Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Oturum açma komut dosyaları oluşturma

Oturum açma komut dosyaları oluşturma

Bir kullanıcı belirli bir bilgisayarda oturum açtığında gerçekleştirilecek görevleri atamak için oturum açma komut dosyalarını kullanabilirsiniz. Komut dosyaları, işletim sistemi komutlarını yürütebilir, sistem ortam değişkenlerini ayarlayabilir veya diğer komut dosyalarını ya da yürütülebilir programları çağırabilir. Windows Server 2003 ailesi iki komut dosyası ortamını destekler: toplu iş dili komutları içeren dosyaları çalıştıran komut işlemci ve Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) veya Jscript komutları içeren dosyaları çalıştıran Windows Komut Dosyası Sistemi (WSH). Oturum açma komut dosyaları oluşturmak için metin düzenleyici kullanabilirsiniz. Oturum açma komut dosyalarının genel olarak gerçekleştirdiği görevler aşağıdakileri içerir:

 • Ağ sürücülerini eşleme.
 • Kullanıcının varsayılan yazıcısını yükleme ve ayarlama.
 • Bilgisayar sistem bilgisini toplama.
 • Virüs imzalarını güncelleştirme.
 • Yazılım güncelleştirme.

Aşağıdaki örnek oturum açma komut dosyası, kullanıcı grup üyeliği ile ilgili üç genel görev gerçekleştirmek üzere Active Directory Hizmeti Arabirimleri'ni (ADSI) kullanan VBScript komutlarını içerir:

 1. Kullanıcının giriş dizinini H: sürücüsüne eşlemek için WSH Network nesnesinin MapNetworkDrive yöntemi ile WSH Network nesnesinin UserName özelliklerini birlikte çağırır.
 2. Geçerli kullanıcının Active Directory'de karşılık gelen kullanıcı nesnesine bağlanmak için kullanılacak ayırt edici adını almak için ADSI IADsADSystemInfo nesnesini kullanır. Bağlantı kurulduktan sonra, kullanıcının memberOf özniteliği kullanılarak üyesi olduğu grupların listesi alınır. Hedef grup adlarını aramayı kolaylaştırmak için VBScript'in Join işlevi kullanılarak birden çok değer içeren grup adları listesi tek bir dize içinde birleştirilir.
 3. Geçerli kullanıcı komut dosyasının en üstünde tanımlamam üç gruptan birinin üyesiyse komut dosyası kullanıcının G: sürücüsünü paylaşılan grup sürücüsüne eşleştirir ve kullanıcının varsayılan yazıcısını da grup yazıcısı olarak ayarlar.

Örnek bir oturum açma komut dosyası oluşturmak için

 1. Not Defteri’ni açın.
 2. Aşağıdakini kopyalayıp yapıştırın ya da yazın:
  Const ENGINEERING_GROUP   = "cn=engineering" Const FINANCE_GROUP     = "cn=finance" Const HUMAN_RESOURCES_GROUP = "cn=human resources"
  
  
  
  Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network") wshNetwork.MapNetworkDrive "h:", "\\FileServer\Users\" & wshNetwork.UserName
  
  
  
  Set ADSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo") Set CurrentUser = GetObject("LDAP://" & ADSysInfo.UserName) strGroups = LCase(Join(CurrentUser.MemberOf))
  
  
  
  If InStr(strGroups, ENGINEERING_GROUP) Then
  
  
  
    wshNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\FileServer\Engineering\" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\EngLaser" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\Plotter" wshNetWork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer\EngLaser"
  
  
  
  ElseIf InStr(strGroups, FINANCE_GROUP) Then
  
  
  
    wshNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\FileServer\Finance\" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\FinLaser" wshNetWork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer\FinLaser"
  
  
  
  ElseIf InStr(strGroups, HUMAN_RESOURCES_GROUP) Then
  
  
  
    wshNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\FileServer\Human Resources\" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\HrLaser" wshNetWork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer\HrLaser"
  
  
  
  End If
  
 3. Dosya menüsünde Farklı Kaydet'i tıklatın.
 4. Konum alanında etki alanı denetleyicisinin Netlogon paylaşılan klasörüne karşılık gelen dizini tıklatın (genellikle SistemKökDizini\SYSVOL\Sysvol\EtkiAlanıAdı\Scripts dizinidir, buradaki EtkiAlanıAdı, etki alanının tam etki alanı adıdır).
 5. Kayıt türü’nde Tüm dosyalar'ı tıklatın.
 6. Dosya adı kutusuna dosya adını ardından .vbs gelecek şekilde yazın ve Kaydet’i tıklatın. WSH, VBScript komutları içeren dosyaları tanımak için .vbs uzantısını kullanır.

Notlar

 • Not Defteri’ni açmak için, Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gidin, Donatılar'ın üzerine gidin ve Not Defteri'ni tıklatın.
 • Örnek oturum açma komut dosyasını kullanmak için grup adlarını, ağ sürücüsü harflerini ve Evrensel Adlandırma Kuralları (UNC) yollarını sistem ortamınıza uyacak şekilde değiştirmeniz gerekir.
 • Oturum açma komut dosyasını çalıştırmak için komut dosyasını bir kullanıcı veya gruba atamanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz: Kullanıcıya veya gruba oturum açma komut dosyası atama.

Oturum açma komut dosyaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Oturum Açma Komut Dosyaları konusuna, Microsoft Web sitesindeki Windows Komut Dosyası konusuna ve Microsoft Windows Resource Kits Web sitesine bakın.

İşlevsel farklar hakkında bilgi

 • Sunucunuzun çalışması yüklü olan işletim sisteminin sürümüne ve uyarlamasına, hesap izinlerinize ve menü ayarlarınıza göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bkz: Web’de Yardım Görüntüleme.
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft