Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Eş Anlamlılar

Microsoft SQL Server introduces the concept of a synonym. Bir Eşanlamlı şema kapsamlı nesne için alternatif bir addır. İstemci uygulamaları, bir Eşanlamlı temel nesne başvurusu yapmak için iki bölümü, üç bölümlü veya değeri aygıtınkiyle tam olarak adını kullanmak yerine kullanarak temel bir nesne başvurusu yapmak için tek parça ad kullanabilirsiniz.

Bu bölüm, eşanlamlıları anlamak gereken bilgileri sağlar.

Konu

Açıklama

Eşanlamlılar anlama

Eşanlamlıları kavramını ve Eşanlamlı sözcükleri kullanmanın yararları anlatılmaktadır.

Eşanlamlı (veritabanı altyapısı) kullanma

Eşanlamlıları olabilir ve kullanılamaz bağlamlarını açıklar.

Eşanlamlılar hakkında bilgi alma

Eşanlamlı meta veriler ve diğer erişim hakkında bilgi ile ilgili bilgiler sağlar.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show: