Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Hyper-V Sanal Fiber Kanala Genel Bakış

 

Uygulama Alanı: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Varolan depolama dizilerinize kolay ve güvenli şekilde bağlanmak için sanallaştırılmış iş yükleri gerekir. Hyper-V, doğrudan sanal makinelerden Fiber Kanala bağlanmanıza olanak sağlayan konuk işletim sisteminde Fiber Kanal bağlantı noktaları sağlar. Bu özellik, Fiber Kanal yatırımlarınızı korur, Fiber Kanal depolamasına doğrudan erişim kullanan iş yüklerini sanallaştırmanızı sağlar, Fiber Kanal üzerinden konuk işletim sistemlerini kümelemenize olanak sağlar ve sanallaştırma altyapınızda barındırılan sunucular için önemli bir yeni depolama seçeneği sağlar.

Bu Hyper-V sanal Fiber Kanal özelliği ile, bir sanal makineden Fiber Kanal depolamasına bağlanabilirsiniz. Bu, sanallaştırılmış iş yüklerini desteklemek için varolan Fiber Kanal Yatırımlarınızı kullanmanıza olanak sağlar. Hyper-V konuklarında Fiber Kanal desteği, sanal SAN’lar, dinamik geçiş ve MPIO gibi birçok ilgili özellik için destek de içerir.

Hyper-V’deki sanal Fiber Kanal özelliği şunları gerektirir:

  • Hyper-V rolü yüklenmiş şekilde bir veya daha fazla Windows Server 2012 yüklemesi. Hyper-V, donanım sanallaştırması için işlemci desteği olan bir bilgisayar gerektirir.

  • Sanal Fiber Kanalı destekleyen güncelleştirilmiş bir HBA sürücüsü olan bir veya daha fazla Fiber Kanal ana bilgisayar bağdaştırıcısı (HBA) olan bir bilgisayar. Bazı modeller için yerleşik HBA sürücülerinde güncelleştirilmiş HBA sürücüleri yer alır. Sanal Fiber Kanal ile kullanılacak HBA bağlantı noktaları, NPIV’yi destekleyen bir Fiber Kanal topolojisinde ayarlanmalıdır. Donanımınızın sanal Fiber Kanalı destekleyip desteklemediğini belirlemek için donanım satıcınızla veya OEM ile görüşün.

  • NPIV etkin SAN.

  • Konuk işletim sistemi olarak Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2012 kullanması gereken bir sanal Fiber Kanal bağdaştırıcısı kullanacak şekilde yapılandırılmış sanal makineler.

  • Sanal Fiber Kanal aracılığıyla erişilen depolama, mantıksal birimler sunan aygıtları destekler. Sanal Fiber Kanal mantıksal birimleri, önyükleme ortamı olarak kullanılamaz.

Hyper-V için Sanal Fiber Kanal, sanal makineyle ilişkili standart bir World Wide Adı (WWN) kullanarak konuk işletim sisteminin SAN’a aracısız erişmesini sağlar. Hyper-V kullanıcıları artık SAN mantıksal birim numaralarına (LUN) doğrudan erişim gerektiren iş yüklerini sanallaştırmak için Fiber Kanal SAN’larını kullanabilir. Fiber Kanal SAN’ları, paylaşılan Fiber Kanal depolamasına bağlı bir sanal makinenin konuk işletim sisteminde Yük Devretme Kümeleme özelliğini çalıştırma gibi yeni senaryolarda faaliyet göstermenize de olanak sağlar.

Orta düzey ve yüksek düzey depolama dizileri, belirli yönetim görevlerinin ana bilgisayarlardan SAN’lara devredilmesine yardımcı olan gelişmiş depolama işlevine sahiptir. Sanal Fiber Kanal, Windows yazılım sanal sabit disk yığınının alternatif bir donanım tabanlı G/Ç yolunu sunar. Bu, doğrudan Hyper-V sanal makinelerden SAN’larınız tarafından sunulan gelişmiş işlevselliği kullanmanıza olanak sağlar. Örneğin, Hyper-V sanal makinesi içinden donanım Birim Gölge Kopyası Hizmeti (VSS) sağlayıcısını kullanarak SAN donanımında depolama işlevini devretmek (örneğin, LUN’un anlık görüntüsünü çekmek) için Hyper-V’yi kullanabilirsiniz.

NPIV desteği

Hyper-V konukları için Sanal Fiber Kanal, birden çok sanal N_Port kimliğini tek bir fiziksel Fiber Kanal N_port ile eşlemek için var olan N_Port Kimlik Sanallaştırması (NPIV) T11 standardını kullanır. Sanal HBA ile yapılandırılmış bir sanal makineyi her başlattığınızda ana bilgisayarda yeni bir NPIV bağlantı noktası oluşturulur. Sanal makine, ana bilgisayarda çalışmayı durdurduğunda NPIV bağlantı noktası kaldırılır. NPIV kullanımı nedeniyle, sanal Fiber Kanal için kullanılan HBA bağlantı noktaları, NPIV destekleyen bir Fiber Kanal topolojisinde ayarlanmalı ve SAN, NPIV bağlantı noktalarını desteklemelidir.

Sanal SAN desteği

Hyper-V, tek bir Hyper-V ana bilgisayarın birden çok Fiber Kanal bağlantı noktası aracılığıyla farklı SAN’lara bağlandığı senaryolara yer vermek için ana bilgisayarda sanal SAN’ları tanımlamanıza olanak sağlar. Sanal SAN, aynı fiziksel SAN’a bağlı adlandırılmış bir fiziksel Fiber Kanal bağlantı noktaları grubunu tanımlar. Örneğin, Hyper-V ana bilgisayarının üretim SAN’ı ve test SAN’ı olmak üzere iki SAN’a bağlı olduğunu varsayın. Ana bilgisayar, her bir SAN’a iki fiziksel Fiber Kanal bağlantı noktası aracılığıyla bağlıdır. Bu örnekte, biri üretim SAN’ına bağlı iki fiziksel Fiber Kanal bağlantı noktası içeren “Üretim SAN’ı” olarak adlandırılan ve diğeri de test SAN’ına bağlı iki fiziksel Fiber Kanal bağlantı noktası içeren “Test SAN’ı” adlı iki sanal SAN yapılandırabilirsiniz. Tek bir depolama hedefinin iki ayrı yolunu adlandırmak için aynı tekniği kullanabilirsiniz.

Bir sanal makinede dörde kadar sanal Fiber Kanal bağdaştırıcısı yapılandırabilir ve her birini bir sanal SAN ile ilişkilendirebilirsiniz.. Dinamik geçişi desteklemek için her sanal Fiber Kanal bağdaştırıcısı tek bir WWN adresine veya iki WWN adresine bağlanır. Her WWN adresini otomatik olarak veya el ile ayarlayabilirsiniz.

Bant kitaplığı desteği

Bir sanal Fiber Kanal bağdaştırıcısı ile yapılandırılmış sanal bant kitaplıkları yalnızca sertifikalı donanımla System Center Data Protection Manager 2012 R2 U3 veya sonrası kullanıldığında desteklenir. Bant kitaplığının sanal Fiber Kanal bağdaştırıcısı tarafından desteklenip desteklenmediğini belirlemek için bant kitaplığı donanım satıcınızla görüşün veya DPM Bant Kitaplığı Uyumluluk Testi aracını çalıştırın. DPM Bant Kitaplığı Uyumluluk Testi hakkında ek bilgi için bkz. Bant kitaplığı uyumluluğunu doğrulama.

Canlı geçiş

Bir yandan Fiber Kanal bağlantısını korurken diğer yandan Hyper-V ana bilgisayarları arasında sanal makinelerin dinamik geçişini desteklemek için, Şekil 1: Küme A ve Küme B bölümünde gösterildiği gibi her bir sanal Fiber Kanal bağdaştırıcısı için iki WWN yapılandırılır. Hyper-V, dinamik geçiş sırasında Küme A ve Küme B WWN adresleri arasında otomatik olarak geçiş yapar. Bu, geçişten önce tüm LUN’ların hedef ana bilgisayarda kullanılabilir olmasını ve geçiş sırasında bir kapalı kalma süresi oluşmamasını sağlar.

Dinamik geçiş sırasında değişen WWN adresleri

Şekil 1 Dinamik geçiş sırasında değişen WWN adresleri

MPIO işlevi

Windows Server 2012 içinde Hyper-V, sanal makine içinden Fiber Kanal depolama alanına sürekli bağlantı sağlamak için çok yollu G/Ç (MPIO) işlevselliğini kullanabilir. Fiber Kanal ile MPIO işlevselliğini aşağıdaki yollarla kullanabilirsiniz:

  • Ana bilgisayar erişimi için MPIO kullanın. Ana bilgisayara birden çok Fiber Kanal bağlantı noktası yükleyin ve ana bilgisayar tarafından erişilebilir olan LUN’lara yüksek düzeyde kullanılabilir bağlantı sağlamak için MPIO kullanın.

  • MPIO kullanan iş yüklerini sanallaştırın. Bir sanal makine içinde birden çok sanal Fiber Kanal bağdaştırıcısı yapılandırın ve sanal makinenin erişebildiği LUN’lara bağlanmak için sanal makinenin konuk işletim sistemi içinde ayrı bir MPIO kopyasını kullanın. Bu yapılandırma, ana bilgisayar MPIO kurulumu ile bir arada bulunabilir.

  • Ana bilgisayar veya her bir sanal makine için farklı aygıta özgü modüller (DSM’ler) kullanın. Bu yaklaşım, ana bilgisayarlar arasında bağlantı ve DSM yapılandırması ve var olan sunucu yapılandırmaları ve DSM’ler ile uyumluluk da dahil olmak üzere, sanal makine yapılandırmasının dinamik geçişine olanak sağlar.

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Show:
© 2015 Microsoft