Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Bir SQL Server tablosuna bir sütun ekleme

SQL Server 2012

SQL ServerYerel istemci ole db sağlayıcısı sunar ITableDefinition::AddColumn işlevi. Böylece, tüketiciler için bir sütun eklemek için bir SQL Servertablosu.

Bir sütun eklediğinizde bir SQL Servertablo SQL Serveryerel istemci ole db sağlayıcısı tüketici gibi kısıtlı:

  • DBPROP_COL_AUTOINCREMENT varıant_true ise, dbprop_col_nullable VARIANT_FALSE olmalıdır.

  • Kullanarak sütun tanımlanmışsa, SQL Server   zaman damgası veri türü, dbprop_col_nullable VARIANT_FALSE olmalıdır.

  • Diğer sütun tanımı için dbprop_col_nullable varıant_true olmalıdır.

Tüketiciler, bir Unicode karakter dizesi olarak tablo adını belirtmek pwszName üyesi uName Birliği içinde PTableID parametresi. EKind üyesi PTableID DBKIND_NAME olmalıdır.

Yeni sütun adı olarak Unicode karakter dizesi içinde belirtilen pwszName üyesi uName Birliği içinde dbcid üye dbcolumndesc parametre pColumnDesc. EKind üye DBKIND_NAME olması gerekir.

Show: