Öneriniz Var mı? Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Alt ağ maskeleri

Alt ağ maskeleri

Bir IP adresi içindeki ağ ve ana bilgisayar kimlikleri alt ağ maskesi kullanılarak ayrılır. Her alt ağ maskesi, ağ kimliğini belirlemek için hepsi birlerden (1) oluşan ardışık bit grupları ve ana bilgisayar kimliğini belirlemek için hepsi sıfırlardan (0) oluşan ardışık bit grupları kullanan bir 32 bit’lik sayıdır.

Örneğin, 131.107.16.200 IP adresiyle normalde kullanılan alt ağ maskesi aşağıdaki 32 bit’lik iki sayıdır.

11111111 11111111 00000000 00000000

Bu alt ağ maske numarası art arda gelen 16 bir bitleri ve ardından gelen 16 sıfır bitlerinden oluşur. Bu IP adresinin ağ kimliği ve ana bilgisayar kimliği bölümlerinin ikisi de 16 bit uzunluğundadır. Normalde bu alt ağ maskesi noktalı ondalık gösterimde 255.255.0.0 olarak yazılır.

Aşağıdaki tabloda Internet adres sınıfları için alt ağ maskeleri verilmiştir:

 

Adres sınıfı  Alt ağ maskesi için bitler Alt ağ maskesi

A sınıfı

11111111 00000000 00000000 00000000

255.0.0.0

B sınıfı

11111111 11111111 00000000 00000000

255.255.0.0

C sınıfı

11111111 11111111 11111111 00000000

255.255.255.0

Genelde (önceki tabloda gösterilen) varsayılan alt ağ maskesi değerleri özel gereksinimleri olmayan ve her IP ağ kesiminin tek bir fiziksel ağa karşılık geldiği çoğu ağ için kabul edilebilir niteliktedir.

Bazı durumlarda IP alt ağı gerçekleştirmek için özelleştirilmiş alt ağ maskeleri kullanabilirsiniz. IP alt ağ kullanımıyla bir IP adresinin varsayılan ana bilgisayar kimliğini, özgün sınıf tabanlı ağ kimliğinin alt bölümleri olan alt ağları belirlemek için bölümleyebilirsiniz.

Alt ağ maskesi uzunluğunu özelleştirerek gerçek ana bilgisayar kimliği için kullanılan bit sayısını azaltabilirsiniz. Ağınızı alt ağlara bölmek için özel alt ağ maskesi kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Kaynak Seti.

Önemli

  • Adresleme ve yönlendirme sorunlarını önlemek için bir ağ kesimindeki tüm TCP/IP bilgisayarlarının aynı alt ağ maskesini kullandığından emin olun.

Topluluk İçeriği

Show:
© 2016 Microsoft