Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

WMM sunucularını yedekleme ve geri yükleme

Mark Galioto|Son Güncellenme Tarihi: 24.11.2016
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Data Protection Manager

DPM, System Center VMM veritabanında kullanılan SQL Server örneklerini çeşitli şekillerde yedekleyebilir:

 • Normal bir SQL Server yedeklemesi yapabilirsiniz.

 • DPM konsolundaki VMM sunucusu altında görünen VMM Hızlı Yazıcı bileşenini kullanarak SQL Server veritabanını yedekleyebilirsiniz. Bu yöntemin başlıca avantajı SQL Server üzerinde herhangi bir özel izin ayarlamanız gerekmemesidir.

VMM aşağıdaki dağıtım senaryolarında System Center 2012 ve sonraki sürümler üzerinde bir fiziksel/sanal makine olarak çalışırken, DPM, VMM Hızlı Yazıcı bileşenini kullanarak VMM veritabanını yedekleyebilir:

 • Tek başına VMM konağı + tek başına SQL Server (varsayılan ve adlandırılmış, yerel ve uzak)

 • Tek başına VMM konağı + kümelenmiş SQL Server (varsayılan ve adlandırılmış, uzak)

 • Kümelenmiş VMM konağı + tek başına SQL Server (varsayılan ve adlandırılmış, yerel ve uzak)

 • Kümelenmiş VMM konağı + kümelenmiş SQL Server (varsayılan ve adlandırılmış, uzak)

Önkoşullar ve sınırlamalar

VMM Hızlı Yazıcı’yı kullanarak VMM için DPM yedeklemesi ayarlamadan önce şunları aklınızda bulundurun:

 • DPM yalnızca SQL Server veritabanını yedekler. VMM kitaplığındaki tüm yapılandırma dosyalarını yedeklemez.

 • DPM, VMM makineleri için başlangıç çoğalmasını ve hızlı tam yedeklemeleri destekler. Artımlı yedekleme desteklenmez.

 • VMM’yi ayarladığınızda SQL Server için statik bir IP adresi belirttiyseniz, DPM, VMM veritabanını yedekleyemez. DPM, veritabanı için "localhost" belirttiyseniz de yedekleme yapamaz.

 • Dağıtılmış Anahtar Yönetimi (DKM) şifrelemesi (AD içinde depolanan anahtar) kullanıyorsanız, DPM anahtarı yedeklemez. Bunu, AD Yedekleme işleminin bir parçası olarak korumanız gerekir. Anahtar yerel olarak depolanmışsa, veritabanının parçası olarak yedeklenir.

 • Bir yük devretme durumunda, VMM düğümü tekrar çevrimiçi olduğunda DVM yedekleme işlemine devam eder. Bu, korumayı kaybetmeden zamanlanan yük devretmeleri gerçekleştirmenizi sağlar. Ancak düğüm kaybolduysa, yeni düğüm için bir yedekleme yapılandırmanız gerekmez.

 • DPM, VMM konakları için özgün konuma kurtarmayı destekler. Farklı bir konuma kurtarma desteklenmez.

Başlamadan önce

 • Sürüm notlarını gözden geçirin ve her türlü VMM yedekleme sorunu için DPM için ne desteklenir ve ne desteklenmez? bölümüne göz atın.

 • Yedeklemek istediğiniz VMM makinelerinin DPM sunucusu etki alanında veya DPM etki alanıyla çift yönlü güven ilişkisi olan bir etki alanında olduğundan emin olun.

 • Depolamayı ayarlama - Yedeklenen verileri diskte, bantta veya Azure ile bulutta depolayabilirsiniz. Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: Veri depolamayı hazırlama.

 • DPM koruma aracısını VMM sunucusu üzerinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: DPM koruma aracısını dağıtma.

VMM yedekleme

 1. Koruma > Eylemler > Koruma Grubu Oluştur’a tıklayarak DPM konsolunda Yeni Koruma Grubu Oluştur sihirbazını açın.

 2. Koruma grubu türünü seçin kısmında İstemciler’e tıklayın. İstemcileri yalnızca Windows istemci işletim sistemi çalıştıran bir Windows bilgisayarında veri yedeklemek istiyorsanız seçin. Diğer tüm iş yükleri için sunucuyu seçin. Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: Koruma gruplarını dağıtma.

 3. Grup Üyelerini Seçin içinde VMM makinesini genişletin ve VMM Hızlı Yazıcı’yı seçin.

 4. Veri koruma yöntemini seçin içinde kısa ve uzun süreli yedekleme işlemini nasıl ayarlamak istediğinizi belirtin. Kısa süreli yedekleme Azure yedekleme ile diskten Azure buluta (kısa veya uzun süreli için) yedekleme seçeneğiyle her zaman ilk olarak diske yapılır. Buluta uzun süreli yedeklemeye alternatif olarak, bağımsız bir bant cihazına veya DPM sunucusuna bağlı bant kitaplığına uzun süreli yedekleme işlemi de yapılandırabilirsiniz.

 5. Diskte kısa süreli depolama için nasıl yedekleme yapmak istediğinizi Kısa süreli hedefleri seçin kısmında belirtin. Bekletme aralığı kısmında verileri disk üzerinde ne kadar saklamak istediğinizi belirtirsiniz. Eşitleme sıklığı kısmında, diske artımlı yedekleme işlemi yapılmasını istediğiniz sıklığı belirtin. Bir yedekleme aralığı ayarlamak istemezseniz, DPM’nin her bir kurtarma noktası zamanlanmadan önce hızlı bir tam yedekleme yapmasını sağlamak için bir kurtarma noktasının hemen öncesinde denetleyebilirsiniz.

 6. Uzun süreli depolama için banda veri depolama istiyorsanız Uzun süreli hedefleri belirtin kısmında bant verilerini saklamak istediğiniz süreyi belirtin (1-99 yıl). Yedekleme sıklığı kısmında banda yapılacak yedeklemelerin ne sıklıkla çalışacağını belirtin. Sıklık, belirttiğiniz bekletme aralığını temel alır:

  • Bekletme aralığı 1-99 yıl arası olduğunda, yedeklemelerin günlük, haftalık, iki haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak gerçekleşmesini seçebilirsiniz.

  • Bekletme aralığı 1-11 ay arası olduğunda, yedeklemelerin günlük, haftalık, iki haftalık veya aylık olarak gerçekleşmesini seçebilirsiniz.

  • Bekletme aralığı 1-4 hafta arası olduğunda, yedeklemelerin günlük veya haftalık olarak gerçekleşmesini seçebilirsiniz.

  Tek başına bir bant sürücüsünde, tek bir koruma grubu için DPM günlük yedeklemeler için bantta yeterli alan kalmayana kadar aynı bandı kullanır. Farklı koruma gruplarından verileri de bantta birlikte bulundurabilirsiniz.

  Bant ve Kitaplık Ayrıntılarını Seçin sayfasında kullanılacak bant/kitaplığı ve verilerin bant üzerinde sıkıştırılmış ve şifrelenmiş olup olmayacağını belirtin.

 7. Disk ayırmasını gözden geçirin sayfasında koruma grubu için ayrılmış depolama havuzu disk alanını inceleyin. Veri boyutu yedeklemek istediğiniz veri boyutunu ve Disk alanı, DPM’nin koruma grubu için önerdiği alanı gösterir. Veri yedeklemek için daha fazla disk alanı gerektiğinde boyutu otomatik olarak büyütmek için Birimleri otomatik olarak büyüt'ü seçin.

 8. Çoğaltma oluşturma yöntemini seçin kısmında ilk tam veri çoğaltmasını nasıl yapacağınızı seçin. Ağ üzerinden çoğaltılmasını seçerseniz yoğun olmayan bir zamanı seçmeniz önerilir. Büyük miktarlarda veri veya en iyi durumda olmayan ağ koşulları için, verileri çıkarılabilir medya kullanarak çevrimdışı olarak çoğaltmayı düşünebilirsiniz.

 9. Tutarlılık Denetimi Seçenekleri kısmında, tutarlılık denetimlerinin nasıl otomatikleştirilmesini istediğinizi seçin. Veri çoğaltma tutarsız hale geldiğinde veya bir zamanlamaya göre çalıştırmak için bir denetim etkinleştirebilirsiniz. Otomatik tutarlılık denetimini yapılandırmak istemiyorsanız, herhangi bir zamanda DPM konsolunun Koruma alanındaki koruma grubuna sağ tıklayarak ve Tutarlılık Denetimi Gerçekleştir'i seçerek el ile denetim gerçekleştirebilirsiniz.

 10. Azure Backup ile buluta yedekleme seçtiyseniz, Çevrimiçi koruma verilerini belirtin sayfasında Azure'a yedeklemek istediğiniz iş yüklerinin seçili olduğundan emin olun.

 11. Çevrimiçi yedekleme zaman çizelgesini belirtin kısmında, Azure’a yapılacak artımlı yedeklemelerin sıklığını belirtin. Yedeklemeleri her gün/hafta/ay/yıl yapılacak şekilde ve çalışacakları saat/tarihi belirterek zamanlayabilirsiniz. Yedeklemeler günde iki kez gerçekleşebilir. Her yedekleme işleminde, DPM diskinde depolanan yedeklenmiş verilerin kopyasından Azure üzerinde bir kurtarma noktası oluşturulur.

 12. Çevrimiçi bekletme ilkesini belirtin kısmında günlük/haftalık/aylık/yıllık yedeklerden oluşturulan kurtarma noktalarının Azure’da nasıl bekletileceğini belirtebilirsiniz.

 13. Çevrimiçi çoğaltma seçin kısmında ilk tam veri çoğaltmanın nasıl gerçekleşeceğini belirtin. Ağ üzerinden çoğaltma veya çevrimdışı yedekleme (çevrimdışı dengeli dağıtım) yapabilirsiniz. Çevrimdışı yedekleme Azure İçe Aktarma özelliğini kullanır. Daha fazla bilgi edinin.

 14. Özet sayfasında, ayarlarınızı inceleyin. Grup Oluştur’a tıkladığınızda ilk veri çoğaltma işlemi gerçekleşir. Tamamlandığında, koruma grubunun durumu Durum sayfasında Tamam olarak görünür. Ardından, koruma grupları ayarlarına uygun olarak yedekleme gerçekleşir.

© 2017 Microsoft