcının (herhangi bir Aygıtı kullanarak) Sunucularınızdan herhangi birinde Windows Oturumlarını yürütmesine izin verir. Ortamınızdaki Sunucu Yazılımında TS Aygıt CAL ve TS Kullanıcı CAL lisanslarının bir karışımını eş zamanlı olarak kullanabilirsiniz. Terminal Server’ın Kullanıcı Başına veya Aygıt Başına (varsayılan) lisanslar istemesini sağlayabilirsiniz, ancak her ikisi birden eş zamanlı olarak isteyemez.”

Ayrıca bkz:   Terminal Server Lisans modunu yapılandırma

Neden:  Terminal sunucusu, lisans sunucusunu bulamamış olabilir.

Çözüm:  Aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Lisans sunucusunun gerektiği gibi yüklendiğini doğrulayın.
 2. Lisans sunucusundan Terminal Server Lisans hizmetinin çalıştığını doğrulayın.
 3. Etki Alanı Adı Sisteminin (DNS) tüm bilgisayarda gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun ve istemcinin, terminal sunucusunun ve lisans sunucusunun birbirleriyle iletişim kurabildiklerini doğrulayın. Bunun için, IP adresi, FQDN ve NetBIOS adı kullanan her bilgisayardan her bilgisayara ping komutunu çalıştırın. Ping komutlarından başarısız olan olursa, ağın DNS yapılandırmasını doğrulayın.
 4. Terminal sunucusunda, bağlantı kurulacak tercih edilen lisans sunucusunu ayarlayın. Bu işlemi, kayıt defterini veya Windows Yönetim Araçları (WMI) komut dosyasını kullanarak yapabileceğiniz gibi, Windows Server 2003 Service Pack 1’de Grup İlkesi ayarlarını veya Terminal Server Yapılandırması’nı da kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz:   Terminal Server Lisansını Yükleme; Tercih edilen Terminal Server lisans sunucularını ayarlama; Terminal Server lisans sunucusu rolleri

Çözüm:  Önceki çözüm bu sorunu çözmezse, istemcide MSLicensing kayıt defteri anahtarının ve bunun alt anahtarlarının yedeğini alın, sonra da aşağıdaki işlemleri yaparak özgün anahtarı ve alt anahtarlarını kaldırın:

 1. İstemcide aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarına gidin: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing.
 2. MSLicensing öğesini tıklatın.
 3. Kayıt Defteri menüsünde Kayıt Defteri Dosyası Ver’i tıklatın.
 4. Dosya adı kutusuna mslicensingbackup yazın ve Kaydet’i tıklatın.
  Daha sonra bu kayıt defteri anahtarını geri yüklemeniz gerekirse mslicensingbackup.reg dosyasını çift tıklatın.
 5. Düzen menüsünde Sil’i ve sonra da MSLicensing kayıt defteri alt anahtarını silme işlemini doğrulamak için Evet’i tıklatın.
 6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

İstemci yeniden başlatıldığında, eksik kayıt defteri anahtarı yeniden oluşturulur.

Dikkat

Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. Kayıt defterine değişiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.

Ayrıca bkz:   Windows 2000'de RestrictAnonymous Kayıt Defteri Değeri Nasıl Kullanılır? (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=38561)

Lisans sağlamak için kullanılabilen Terminal Server lisans sunucusu olmadığından uzak oturum bağlantısı kesildi. Lütfen sunucu yöneticisine başvurun.

Neden:  Terminal sunucusu, lisans sunucusunu bulamamış olabilir.

Çözüm:  Aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Lisans sunucusunun gerektiği gibi yüklendiğini doğrulayın.
 2. Lisans sunucusundan Terminal Server Lisans hizmetinin çalıştığını doğrulayın.
 3. Etki Alanı Adı Sisteminin (DNS) tüm bilgisayarda gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun ve istemcinin, terminal sunucusunun ve lisans sunucusunun birbirleriyle iletişim kurabildiklerini doğrulayın. Bunun için, IP adresi, FQDN ve NetBIOS adı kullanan her bilgisayardan her bilgisayara ping komutunu çalıştırın. Ping komutlarından başarısız olan olursa, ağın DNS yapılandırmasını doğrulayın.
 4. Terminal sunucusunda, bağlantı kurulacak tercih edilen lisans sunucusunu ayarlayın. Bu işlemi, kayıt defterini veya Windows Yönetim Araçları (WMI) komut dosyasını kullanarak yapabileceğiniz gibi, Windows Server 2003 Service Pack 1’de Grup İlkesi ayarlarını veya Terminal Server Yapılandırması’nı da kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz:   Terminal Server Lisansını Yükleme; Tercih edilen Terminal Server lisans sunucularını ayarlama; Terminal Server lisans sunucusu rolleri

Neden:  İstemci, Terminal Server Lisansı yetkisiz kullanım süresini aşmış olabilir ve istemciye CAL vermek üzere henüz bir lisans sunucusu yüklenmemiş veya etkinleştirilmemiştir.

Çözüm:  Terminal Server Lisansı'nı yükleyin, lisans sunucusunu etkinleştirin ve kuruluşunuzdaki istemcileri desteklemeye yetecek sayıda CAL satın alıp yükleyin.

Ayrıca bkz:   Terminal Server Lisansı yetkisiz kullanım süresi; Terminal Server Lisansını Yükleme; Terminal Server Lisans Sunucusu'nu Etkinleştirme; İstemci erişim lisansları satın alma; İstemci Erişim Lisansları Yükleme; İstemci erişim lisansları satın alma ve Terminal Server lisans sunucusuna yükleme; Terminal Server lisans sunucusunu etkinleştirme

Bir güvenlik hatası nedeniyle istemci terminal sunucusuna bağlanamadı. Ağda oturum açtığınızdan emin olduktan sonra, sunucuya yeniden bağlanmayı deneyin.

Neden:  Bir Windows NT etki alanını Windows 2000 veya Windows Server 2003 uygulamasına yükselttiyseniz, terminal sunucusundaki sertifika bozulmuş olabilir. Bunun sonucunda, Windows 2000 Terminal Hizmetleri istemcilerinin terminal sunucusuna erişimi art arda reddedilmiş olabilir.

Çözüm:  Her terminal sunucusu ve istemcide aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Her terminal sunucusunda, kayıt defterinin yedek kopyasını oluşturun.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermServices\Parameters.
 3. Kayıt Defteri menüsünde Kayıt Defteri Dosyası Ver’i tıklatın.
 4. Dosya adı kutusuna verilen-parametreler yazın ve Kaydet'i tıklatın.
  Bu kayıt defteri alt anahtarını ileride geri yüklemeniz gerekirse, verilen-parametreler.reg'i çift tıklatın.
 5. Parameters kayıt defteri alt anahtarının altında, aşağıdaki değerlerin her birini sağ tıklatın:
  • Certificate
  • X509 Certificate
  • X509 Certificate ID
 6. Sil'i tıklatın ve silmeyi doğrulamak için Evet'i tıklatın.
 7. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kapatın ve tüm terminal sunucularını yeniden başlatın.
 8. İstemcide MSLicensing kayıt defteri anahtarının ve alt anahtarlarının yedeğini oluşturun ve aşağıdakileri yaparak özgün anahtarı ve alt anahtarlarını kaldırın:
  • Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing.
  • MSLicensing öğesini tıklatın.
  • Kayıt Defteri menüsünde Kayıt Defteri Dosyası Ver’i tıklatın.
  • Dosya adı kutusuna mslicensingbackup yazın ve Kaydet’i tıklatın.
  • Daha sonra bu kayıt defteri anahtarını geri yüklemeniz gerekirse mslicensingbackup.reg dosyasını çift tıklatın.
  • Düzen menüsünde Sil’i ve sonra da MSLicensing kayıt defteri alt anahtarını silme işlemini doğrulamak için Evet’i tıklatın.
  • Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kapatın ve istemci bilgisayarını yeniden başlatın.

Dikkat

Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. Kayıt defterine değişiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.

Çözüm:  İstemci terminal sunucusuna yine bağlanamazsa, yordamın aşağıdaki uyarlamalarını gerçekleştirin:

 1. Lisans sunucusunu devre dışı bırakın.
 2. Terminal Server Lisans Sunucusu Sihirbazı'nda Telefon bağlantısı yöntemini kullanarak lisans sunucusunu yeniden etkinleştirin.
  Terminal Server Lisansı'nı Telefon seçeneğiyle etkinleştirirken, Terminal Server Lisansı farklı bir sertifika kullanır.
 3. Her terminal sunucusunda, kayıt defterinin yedeğini oluşturun ve önceki yordamda açıklandığı gibi Certificate, X509 Certificate ve X509 Certificate ID kayıt defteri anahtarlarını silin.
 4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kapatın ve tüm terminal sunucularını yeniden başlatın.
 5. İstemcide, MSLicensing kayıt defteri anahtarının ve alt anahtarlarının yedeğini oluşturun ve önceki yordamda açıklandığı gibi özgün anahtarı ve alt anahtarlarını kaldırın:
 6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

İstemci yeniden başlatıldığında, eksik kayıt defteri anahtarı yeniden oluşturulur.

Ayrıca bkz:   Terminal Server lisans sunucusunu devre dışı bırakma; Terminal Server lisans sunucusunu yeniden etkinleştirme

Neden:  Windows XP tabanlı istemciler, Windows 2000 tabanlı bir Terminal Hizmetleri sunucusuna, istemci oturumlarının şifrelendiği düşük bant genişlikli bir ağ ortamında bağlanmayı deniyor olabilir. Bu durumda, IP paketlerinin bölünmesi bir istemci tarafından gönderilen şifreli çerçevelerin şifrelerinin yanlış çözülmesine neden olabilir.

Çözüm:  Windows 2000 için en yeni hizmet paketini alın.

Neden:  Terminal sunucusu bilgisayarındaki ve istemcideki Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) şifreleme ayarları uyumlu olmayabilir. Örneğin, terminal sunucusu Yüksek şifreleme düzeyiyle 128 bit şifreleme çalıştırıyor olabilir. Bu gerçekleştiğinde, terminal sunucusundaki sistem olay günlüğünde “Olay Kimliği ID 50, Kaynak: TermDD” görüntülenir.

Çözüm:   Terminal sunucusunda RDP şifreleme düzeyini Orta veya Düşük olarak değiştirin.

Ayrıca bkz:   Bir Güvenlik Hatası Nedeniyle İstemci Terminal Sunucusuna Bağlanamadı (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;329896); Şifre Çözme Hatası Nedeniyle Terminal Hizmetleri Oturumlarının Bağlantısı Kesildi (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=38563); Terminal Hizmetleri 128 Bit Şifreleme Çalıştıran Bir Sunucuya Bağlanamıyor (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=38559); Sunucuda kimlik doğrulamasını ve şifrelemeyi yapılandırma

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft