Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Öğretici: Power View'da Örnek Rapor Oluşturma

SQL Server 2012
Önemli not Önemli

Lütfen office.microsoft.com üzerinde bulunan en güncel Power View belgelerini ziyaret edin. Power View, şimdi Microsoft Excel 2013'ün bir özelliğidir ve Microsoft SharePoint Server 2010 ve 2013 Enterprise Sürümleri için Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services eklentisinin bir parçasıdır.

Bu öğreticide, Excel için PowerPivot'ta oluşturulmuş küçük bir örnek modeli kullanarak Power View'ın yapabileceklerini gösteren bir Power View raporu oluşturacaksınız. Tablolar oluşturacaksınız ve bunları çeşitli görsellere dönüştüreceksiniz. Döşemeler oluşturacak ve bunlara görseller ekleyeceksiniz. Raporunuzda birden fazla sayfa veya görünüm oluşturacaksınız. Bir kabarcık grafik oluşturup buna bir yürütme ekseni ekleyeceksiniz; böylece değerlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebileceksiniz. Küçük grafik kümeleri oluşturacaksınız – aynı eksene sahip, seri başına bir küçük grafik kümesi. Ardından görsellerde verileri filtrelemenin çeşitli yollarını deneyeceksiniz. Sonunda, raporunuzu PowerPoint'e vereceksiniz.

Bu öğreticideki adımları izleyerek oluşturacağınıza benzeyen bir rapor

Öğreticide oluşturduğunuz Power View raporu

Bu öğreticiyi uygulamak için:

Not Not

HelloWorld_Picnic, Power View raporlarında en iyi şekilde sunmak amacıyla veri modeli özelliklerinin nasıl ayarlandığını gösteren küçük bir örnek veri modelidir. Senaryoda söz konusu veri, piknikler için yiyecek ve içecek kullanımının planlaması ve izlenmesi için kullanılır. Daha fazla bilgi için, bkz. SQL Server 2012 için Power View Örnekleri.

Öğreticiyi başlatmadan önce, HelloWorldPicnicPowerViewRTM.xlsx dosyasını şuraya kaydedin:

 • SharePoint belge kitaplığı. Bir SharePoint belge kitaplığına kaydederseniz, SharePoint belge kitaplığına kaydettiğiniz HelloWorldPicnicPowerViewRTM.xlsx dosyasına işaret eden bir paylaşılan veri kaynağı oluşturmanız gerekir.

 • PowerPivot Galerisi. Bir PowerPivot Galerisi'ne kaydederseniz, paylaşılan veri kaynağı gerekmez. Power View'i doğrudan galeriden açabilirsiniz.

Resimleri ilişkili SharePoint belge kitaplığına kaydedin.

PowerPivot (XLSX) dosyasına işaret eden bir paylaşılan veri kaynağı (RSDS) dosyası oluşturmak için

 1. Paylaşılan Belgeler'de, bir HelloWorldPicnicSQL2012 klasörü oluşturun ve HelloWorldPicnicPowerViewRTM.xlsx dosyasını oraya kaydedin.

 2. HelloWorldPicnicSQL2012 klasöründe Belgeler sekmesine tıklayın, Yeni Belge'nin yanındaki oku tıklayın ve sonra Rapor Veri Kaynağı'na tıklayın.

  Yeni Belge sekmesinde Rapor Veri Kaynağı seçeneği yoksa, SharePoint sitesinde yeterli izne sahip birinin bu içerik türünü siteye eklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. Add Report Server Content Types to a Library (Reporting Services in SharePoint Integrated Mode).

 3. Ad kutusuna HelloWorldPicnicRSDS yazın.

  RSDS dosya uzantısına dikkat edin.

 4. Veri Kaynağı Türü kutusunda, Power View için Microsoft BI Semantik Modeli'ne tıklayın.

 5. Bir XLSX dosyasının bağlantı dizesi, dosya adı dahil dosyanın tam URL'sidir. Örneğin:

  Veri Kaynağı='http://<sunucum>/Shared%20Documents/HelloWorldPicnicSQL2012/HelloWorldPicnicPowerViewRTM.xlsx'

 6. Kimlik bilgileri için Windows kimlik doğrulaması (tümleşik) veya SharePoint kullanıcısı öğesine tıklayın.

 7. Bağlantıyı Sına'ya tıklayın.

  Bağlantının başarılı olduğunu belirten bir ileti görmelisiniz.

 8. Tamam’a tıklayın.

Resimleri kaydetmek için

 1. HelloWorldPicnicSQL2012 klasörünün içinde bir Images klasörü oluşturun. Örneğin:

  http://<sunucum>/Shared Documents/HelloWorldPicnicSQL2012/Images

 2. Images klasörüne Yükleme Merkezi'nden indirdiğiniz resimleri kaydedin. Daha fazla bilgi için, bu öğretinin başındaki Önkoşullar bölümüne bakın.

Görüntülere yönelik bağlantıları güncelleştirmek için

 1. HelloWorldPicnicPowerViewRTM.xlsx dosyasını Excel'de açın.

 2. PowerPivot sekmesinde PowerPivot penceresi'ne tıklayın.

  Bir PowerPivot sekmesi görmüyorsanız, Excel için PowerPivot'u yüklemeniz gerekebilir.

 3. Items çalışma sayfasında Photo, Drawing, Category Drawing ve Category Photo sütunlarındaki URL'yi bulun.

  Örneğin, Photo sütunundaki URL: http://localhost/Shared Documents/HelloWorldPicnicSQL2012/HelloWorldPicnicImages/rs_crescent_picnic_image_.

 4. Her sütunda, URL'deki localhost ifadesini sunucunuzun adıyla güncelleştirin.

 1. HelloWorldPicnicPowerViewRTM.xlsx dosyasını SharePoint Server 2010 belge kitaplığına kaydettiyseniz, paylaşılan veri kaynağı HelloWorldPicnicRSDS.rsds dosyasının yanındaki oku tıklayın ve ardından Power View Raporu Oluştur'u tıklayın.

  HelloWorldPicnicPowerViewRTM.xlsx dosyasını PowerPivot Galerisi'ne kaydettiyseniz, HelloWorldPicnic için Power View Raporu Oluştur simgesine tıklayın.

  Power View ortasında boş bir görünüm, üst tarafında şerit ve sağ tarafında alan listesi ile açılır. Alan listesinin alanlar bölümünde üç tablo bulunur. Başlangıçta tablolar daraltılmıştır, yalnızca adları gösterilir:

  • Dates

  • Items

  • Quantities

  Bu tablolar, Power View'un dayandığı veri modelini oluşturur.

 2. Tabloları genişletmek için, tablo adlarının yanındaki oklara tıklayın.

  Şimdi her tablodaki alanları görebilirsiniz. Bunlar arasında hesaplanan sütunlar (Sigma ∑ sembolüyle işaretli), ölçüler (küçük bir hesap makinesi sembolüyle işaretli) ve satır etiketi alanları (gri ve beyaz bir simgeyle işaretli) bulunur.

Hesaplanan alanlar ve ölçüler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Power View'da Ölçü ve Ölçü Olmayan Alanlar. Power View tasarım ortamı hakkında genel bilgi için, bkz. Power View Tasarım Deneyimi.

Başlık metnini ve biçimlendirmesini değiştirmek için

 1. Varsayılan başlık kutusunu tıklayın ve şunu yazın: Piknik öğeleri.

 2. Metni seçin ve İtalik düğmesine tıklayın ve sonra metni Segoe (Kalın) yapın.

 3. Başlık metin kutusunu görünümün sol üst köşesinde ve görünümün yarısı genişlikte yapmak için sağ tarafındaki boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

Çubuk ve çizgi grafikler oluşturmak için

 1. Boş görünümü tıklayın.

 2. Alan listesinin alanlar bölümünde, Items tablosunda, Category alanını boş görünüme sürükleyin.

  Şimdi görünümde tek sütunlu bir tablo vardır.

 3. Alan listesinin alanlar bölümünde, Quantities tablosunda, Sum of Qty Served alanını tek sütunlu Category tablosuna sürükleyin.

  Tabloda şimdi toplama sahip iki sütun vardır.

 4. Görseller galerisinde, Çubuk grafiğine tıklayın.

 5. Boyutlandırma tutamaçlarının birinin üzerinde iki başlı boyutlandırma oku görününceye kadar grafiğinin kenarının üzerinde bekleyin. Grafikteki tüm çubukları görebilinceye kadar boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

 6. El simgesi görününceye kadar grafiğin kenarının üzerinde bekleyin. El simgesi grafiği taşıyabileceğiniz anlamına gelir. Grafiği şimdilik raporun sol alt köşesine sürükleyin.

Boyutlandırma tutamaçlı çubuk grafik

Boyutlandırma tutamaçlı çubuk grafik

Kopyalamak ve yapıştırmak için

 1. Çubuk grafiği seçiliyken, Giriş menüsünde Kopyala'ya tıklayın.

  Bu Web uygulamasının panonuza erişmesine izin vermenizi isteyen bir ileti görebilirsiniz. İzin veriyorsanız Evet'e tıklayın.

 2. Boş tuvalde çubuk grafiğinin dışına tıklayın ve sonra Yapıştır'a tıklayın.

  Görünüme ikinci bir çubuk grafiği eklenir.

 3. Grafiğinin kopyasının seçildiğinden emin olun. Alan listesinin düzen bölümünde, Eksen kutusunda, Category'nin yanındaki oku tıklayın ve sonra Alanı Kaldır'a tıklayın.

 4. Items tablosundaki alan listesinin alanlar bölümünde, Distributors alanının yanındaki aşağı açılan oku tıklayın ve Eksen Olarak Ekle'ye tıklayın.

 5. Görseller galerisinde, Sütun grafiğine tıklayın.

 1. Quantities tablosundaki alan listesinin alanlar bölümünde, Sum of Qty Consumed alanının yanındaki aşağı açılan oku tıklayın ve Değerlere Ekle'ye tıklayın.

 2. Grafik şimdi bir yığılmış sütun grafiğidir ve Qty Served ve Qty Consumed değerleri birbirinin üzerine yığılmıştır.

 3. Görseller galerisindeki aşağı açılan oku tıklayın ve Kümelenmiş Sütun grafiğine tıklayın.

  Şimdi Qty Served ve Qty Consumed değerleri yan yana görüntülenir.

 4. El görününceye kadar grafiğin kenarının üzerinde bekleyin ve sonra grafiği raporun sağ alt köşesine sürükleyin.

 5. İki başlı boyutlandırma oku görününceye kadar grafiğinin sol üst köşesinde bekleyin. Grafiğin yüksekliği ve genişliği görünümün yarısı oluncaya kadar boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

 1. Distributors sütun grafiğinin üzerine geldiğinizde, sıralama ölçütü: Distributors artan görürsünüz. Distributors'ın yanındaki oku tıklayın ve Qty Served'ü tıklayın.

  Şimdi çubuklar sunulan miktar için en küçükten en büyüğe doğru sıralanır.

 2. artan'a tıklayın. azalan olarak değişir ve çubuklar sunulan miktar için en büyükten en küçüğe doğru sıralanır.

 • Distributors grafiği seçiliyken Grafik Araçları bağlam sekmesinde Düzen sekmesine tıklayın, Gösterge'yi ve ardından Göstergeyi Altta Göster'e tıklayın.

 1. Küçük Serve çubuk grafiğini en üstte büyük Distributors sütun grafiğinin sağ üst köşesinde olacak şekilde sürükleyin.

  Varsayılan olarak, ilk oluşturduğunuz Category grafiği ikinci oluşturduğunuz Distributors grafiğinin 'arkasında' veya 'altında' yer alır.

 2. Category grafiği seçiliyken, Bir Öne Getir'e tıklayın.

  Category grafiği artık seçili durumda değilse ve şimdi tamamen Distributors grafiğinin arkasında kalmışsa, Distributors grafiğini seçin ve Bir Geri Gönder'e tıklayın.

Meyvelerin vurgulandığı Categories grafik eki olan Distributors grafiği.

Sütun grafiği üzerindeki çubuk grafiği eki

Raporunuzdaki verileri birkaç farklı yolla filtreleyebilir ve vurgulayabilirsiniz. Tümü bir veya daha fazla değer seçmenize olanak tanır.

Bir grafiği başka bir grafikle vurgulama

 • Kategori çubuk grafiğinde, meyvelerin çubuğunu tıklayın.

  Distributors sütun grafiğindeki değerlerin her bir dağıtıcımdan gelen meyve miktarını göstermek için vurgulandığına dikkat edin. Hiç meyvesi olmayan dağıtımcıların sütunları tamamen gridir.

  İpucu İpucu

  Seçimi temizlemek için, Category grafiğine tıklayın ancak herhangi bir çubuğu tıklatmayın.

Dilimleyici oluşturmak için

 1. Görsellerin hiçbiri seçilmeyecek şekilde görünümün boş bölümünü tıklayın.

 2. Items tablosunda alan listesinin alanlar bölümünde, Category Drawing'i seçin.

 3. Tasarım sekmesinde, Dilimleyici'ye tıklayın.

  Dilimleyici dört filtre düğmesi içerir. Her düğme dört kategoriden birinin resmini içerir.

  Not Not

  Kategorilerin resimlerini görmüyorsanız, resimler eksik olabilir. Resimleri kaydetme hakkında bilgi için, Öğreticiyi başlatmadan önce bölümüne bakın.

 4. Bu dilimleyiciyi görünümün sol üst köşesine, başlığın altına sürükleyin.

 5. Dört kategorinin tümünü görebilecek şekilde yeniden boyutlandırın.

İkinci bir dilimleyici oluşturmak için

 1. Görsellerin hiçbiri seçilmeyecek şekilde görünümün boş bölümünü tıklayın.

 2. Items tablosunda alan listesinin alanlar bölümünde, Drawing'i seçin.

 3. Tasarım sekmesinde, Dilimleyici'ye tıklayın.

  Bu dilimleyici, her bir öğe için, öğenin resminin bulunduğu bir filtreleme düğmesi içerir.

 4. Category Drawing dilimleyicisinin sağ tarafına sürükleyip yüksekliğini görünümün izin verdiği ölçüde artırın.

 5. Category Drawing dilimleyicisindeki kategorilerden birine tıklayın.

  Davranışın grafikte vurgulamadan farklı olduğuna dikkat edin.

  • Rapordaki tüm görsellerde bulunan her şeyi yalnızca vurgulamak yerine filtreler. Örneğin, Categories çubuk grafiğinde şimdi yalnızca bir çubuk vardır -- dilimleyicide seçtiğiniz kategori. Distributors sütun grafiğinde yalnızca o kategorideki dağıtımcıların sütunları vardır.

  • Diğer dilimleyicideki öğeleri filtreler. Category Drawing dilimleyicisinde içecekleri seçerseniz, Drawing dilimleyicisinde yalnızca içecekler bulunur.

 6. Tekrar tüm değerleri göstermek için, dilimleyicinin sol üst köşesindeki Filtreyi temizle simgesine tıklayın.

Daha fazla bilgi için, bkz. Power View'da Filtreleme, Vurgulama ve Dilimleyiciler.

Bir tabloyu karta dönüştürmek için

 1. Yeni bir görsel başlatmak için görünümün boş bölümünü tıklayın ve alan listesinin alanlar bölümünde Items tablo adına tıklayın.

 2. Otomatik olarak Name, Category, Color ve Drawing alanlarını içeren bir tablo oluşturulur.

  Bunlar bu tablodaki varsayılan alanlardır ve bu raporun temel aldığı modelde tanımlanmışlardır.

 3. Tablo seçiliyken, alan listesinin alanlar bölümünde, Items tablosunda, Distributors alanına tıklayın.

  Tabloya eklenir.

 4. Tablo halen seçili durumdayken, Görseller galerisini genişletmek için oku tıklayın ve ardından Kart'a tıklayın.

 5. Kartın sağ tarafındaki kaydırma çubuğunu sürükleyerek kalan kartlara göz atın.

  Her kartta adın ve resmin belirgin şekilde görüntülendiğine dikkat edin. Bu, modelde ayarlanmış olan özelliklerin sonucudur.

Döşeme kapsayıcısı oluşturmak için

 1. Kartlar seçili durumdayken, alan listesinin düzen bölümündeki Alanlar kutusundan listelenen kartın alanlarından Drawing alanını düzen bölümündeki Döşeme ölçütü kutusuna sürükleyin.

  Bu işlem bir kapsayıcıda Drawing alanındaki her değer için bir döşeme olmak üzere bir dizi döşeme oluşturur. Döşemedeki kartın artık kaydırma çubuğu olmadığına dikkat edin. Drawing alanındaki değere göre filtrelenir.

  Döşeme kapsayıcısının en üstündeki sekme şeridinde farklı meyveleri tıklatarak biraz inceleyin. Karttaki verilerin nasıl değiştiğine bakın.

 2. Kartın yüksekliğini genişliğinden fazla yapmak için kartın sağ tarafındaki boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

 3. El görününceye kadar döşeme kapsayıcısının kenarının üzerinde bekleyin ve sonra kapsayıcıyı raporun sağ üst köşesine, başlığın yanına sürükleyin.

  İpucu İpucu

  Döşeme kapsayıcısını sürüklemek için kenarı tıklatılır – sekme şeridi tıklatılmaz.

  Görselleri seçme, taşıma ve boyutlandırma ipuçları için, Power View SSS, Sorun Giderme, İpuçları ve Püf Noktaları'nda "Working in the view" (Görünümde çalışma) başlığına bakın.

Döşeme kapsayıcısına ekleme yapmak için

 1. Döşeme kapsayıcısını seçin. Döşeme kapsayıcısının sağ tutamacını sürükleyerek kartın üç katı genişlikte yapın.

 2. Döşeme kapsayıcısına tıklayın, kartı tıklatmayın.

 3. Alan listesinin alanlar bölümünde, Dates tablosunda, Month Name alanını seçin.

  Bu işlem döşeme kapsayıcısında yeni bir tablo başlatır.

 4. Alan listesinin alanlar bölümünde, Items tablosunda, Name alanını seçin.

 5. Alan listesinin alanlar bölümünde, Quantities tablosunda, Sum of Qty Served alanını seçin.

 6. Görseller galerisinde, Çizgi grafiğine tıklayın.

  Çizgi grafiğinde bir gösterge vardır, ancak grafik döşemedeki yiyecek öğesi için yalnızca bir çizgi içerdiğinden bu gerekli değildir.

 7. Çizgi grafiği seçiliyken Grafik Araçları bağlam sekmesinde Düzen sekmesine tıklayın, Gösterge'yi ve ardından Yok'u tıklayın.

  Tüm ay adlarını göstermek için grafiği genişletin.

  Döşeme kapsayıcısından bağımsız olarak kapsayıcının içindeki çizgi grafiğini ve kartı yeniden boyutlandırabilirsiniz, ancak önce kapsayıcıyı büyütmeniz gerekebilir.

Döşemeleri denemek için

 1. Döşeme kapsayıcısının en üstündeki sekme şeridinde farklı yiyeceklere tıklayın.

  Döşemelerdeki kartın ve çizgi grafiğinin seçilen yiyeceğin değerlerini göstermek için değiştiğine dikkat edin.

  Ancak görünümdeki hiçbir görselin değişmediğine de dikkat edin. Bunlar döşeme kapsayıcısının denetiminde değildir.

 2. Döşeme kapsayıcısına tıklayın ve Tasarım sekmesinde, Döşeme Görselleştirmeleri'nde, Kapak Akışı'na tıklayın.

  Kartı ve grafiği sığdırmak için döşeme kapsayıcısını yeniden boyutlandırmanız gerekebilir.

 3. Bu durumda da, farklı yiyecek öğelerinin değerlerini göstermek için kapak akışındaki yiyecek öğelerine tıklayın veya kaydırıcıyı sürükleyin.

Kapak akışı gezintisi içeren döşeme kapsayıcısı

Kapak akışı gezintisi içeren döşemedeki kart

Bir görünümde birkaç farklı görsele sahip olduğunuza göre, bunları filtrelemenin ve vurgulamanın nasıl farklılık gösterdiğini görebilirsiniz.

 1. Kategori çubuk grafiğinde bir çubuğu seçin. Şunlara dikkat edin:

  • Diğer grafiğin ilgili bölümlerini vurgular.

  • Döşemedeki öğeleri filtreler.

  • Dilimleyiciler üzerinde bir etkisi yoktur.

 2. Çubuğu değil, çubuk grafiğini tıklatarak seçimi temizleyin.

 3. Category Drawing dilimleyicisinde bir kategori seçin. Şunlara dikkat edin:

  • İlgili olmayan çubuk ve sütunları kaldırarak her iki grafiği de filtreler.

  • Döşemedeki öğeleri filtreler.

  • Drawing dilimleyicisindeki değerleri filtreler.

Raporunuzda birden fazla görünüm olabilir. Varolan bir görünümün kopyasını ekleyebilir veya yeni bir boş görünüm ekleyebilirsiniz. Rapordaki tüm görünümler aynı modeli temel alır.

Yeni bir boş görünüm eklemek için

 • Giriş sekmesinde Yeni Görünüm'ü tıklayın.

 • Başlık metin kutusunu seçin ve Delete tuşuna basın.

Dağılım grafikleri iki, kabarcık grafikleri üç ölçü görüntüler.

Kabarcık grafiği oluşturmak için

 1. Yeni bir görsel başlatmak için yeni boş görünümü tıklayın.

 2. Alan listesinin alanlar bölümünde, Items tablosunda, Category alanını seçin.

 3. Alan listesinin alanlar bölümünde, Quantities tablosunda, Qty Served YTD (yıllık kümüle) ve Sum of Qty Served ölçülerini seçin.

  Yıl başından bu yana tüketilen miktar başvurulacak bir tarih içermediğinden her sütundaki sayıların aynı olduğuna dikkat edin.

 4. Dağılım grafiği düğmesine tıklayın.

 5. Dağılım grafiğini büyütmek için boyutlandırma tutamaçlarından birini sürükleyin.

 6. Alan listesinin alanlar bölümünde, Quantities tablosunda, Sum of Qty Consumed ölüsünü Grafik Alanları düzen bölümündeki Boyut kutusuna sürükleyin.

  Bu, toplamların bir anlık görüntüsüdür. X ve Y eksenlerindeki değerler aynıdır.

  Bir tarih bileşeni eklerseniz, değerlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

 7. Alan listesinin alanlar bölümünde, Dates tablosunda, Month Name alanını Grafik Alanları düzen bölümündeki Yürütme Ekseni kutusuna sürükleyin.

 8. Kabarcık grafiğinde, Month Name'in yanındaki yürütme okunu tıklayın.

  Aylar boyunca değerleri değiştikçe kabarcıklar hareket eder, büyür ve küçülür. Ayların sağ üst köşede filigran olarak görüntülendiğine ve aylar geçtikçe kabarcıkların sağa doğru değiştiğine ve yıllık kümüle miktarın arttığına dikkat edin.

  Not Not

  Kabarcık grafiği çok küçükse filigranı görmeyebilirsiniz.

 9. Kabarcıklardan birine tıklayın. Bu iki şey yapar:

  • O kabarcığın zaman içinde izlediği yolu gösteren bir çizgi çizer.

  • Görünümde başka görseller varsa, rapordaki diğer grafiklerde kabarcığın değerini vurgular ve döşemeleri bu değere göre filtreler.

 10. Kabarcıkları daha iyi görmek için grafiği 'açabilirsiniz': grafiğin sağ üst köşesine gelin ve açılan öğe simgesine tıklayın.

  Açılan öğe düğmesi

  Açılan öğe simgesi

  Şimdi grafik tam görünümü kaplayacak şekilde gösterilir, ancak bu geçicidir. Raporun kalanı altta olduğu gibi durmaktadır ve açılan öğe simgesini yeniden tıklattığınızda rapordaki yerine döner.

 11. Bir kabarcık seçilmiş ve grafik açılmış haldeyken, yürütme okunu yeniden tıklayın.

 12. Kabarcık yolunu izlerken seyredin.

  Oynama ekseni ve veri etiketleriyle bir kabarcık grafiği, içeceklerin yolunu izliyor

  İçecek kabarcığı izi olan kabarcık grafiği
 13. Kabarcık grafiğini özgün boyutuna döndürmek için açılan öğe simgesini yeniden tıklayın.

 14. Kabarcık grafiğini görünümün sol üst köşesine sürükleyin.

Bazen bir dağılım veya kabarcık grafiğinde kabarcıkları kategoriye göre gruplandırmak bilgileri daha anlaşılır yapar.

Kabarcık grafiğine kategori grubu renkleri ekleme

 1. Alan listesinin alanlar bölümündeki Name alanını alan listesinin düzen bölümündeki Ayrıntılar kutusuna sürükleyin; oradaki Category alanının yerini alır.

  Şimdi kabarcık grafiğinde her öğe için bir kabarcık vardır. Bu grafiği kalabalıklaştırır.

 2. Alan listesinin alanlar bölümündeki Category alanını alan listesinin düzen bölümündeki Renk kutusuna sürükleyin.

  Şimdi kabarcıklar ait oldukları kategoriye göre renklendirilir.

 3. Göstergede bir kategori adına tıklayın.

  Kabarcık grafiğinde bu kategorideki öğeleri vurguladığına dikkat edin.

Döşemeler ve dilimleyicilerle belirli bir değere göre filtrelenmiş bir dizi grafik görebilirsiniz. Bu öğreticide, döşemeler yalnızca yiyeceklerden birini göstermek için verileri filtreler. Dilimleyiciler , bir veya daha fazla yiyecek kategorisi için raporu filtreler.

Küçük grafik kümeleriyle, yan yana küçük grafik dizisinde veri görebilirsiniz.

Küçük grafik kümesi oluşturmak için

 1. Yeni bir görsel başlatmak için kabarcık görünümün kabarcık grafiğinin yanındaki boş bölümünü tıklayın.

 2. Alan listesinin alanlar bölümünde, Dates tablosunda, Month Name alanına tıklayın.

 3. Alan listesinin alanlar bölümünde, Quantities tablosunda, Sum of Qty Served alanına tıklayın.

 4. Görseller galerisinde, Çizgi grafiğine tıklayın.

  Bu çizgi grafiği tüm yiyeceklerin miktarlarını aya göre gösterir.

 5. Grafiği büyütmek için sol ve alt boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin.

 6. Alan listesinin alanlar bölümünde, Items tablosunda, Name alanına tıklayın ve alanı alan listesinin düzen bölümündeki Dikey Çarpanlar kutusuna sürükleyin.

  Varsayılan olarak, aynı anda dokuz grafik kümesi görüntüleyen bir görsel oluşturur. Bu biraz kalabalıktır.

 7. Küçük grafik kümesi seçiliyken Grafik Araçları bağlam sekmesinde Düzen sekmesine tıklayın, Kılavuz'u tıklayın.

 8. Yatay yönde üç ve dikey yönde iki grafik kümesi seçmek üzere sürükleyin.

  Şu anda aynı anda altı grafik kümesi vardır, böylece tek tek grafik kümelerini daha iyi görebilirsiniz.

 9. Bunları daha iyi görmek için grafiği açabilirsiniz: grafiğin sağ üst köşesine gelin ve açılan öğe simgesine tıklayın.

  Küçük grafik kümesi açılarak görünümü doldurmuş

  Tuvali doldurmak üzere yayılmış küçük grafik kümesi

  Küçük grafik kümesi şimdi tasarım alanının tamamını doldurmuştur. Bunun görünümdeki diğer görseller üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

 10. Özgün boyutuna döndürmek için açılan öğe simgesini yeniden tıklayın.

 11. Küçük grafik kapsayıcısını görünümün sağ alt köşesine sürükleyin.

Görünüm filtreleri, dilimleyiciler gibi tüm görünümü filtreler, ancak rapordaki diğer görünümleri filtrelemez. Görünüm filtrelerinin bir avantajı görünümde herhangi bir yer kaplamamalarıdır. Bir diğeri gelişmiş filtrelerin daha fazla esneklik sağlamasıdır: Örneğin, tüm değer yerine değerin bir parçasını arayabilirsiniz.

Görsel filtreler görünüm filtrelerine benzer, ancak bunlar görünümün tümü yerine görünümdeki tek tek görselleri filtreler.

Görünüm filtresi oluşturmak için

 1. Giriş sekmesinde Filtre Alanı'na tıklayın.

 2. Alan listesinin alanlar bölümünde, Dates tablosunda, Date alanına tıklayın ve bunu filtreler alanına sürükleyin.

  Basit Filtre Modu'nda, tek tek tarihleri seçebilirsiniz.

 3. Date'in sağındaki Gelişmiş Filtre Modu düğmesine tıklayın.

 4. Üzerinde veya sonrası öğesinin yanındaki oku ve sonra üzerinde veya sonrası öğesine tıklayın.

 5. Takvime tıklayın ve 31 Ağustos 2011 tarihine tıklayın.

 6. Filtreyi uygula'ya tıklayın.

  Bu işlem Ağustos 2011 tarihinden sonraki tarihleri kaldırır.

Bir görsel filtresi oluşturmak için

 1. Dikey çarpanların üzerine gelin ve sonra görselin sağ üst köşesindeki filtre simgesine tıklayın.

  Görseldeki alanların grafik filtreleri alanında zaten var olduğuna dikkat edin.

 2. Filtreler alanında Sum of Qty Served öğesine tıklayın.

 3. En yüksek değer 400 olacak şekilde kaydırıcının sağ ucunu sürükleyin.

  Grafik kümesinin Değerler ekseninin değiştiğine dikkat edin. En yüksek sayı şimdi 400'dür.

  Kabarcık grafiğinde, Y değeri ayrıca Qty Served değişmemiştir – üst sınır hala 600'dür.

Raporunuzu önizleyebilir ve sunu modunda görüntüleyebilirsiniz. İki modda da rapor hala etkileşimlidir. Grafiklerdeki çubukları veya sütunları tıklattığınızda, raporun kalanını filtreler ve vurgular. Ancak, alan listesi ve şerit yoktur, bu nedenle alan ekleyemez ve görsel oluşturamazsınız ve varolan görselleri taşıyamaz ve yeniden boyutlandıramazsınız. Ayrıca, etkileşimleriniz raporla birlikte kaydedilmez.

Raporunuzu önizlemek için

 1. Giriş sekmesinde Okuma Modu'nu tıklayın.

  Filtreler alanının halen görünür olduğuna dikkat edin.

 2. Bir görünümden diğerine geçmek için sol alt köşedeki simgeleri veya sağ alttaki sayılara tıklayın.

 3. Öğreticide daha önce denediğiniz etkileşimlerden bazılarını deneyin:

  • Grafiklerde çubukları, sütunları veya kabarcıklara tıklayın.

  • Döşeme kapsayıcısında farklı gıdalara tıklayın.

  • Dilimleyicideki bir öğeye tıklayın.

 4. Buradan, sol üst köşedeki düğmelerle tasarım moduna dönebilir veya tam ekran moduna geçebilirsiniz. Raporu Düzenle'ye tıklayın

Raporunuzu sunmak için

 1. Giriş sekmesinde Tam Ekran'a tıklayın.

  Filtreler alanının halen görünür olduğuna dikkat edin.

 2. Okuma modunda daha önce denediğiniz etkileşimlerden bazılarını deneyin.

 3. Tam ekran modundan çıkmak için ESC'ye tıklayın.

Raporunuzu kaydetmek için

 1. Dosya menüsünde, Kaydeti veya Farklı Kaydet'e tıklayın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu raporunuzun üzerine kurulduğu modelin konumunu içerir. Bu konumu değiştirerek örneğin raporu bir alt klasöre kaydedebilirsiniz, ancak raporu modelle aynı SharePoint sunucusuna kaydetmeniz gerekir.

 2. Rapora benzersiz bir ad verin.

  İpucu İpucu

  Raporun üzerine kurulduğu modeli belirten bir kullanmanız önerilir.

 3. Diğer kullanıcılar için her görünümün geçerli durumundaki bir resmini ekle (PowerPivot Galerisi'nde ve diğer uygulamalarda) onay kutusunu işaretli bırakın. Bu önizleme resimleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Raporla Birlikte Her Görünümün Bir Resminin Kaydedilip Kaydedilmeyeceğini Seçme.

Raporunuzu PowerPoint'e verebilirsiniz. Okuma ve tam ekran modlarındaki aynı etkileşime sahiptir.

PowerPoint'e vermek için

 1. Dosya menüsünde PowerPoint'e Ver'e tıklayın.

 2. Yeni PowerPoint dosyasını kaydetmek istediğiniz konuma gidin. SharePoint sunucusunda depolanan rapora bağlanabildiği sürece istediğiniz yere kaydedebilirsiniz.

 3. PowerPoint sunusunu açın.

  Her Power View görünümü ayrı bir slayt olarak eklenir. PowerPoint tasarım görünümünde bunların her biri görünümün statik bir temsilidir.

  Not Not

  Raporu kaydettiğinizde bir önizleme resmi kaydetmeyi tercih etmediyseniz, PowerPoint tasarım modunda görünümün statik temsilini görmezsiniz.

 4. PowerPoint sunusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Not Not

  Power View görünümlerini PowerPoint'te yeniden boyutlandırabilir, ancak düzenleyemezsiniz.

 5. PowerPoint'te Slayt Gösterisi'ne tıklayın.

 6. Slaydın sağ alt köşesinde, etkileşim için tıklat öğesine tıklayın.

  Şimdi görünümle okuma ve tam ekran modlarında yaptığınızla aynı şekilde etkileşimde bulunabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, bkz. Power View Raporları Oluşturma, Kaydetme, Verme ve Yazdırma.

Bu öğreticiyi tamamladınız, Power View içinde kendi verilerinizi kullanmayı denemeye hazırsınız. Power View ile kullanmak üzere veri modelleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu öğreticiyi deneyin: Öğretici: Örnek PowerPivot Modelini Power View Raporları için En İyi Duruma Getirme (Öğretici: Örnek PowerPivot Modelini Power View Raporları için En İyi Duruma Getirme).

Show: