Öneriniz Var mı? Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Windows Komut Dosyası Sistemi'ni çalıştırma

Windows Komut Dosyası Sistemi'ni çalıştırmak için

Gerçekleştirmek istediğiniz görevi tıklatın.

Bir komut dosyasını Windows ortamında çalışacak şekilde başlatmak için

 1. Komut İstemi’ni açın.
 2. Aşağıdakini yazın: wscript[KomutDosyasıAdı] [//B] [//D] [//E:Altyapı] [//H:CScript | //H:WScript] [//I] [//Job:Tanımlayıcı] [//Logo | //NoLogo] [//S] [//T:Numara] [//X] [//?] [KomutDosyasıDeğişkenleri]

Parametreler

KomutDosyasıAdı
Komut dosyasının yolunu ve dosya adını belirtir.
//B
Toplu iş modunu belirtir, alarmlar, komut dosyası hataları veya giriş istemleri görüntülenmez.
//D
Hata ayıklayıcıyı başlatır.
//E: Altyapı
Komut dosyasını çalıştırmak için kullanılacak altyapıyı belirtir.
//H:cscript
Komut dosyalarını çalıştırmak için varsayılan komut dosyası sistemi olarak, Cscript.exe dosyasını kaydeder.
//H:wscript
Komut dosyalarını çalıştırmak için varsayılan komut dosyası sistemi olarak, Wscript.exe dosyasını kaydeder. Bu, varsayılandır.
//I
Etkileşimli modu belirtir, alarmlar, komut dosyası hataları ve giriş istemleri görüntülenmez. Bu varsayılan olup //B parametresinin karşıtıdır.
//Job: Tanımlayıcı
Tanımlayıcı tarafından .wsf komut dosyasında tanımlanan işi çalıştırır.
//Logo
Komut dosyasını çalıştırmadan önce, konsolda Windows Komut Dosyası Sistemi başlığının görüntüleneceğini belirtir. Bu varsayılan olup //Nologo parametresinin karşıtıdır.
//Nologo
Komut dosyasını çalıştırmadan önce, Windows Komut Dosyası Sistemi başlığının görüntülenmeyeceğini belirtir.
//S
Geçerli kullanıcıya ilişkin komut istemi seçeneklerini kaydeder.
//T: Sayı
Komut dosyasının en uzun çalışma süresini saniye olarak belirtir. 32.767 saniyeye kadar belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak bir zaman sınırı yoktur.
//X
Komut dosyasını hata ayıklayıcıda başlatır.
//?
Kullanılabilen parametreleri görüntüler ve bunların kullanımı için yardım sunar.
KomutDosyasıDeğişkenleri
Komut dosyasına aktarılan değişkenleri belirtir. Her komut dosyası değişkeninden önce bir eğik çizgi (/) olması gerekir.

Açıklamalar

 • Bu görevi gerçekleştirmek için, yönetici kimlik bilgilerine sahip olmanız gerekmez. Bu nedenle, bir güvenlik en iyi yöntemi olarak bu görevi yönetici kimlik bilgilerine sahip olmayan bir kullanıcı olarak gerçekleştirmeyi dikkate alın.
 • Bir komut istemi açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın ve ardından Donatılar'ın üzerine gelin ve Komut istemi'ni tıklatın.
 • Her parametre seçime bağlıdır ancak bir komut dosyası belirtmeden komut dosyası değişkenlerini belirtemezsiniz. Bir komut dosyası veya komut dosyası değişkeni belirtmezseniz, Wscript.exe dosyası, yerel bilgisayarda çalıştırdığı tüm komut dosyalarının genel komut dosyası özelliklerini ayarlamak için kullanabileceğiniz Windows Komut Dosyası Sistemi Ayarları iletişim kutusunu görüntüler.
 • //T parametresi, komut dosyalarının çalışma zamanını bir süreölçer yardımıyla sınırlar. Çalışma zamanı belirtilen değeri aşarsa, WScript, komut dosyası altyapısını keser ve işlemi sonlandırır.
 • Windows komut dosyaları, genellikle aşağıdaki dosya adı uzantılarından birine sahiptir: .wsf, .vbs, .js.
 • İlişkilendirilmemiş bir uzantıya sahip bir komut dosyasını çift tıklattığınızda, Birlikte Aç iletişim kutusu görüntülenir. Wscript veya Cscript'i seçin ve ardından Bu dosya türünü açmak için her zaman bu programı kullan'ı seçin. Böylece, Wscript.exe veya Cscript, bu dosya türüne sahip dosyalar için varsayılan komut dosyası sistemi olur.
 • Tek tek komut dosyalarının özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için İlgili Konular'ı tıklatın.
 • Windows Komut Dosyası Sistemi, .wsf komut dosyalarını kullanabilir. Her .wsf dosyası birden çok komut dosyası altyapısını kullanabilir ve birden çok işi gerçekleştirebilir.

Bir komut dosyasını komut satırı ortamında çalışacak şekilde başlatmak için

 1. Komut İstemi’ni açın.
 2. Aşağıdakini yazın: cscript[KomutDosyasıAdı] [//B] [//D] [//E:Altyapı] [//H:CScript | //H:WScript] [//I] [//Job:Tanımlayıcı] [//Logo | //NoLogo] [//S] [//T:Numara] [//X] [//U] [//?] [KomutDosyasıDeğişkenleri]

Parametreler

KomutDosyasıAdı
Komut dosyasının yolunu ve dosya adını belirtir.
//B
Toplu iş modunu belirtir, alarmlar, komut dosyası hataları veya giriş istemleri görüntülenmez.
//D
Hata ayıklayıcıyı başlatır.
//E: Altyapı
Komut dosyasını çalıştırmak için kullanılacak altyapıyı belirtir.
//H:cscript
Komut dosyalarını çalıştırmak için varsayılan komut dosyası sistemi olarak, Cscript.exe dosyasını kaydeder.
//H:wscript
Komut dosyalarını çalıştırmak için varsayılan komut dosyası sistemi olarak, Wscript.exe dosyasını kaydeder. Bu, varsayılandır.
//I
Etkileşimli modu belirtir, alarmlar, komut dosyası hataları ve giriş istemleri görüntülenmez. Bu varsayılan olup //B parametresinin karşıtıdır.
//Job: Tanımlayıcı
Tanımlayıcı tarafından .wsf komut dosyasında tanımlanan işi çalıştırır.
//Logo
Komut dosyasını çalıştırmadan önce, konsolda Windows Komut Dosyası Sistemi başlığının görüntüleneceğini belirtir. Bu varsayılan olup //Nologo parametresinin karşıtıdır.
//Nologo
Komut dosyasını çalıştırmadan önce, Windows Komut Dosyası Sistemi başlığının görüntülenmeyeceğini belirtir.
//S
Geçerli kullanıcıya ilişkin komut istemi seçeneklerini kaydeder.
//T: Sayı
Komut dosyasının en uzun çalışma süresini saniye olarak belirtir. 32.767 saniyeye kadar belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak bir zaman sınırı yoktur.
//U
Konsolda yeniden yönlendirilen girdi ve çıktılar için Unicode değerini belirtir.
//X
Komut dosyasını hata ayıklayıcıda başlatır.
//?
Kullanılabilen parametreleri görüntüler ve bunların kullanımı için yardım sunar. Bu işlem, Cscript.exe'yi parametre ve komut dosyası olmadan yazmayla aynıdır.
KomutDosyasıDeğişkenleri
Komut dosyasına aktarılan değişkenleri belirtir. Her komut dosyası değişkeninden önce bir eğik çizgi (/) olması gerekir.

Açıklamalar

 • Bu görevi gerçekleştirmek için, yönetici kimlik bilgilerine sahip olmanız gerekmez. Bu nedenle, bir güvenlik en iyi yöntemi olarak bu görevi yönetici kimlik bilgilerine sahip olmayan bir kullanıcı olarak gerçekleştirmeyi dikkate alın.
 • Bir komut istemi açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın ve ardından Donatılar'ın üzerine gelin ve Komut istemi'ni tıklatın.
 • Her parametre seçime bağlıdır ancak bir komut dosyası belirtmeden komut dosyası değişkenlerini belirtemezsiniz. Bir komut dosyası veya ona ilişkin değişkenleri girmezseniz, Cscript.exe bu programın sözdizimini ve geçerli yürütücü seçeneklerini görüntüler.
 • //T parametresi, komut dosyalarının çalışma zamanını bir süreölçer yardımıyla sınırlar. Çalıştırma süresi belirtilen değeri aşarsa, CScript, komut dosyası altyapısını keser ve işlemi sonlandırır.
 • Windows komut dosyaları, genellikle aşağıdaki dosya adı uzantılarından birine sahiptir: .wsf, .vbs, .js.
 • Tek tek komut dosyalarının özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için İlgili Konular'ı tıklatın.
 • Windows Komut Dosyası Sistemi, .wsf komut dosyalarını kullanabilir. Her .wsf dosyası birden çok komut dosyası altyapısını kullanabilir ve birden çok işi gerçekleştirebilir.
 • İlişkilendirilmemiş bir uzantıya sahip bir komut dosyasını çift tıklattığınızda, Birlikte Aç iletişim kutusu görüntülenir. Wscript veya Cscript'i seçin ve ardından Bu dosya türünü açmak için her zaman bu programı kullan'ı seçin. Böylece, Wscript.exe veya Cscript, bu dosya türüne sahip dosyalar için varsayılan komut dosyası sistemi olur.
 • Tek tek komut dosyalarının özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için İlgili Konular'ı tıklatın.
 • Windows Komut Dosyası Sistemi, .wsf komut dosyalarını kullanabilir. Her .wsf dosyası birden çok komut dosyası altyapısını kullanabilir ve birden çok işi gerçekleştirebilir.

Biçim göstergesi

 

Format Anlamı

İtalik

Kullanıcının sağlaması gereken bilgiler

Kalın

Kullanıcının tam olarak gösterildiği gibi yazması gereken öğeler

Üç nokta (...)

Komut satırında birkaç kez yinelenebilen parametre

Köşeli ayraçlar arasında ([])

İsteğe bağlı öğeler

Kaşlı ayraçlar arasında ({}); seçimler dik çizgi (|) ile ayrılır. Örnek: {çift|tek}

Kullanıcının, içinden yalnızca birini seçmesi gereken seçenekler kümesi

Courier font

Kod veya program çıktısı

Ayrýca Bkz:

Topluluk İçeriği

Show:
© 2016 Microsoft