Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Olay günlüğü

Olay günlüğü

Ağ Yükü Dengeleme işlevi, önemli olaylar ile ilgili bilgileri kaydetmek için Windows olay günlüğünü kullanır. Olay Görüntüleyicisi’ni kullanarak olay günlüğünü görüntüleyebilirsiniz.

Ağ Yükü Dengeleme işlevi, günlüğe eklenen olayları aşağıdaki kategorilerde sınıflandırır:

 

Olay kategorisi Açıklama

Bilgi olayları

Normal durum geçişlerini (sürücü başlatma, yakınsamanın tamamlanması, küme denetimi eylemlerinin tamamlanması vb.) kaydeder. Bu olaylar yalnızca bilgi amacıyla kaydedilir.

Uyarı olayları

Küme işlemlerini engellemeyen normal dışı durumları kaydeder. Bu olaylar yapılandırma ile ilgili bir soruna (örneğin, geçersiz bir ayrılmış IP adresi veya başka bir parametre) işaret ediyor olabilir. Ayrıca geçici bir durumu da (örneğin, sınırlı sürücü kaynakları) gösteriyor olabilir. Uyarı olayları ortaya çıktığında küme işlemlerinde herhangi bir kesinti olmaz ve bu olaylar hata sayılmaz.

Hata olayları

Acil adım atılmasını gerektiren önemli sorunları veya hataları (örneğin, küme yapılandırma parametresi ile ilgili önemli sorunlar, algılanan tutarsızlıklar veya beklenmedik yürütme hataları) kaydeder. Hata olayları küme işlemlerini genellikle kesintiye uğratır ve ana bilgisayarların durdurulup yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Bağlantı noktası kuralları ekleyerek veya bunlar üzerinde değişiklik yaparak kümenizi güncelleştirirken, normal çalışma koşullarında hataların ortaya çıkabileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için, bkz: Hata algılama ve işleme.

Olay günlüğü kayıtları, sorunları incelerken ve çözerken size önemli bilgiler sağlar. Ağ Yükü Dengeleme işlevi tarafından oluşturulan en güncel olay günlüğü kayıtlarını görüntülemek için nlb.exe display komutunu kullanın. Bu bilgiler, Microsoft'tan teknik destek isteyen bir e posta iletisi göndermek istediğinizde, ileti metnine kopyalanmalıdır. Daha fazla bilgi için, bkz: Nlb.

Ağ Yük Dengeleme Yöneticisi günlüğü

Ağ Yük Dengeleme Yöneticisi günlüğü Windows olay günlüğünü kullanmaz. Bu nedenle, Ağ Yük Dengeleme Yöneticisi'nden gelen iletileri gözden geçirmek için Olay Görüntüleyicisini kullanamazsınız. Bunun yerine, Ağ Yük Dengeleme Yöneticisi günlüğünü etkinleştirmeli ve belirli bir günlük dosyası belirtmelisiniz. Ağ Yük Dengeleme Yöneticisi'nin Seçenekler menüsündeki Günlük Ayarları'nı tıklatarak Ağ Yük Dengeleme Yöneticisi günlüğünü etkinleştirin. Günlüğü etkinleştir kutusunu işaretleyin ve günlük dosyası için bir ad ve konum belirtin.

Özellikle günlük etkinleştirildiğinde, Ağ Yük Dengeleme kümesini her zaman için güvenilir ve güvenli bir bilgisayardan yönetmeniz gerekir. Ağ Yük Dengeleme Yöneticisi günlük dosyası, Ağ Yükü Dengeleme kümesi ve ana bilgisayarları hakkında olası hassas bilgileri içerir, bu nedenle çok dikkatle korunmalıdır. Varsayılan olarak, günlük dosyası içinde oluşturulduğu dizinin güvenlik ayarlarını devralır; bu nedenle dosyadaki izinleri, dosyanın tam denetimine gerek duymayacak kişilerin okuma ve yazma erişimlerini kısıtlayacak biçimde değiştirmeniz gerekebilir. Ağ Yük Dengeleme Yöneticisi'ni kullanan kişinin günlük dosyası üzerinde tam denetime sahip olması gerektiğini unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz: Erişim Denetimi Nasıl Yapılır?.

Notlar

  • WLBS, Windows NT 4.0'daki eski adı Ağ Yükü Dengeleme olan Windows NT Yük Dengeleme Hizmeti'nin kısaltmasıdır. Geriye dönük uyumluluk açısından, WLBS'nin belirli örneklerde kullanılmasına devam edilir.
  • İletilerin nasıl yorumlanması gerektiği hakkında bilgi için, Microsoft Windows Resource Kits Web sitesine bakın.
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft