Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Grup İlkesi Sorunlarını Giderme

Sorun Giderme

Grup İlkesi sorunlarını gidermede önemli bir nokta, bileşenler arasındaki bağımlılıklara dikkat etmektir. Örneğin, Grup İlkesi Yazılım Yükleme Grup İlkesi’ne, Grup İlkesi de Active Directory'ye bağlıdır. Active Directory ise ağ hizmetlerinin doğru yapılandırılmasına bağlıdır. Bir bileşendeki sorunları gidermeye çalışırken, o bileşenin bağlı olduğu bileşen, hizmet veya kaynakların doğru çalışıp çalışmadığına bakmak gerekir. Olay günlükleri bu tür sıradüzenli bağlılıkların neden olduğu sorunları izlemek için oldukça yararlıdır.

Ne tür bir sorununuz var?

Geçerli olan ilke ayarlarını öğrenmek istiyorum.

Çözüm:  Geçerli ilkeleri görmek için Sonuç İlke Kümesi'ni (RSoP) veya gpresult aracını kullanabilirsiniz.

Ayrıca, aşağıdaki adımları uygulayarak ilke hakkında bir raporu Yardım ve Destek Merkezi'nden de alabilirsiniz:

 1. Başlat’ı ve sonra Yardım ve Destek’i tıklatın.
 2. Destek'i tıklatın.
 3. Ayrıca Bkz: altından Gelişmiş Sistem Bilgileri’ni tıklatın.
 4. Gelişmiş Sistem Bilgileri altından Uygulanan Grup İlkesi ayarlarını görüntüle'yi tıklatın.

Rapor aşağıdakileri içerir:

 • Kullanıcı adı ve etki alanı
 • Bilgisayar adı ve etki alanı
 • Kullanıcı Ayarları ve Bilgisayar Ayarları'nın son uygulandığı tarih
 • Klasör Yeniden Yönlendirme ayrıntıları
 • Oturum Aç, oturum kapat ve kapat komut dosyaları
 • Yüklü yazılımlar
 • Yönetim Şablonları
 • Güvenlik Ayarları
 • IE Bakımı için bağlantı ve proxy ayarları

Ayrıca bkz:  İlke Sonuç Kümesi; Gpresult

İlkeyi yenilemek istiyorum.

Çözüm:  İlkeyi hemen yenilemek için gpupdate komutunu kullanın. Gpupdate ile komut satırında belli seçenekleri belirtebilirsiniz. Gpupdate, Windows 2000 komutu olan secedit /refreshpolicy komutunun yerine geçer ve daha gelişmiş biçimidir. Bilgisayar tarafından atanmış yazılım gibi bazı ilke öğelerinin etkinleşmesi için makinenin yeniden başlatılması gerekir. Kullanıcı tarafından atanmış yazılım ise kullanıcının oturumu açıp kapatmasını gerektirir.

Ayrıca bkz:  Gpupdate; Grup İlkesi'ni hemen yenileme

Temel ağ bağlanırlığına göz atmak istiyorum.

Çözüm:  Etki alanı denetleyicisi için ping komutunu deneyin.

DNS'in doğru çalıştığını doğrulayın.

Ayrıca bkz:  Ping; DNS; Ağ Bağlantıları Hakkında; Uzak ağ bağlantısını yapılandırma; Yerel ağ bağlantısı kullanma; TCP/IP yapılandırmasını ping komutunu kullanarak sınama

Oturum açmayı etkinleştirmek istiyorum.

Çözüm:  İstemci bilgisayarda Userenv.log adlı bir dosyaya Grup İlkesi tanı oturumu açmanın yazılmasını sağlayan bir kayıt defteri anahtarı ayarlayın.

Ayrıca, olay günlüğüne ayrıntılı günlük kaydı yapılmasını sağlayan bir kayıt defteri anahtarı da ayarlayabilirsiniz. Böylece bu olay günlüğünü Olay Görüntüleyici yoluyla görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca bkz:  Kayıt Defteri Düzenleyicisi; Olay Görüntüleyicisi; Microsoft Web sitesinde "Troubleshooting Group Policy" bölümündeki "Monitoring Group Policy with Log Files" ve "Verbose Logging to Event Log" bölümleri.

Yönetim Şablonları içindeki her Grup İlkesi ayarıyla ilgili yardım istiyorum.

Çözüm:  Bu bilgiler Yardım'da vardır.

Ayrıca bkz:  Windows'un bu sürümüne dahil edilen Yönetim Şablonları

Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'ndeki bir Grup İlkesi nesnesine Okuma erişimim olmasına karşın, bu nesneyi açamıyorum.

Neden:  Yönetici olarak, bir Grup İlkesi nesnesini Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'nde açabilmek için Grup İlkesi'ndeTam Denetim erişiminiz olmalıdır.

Çözüm:  Grup İlkesi nesnesi üzerinde Tam Denetim izni olan bir güvenlik grubuna üye olduğunuzdan emin olun. Örneğin, bir etki alanı yöneticisi Active Directory tabanlı Grup İlkesi'ni yönetebilir. Bilgisayar yöneticisi, bu bilgisayardaki yerel Grup İlkesi nesnesini düzenleyebilir.

Grup İlkesi nesnesini düzenlemeye çalıştığımda, "Grup İlkesi nesnesi açılamadı" hatası alıyorum.

Neden:  Bunun nedeni çoğunlukla ağ sorunu, özel olarak da etki alanı adlandırma sistemi (DNS) yapılandırmasıyla ilgili sorunlardır.

Çözüm:  DNS'nin doğru çalıştığını doğrulayın.

Ayrıca bkz:  DNS

Grup İlkesi nesnesini düzenlemeye çalıştığımda, "Active Directory Kabı Yok" hatası alıyorum.

Neden:  Bunun nedeni, Grup İlkesi'nin Grup İlkesi nesnesini, bulamadığı bir kuruluş birimine bağlamaya çalışmasıdır. Kuruluş birimi silinmiş veya başka bir etki alanı denetleyicisinde oluşturulmuş ancak kullandığınız etki alanı denetleyicisine kopyalanmamış olabilir.

Çözüm:  Active Directory'nin yapısında değişiklik yapabilen veya Grup İlkesi nesnesi düzenleyebilen yöneticilerin sayısını sınırlayın. Aynı kuruluş birimini veya Grup İlkesi nesnesini etkileyen değişiklikleri yapmadan önce değişikliklerin çoğaltılmasına izin verin.

Grup İlkesi nesnesini düzenlemeye çalıştığımda, "Ek bileşen başlatılamadı" hatası alıyorum.

Neden:  Bu durum, Grup İlkesi framedyn.dll öğesini bulamıyorsa oluşabilir.

Çözüm:  Yükleme komut dosyaları kullanıyorsanız, bu komut dosyalarının sistemkökü\system32\wbem dizinini sistem yoluna eklediğinden emin olun. Varsayılan olarak, systemroot\system32\wbem dizini sistem yolunda bulunur. Bundan dolayı, yükleme komut dosyalarını kullanmıyorsanız, büyük olasılıkla bu sorunla karşılaşmazsınız.

Grup İlkesi nesnesi güvenlik grubunun bulunduğu kuruluş birimine bağlı olsa da, Grup İlkesi kullanıcı ve bilgisayarların yer aldığı bu güvenlik grubundaki kullanıcılara ve bilgisayarlara uygulanmıyor.

Neden:  Bu davranış doğrudur. Grup İlkesi yalnızca site, etki alanı ve kuruluş birimlerinde bulunan kullanıcı ve bilgisayarları etkiler. Grup İlkesi nesneleri güvenlik gruplarına uygulanmaz.

Çözüm:  Grup İlkesi nesnelerini yalnızca site, etki alanı ve kuruluş birimlerine bağlayın. Bir güvenlik grubunun Active Directory içindeki yerinin, Grup İlkesi'nin bu güvenlik grubundaki kullanıcı ve bilgisayarlara uygulanıp uygulanmaması ile bir ilişkisi yoktur.

Ayrıca bkz:  Grup İlkesi kapsamını güvenlik grubu üyeliğine göre süzme

Grup İlkesi site, etki alanı veya kuruluş birimindeki kullanıcı ve bilgisayarları etkilemiyor.

Neden:  Grup İlkesi ayarlarının isteyerek veya yanlışlıkla kullanıcıları ve bilgisayarları etkilemesi birçok şekilde engellenebilir. Grup İlkesi nesnesi, kullanıcıları, bilgisayarları veya her ikisini de etkilemeyecek biçimde devre dışı bırakılabilir. Ayrıca, doğrudan kullanıcıları ve bilgisayarları içeren bir kuruluş birimine veya bir üst etki alanına veya kuruluş birimine bağlanmalıdır. Böylece, Grup İlkesi ayarları aktarma yoluyla uygulanabilir.

Birden fazla Grup İlkesi nesnesi uygulanacaksa, bunlar aşağıdaki sırayla işlenir: yerel, site, etki alanı, kuruluş birimi. Varsayılan olarak, daha sonra uygulanan ayarların önceliği vardır. Ek olarak, Grup İlkesi herhangi bir kuruluş birimi düzeyinde önlenebilir veya belirli bir Grup İlkesi nesnesi bağlantısına uygulanan Geçersiz Kılma Yok ayarı ile uygulanması zorunlu kılınabilir.

Son olarak, kullanıcı veya bilgisayar uygun izinlere sahip bir veya daha fazla güvenlik grubunda olmalıdır.

Çözüm:  Aşağıdakini yapın:

 • Hedeflenen ilkenin önlenmediğinden emin olun.
 • Active Directory'nin daha üst düzeyinde ayarlanmış ve geçersiz kılma eyleminin yapılmayacağını belirten bir ilkenin Geçersiz Kılma Yok biçiminde ayarlandığından emin olun.
 • Önle ve Geçersiz Kılma Yok ayarları birlikte kullanılırsa, Geçersiz Kılma Yok ayarı öncelikli olur.
 • Kullanıcı veya bilgisayarın, Grup İlkesi Uygula erişim denetim girişinin (ACE) Reddet'e ayarlı olduğu bir güvenlik grubunun üyesi olmadığından emin olun.
 • Kullanıcı veya bilgisayarın, Grup İlkesi Uygula erişim denetimi girişinin (ACE) İzin Ver'e ayarlı olduğu en az bir güvenlik grubunun üyesi olduğundan emin olun.
 • Kullanıcı veya bilgisayarın, Oku erişim denetimi girişinin (ACE) İzin Ver'e ayarlı olduğu en az bir güvenlik grubunun üyesi olduğundan emin olun.

Ayrıca bkz:  İlke devralma; Grup İlkesi kapsamını güvenlik grubu üyeliğine göre süzme

Grup İlkesi, Active Directory kapsayıcısı içindeki kullanıcıları ve bilgisayarları etkilemiyor.

Neden:  Grup İlkesi nesneleri, site, etki alanı ve kuruluş birimleri dışındaki Active Directory kapsayıcılarına bağlanamaz.

Çözüm:  Grup İlkesi nesnesini, Active Directory kapsayıcısının üstü olan bir kuruluş birimine bağlayın. Daha sonra bu ayarlar varsayılan olarak kapsayıcı içindeki kullanıcı ve bilgisayarlara aktarma yoluyla uygulanır.

Ayrıca bkz:  Grup İlkesi kapsamını güvenlik grubu üyeliğine göre süzme

Grup İlkesi’nin yerel bilgisayara etkisi yok .

Neden:  Yerel ilkeler en zayıflarıdır. Active Directory tabanlı yerel ilkeler bunların üzerine yazabilir.

Çözüm: Active Directory aracılığıyla hangi Grup İlkesi nesnelerinin uygulanmakta olduğuna ve bu Grup İlkesi nesnelerinin yerel ayarlarla çakışıp çakışmadığına bakın.

Bilgisayara atadığınız yazılım o bilgisayarda kullanılamıyor.

Neden:  İstemci bilgisayar yeniden başlatılmamış olabilir.

Çözüm:  İstemci bilgisayarı yeniden başlatın.

Bir kullanıcıya atadığınız veya yayımladığınız yazılım, kullanıcının bilgisayarında kullanılamıyor.

Neden:  Kullanıcı oturumu kapatıp yeniden açmamış olabilir.

Çözüm:  Kullanıcı oturumu kapatıp yeniden açmalıdır.

Yayımlanan uygulamalar Denetim Masası'ndaki Program Ekle/Kaldır'da görünmüyor.

Neden:  Çeşitli nedenleri olabilir:

 • Grup İlkesi uygulanmamış.
 • Active Directory'ye erişilemiyor.
 • Kullanıcıların, Grup İlkesi nesnelerinde bu nesnelere uygulanan yayımlanmış uygulamaları yok.
 • İstemci Terminal Sunucusu çalıştırıyor.

Çözüm:  Sırayla her olasılığı araştırın. Terminal Sunucu istemcileri için Grup İlkesi Yazılım Yükleme'nin desteklenmediğini unutmayın.

Yayımlanan bir uygulamanın belge etkinleştirmesi, uygulanmanın yüklenmesini sağlamıyor.

Neden:  Yönetici olarak otomatik yüklemeyi ayarlamadınız.

Çözüm:  Otomatik yüklemeyi ayarlayın.

Ayrıca bkz:  Uygulamanın otomatik yükleme seçeneğini ayarlama

Kullanıcı "Yüklemeye çalıştığınız özellik kaynak dizininde bulunamıyor" şeklinde bir hata iletisi alıyor.

Neden:  Bunun nedeni ağ veya izin sorunları olabilir.

Çözüm:  Ağın doğru çalıştığından emin olun.

Ayrıca bkz:  Grup İlkesi Yazılım Yükleme izinlerini ayarlama  

Kullanıcı, "Bu ürün yüklenmemiş" veya Özellik kimliği kayıtlı değil" şeklinde bir hata iletisi alıyor.

Neden:  Bunun nedeni, gezici kullanıcı profiline sahip bir kullanıcının iki bilgisayara aynı anda oturum açmaya çalışması olabilir. Bu durum, gezici kullanıcı profillerinde desteklenmeyen bir durumdur.

Çözüm:  Kullanıcı başka bir bilgisayara oturum açmadan önce diğer bilgisayardaki oturumu kapatmalıdır. Böylece, uygulama kısayolları güncelleştirilecek ve ikinci bilgisayarda geçerli olacak, herhangi bir hata iletisi görüntülenmeyecektir.

Uygulamanın kaldırılmasından sonra, uygulamanın kısayolları kullanıcının masaüstünde yine de görünüyor.

Neden:  Kısayollar kullanıcı tarafından oluşturulmuş ve Windows Installer bunları tanımıyor olabilir.

Çözüm:  Kullanıcının bu kısayolları el ile kaldırması gerekir.

Kullanıcı "Başka bir yükleme zaten sürüyor" şeklinde bir hata iletisi alıyor.

Neden:  Arka planda, kullanıcıya herhangi bir kullanıcı arabirimi gösterilmeden bir kaldırma işlemi devam ediyor olabilir veya kullanıcı yanlışlıkla iki ayrı yükleme (desteklenmeyen bir durum) başlatmış olabilir.

Çözüm:  Kullanıcı daha sonra yeniden deneyebilir.

Kullanıcı yüklü durumda olan bir uygulamayı açtığında Windows Installer başlatılıyor.

Neden:  Uygulama otomatik bir onarım gerçekleştiriyor veya kullanıcı tarafından istenen bir özellik ekleniyor olabilir.

Çözüm:  Herhangi bir eylemde bulunmanız gerekmez.

Kullanıcı, "Active Directory paketin dağıtılmasına izin vermiyor" veya "Paket dağıtılmak üzere hazırlanamıyor" biçiminde hata iletileri alıyor.

Neden:  Paket bozulmuş olabilir veya bir ağ sorunu olabilir.

Çözüm:  Bozulmamış bir paket kullanın. Ağ sorunu olup olmadığını araştırın ve gerekli adımları uygulayın.

Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'nin konsol ağacındaki Grup İlkesi Yazılım Yükleme simgelerinden birini tıklattığımda, "Ek bileşen başlatılamadı" biçiminde bir hata iletisi alıyorum.

Neden:  Bu durum, Grup İlkesi Yazılım Yükleme framedyn.dll öğesini bulamıyorsa oluşabilir.

Çözüm:  Yükleme komut dosyaları kullanıyorsanız, bu komut dosyalarının sistemkökü\system32\wbem dizinini sistem yoluna eklediğinden emin olun. Varsayılan olarak, systemroot\system32\wbem dizini sistem yolunda bulunur. Bundan dolayı, yükleme komut dosyalarını kullanmıyorsanız, büyük olasılıkla bu sorunla karşılaşmazsınız.

Varsayılan Grup İlkesi nesnelerini yanlışlıkla sildim.

Neden:   Bu durum, Grup İlkesi nesnelerini Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'ndan sildiğinizde ortaya çıkar.

Çözüm:   Varsayılan Grup İlkesi nesnelerini ilk durumlarına geri yüklemek için dcgpofix komutunu kullanın.

Ayrıca bkz:  Dcgpofix

Varsayılan Grup İlkesi nesnelerini içeren etki alanı deneyleyicileri Sysvol dizinini veya Sysvol dizininin bir bölümünü yanlışlıkla sildim.

Neden:   Bu durum, sistem kökünden dizin sildiğinizde ortaya çıkar.

Çözüm:   Sysvol dizinini geri yükleyin. Varsayılan Grup İlkesi nesnelerini ilk durumlarına geri yüklemek için Dcgpofix komut satırı aracını kullanın. Düzenli aralıklarla yapılacak yedekleme işlemiyle Sysvol dizininin yedeğinin alınması çok önemlidir.

Ayrıca bkz:  Dcgpofix

İlkeleri ben yapılandırdım ve şimdi erişimim engelleniyor.

Neden:   Bu durum, Sysvol dizininde Dosya sistemi güvenlik ilkesini ayarlarken veya etki alanı yöneticileri ilkeleri için fazla güvenlik ayarlarken varsayılan Grup İlkesi nesnelerinde ortaya çıkabilir.

Çözüm:  Yönetici olarak oturum açın ve varsayılan etki alanı ve etki alanı denetleyicisi Grup İlkesi nesnelerini ilk durumlarına geri yüklemek için Dcgpofix komut satırı aracını kullanın.

Ayrıca bkz:  Dcgpofix

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft