Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Öğretici: Raporunuza Sütun Grafiği Ekleme (Rapor Oluşturucusu)

SQL Server 2012

Sütun grafiği, bir seriyi kategoriye göre gruplandırılmış dikey bir çubuk kümesi olarak görüntüler. Sütun grafiği aşağıdakiler için kullanılabilir:

 • Bir süre içindeki veri değişikliklerini gösterme.

 • Birden fazla serinin göreli değerini karşılaştırma.

 • Eğimleri göstermek için hareketli bir ortalama gösterme.

Aşağıdaki çizimde, sizin oluşturacağınız ve hareketli ortalaması olan sütun grafiği gösterilir.

rs_TutorialColChartFinished

Bu öğreticide aşağıdakilerin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz:

 1. Grafik Sihirbazı'yla Grafik Oluşturma

 2. Grafik Türünü Seçme

 3. Yatay Ekseni Biçimlendirme ve Etiketleme

 4. Göstergeyi Taşıma

 5. Grafiğe Başlık Ekleme

 6. Dikey Ekseni Biçimlendirme ve Etiketleme

 7. Hareketli Ortalama Ekleme

 8. Rapor Başlığı Ekleme

 9. Raporu Kaydetme

Not Not

Bu öğreticide, sihirbazın adımları tek bir yordamda bir araya getirilmiştir. Rapor sunucusuna göz atma, veri kaynağı seçme ve veri kümesi oluşturma hakkında adım adım yönergeler için, bu serideki ilk öğreticiye bakın: Öğretici: Temel Tablo Raporu Oluşturma (Rapor Oluşturucusu).

Bu öğreticiyi tamamlamak için tahmini süre: 15 dakika.

Gereksinimler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Öğreticilerle İlgili Önkoşullar (Rapor Oluşturucusu).

Başlarken iletişim kutusunda, katıştırılmış bir veri kümesi oluşturmak için Grafik Sihirbazı'nı kullanın, paylaşılan bir veri kaynağı seçin ve bir sütun grafiği oluşturun.

Not Not

Bu öğreticide, sorgu veri değerlerini içerdiğinden, bir dış veri kaynağına gereksinimi yoktur. Bu, sorgunun çok uzun olmasına neden olur. İş ortamında, sorgu verileri içeremez. Buradaki durum yalnızca öğretim amaçlıdır.

Yeni grafik raporu oluşturmak için

 1. Başlat’ı tıklatın, Programlar’ın üzerine gelin, Microsoft SQL Server 2012 Rapor Oluşturucusu’nun üzerine gelin ve Rapor Oluşturucusu'nu tıklatın.

  Başlarken iletişim kutusu gösterilir.

  Not Not

  Başlarken iletişim kutusu gösterilmezse, Rapor Oluşturucusu düğmesinden Yeni'yi tıklatın.

 2. Sol bölmede, Yeni Rapor'un seçili olduğunu doğrulayın.

 3. Sağ bölmede, Grafik Sihirbazı'nı tıklatın.

 4. Veri kümesi seçin sayfasında Veri kümesi oluştur'u ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Bir veri kaynağı bağlantısı seçin sayfasında varolan bir veri kaynağını seçin veya rapor sunucusuna göz atın ve veri kaynağı seçin, ardından İleri'yi tıklatın. Kullanıcı adı ve parola girmeniz gerekebilir.

  Not Not

  Uygun izinlere sahip olduğunuz sürece hangi veri kaynağını seçtiğiniz önemli değildir. Veri kaynağından veri almayacaksınız. Daha fazla bilgi için, bkz. Veri Bağlantısı Almanın Alternatif Yolları (Rapor Oluşturucusu).

 6. Sorgu tasarla sayfasında Metin Olarak Düzenle'yi tıklatın.

 7. Sorgu bölmesine aşağıdaki sorguyu yapıştırın:

  SELECT CAST('2009-01-01' AS date) AS SalesDate, CAST(54995.21 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) AS SalesDate, CAST(64499.04 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-02-11' AS date) AS SalesDate, CAST(37821.79 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-03-18' AS date) AS SalesDate, CAST(53633.08 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-04-23' AS date) AS SalesDate, CAST(24019.3 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-05-01' AS date) AS SalesDate, CAST(93245.5 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-06-06' AS date) AS SalesDate, CAST(55288.0 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-06-16' AS date) AS SalesDate, CAST(68733.5 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-07-16' AS date) AS SalesDate, CAST(24750.85 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-08-23' AS date) AS SalesDate, CAST(43452.3 AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-09-24' AS date) AS SalesDate, CAST(58656. AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-10-15' AS date) AS SalesDate, CAST(44583. AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-11-21' AS date) AS SalesDate, CAST(81568. AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-12-15' AS date) AS SalesDate, CAST(45973. AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-12-26' AS date) AS SalesDate, CAST(96357. AS money) AS Sales
  UNION SELECT CAST('2009-12-31' AS date) AS SalesDate, CAST(81946. AS money) AS Sales
  
 8. (İsteğe bağlı) Grafiğinizin temel alacağı verileri görmek için Çalıştır düğmesini (!) tıklatın.

 9. İleri'yi tıklatın.

Önceden tanımlanmış çeşitli grafik türleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Grafiğe sütun eklemek için

 1. Grafik türü seçin sayfasında, varsayılan grafik türü sütun grafiğidir. İleri'yi tıklatın

 2. Grafik alanlarını yerleştir sayfasında, SalesDate alanını Kategoriler'e sürükleyin. Yatay eksende kategoriler görüntülenir.

 3. Sales alanını Değerler'e sürükleyin. Her tarih için toplam satış değerinin toplamı toplandığından Değerler kutusunda Sum(Sales) görüntülenir. Değerler dikey eksende görüntülenir.

 4. İleri'yi tıklatın.

 5. Stil seçin sayfasındaki Stiller kutusunda bir stil seçin.

  Stil bir yazı tipi stili, renkler kümesi ve kenarlık stili belirtir. Stili seçtiğinizde, Önizleme bölümünde bu stile sahip bir grafik örneği görüntülenir.

 6. Son'u tıklatın.

  Grafik, tasarım yüzeyine eklenir.

 7. Grafik tutamaçlarını görüntülemek için önce grafiği tıklatın. Grafiğin boyutunu arttırmak için grafiğin sağ alt köşesini sürükleyin. Rapor tasarım yüzeyinin, grafiğin boyutuna uygun olarak büyüdüğüne dikkat edin.

 8. Raporu önizlemek için Çalıştır'ı tıklatın.

Varsayılan olarak, yatay eksende değerler, grafiğin boyutlarına sığacak şekilde otomatik olarak ölçeklendirilmiş genel biçimde görüntülenir.

Yatay eksende bir tarihi biçimlendirmek için

 1. Rapor tasarım görünümüne geçin.

 2. Yatay ekseni sağ tıklatın, ardından Yatay Eksen Özellikleri'ni tıklatın.

 3. Sayı'yı tıklatın.

 4. Kategori'de Tarih'i seçin.

 5. Tür kutusunda 31 Oca 2000'i seçin.

 6. Tamam’ı tıklatın.  

 7. Giriş sekmesinde, raporu önizlemek için Çalıştır'ı tıklatın.

Tarih, seçtiğiniz tarih biçiminde gösterilir. Grafiğin yatay eksenindeki her kategoriyi etiketlemediğine dikkat edin. Varsayılan olarak yalnızca eksenin yanına sığan etiketler dahil edilir.

Etiket görüntüsünü, etiketleri döndürerek ve aralığı belirterek özelleştirebilirsiniz.

Eksen etiketlerini döndürmek ve görüntü aralığını yatay eksen boyunca değiştirmek için

 1. Rapor tasarım görünümüne geçin.

 2. Yatay eksen başlığını sağ tıklatın ve başlığı kaldırmak için Eksen Başlığını Göster'i tıklatın. Yatay eksende tarihler görüntülendiğinden başlığa gerek yoktur.

 3. Yatay ekseni sağ tıklatın, ardından Yatay Eksen Özellikleri'ni tıklatın.

 4. Eksen aralığı ve stili altındaki Eksen Seçenekleri sayfasında, Aralık kutusuna 3 yazın. Grafik her üç tarihten birini görüntüler.

 5. Etiketler'i tıklatın.

 6. Eksen etiketi otomatik sığdırma seçeneklerini değiştir alanında Otomatik sığdırmayı devre dışı bırak'ı seçin.

 7. Etiket döndürme açısı'nda -90 seçin.

 8. Tamam’ı tıklatın.

  Yatay eksenin örnek metni, 90 derece döner.

 9. Raporu önizlemek için Çalıştır'ı tıklatın.

Grafikte, etiketler döndürülür ve her üç tarihten birinin etiketi gösterilir.

Kategori ve seri verilerinden otomatik olarak gösterge oluşturulur.

Göstergeyi bir sütun grafiğinin grafik alanının altına taşımak için

 1. Rapor tasarım görünümüne geçin.

 2. Grafikte göstergeyi sağ tıklatın ve sonra Gösterge Özellikleri'ni tıklatın.

 3. Düzen ve Konum için farklı bir konum seçin. Örneğin, konumu orta alt seçeneğine ayarlayın.

  Gösterge bir grafiğin üstüne veya altına yerleştirildiğinde, göstergenin düzeni dikeyden yataya değişir. Düzen açılır listesinden farklı bir düzen seçebilirsiniz.

 4. Tamam’ı tıklatın.

 5. (İsteğe bağlı) Bu öğreticide yalnızca bir kategori olduğundan göstergeye gerek yoktur. Göstergeyi kaldırmak için, göstergeyi sağ tıklatın ve Göstergeyi Sil'i tıklatın.

 6. Raporu önizlemek için Çalıştır'ı tıklatın.

Grafik alanının üzerindeki grafik başlığını değiştirmek için

 1. Rapor tasarım görünümüne geçin.

 2. Grafiğin en üstündeki Grafik Başlığı sözcüklerini seçin ve şu metni yazın: Mağaza Satış Siparişi Toplamları.

 3. Raporu önizlemek için Çalıştır'ı tıklatın.

Varsayılan olarak, dikey eksende değerler, grafiğin boyutlarına sığacak şekilde otomatik olarak ölçeklendirilmiş genel biçimde görüntülenir.

Dikey eksendeki sayıları para birimi olarak biçimlendirmek için

 1. Rapor tasarım görünümüne geçin.

 2. Grafiğin yanı boyunca dikey eksendeki etiketleri çift tıklatarak seçin.

 3. Şerit'te, Giriş sekmesinin Sayı grubunda Para birimi düğmesini tıklatın. Eksen etiketleri para birimi biçimini göstermek üzere değişir.

 4. Şeritte, Giriş sekmesinin Sayı grubundaki Ondalık Azalt düğmesini iki kez tıklatarak, en yakın dolar değerine yuvarlanmış sayının gösterilmesini sağlayın.

 5. Dikey ekseni sağ tıklatın ve Dikey Eksen Özellikleri'ni tıklatın.

 6. Sayı'yı tıklatın. Kategori kutusunda zaten Para Birimi'nin seçili olduğuna ve Ondalık basamaklar olarak da 0 (sıfır) değerinin ayarlanmış olduğuna dikkat edin.

 7. Değerleri şu şekilde göster kutusunda Binler'i tıklatın.

 8. Tamam’ı tıklatın.

 9. Grafiğin yanı boyunca dikey eksen başlığını sağ tıklatın ve Eksen Başlığı Özellikleri'ni tıklatın.

 10. Başlık metni alanındaki metin şu metinle değiştirin: Satış Toplamı (Binler). Başlığın nasıl biçimlendirildiğine ilişkin çeşitli seçenekler de belirtebilirsiniz.

 11. Tamam’ı tıklatın.

 12. Raporu önizlemek için Çalıştır'ı tıklatın.

Hareketli bir ortalama eklemek için

 1. Rapor tasarım görünümüne geçin.

 2. Grafik Verileri bölmesini görüntülemek için grafiği çift tıklatın.

 3. Değerler bölümündeki [Sum(Sales)] alanını sağ tıklatın ve Hesaplanan Seri Ekle'yi tıklatın.

 4. Formül’de, Hareketli ortalama’nın seçildiğini doğrulayın.

 5. Dönem için Formül Parametrelerini Ayarlayın'da, 4 seçin.

 6. Kenarlık’ı tıklatın.

 7. Çizgi genişliği’nde 3pt seçin.

 8. Tamam’ı tıklatın.

 9. Raporu önizlemek için Çalıştır’ı tıklatın.

Grafikte, tarihe göre toplam satışların, her dört günde bir ortalaması alınmış hareketli ortalamasını gösteren bir çizgi görüntülenir.

Rapor başlığı eklemek için

 1. Rapor tasarım görünümüne geçin.

 2. Tasarım yüzeyinde, Başlık eklemek için tıklatın'ı tıklatın.

 3. Satış Grafiği yazın, ENTER tuşuna basın ve Ocak - Aralık 2009 yazın; şöyle görünecektir:

  Satış Grafiği

  Ocak - Aralık 2009

 4. Satış Grafiği'ni seçin ve şeridin Giriş sekmesindeki Yazı Tipibölümünde Kalın düğmesini tıklatın.

 5. Ocak - Aralık 2009'u seçin ve Giriş sekmesinin Yazı Tipi bölümünde yazı tipi boyutunu 10 değerine ayarlayın.

 6. (İsteğe bağlı) Alt kenarının ortasına tıklattığınızda, çift başlı okları aşağıya çekerek iki satır metni sığdırmak için Başlık metin kutusunu daha uzun yapmanız gerekebilir.

  Bu başlık raporun üzerinde görüntülenir. Tanımlanmış bir sayfa üstbilgisi olmadığında rapor gövdesinin üstünde yer alan öğeler, bir rapor üstbilgisine eşdeğerdir.

 7. Raporu önizlemek için Çalıştır'ı tıklatın.

Raporu kaydetmek için

 1. Rapor tasarım görünümüne geçin.

 2. Rapor Oluşturucusu düğmesinden, Farklı Kaydet'i tıklatın.

 3. Ad alanına Satış Siparişi Sütun Grafiği yazın.

 4. Kaydet'i tıklatın.

Raporunuza Sütun Grafik Ekleme öğreticisini başarıyla tamamladınız. Grafikler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Grafikler (Rapor Oluşturucusu ve SSRS) ve Mini Grafikler ve Veri Çubukları (Rapor Oluşturucusu ve SSRS).

Show: