TechNet
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Bilgisayar hesabını silme

Bilgisayar hesabını silmek için

Windows arabirimini kullanma

 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açın.
 2. Konsol ağacında, Bilgisayarlar'ı tıklatın.
  Nerede?
  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları/etki alanı düğümü/Bilgisayarlar
  Bilgisayarın bulunduğu klasörü de tıklatabilirsiniz.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, bilgisayarı sağ tıklatın ve sonra Sil'i tıklatın.

Notlar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory'de Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da doğru yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: Varsayılan yerel gruplar, Varsayılan gruplar ve Farklı Çalıştır'ı kullanma.
 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın, sonra da Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.
 • Ayrıca bilgisayarın etki alanıyla bağlantısını keserek de bir bilgisayar hesabını silebilirsiniz.
 • Bir bilgisayar hesabı silindiğinde, bu bilgisayar hesabıyla ilişkilendirilmiş tüm izinler ve üyelikler kalıcı olarak silinir. Her hesabın güvenlik kimliği (SID) benzersiz olduğu için, daha önce silinmiş bir bilgisayar hesabının adıyla oluşturulan yeni bir bilgisayar hesabı, önceden silinen hesabın izinlerini ve üyeliklerini devralmaz. Silinen bir bilgisayar hesabını yinelemek için, tüm izinler ve üyelikler el ile yeniden oluşturulmalıdır.

Komut satırı kullanma

 1. Komut İstemi’ni açın.
 2. Aşağıdakini yazın:
  dsrm computerBilgisayarDN'si

 

Değer Açıklama

BilgisayarDN’si

Eklemek istediğiniz bilgisayarın ayırt edici adını belirtir. Ayırt edici ad, dizin konumunu belirtir.

Notlar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory'de Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da doğru yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: Varsayılan yerel gruplar, Varsayılan gruplar ve Farklı Çalıştır'ı kullanma.
 • Bir komut istemi açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın ve ardından Donatılar'ın üzerine gelin ve Komut istemi'ni tıklatın.
 • Ayrıca bilgisayarın etki alanıyla bağlantısını keserek de bir bilgisayar hesabını silebilirsiniz.
 • Bir bilgisayar hesabı silindiğinde, bu bilgisayar hesabıyla ilişkilendirilmiş tüm izinler ve üyelikler kalıcı olarak silinir. Her hesabın güvenlik kimliği (SID) benzersiz olduğu için, daha önce silinmiş bir bilgisayar hesabının adıyla oluşturulan yeni bir bilgisayar hesabı, önceden silinen hesabın izinlerini ve üyeliklerini devralmaz. Silinen bir bilgisayar hesabını yinelemek için, tüm izinler ve üyelikler el ile yeniden oluşturulmalıdır.
 • Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek için, komut isteminde şunu yazın:
  dsrm computer /?

İşlevsel farklar hakkında bilgi

 • Sunucunuzun çalışması yüklü olan işletim sisteminin sürümüne ve uyarlamasına, hesap izinlerinize ve menü ayarlarınıza göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bkz: Web’de Yardım Görüntüleme.

Ayrýca Bkz:

Topluluk İçeriği

Show:
© 2016 Microsoft