Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Kablosuz İletişim Sorunlarını Giderme

Bu konu Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) etki alanındaki kablosuz ağlara bağlanan kablosuz özellikli bilgisayarlar için temel sorun giderme bilgilerini içerir. Windows XP ev ofis ortamı için kablosuz sorun giderme bilgileri arıyorsanız aşağıya bakın:

Genel bağlantı sorunları için hızlı listeler

Bu bölümde bağlantı sorunlarına yol açabilecek koşulları hızlı bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olacak bir dizi tablo ve liste bulunur. Hızlı listeler iki kategoride sunulmaktadır: belirtiye göre ve ağ türüne göre.

Belirtiye göre hızlı listeler

Ağ türüne göre hızlı listeler

Belirtiye göre hızlı listeler

Aşağıdaki tablo dizisi genel belirtileri, nedenlerini ve olası çözümlerini içerir.

Belirti: Bağlanamama

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler
 • Yanlış veya uyumsuz kablosuz ağ yapılandırması. Örneğin, kablosuz AP'de paylaşılan anahtar kimlik doğrulaması yapılandırılmış, ancak kablosuz istemci sistem kimlik doğrulaması yapmaya çalışıyor.
 • Yanlış medya erişim denetimi (MAC) adres filtrelemesi.
 • Kablosuz ağ adı görünmüyor.
 • Kablosuz AP ve kablosuz ağ bağdaştırıcısı aynı 802.11b standardını kullanmıyor (örneğin siz bir 802.11b ağ bağdaştırıcısı kullanırken, kablosuz AP'de 802.11a kullanılıyorsa).

 • Kablosuz istemci ve kablosuz AP arasındaki kablosuz ağ yapılandırmalarını doğrulayın.
 • Yapılandırma sırasında izlediğiniz adımları bir kez daha denetleyin. Hatalı yapılandırmanın en yaygın nedeni kullanıcı hatasıdır.

 • Kablosuz telefon ve Bluetooth aygıtları gibi yakındaki aygıtlarla radyo frekansı (RF) çakışması.
 • Kablosuz istemci, kablosuz AP'nin RF menzili dışında.
 • Kablosuz ağ ortamını ve ağ topolojisini gözden geçirin.
 • Yapılandırma sırasında izlediğiniz adımları iki kez denetleyin. Hatalı yapılandırmanın en yaygın nedeni kullanıcı hatasıdır.
 • Düzgün çalışmayan veya eski kablosuz ağ bağdaştırıcısı sürücüsü.
 • Kablosuz ağ bağdaştırıcısı sürücüsünün en son sürümünü bulup yükleyin.

Belirti: Arasıra bağlanabilme

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler
 • Düzgün çalışmayan veya eski kablosuz ağ bağdaştırıcısı sürücüsü.
 • Düzgün çalışmayan kablosuz AP.
 • Kablosuz ağ bağdaştırıcısı sürücüsünün en son sürümünü bulup yükleyin.

Belirti: Yanlış, eksik veya görünürlüğü hatalı ağlar

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler
 • Düzgün çalışmayan veya eski kablosuz ağ bağdaştırıcısı sürücüsü.
 • Kablosuz AP veya kablosuz ağ bağdaştırıcısı üzerinde düzgün çalışmayan radyo donanımı.
 • Hatalı çalışan kablosuz ağ bağdaştırıcısı sürücüleri görünen ağları algılayıp kaydedemez.
 • Kablosuz ağ bağdaştırıcısı sürücüsünün en son sürümünü bulup yükleyin.
 • Kablosuz ağ bağdaştırıcısında Onarım aracını çalıştırın.
  noteNot
  Onarım'ı çalıştırmak için bildirim alanında veya Ağ Bağlantıları'nda kablosuz bağlantı simgesini sağ tıklatın ve Onar'ı tıklatın.

Belirti: Kablosuz istemci ilişkilendirildi, ancak geçerli bir IP adres yapılandırması veya ağ bağlantısı yok

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler
 • Kimlik doğrulama sorunu.
 • Yanlış şifreleme anahtarı.
 • Bozuk, süresi geçmiş veya eksik sertifikalar.
 • Düzgün çalışmayan kablosuz AP.
 • Kablosuz istemci ve kablosuz AP arasındaki kablosuz ağ yapılandırmalarını doğrulayın.
 • Statik bir kabloluya eşdeğer gizlilik (WEP) anahtarı kullanıyorsanız, doğru yapılandırıldığından emin olun.
  noteNot
  WEP şifrelemesiyle ilgili bilinen güvenlik sorunları nedeniyle, yalnızca Wi-Fi Korumalı Erişim sürüm  2 (WPA2) (tercih edilir) veya WPA kullanmanız önerilir.
 • Kablosuz AP'ye bağlanan diğer bilgisayarların da aynı soruna sahip olup olmadığını doğrulayın. Aynı kablosuz AP'nin tüm kablosuz istemcileri aynı soruna sahipse, kablosuz AP ayarlarının söz konusu kablosuz AP'nin IAS RADIUS İstemcileri ayarlarına uyduğundan emin olun. İstemci bilgisayarların Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkesi yapılandırma ayarlarının kablosuz AP ayarlarına uyduğundan da emin olun.

Belirti: Görünür kablosuz ağlar yok veya Ağ Bağlantıları klasöründeki Kablosuz Ağlar sekmesinde görünen kablosuz ağ yok

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler
 • Kablosuz ZeroConfig Hizmeti çalışmıyor.
 • Düzgün çalışmayan veya eski kablosuz ağ bağdaştırıcısı sürücüsü.
 • Taşınabilir bir bilgisayarda, kablosuz antenin dış anahtarı kapalı olabilir.
 • Hizmetler Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeninde Kablosuz ZeroConfig Hizmeti'nin durumunun Başladı olarak belirtildiğini doğrulayarak hizmetin çalışıp çalışmadığını denetleyin.
 • Kablosuz ZeroConfig Hizmeti'ni otomatik olarak başlamak üzere yapılandırmak için Hizmetler konsolunu kullanın.
 • Hizmet başlatılırken ilk aşamalarda başarısız olan bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı sürücüsü, Kablosuz ZeroConfig Hizmeti'nin bu arabirimde başlatılmamasına neden olabilir. Sorunun bu olduğu belirlenirse, söz konusu bağdaştırıcı için en son sürücüyü yükleyin.

Ağ türüne göre hızlı listeler

Aşağıdaki hızlı listeler bağlantı sorunlarının ayrıntılı katalogları değildir. Bunlar, bağlantı sorunlarına yol açabilecek koşul türleri hakkında bilgi verir.

Bu belgenin amacına göre ağ bağlanırlık sorunları üç gruba ayrılır:

Genel ağ bağlanırlığı sorunları

Bu türdeki sorunlar, küçük ofis/ev ofis (SOHO) çalışma grubu tabanlı ağlarından kuruluş ağlarına kadar çeşitli ağ türlerinde oluşabilir.

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler

Kablosuz AP ve kablosuz istemci arasında kablosuz ağ ayarı uyumsuzluğu.

Örneğin, kablosuz AP WPA2 kullanmak üzere yapılandırılmış, ancak istemci WPA-PSK ile yapılandırılmış.

Tek bir bilgisayar için, ayarları uygun şekilde el ile yapılandırın.

Çok sayıda bilgisayar için, ayarları kablosuz AP üzerindekine uyacak şekilde yapılandırmak için Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkesi'ni kullanın.

Kablosuz bağdaştırıcısı Ağ Bağlantıları'nda devre dışı bırakılmış.

Devre dışı bağlantıyı sağ tıklatıp Etkinleştir'i tıklatın.

Kablosuz anteni denetleyen dış anahtar kapalı.

Dış anahtarı Açık konuma getirin.

Kablosuz ağ bağdaştırıcısı hatalı çalışıyor.

Bağdaştırıcının en son sürücüsünü yükleyin. Bu işlem sorunu çözmezse, mümkünse kablosuz bağdaştırıcıyı değiştirin.

noteNot
Bağdaştırıcının bilgisayarın içine yerleştirildiği durumlarda, bağlanırlığı sınamak için Evrensel Seri Yol (USB) bağdaştırıcısı gibi ikinci bir kablosuz bağdaştırıcı yüklemeyi deneyebilirsiniz. İkinci bir kablosuz bağdaştırıcı yüklerseniz, önce özgün kablosuz bağlantıyı devreden çıkarmanız önerilir. Ağ Bağlantıları'nda, kablosuz bağlantıyı sağ tıklatın ve ardından Devre Dışı Bırak'ı tıklatın. İkinci kablosuz bağdaştırıcıyı yükleyin ve ardından ağa bağlanmayı deneyin.

Statik IP adresiyle yapılandırılmış olan ağ istemcileri, doğru IP adresi aralığında olmayan bir IP adresi veya farklı bir alt ağ maskesi kullanılarak yapılandırılmış.

IP ayarlarını doğru IP adresi aralığında benzersiz bir IP adresi ve doğru alt ağ maskesini kullanarak yapılandırın.

Kablosuz yönlendiricide ağ istemcileri için IP adresi ayırmak üzere DHCP hizmeti etkinleştirilmiş, ancak bir veya daha fazla ağ istemcisi statik IP adresiyle yapılandırılmış.

Kablosuz bağdaştırıcının Internet Protokolü (TCP/IP) özelliklerini IP adresini otomatik olarak almak üzere yapılandırın.

DHCP sunucusunun ağla bağlantısı kesilmiş, kapatılmış veya hizmet çalışmıyor.

SOHO ağında, DHCP hizmeti genelde kablosuz yönlendirici veya Internet Bağlantısı Paylaşımı (ICS) tarafından sağlanır. DHCP hizmetini geri yükleyin.

Küçük ofis/ev ofis ağında:

 • Yeni bir kablosuz ağda veya modem ya da kablosuz AP'nizi değiştirirken, modeminizi Internet servis sağlayıcınıza veya yönlendiricinizin medya erişim denetimi (MAC) adresine kaydettirmediniz. Modem veya yönlendirici kaydı ISS'ye göre değişir.
 • Yönlendiricide ISS ağından DHCP kiralamalarını kabul etmek üzere genel bağlantı yapılandırmadınız. Örneğin, kablosuz yönlendiricideki genel bağlantıyı statik bir IP adresiyle yapılandırdınız.
 • Aygıtınızı kaydettirmek üzere ISS'nize başvurun.
 • Genel arabirimi ISS ağı üzerinden DHCP kiralamalarını kabul edecek şekilde yapılandırın.

Etki alanı ağ bağlanırlığı sorunları

Genel ağ bağlanırlık sorunlarına ek olarak, bu türdeki sorunlar genelde küçük işletmelerden kurumsal ağlara kadar çeşitli etki alanı ağlarında oluşur.

Active Directory

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler

Kullanıcının Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşeninde bir hesabı yok.

Kullanıcı için bir hesap oluşturun.

Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları içindeki kullanıcı veya bilgisayar hesabının Çevirme özellikleri Erişimi engelle olarak ayarlı.

Kullanıcı ve bilgisayar hesabının Çevirme özelliklerini Erişime izin ver olarak ayarlayın.

noteNot
Bağlantıların kimlik doğrulamasını yapmak için IAS kullanan 802.1X ağlarında, Çevirme özelliklerini Erişimi Uzaktan Erişim İlkesiyle denetle olarak ayarlayın.

Kullanıcı hesabı devre dışı.

Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları içinde Kullanıcılar kısmında hesabı sağ tıklatın ve ardından Etkinleştir'i tıklatın.

Kullanıcı hesabının süresi dolmuş.

Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları içinde hesabı sağ tıklatın Özellikler'i tıklatın ve ardından Hesap sekmesindeki, Hesap süresi bitimi kısmında Hiçbir zaman ayarını seçin veya Bitiş kısmında yeni bir geçerlilik tarihi belirtin.

Kullanıcı, kullanıcı hesabının oturum açma saatlerinde (varsayılan ayar tüm saatlerde Oturum Açılabilir'dir) belirtildiği gibi yasak bir saatte bağlanmaya çalışıyor.

Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları içinde kullanıcı hesabı özelliklerinde, Hesap sekmesinde, Oturum Açma Saatleri'ni tıklatın ve ardından istemcinin ağa bağlanabileceği saatleri belirtmek için ayarları yapılandırın.

Kullanıcı, kullanıcı hesabının özelliklerinde Oturum Aç ayarında belirtilmemiş bir bilgisayarı kullanarak yasak bir bağlantıyı deniyor veya varsayılan ayar Tüm bilgisayarlar seçilmemiş.

Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları içinde, kullanıcı hesabı özelliklerindeki Hesap sekmesinde, Oturum Aç'ı tıklatın ve ardından Tüm bilgisayarlar veya Aşağıdaki bilgisayarlar'ı seçin. Bilgisayar adı'nda kullanıcının ağa bağlanmak için kullanmasına izin verilen bilgisayarları belirtin.

Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) hizmeti durmuş veya yapılandırılmamış.

DNS sunucunuzda, Hizmetler ek bileşeninde, DNS Sunucusu'nu sağ tıklatın ve ardından Başlat'ı tıklatın.

Kullanıcılar ve Bilgisayarlar

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler

İstemci bilgisayar etki alanının bir üyesi değil.

Bilgisayarı etki alanına katın.

İstemci etki alanında, etki alanı dışındaki kimlik bilgilerini kullanarak oturum açmaya çalışıyor. Yeni bilgisayarlar veya kullanıcı hesaplarıyla ilgili sık karşılaşılan bir hata, kullanıcıların bilgisayarda kendi bilgisayar hesaplarını kullanarak oturum açmasıdır.

Oturum açma penceresinde, Oturum aç kısmında, varsa etki alanını seçin ve ardından etki alanı kullanıcı hesabını kullanın. Yeni katılmış bilgisayarlarda, etki alanı adını ve kullanıcı hesabını EtkiAlanıAdı\KullanıcıAdı biçiminde kullanarak oturum açın.

DHCP

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler

DHCP kapsamı dolu, bu yüzden DHCP sunucusu istek yapan DHCP istemcilerine adres kiralayamıyor.

DHCP kapsamı tam adres aralığını kullanmıyorsa, kapsamı düzenleyin ve adres aralığını genişletin.

DHCP sunucusunun IP adresi değişti ve artık DHCP istemcileri IP adresleri alamıyor.

DHCP sunucusunun statik IP adresi ve alt ağ maskesinin alt ağın adresleme düzeninin içinde olduğundan emin olun.

DHCP hizmeti durduruldu.

DHCP sunucunuzda, Hizmetler ek bileşeninde, DHCP Sunucusu'nu sağ tıklatın ve ardından Başlat'ı tıklatın.

Yeni yapılandırılmış bir DHCP sunucusunda:

 • DHCP sunucusuna Active Directory'de yetki verilmiyor.
 • DHCP kapsamının IP adres aralığı hatalı belirtilmiş.
 • DHCP kapsamı etkin değil.
 • DHCP sunucusu istemcilerle aynı alt ağda değil.
 • DHCP sunucusu çevrimdışı.

DHCP ek bileşeninde, etki alanı kapsayıcısını sağ tıklatın ve ardından Yetkilendir'i tıklatın.

Kapsamdaki IP adres aralığını ve alt ağ maskesini alt ağınızın adres düzenine uyacak şekilde ayarlayın.

DHCP ek bileşeninde etki alanı kapsayıcısını sağ tıklatın ve bağlanma sorunları gösteren alt ağın kapsamını sağ tıklattıktan sonra Etkinleştir'i tıklatın.

DHCP sunucusunu fiziksel olarak doğru alt ağa bağlayın.

DHCP sunucusunu yeniden başlatın.

802.1X kimlik doğrulamalı ağ bağlanırlık sorunları

Bu bölüm 802.1X kimlik doğrulamalı kablosuz AP'lerini ve 802.1X kimlik doğrulamalı bağlantılar için IAS'yi kullanan ağlara yönelik yapılandırma sorunları örnekleri içermektedir. Bir 802.1X ağında önceki iki bölümde listelenen örneklerin yanında aşağıdaki örnekleri de dikkate alın.

Active Directory sorunları

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler

Active Directory etki alanı işlev düzeyi Windows Server 2003'e yükseltilmemiş. IAS Arayan Kullanıcının Uzaktan Kimliğini Doğrulama Hizmeti (RADIUS) ayarları için Windows Server 2003 etki alanı işlevsel düzeyi gereklidir.

Active Directory Etki Alanları ve Güvenleri ek bileşeninde Eylem'i tıklatın ve ardından Etki Alanı İşlev Düzeyini Yükselt'i tıklatın.

ImportantÖnemli
Ağınızdaki etki alanı denetleyicileri Windows NT 4.0 veya daha eski bir sürüm çalıştırıyorsa, etki alanı işlev düzeyini Windows 2000 asıl düzeyine yükseltmeyin. Etki alanı işlev düzeyi Windows 2000 asıl düzeyine yükseltildikten sonra, Windows 2000 karışık düzeyine geri döndürülemez. Bunun gibi, ağınızdaki etki alanı denetleyicileri Windows 2000 veya Windows NT 4.0 ve daha önceki bir sürümünü çalıştırıyorsa, etki alanı işlevsellik düzeyini Windows Server 2003'e yükseltmeyin. Etki alanı işlevsellik düzeyi Windows Server 2003'e ayarlandıktan sonra, tekrar Windows 2000 karışık veya Windows 2000 asıl olarak değiştirilemez.

Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nda kullanıcı hesabının çevirme özellikleri Uzaktan Erişim İlkesi aracılığıyla erişimi denetle olarak yapılandırılmamış.

Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşeninde, etki alanı kapsayıcısında, Kullanıcılar'ı açın, kullanıcı hesabını sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve ardından Çevirme sekmesindeUzaktan Erişim İlkesi aracılığıyla erişimi denetle'yi seçin.

IAS uzaktan erişim ilkesi Active Directory güvenlik grubu üyelerine erişim veriyor. Ancak, kullanıcı uzaktan erişim ilkesinde belirtilen güvenlik grubunun bir üyesi değil.

Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşeninde, etki alanı kapsayıcısında, Kullanıcılar'ı açın geçerli IAS uzaktan erişim ilkesinde belirtilen güvenlik grubunu sağ tıklattıktan sonra Özellikler'i tıklatın. Üyeler sekmesinde Ekle'yi tıklatın ve ardından Seçilecek nesne adlarını girin kısmında kullanıcıyı güvenlik grubuna eklemek için kullanıcı hesabını yazın.

Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkeleri'nde belirtilmiş kimlik doğrulama yöntemi IAS uzaktan erişim ilkesinde belirtilen kimlik doğrulama yöntemine uymuyor.

Örneğin, Windows Vista çalıştıran ağ istemcileri Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkeleri tarafından Korumalı Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü Microsoft Karşılıklı Kimlik Doğrulama Protokolü sürüm  2 (PEAP-MS-CHAPv2) kimlik doğrulaması kullanmak üzere yapılandırılmışsa, ancak hiçbir IAS uzaktan erişim ilkesi PEAP-MS-CHAPv2 kimlik doğrulamasını belirtmiyorsa, bu uyumsuzluk istemcinin kimlik doğrulamasını engeller.

IAS uzaktan erişim ilkesi veya Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkeleri içinde belirtilen Korumalı Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP) kimlik doğrulama yöntemini ağınızda kullanılan yöntemle uyuşacak şekilde değiştirin.

İstemci

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler

Kablosuz ZeroConfig Hizmeti çalışmıyor. Varsayılan olarak Kablosuz ZeroConfig Hizmeti otomatik olarak başlatılır.

Tek bir bilgisayar için hizmeti Hizmetler ek bileşenini kullanarak el ile başlatın.

Çok sayıda bilgisayar için, Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'nde Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkeleri'ni açın. Ayrıntılar bölmesinde, geçerli kablosuz ilkeyi sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve Genel sekmesinde İstemciler için kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmak için Windows'u kullan'ı seçin.

Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü-Aktarım Katmanı Güvenliği (EAP-TLS) kimlik doğrulaması kullanırken, istemci Gelişmiş Anahtar Kullanımı uzantısında İstemci Kimlik Doğrulama amacı içeren bir sertifikaya sahip değil. Bunun yerine, istemci en az sertifika gereksinimlerine göre yapılandırılmış.

Kullanıcının ağa kablolu bir Ethernet bağlantısı ve etki alanı kimlik bilgileriyle bağlanmasını önerin; gelişmiş sertifika otomatik olarak yüklenir.

Sertifika Hizmetleri

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler

EAP-TLS kullanırken, kullanıcı bir istemci sertifikasına sahip değil.

Kullanıcının ağa kablolu bir Ethernet bağlantısı ve etki alanı kimlik bilgileriyle bağlanmasını önerin; sertifika otomatik olarak yüklenir.

İstemci IAS sunucu sertifikasını veren CA'ya karşılık gelen bir kök CA sertifikasına sahip değil.

 1. Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'nde Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkeleri'ni açın.
 2. Ayrıntılar bölmesinden uygulanabilir kablosuz ilkeyi sağ tıklatın ve sonra Özellikler’i tıklatın.
 3. Tercih Edilen Ağlar sekmesinde, Ağlar bölümünde ilgili kablosuz ağı seçin ve ardından Düzenle'yi tıklatın.
 4. 802.1x sekmesinde EAP türünde, Ayarlar'ı tıklatın ve Güvenilir Kök Sertifika Yetkilileri kısmında IAS sunucu sertifikasına uyan sertifikayı seçin.

IAS (RADIUS)

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler

AP üzerindeki RADIUS paylaşılan parolası IAS içindeki RADIUS istemcilerinde yapılandırılmış olan paylaşılan parolayla eşleşmiyor.

Kablosuz AP'yi aynı paylaşılan parolayı kullanmak üzere yapılandırın. Paylaşılan parola IAS ek bileşeninin RADIUS İstemcileri düğümünde belirtilir.

IAS uzaktan erişim ilkesi özellikleri kullanıcı veya bilgisayar isteklerini reddetmek üzere yapılandırılmış. Örneğin:

 • Ayarlar sekmesinde ilke özellikleri Uzaktan erişime izin verme olarak ayarlanmış.
 • Uzaktan erişim ilkesinin Çevirme Sınırlamaları sekmesinde bağlantıyı engelleyen zaman kısıtlamaları yapılandırılmış.
 • Çevirme Sınırlamaları sekmesinde, yanlış medya türü belirtilmiş.
 • IAS ek bileşeninde, uygulanabilir uzaktan erişim ilkesini sağ tıklatın, Özellikler'i ve ardından Uzaktan erişime izin ver'i tıklatın.
 • IAS ek bileşeninde, ilgili uzaktan erişim ilkesini sağ tıklatın, Özellikler'i ve ardından Profili Düzenle'yi tıklatın.. Çevirme Sınırlamaları sekmesinde Çevirme Kısıtlamaları sekmesinde, Yalnızca aşağıdaki günlerde ve saatlerde erişime izin ver'i seçin ve ardından izin verilen erişim zamanlarını belirtmek için Düzenle'yi tıklatın.
 • IAS ek bileşeninde, ilgili uzaktan erişim ilkesini sağ tıklatın, Özellikler'i ve Profili Düzenle'yi tıklatın, ardından Çevirme Kısıtlamaları sekmesinde şunlardan birini yapın:
  • Yalnızca şu medyalar üzerinden erişime izin ver (NAS-Bağ. Nok.-Tür) seçeneğini temizleyin.
  • Yalnızca şu medyalar üzerinden erişime izin ver (NAS-Bağ. Nok.-Tür) onay kutusunu seçin ve ardından Kablosuz - IEEE 802.11'i seçin.

IAS uzaktan erişim ilkesinde belirtilen RADIUS sunucu sertifikasını veren güvenilen kök CA ile Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkeleri'nde belirtilen güvenilen kök CA arasında yanlış eşleşme var.

 1. Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'nde Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkeleri'ni açın.
 2. Ayrıntılar bölmesinden uygulanabilir kablosuz ilkeyi sağ tıklatın ve sonra Özellikler’i tıklatın.
 3. Tercih Edilen Ağlar sekmesinde, Ağlar bölümünde karşılık gelen kablosuz ağı seçin ve ardından Düzenle'yi tıklatın.
 4. 802.1x sekmesinde EAP türünde, Ayarlar'ı tıklatın ve Güvenilir Kök Sertifika Yetkilileri kısmında IAS sunucu sertifikasına uyan sertifikayı seçin.

Kablosuz AP'nin Satıcıya özgü öznitelikleri (VSA) yanlış yapılandırılmış.

VSA kullanımı için AP ürün belgelerini denetleyin ve ardından IAS içinde IAS Satıcıya özgü öznitelikler'i belirtin. Doğru VSA ayarından emin değilseniz, RADIUS Standard'ı seçin.

Kablosuz AP'nin (RADIUS istemcisi) IAS içinde belirtilen IP adresi yanlış.

 1. IAS ek bileşeninde RADIUS İstemcileri'ni seçin.
 2. Ayrıntılar bölmesinde kablosuz AP'ye karşılık gelen RADIUS istemcisini sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 3. Ayarlar sekmesinde, Adres (IP veya DNS) kısmında doğru IP adresini yazın ve ardından Doğrula'yı tıklatın.

IAS sunucu sertifikasının süresi geçmiş.

IAS Sunucu sertifikası isteme hakkında bilgi için Sertifika tabanlı kimlik doğrulaması için bilgisayar sertifikaları Windows Server 2003 Yardım konusuna bakın.

IAS hizmeti durduruldu.

Hizmetler ek bileşeninde, Internet Kimlik Doğrulama Hizmeti'ni sağ tıklatın ve sonra Başlat'ı tıklatın.

EAP, ilgili uzaktan erişim ilkesinde Active Directory'deki Kablolu Ağ (IEEE 802.11) İlkesi'nde bulunandan farklı bir şekilde yapılandırılmış.

Hem IAS uzaktan erişim ilkesi hem de Kablolu Ağ (IEEE 802.11) İlkesi'ni ağda geçerli olan EAP yöntemine karşılık gelecek şekilde yapılandırın.

Yeni yapılandırılmış bir IAS sunucusunda:

 • IAS, Active Directory'ye kaydedilmemiş.
 • IAS sunucusunun sunucu sertifikası yok.

Kablosuz AP

 

Olası Nedenler Düzeltici Önlemler

Kablosuz AP doğru veya en son bellenime sahip değil.

En son bellenim için kablosuz AP üreticisine başvurun.

Kablosuz AP'nin IP adresi alt ağ için yanlış yapılandırılmış.

Kablosuz AP'yi ağ TCP/IP adresleme şemasına uygun olarak statik IP adresi ve alt ağ maskesiyle yapılandırın.

Kablosuz AP, IAS RADIUS sunucusunun doğru IP adresini belirtmiyor.

Kablosuz AP üzerinde, RADIUS sunucusunun IP adresini IAS sunucunuzun IP adresine uyacak şekilde yapılandırın.

Windows XP kablosuz bağlantıları sorun giderme: hızlı başvuru listesi

Kablosuz bağlantı sorunları sıklıkla aşağıdaki nedenlere bağlı olarak oluşur:

 • Devre dışı bırakılan kablosuz ağ bağdaştırıcıları.
 • Yanlış yapılandırılmış kablosuz ağ bağlantıları.
 • Kimlik doğrulama için yetersiz kimlik bilgileri veya yetkilendirme için yetersiz izinler.
 • Kablosuz aygıtlar arasındaki uzaklık, parazit veya engeller.

Başarılı sorun giderme sizin sorunu tanımlama yeteneğinize bağlı olduğundan, Service Pack 1 (SP1) yüklü Windows Server 2003 kablosuz ağ bağlantısı sorunlarını belirleyip çözmenize yardımcı olacak durum ve uyarı raporları içerir.

Kablosuz bağlantılarla ilgili bazı genel sorunları çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 • Taşınabilir bilgisayarların çoğunda, 802.11 kablosuz ağ bağdaştırıcılarını açıp kapatmak için kullanılabilecek bir anahtar bulunur. Dizüstü bilgisayarlarda bu anahtar bilgisayar kasasının sol tarafında olabilir. Anahtarın açık olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, taşınabilir bilgisayar aygıtınızın ürün belgelerine bakın.
 • Kablosuz bağdaştırıcının devre dışı bırakılmadığından emin olun. Kablosuz bağdaştırıcıyı, kullanıcı arabiriminden kablosuz bağdaştırıcı simgesini sağ tıklatıp, Devre dışı seçeneğini belirleyerek devre dışı bırakabilirsiniz. Bu şekilde devre dışı bırakılan kablosuz bağdaştırıcılar bildirim alanında görüntülenmez ve yalnızca Ağ Bağlantıları'ndan etkinleştirilebilirler. Daha fazla bilgi için bkz: İstemci bilgisayarlarda kablosuz ağ ayarlarını yapılandırma.
 • Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmak için Kablosuz Otomatik Yapılandırma'yı kullanın. Kablosuz Otomatik Yapılandırma etkinleştiğinde, varolan bir kablosuz ağa bağlanmanıza, kablosuz ağ bağlantı ayarlarını değiştirmenize, yeni bir kablosuz ağ bağlantısı yapılandırmanıza ve tercih edilen kablosuz ağlar belirtmenize olanak sağlar. Ayrıca, yeni kablosuz ağlar kullanılabilir duruma geldiğinde de size bildirir. Kablosuz ağlar arasında geçiş yaptığınızda, kablosuz ağ bağdaştırıcısı ayarlarınız bu yeni ağın ayarlarına uyacak biçimde otomatik olarak güncelleştirilir ve ağa bağlanma denemesi yapılır. Daha fazla bilgi için bkz: İstemci bilgisayarda kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmak için Windows’u kullanma.
 • Bir kablosuz ağa ilk kez bağlanıyorsanız, Kablosuz Otomatik Yapılandırma hizmeti etkinse, temel ağ ayarlarını yapılandırır. Ancak, Active Directory dizin hizmetindeki hesabınız için otomatik olarak yapılandırılmamışsa, Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP) anahtarı için veri şifreleme türü gibi bazı ek ayarları da yapılandırmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz: İstemci Bilgisayarında Kablosuz Ağ İlkelerini Tanımlama. Ayrıca ağ yöneticinizden erişim izinleri de istemeniz gerekebilir.
 • İstenen kablosuz ağ bağdaştırıcılarının ağ listesinde olup olmadığını denetleyin. Kablosuz simgesini sağ tıklatın ve Kullanılabilir Kablosuz Ağı Görüntüle'yi tıklatın. İstenen kablosuz ağ Kablosuz ağ seç'in altında görüntülenmiyorsa, bu ağın yayın aralığı dışında olabilirsiniz veya ağ uyarı sinyalini engelliyor olabilir. Önce, kablosuz aygıtı daha güçlü sinyal alan bir yerde yeniden konumlamayı deneyin. Ağ listesini yenilemek ve bilgisayarınızın alış aralığı içinde yayın yapan kablosuz ağların en yeni listesini almak için, kablosuz simgesini sağ tıklatın, Kullanılabilir kablosuz ağları göster'i tıklatın ve Ağ Görevleri'nin altında Ağ listesini yenile'yi tıklatın.
  Not
 • Bildirim alanında kablosuz uyarı simgesi olup olmadığını denetleyin. Hata ve varsa çözümlerle ilgili bilgi almak için uyarı simgesini tıklatabilirsiniz. Kullanılabilir kablosuz ağların listesini açmak için Kullanılabilir Kablosuz Ağları Göster'i kullandıysanız, Kablosuz ağ seç'in altında görüntülenen kablosuz ağ için uyarı olup olmadığını denetleyin. Uyarı ve olası çözümler hakkında bilgi almak için uyarı bağlantısının metnini tıklatabilirsiniz.
 • Belirli bir ağa daha önce başarılı şekilde bağlandıysanız, ancak bu ağa bağlantı şimdi başarısız olduysa, kablosuz simgesini sağ tıklatın ve Onar'ı tıklatın. Böylece kablosuz bağdaştırıcı devre dışı bırakılıp yeniden etkinleştirilir.
 • Bir kablosuz bağlantının durumu değiştiğinde, (örneğin, kablosuz aygıt alış aralığı dışına çıktığında durumun Bağlı'dan Bağlı Değil'e değişmesi) bildirim alanında balon bildirimler görüntülenir. Bir balon bildirim hata gösteriyorsa, daha fazla bilgi ve sorunu gidermeye yarayacak çözümler için bildirimi tıklatabilirsiniz.

Durum ve uyarı raporları

Windows Server 2003 SP1 bağlantı hatalarını algılamak üzere kablosuz bağlantı durumunu izler. Durum ve bağlantı hatası bilgileri gerçek zamanlı olarak aşağıdaki yollardan raporlanır:

Bildirim alanı simgeleri

Bildirim alanındaki kablosuz simgesinin görünümü değişerek kablosuz bağlantının durumunu gösterir:

 

Simge Kablosuz bağlantı durumu

Bağlı kablosuz bildirim alanı

Bağlı

Resim

Bağlanıyor

Web bağlantısı grafiği

Bağlı değil

Fare Tuşları resmi

Uyarı

Uyarı simgesi görüntüleniyorsa, simgeyi tıklatın, sonra da Kablosuz Ağ Bağlantı Durumu iletişim kutusunun Genel sekmesindeki Bağlantı'nın altında Ek bilgi'yi tıklatın.

İşaretçiyi üzerine getirerek görüntüleme

Fare işaretçisini bildirim alanındaki kablosuz simgesi üzerine getirdiğinizde bağlantı durumunu ve diğer bilgileri hemen görebilirsiniz:

 

Durum türü Raporlanan durum

Kablosuz Ağ Bağlantısı

Bilgisayarın bağlı olduğu ağın adı. Bu, hizmet kümesi tanımlayıcı (SSID) ile aynıdır.

Hız

Bağlantı hızı (örneğin, 11.0 Mb/sn)

Sinyal Şiddeti

Mükemmel

Çok iyi

Zayıf

Durum

Bağlı

Sınırlı bağlantı veya bağlantı yok

Bağlı değil

Not

Hizmetin kesilmesi durumunda, durum en son kablosuz ağ bağlantısının adını gösterir, ancak bağlantının sınırlı olduğunu veya bağlantı olmadığını gösterir.

Balon bildirimler

Bir kablosuz bağlantının durumu değiştiğinde, kablosuz simgesinin bildirim alanında görüntülenecek şekilde yapılandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın bildirim alanında balon bildirimler görüntülenir.

Örnek bildirimler

Windows bir hata algıladığında, aşağıdaki bildirimi alabilirsiniz:

Bağlantı sınırlı veya bağlantı yok. Internet'e veya bazı ağ kaynaklarına erişemeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu iletiyi tıklatın.

Kablosuz Ağ Bağlantı Durumu iletişim kutusunu açmak için balonu tıklatın. Destek sekmesinde, Bağlantı Durumu'nun altında aşağıdakine benzer bir ileti görüntülenir:

Sınırlı bağlantı veya bağlantı yok. Internet'e veya bazı ağ kaynaklarına erişemeyebilirsiniz. Bu sorun ağ bilgisayara bir ağ adresi atamadığı için oluştu.

Bağlantıyı yeniden başlatmak ve tam bağlantı kurmayı denemek için Onar'ı tıklatın.

Onar'ı tıklattıktan sonra, kablosuz bağdaştırıcı yeniden başlatılır ve kısa bir süre sonra aşağıdakine benzer bir ileti alırsınız:

Kablosuz Ağ Bağlantısı şimdi kuruldu

Bağlanılan yer: Gulliver

Sinyal Şiddeti: Çok İyi

Balon bildirimler yalnızca kısa bir süre için görüntülenir. Bu nedenle, Kablosuz Bağlantı Durumu iletişim kutusunun Destek sekmesine erişmenin başka yolları da vardır.

Kablosuz bağlantı seç

Kablosuz ağ bağlantısı durumu ayrıca, Kablosuz Ağ Bağlantısı iletişim kutusundaki Kablosuz bağlantı seç'te de raporlanır. Kablosuz ağ seç'in altında görüntülenen kablosuz ağlara bağlantıyı denetlemek için, Bağlan veya Bağlantıyı Kes'i tıklatın. Bir kablosuz ağa bağlanmayı denediyseniz ve bağlantı denemesi başarısız olduysa, bu öğeyle ilgili olarak Sınırlı bağlantı veya bağlantı yok gibi bir durum iletisi görüntülenebilir. Kablosuz Ağ Bağlantı Durumu iletişim kutusunu açmak için ileti metnini tıklatın. Destek sekmesinde, Bağlantı Durumu'nun altında aşağıdakine benzer bir ileti görüntülenir:

Sınırlı bağlantı veya bağlantı yok. Internet'e veya bazı ağ kaynaklarına erişemeyebilirsiniz. Bu sorun ağ bilgisayara bir ağ adresi atamadığı için oluştu.

Bağlantıyı yeniden başlatmak ve tam bağlantı kurmayı denemek için Onar'ı tıklatın.

Ek sorun giderme araçları

Aşağıdaki araçları, 802.11 kablosuz ağ bağlantılarında ve kızılötesi aygıtlarda sorun gidermek için kullanabilirsiniz.

 • 802.11 kablosuz ağları. 802.11 kablosuz ağ bağlantılarıyla ilgili sorunları gidermek için, kablosuz erişim noktalarını ve kablosuz istemcileri Kablosuz Bağlantı İzleyicisi'nde görüntüleyebilirsiniz. Kablosuz Bağlantı İzleyicisi'nde görüntülenen istatistikler hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: Kablosuz ağ etkinliğini günlüğe kaydetme ve görüntüleme.
 • Kızılötesi aygıtlar. Kızılötesi aygıtlarla ilgili sorunları gidermek için, Giriş Aygıtları Sorun Gidericisi'ni kullanabilirsiniz.

Not

 • Windows Server 2003 ailesinde, kızılötesi ağ iletişimi yalnızca Windows Server 2003 Standard Edition sürümünde desteklenir.

Ek başvurular

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft