Bu sayfa faydalı mıydı?
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
Expand Minimize
Bu makale makine tarafından çevrilmiştir. Orijinal metni görmek için imlecinizi makaledeki cümlelerin üzerine getirin. Daha Fazla Bilgi.
Çeviri
Original

Bitiş noktası (Transact-sql) oluştur

Bitiş noktaları oluşturur ve istemci uygulamaları için kullanılabilen yöntemleri de dahil olmak üzere kendi özelliklerini tanımlar. İlgili izinleri bkz Endpoint IZINLERI (Transact-sql).

Bitiş noktası create sözdizimi mantıksal olarak iki bölüme ayrılmış:

 • İlk bölümü as ile başlayıp, for yan tümcesi önce sona erer.

  Bu bölüm, aktarım iletişim kuralı (tcp) özgü bilgiler sağlamak ve dinleme bağlantı noktası numarası bitiş noktası yanı sıra son nokta kimlik doğrulama yöntemini ayarla veya bitiş noktası erişmesini sınırlamak istediğiniz (eğer varsa) listesi IP adresleri.

 • İkinci bölüm for yan tümcesi ile başlar.

  Bu bölümde, bu son noktadaki desteklenir yükü tanımlayın. Payload desteklenen çeşitli olabilir: Transact-SQL, hizmet broker, veritabanı yansıtma. Bu bölümde, dile özgü bilgileri de içerir.

Not Not

Yerel xml Web Hizmetleri (soap ve http bitiş noktaları) kaldırılmış olarak SQL Server 2012.

Konu bağlantısı simgesi Transact-SQL Sözdizim Kuralları


CREATE ENDPOINT endPointName [ AUTHORIZATION login ]
[ STATE = { STARTED | STOPPED | DISABLED } ]
AS { TCP } (
  <protocol_specific_arguments>
    )
FOR { TSQL | SERVICE_BROKER | DATABASE_MIRRORING } (
  <language_specific_arguments>
    )

<AS TCP_protocol_specific_arguments> ::=
AS TCP (
 LISTENER_PORT = listenerPort
 [ [ , ] LISTENER_IP = ALL | ( 4-part-ip ) | ( "ip_address_v6" ) ]

)

<FOR SERVICE_BROKER_language_specific_arguments> ::=
FOR SERVICE_BROKER (
  [ AUTHENTICATION = { 
      WINDOWS [ { NTLM | KERBEROS | NEGOTIATE } ] 
   | CERTIFICATE certificate_name 
   | WINDOWS [ { NTLM | KERBEROS | NEGOTIATE } ] CERTIFICATE certificate_name 
   | CERTIFICATE certificate_name WINDOWS [ { NTLM | KERBEROS | NEGOTIATE } ] 
  } ]
  [ [ , ] ENCRYPTION = { DISABLED | { { SUPPORTED | REQUIRED } 
    [ ALGORITHM { RC4 | AES | AES RC4 | RC4 AES } ] } 
  ]
  [ [ , ] MESSAGE_FORWARDING = { ENABLED | DISABLED } ]
  [ [ , ] MESSAGE_FORWARD_SIZE = forward_size ]
)<FOR DATABASE_MIRRORING_language_specific_arguments> ::=
FOR DATABASE_MIRRORING (
  [ AUTHENTICATION = { 
      WINDOWS [ { NTLM | KERBEROS | NEGOTIATE } ] 
   | CERTIFICATE certificate_name 
   | WINDOWS [ { NTLM | KERBEROS | NEGOTIATE } ] CERTIFICATE certificate_name 
   | CERTIFICATE certificate_name WINDOWS [ { NTLM | KERBEROS | NEGOTIATE } ] 
  [ [ [ , ] ] ENCRYPTION = { DISABLED | { { SUPPORTED | REQUIRED } 
    [ ALGORITHM { RC4 | AES | AES RC4 | RC4 AES } ] } 

  ] 
  [ , ] ROLE = { WITNESS | PARTNER | ALL }
)

endPointName

Oluşturmakta olduğunuz son nokta için atanan addır. Güncelleme veya bitiş noktası silme işlevini kullanın.

YETKİLENDİRMElogin

Geçerli bir belirtir SQL Serverya da yeni oluşturulan son nokta nesnenin sahipliğini atanan Windows oturumu. Yetkilendirme belirtilmezse, varsayılan olarak, yeni oluşturulan nesnenin sahibini arayan olur.

Yetkilendirme belirterek sahiplik atamak için arayan özelliklerini Al izni belirtilen olmalıdır login.

Bkz: sahiplik atamak, alter bitiş noktası (Transact-sql).

Devlet = {başladı | STOPPED | ENGELLİ}

Bitiş noktası oluşturulduğunda durumudur. Bitiş noktası oluşturulduğunda devlet belirtilmezse durduruldu varsayılandır.

BAŞLADI

Bitiş noktası başlatılır ve aktif bağlantıları dinliyor.

ENGELLİ

Son nokta devre dışı bırakılır. Bu durumda, sunucu, bağlantı isteklerini dinler ancak hataları istemciye döndürür.

DURDU

Bitiş noktası durdurulur. Bu durumda, sunucu değil bitiş noktasına dinlemek veya son nokta kullanın herhangi bir teşebbüs isteklerine yanıt.

Durumu değiştirmek için alter bitiş noktası (Transact-sql).

{TCP} OLARAK

Kullanılacak aktarım protokolünü belirtir.

İÇİN {TSQL | SERVICE_BROKER | DATABASE_MIRRORING}

Yük türü belirtir.

Şu anda hiçbir Transact-SQLgeçmesi için dile özgü bağımsız <language_specific_arguments>parametresi.

tcp iletişim kuralı seçeneği

Aşağıdaki bağımsız değişkenler yalnızca tcp iletişim kuralı seçeneği uygulanır.

LISTENER_PORT =listenerPort

Bağlantı noktası için service broker TCP/IP protokolü bağlantıları dinledi belirtir. Konvansiyon 4022 1024 arasında herhangi bir sayı ama kullanılır ve 32767 arasında geçerlidir.

LISTENER_IP = tüm | (4-part-ip ) | ( "ip_address_v6" )

Bitiş noktası dinleme IP adresini belirtir. Varsayılan değer ALL'tur. Yani dinleyicinin herhangi bir geçerli IP adresi bağlantı kabul eder.

Bir tam etki alanı adı yerine IP adresi ile veritabanı yansıtma yapılandırırsanız ( ALTER DATABASE SET PARTNER = partner_IP_address ya ALTER DATABASE SET WITNESS = witness_IP_address), sen-si olmak-e belirtmek LISTENER_IP =IP_addressyerine LISTENER_IP=ALLyansıtma bitiş noktası oluşturduğunuzda.

SERVICE_BROKER ve DATABASE_MIRRORING Seçenekler

Aşağıdaki kimlik doğrulama ve şifreleme bağımsız değişkenler SERVICE_BROKER ve DATABASE_MIRRORING seçenekleri ortaktır.

Not Not

SERVICE_BROKER için özel seçenekler için bkz: "SERVICE_BROKER Seçenekler" daha sonra bu bölümde. DATABASE_MIRRORING için özel seçenekler için bkz: "DATABASE_MIRRORING seçenekleri" daha sonra bu bölümde.

KİMLİK =<authentication_options >

Bu son nokta için bağlantıları için TCP/IP kimlik doğrulama gereksinimleri belirtir. WINDOWS varsayılan değerdir.

Desteklenen kimlik doğrulama yöntemlerini ntlm veya Kerberos veya her ikisini de içerir.

Önemli not Önemli

Tüm yansıtma bağlantılar sunucu örneği bitiş noktası yansıtma bir veritabanı kullanır. Bitiş noktası yansıtma ek bir veritabanı oluşturma girişimi başarısız olur.

<authentication_options> :: =

WINDOWS {ntlm | KERBEROS | Anlaşma }]

Uç uç kimlik doğrulaması için Windows kimlik doğrulaması protokolünü kullanarak bağlamak için olduğunu belirtir. Varsayılan değer budur.

Bir yetkilendirme yöntemi (ntlm veya kerberos) belirtirseniz, bu yöntem her zaman kimlik doğrulaması protokolü olarak kullanılır. Varsayılan değer, NEGOTIATE, ntlm veya Kerberos seçmek için Windows anlaşması protokolünü kullanmak üzere son nokta neden olur.

SERTİFİKAcertificate_name

Bitiş noktası tarafından belirtilen sertifikayı kullanarak bağlantı kimliğini belirtir certificate_namekurmak için yetkilendirme kimlik. Uzak bitiş noktası, ortak anahtarıyla belirtilen sertifikanın özel anahtarıyla eşleşen bir sertifika olmalıdır.

WINDOWS [{NTLM | KERBEROS | Anlaşma }] sertifikacertificate_name

Bu bitiş noktası, başarısız denemeden sonra için belirtilen sertifika kullanmayı deneyin ve Windows kimlik doğrulaması kullanarak bağlanmayı deneyin, belirtir.

SERTİFİKA certificate_nameWINDOWS [{ntlm | KERBEROS | NEGOTIATE } ]

Bu bitiş noktası, başarısız denemeden sonra için Windows kimlik doğrulaması kullanarak deneyin ve belirtilen sertifika kullanarak bağlanmayı deneyin, belirtir.

ŞİFRELEME = {ENGELLİ | DESTEKLENEN | Gerekli } [ALGORİTMASI { RC4 | AES | AES RC4 | RC4 AES}]

Şifreleme işleminde kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Varsayılan değer gerekli.

ENGELLİ

Bir bağlantı üzerinden gönderilen veriler şifrelenmez belirtir.

DESTEKLENEN

Yalnızca ters uç supported veya REQUIRED belirtir, verilerin şifrelenmesini belirtir.

Gerekli

Bu uç noktaya bağlantıları şifreleme kullanması gerektiğini belirtir. Bu nedenle, bu bitiş noktasına bağlanma, başka bir uç supported veya REQUIRED için ayarlama şifreleme olmalıdır.

İsteğe bağlı olarak, formu aşağıdaki gibi bitiş noktası tarafından kullanılan şifreleme belirtmek için ALGORİTMASI bağımsız değişkenini kullanabilirsiniz:

RC4

RC4 algoritması bitiş noktası kullanması gerektiğini belirtir. Varsayılan değer budur.

Not Not

RC4 algoritması yalnızca geriye dönük uyumluluk için desteklenir. Yeni malzeme yalnızca veritabanı uyumluluk düzeyi 90 ya da 100 olduğunda RC4 veya RC4_128 kullanılarak şifrelenebilir. (Önerilmez.) Bir aes algoritması gibi yeni bir algoritma kullanın. De SQL Server 2012Malzeme RC4 veya RC4_128 kullanılarak şifrelenmiş herhangi bir uyumluluk düzeyi şifresi.

AES

AES algoritması bitiş noktası kullanması gerektiğini belirtir.

AES RC4

Iki bitiş noktası için bir şifreleme algoritması aes algoritması tercih vererek bu bitiş noktası anlaşacağı belirtir.

RC4 AES

Iki bitiş noktası için bir şifreleme algoritması aes algoritması tercih vererek bu bitiş noktası anlaşacağı belirtir.

Not Not

RC4 algoritması kaldırılmıştır. Bu özellik Microsoft SQL Server'ın ilerideki bir sürümünde kaldırılacaktır. Yeni geliştirme işlerinde bu özelliği kullanmayın ve bu özelliği kullanmakta olan uygulamaları mümkün olduğunca erken bir zamanda değiştirin.aes kullanmanızı öneririz.

Her iki bitiş her iki algoritmaları belirtirseniz, ancak farklı siparişlerinde, bağlantı kabul bitiş noktası kazanır.

SERVICE_BROKER seçenekler

Aşağıdaki bağımsız değişkenler SERVICE_BROKER seçeneği özgüdür.

MESSAGE_FORWARDING = {enabled | Engelli }

Başka bir yerde Hizmetleri için bu bitiş noktası tarafından alınan iletiler iletilir olup olmadığını belirler.

ETKİN

Bir iletme adresi kullanılabiliyorsa, iletileri iletir.

ENGELLİ

İletileri başka bir yerde Hizmetleri atar. Varsayılan değer budur.

MESSAGE_FORWARD_SIZE =forward_size

Son nokta için iletilecek olan iletileri depolamak ayrılacak megabayt cinsinden bellek miktarı üst sınırını belirtir.

DATABASE_MIRRORING Seçenekler

Aşağıdaki bağımsız değişkene DATABASE_MIRRORING seçeneği özgüdür.

ROL = {WITNESS | ORTAK | {ALL}

Veya bitiş noktası destekleyen rolü yansıtma veritabanını belirtir.

TANIK

Witness yansıtma işleminde rolünü gerçekleştirmek bitiş noktası sağlar.

Not Not

İçin SQL Server 2005 Express Edition, TANIK olduğunu tek seçenek.

ORTAK

Yansıtma işleminde ortağın rolünü gerçekleştirmek bitiş noktası sağlar.

ALL

Bir witness ve yansıtma işleminde ortağı rolünü gerçekleştirmek bitiş noktası sağlar.

Bu rolleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: (SQL Server) yansıtma veritabanı.

Not Not

Orada DATABASE_MIRRORING için varsayılan bağlantı noktası yok.

Bitiş noktası ddl deyimleri kullanıcı hareket içinde yürütülemiyor. Bir etkin anlık yalıtım düzeyi hareket hangisine bitiş noktasını kullanıyor olsanız bile, bitiş noktası ddl deyimleri başarısız değildir.

İsteklerine karşı bir bitiş noktası aşağıdaki tarafından yürütülebilecek:

 • Üyeleri sysadmin sabit sunucu rolü

 • Bitiş noktası sahibi

 • Kullanıcılara veya gruplara verilen izni son noktadaki connect

Bitiş noktası create izni veya üyelik gerektirir sysadmin sunucu rolü. Daha fazla bilgi için, bkz. Endpoint IZINLERI (Transact-sql).

Bitiş noktası yansıtma veritabanı oluşturma

Aşağıdaki örnek, bitiş noktası yansıtma veritabanı oluşturur. Bitiş bağlantı noktası numarasını kullanır 7022, her ne kadar herhangi bir kullanılabilir bağlantı noktası numarası-cekti iş. Bitiş noktası, yalnızca Kerberos kullanarak Windows kimlik doğrulaması kullanmak üzere yapılandırılır. ENCRYPTIONSeçeneği için varsayılan değeri yapılandırılmış SUPPORTEDşifrelenmiş veya şifrelenmemiş veri destek. Her iki ortağın desteklemek ve rolleri tanık bitiş noktası de yapılandırılır.

CREATE ENDPOINT endpoint_mirroring
  STATE = STARTED
  AS TCP ( LISTENER_PORT = 7022 )
  FOR DATABASE_MIRRORING (
    AUTHENTICATION = WINDOWS KERBEROS,
    ENCRYPTION = SUPPORTED,
    ROLE=ALL);
GO
CREATE ENDPOINT endpoint_mirroring
  STATE = STARTED
  AS TCP ( LISTENER_PORT = 7022 )
  FOR DATABASE_MIRRORING (
    AUTHENTICATION = WINDOWS KERBEROS,
    ENCRYPTION = SUPPORTED,
    ROLE=ALL);
GO
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft