Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Yeni kullanıcı hesabı oluşturma

Yeni kullanıcı hesabı oluşturmak için

Windows arabirimini kullanma

 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açın.
 2. Konsol ağacında, kullanıcı hesabı eklemek istediğiniz klasörü sağ tıklatın.
  Nerede?
  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları/etki alanı düğümü/klasör
 3. Yeni'nin üzerine gelin ve sonra Kullanıcı seçeneğini tıklatın.
 4. Adı alanına, kullanıcının adını yazın.
 5. Baş Harfler alanına kullanıcının baş harflerini yazın.
 6. Soyadı alanına, kullanıcının soyadını yazın.
 7. Baş harfleri veya ad ve soyadı ters sırayla girmek için Tam Ad'ı değiştirin.
 8. Kullanıcı oturum açma adı alanında, kullanıcının oturum açma adını yazın, aşağı açılan listede UPN soneki seçeneğini tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.
  Kullanıcı Windows 95, Windows 98 veya Windows NT çalıştıran bilgisayarlarda oturum açmak için farklı bir ad kullanacaksa, Kullanıcı oturum açma adı (Windows 2000 öncesi) seçeneğinde görünen kullanıcı oturum açma adını farklı bir adla değiştirebilirsiniz.
 9. Parola ve Parolayı Onayla alanlarına kullanıcı parolasını yazın ve sonra uygun parola seçeneklerini seçin.

Notlar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory'de Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da doğru yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: Varsayılan yerel gruplar, Varsayılan gruplar ve Farklı Çalıştır'ı kullanma.
 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın, sonra da Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.
 • Kullanıcı eklemek için, araç çubuğunda:
  Geçerli kapsayıcıda yeni bir kullanıcı oluşturun öğesini tıklatabilirsiniz.
 • Bir kullanıcı eklemek için, daha önce oluşturulmuş herhangi bir kullanıcı hesabını da kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, İlgili Konular'a bakın.
 • Her hesabın güvenlik kimliği (SID) benzersiz olduğu için, daha önce silinmiş bir kullanıcı hesabının adıyla oluşturulan yeni bir kullanıcı hesabı, daha önce silinen hesabın izinlerini ve grup üyeliklerini otomatik olarak devralmaz. Silinen bir kullanıcı hesabını yinelemek için, tüm izinler ve üyelikler el ile yeniden oluşturulmalıdır.
 • Diğer dizin hizmetleriyle birlikte çalışma sağlamak için bir InetOrgPerson kullanıcı nesnesi oluşturabilirsiniz. Yeni bir inetOrgPerson oluşturmak için üçüncü adımda User yerine InetOrgPerson seçeneğini tıklatın. InetOrgPerson hakkında daha fazla bilgi için İlgili Konular'daki Kullanıcı ve bilgisayar hesaplarına bakın.
 • Yeni bir kullanıcı oluştururken, tam ad özniteliği varsayılan olarak AdıSoyadı biçiminde oluşturulur. Tam ad özniteliği genel adres listesinde gösterilen görünen ad biçimini de yönetir. Görünen ad biçimini ADSI Düzenleme'yi kullanarak değiştirebilirsiniz. Bunu yaparsanız, tam ad biçimi de değişir. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndakiQ250455, Active Directory Kullanıcılarının Görünen Adları Nasıl Değiştirilir makalesine bakın.
 • Windows NT 4.0 ve daha önceki etki alanları, kullanıcı oturum açma adı yalnızca nokta (.) karakterlerinden oluşmadığı sürece, kullanıcı oturum açma adının sonunda nokta kullanımına izin verir. Windows Server 2003 etki alanları, kullanıcı oturum açma adlarının sonunda bir veya daha çok nokta kullanılmasına izin vermez.

Komut satırı kullanma

 1. Komut İstemi’ni açın.
 2. Aşağıdakini yazın:
  dsadd userKullanıcıDN'si [-samidSAMAdı] -pwd {Parola|*}

 

Değer Açıklama

KullanıcıDN’si

Eklenecek kullanıcı nesnesinin ayırt edici adını belirtir.

SAMAdı

Güvenlik Hesapları Yöneticisi (SAM) adının bu kullanıcı için (örneğin, Oya) benzersiz SAM hesap adı olarak kullanılacağını belirtir. Belirtilmemişse, dsadd, KullanıcıDN'sinin ortak adı (CN) değerinin ilk 20 karakterini kullanarak SAM hesap adını oluşturmaya çalışır.

Parola

Kullanıcı hesabı için kullanılacak parolayı belirtir. * olarak ayarlanırsa, parola girmeniz istenir.

Notlar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory'de Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da doğru yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: Varsayılan yerel gruplar, Varsayılan gruplar ve Farklı Çalıştır'ı kullanma.
 • Bir komut istemi açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın ve ardından Donatılar'ın üzerine gelin ve Komut istemi'ni tıklatın.
 • Bir kullanıcı eklemek için, daha önce oluşturulmuş herhangi bir kullanıcı hesabını da kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, İlgili Konular'a bakın.
 • Her hesabın güvenlik kimliği (SID) benzersiz olduğu için, daha önce silinmiş bir kullanıcı hesabının adıyla oluşturulan yeni bir kullanıcı hesabı, daha önce silinen hesabın izinlerini ve grup üyeliklerini otomatik olarak devralmaz. Silinen bir kullanıcı hesabını yinelemek için, tüm izinler ve üyelikler el ile yeniden oluşturulmalıdır.
 • Bu komutun sözdizimini tam olarak görüntülemek ve daha fazla kullanıcı hesabı bilgisi girmeyle ilgili bilgi almak için komut isteminde şunu yazın:
  dsadd user /?

İşlevsel farklar hakkında bilgi

 • Sunucunuzun çalışması yüklü olan işletim sisteminin sürümüne ve uyarlamasına, hesap izinlerinize ve menü ayarlarınıza göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bkz: Web’de Yardım Görüntüleme.

Ayrýca Bkz:

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft