Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

UNIX - Linux aracısını yönetme ve yapılandırma

Matt Goedtel|Son Güncellenme Tarihi: 2.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

Bu konu, System Center 2016 - Operations Manager için UNIX/Linux aracısını yönetme ve yapılandırma seçeneklerini açıklar.

Aracı dizinleri

 • Open Management Infrastructure (OMI) şu dizine yüklenir: /opt/omi

 • UNIX/Linux aracısı şu dizine yüklenir: /opt/microsoft/scx/

 • UNIX/Linux aracısı günlük dosyalarını şu dizinde tutar: /var/opt/microsoft/scx/log/

 • OMI, günlük dosyalarını şu dizinde tutar: /var/opt/omi/log/

 • Aracı yapılandırma dosyaları, sertifikalar dahil şu dizinde depolanır: /etc/opt/microsoft/scx/

 • OMI yapılandırma dosyaları şu dizinde depolanır: /etc/opt/omi

Aracı yönetim araçları

Bu bölümde, UNIX\/Linux aracısını yönetme ve yapılandırma araçları anlatılmaktadır.

Aracı yönetim araçlarını çalıştırma

UNIX/Linux Aracısı'nı yapılandırma araçları şu dizindedir:

/opt/microsoft/scx/bin/tools 

Scxadmin

scxadmin aracı, UNIX/Linux aracısının durumunu (başla, dur veya yeniden başla) ve bunun yanı sıra aracının gerçekleştirdiği denetim günlüğü tutmayı denetlemek için kullanılır. Aracın kullanımı şu komutla gösterilebilir: scxadmin -?


 # /opt/microsoft/scx/bin/tools/scxadmin -? 

Usage: scxadmin 
Generic options (for all commands) 
 [-quiet]   Set quiet mode (no output) 

    General Options 
scxadmin -version 

    Service Management 
scxadmin {-start|-stop|-restart|-status} [all|cimom|provider] 

    Providers Management 
scxadmin -config-list {RunAs} 
scxadmin -config-set {RunAs} {CWD=<directory>|ChRootPath=<directory>|AllowRoot={true|false}} 
scxadmin -config-reset {RunAs} [CWD|ChRootPath|AllowRoot] 

    Log Configuration Management 
scxadmin {-log-list|-log-rotate|-log-reset} [all|cimom|provider] 
scxadmin -log-set [all|cimom|provider] {verbose|intermediate|errors} 
scxadmin -log-set provider {{FILE:<path>|STDOUT}:<module-id>={SUPPRESS|ERROR|WARNING|INFO|TRACE|HYSTERICAL}} 
scxadmin {-log-reset|-log-remove} provider [{FILE:<path>|STDOUT}] 

Örnekler

Aracıyı yeniden başlatma:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/
./scxadmin –log-set all intermediate

Tüm günlük tutmayı Orta düzeye yükseltin:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/
./scxadmin –log-set all intermediate 

scxsslconfig

scxsslconfig aracı /etc/opt/Microsoft/scx/ssl/içindeki sertifikayı oluşturmak için kullanılır. Bu araç, tam etki alanı adının UNIX veya Linux konağının kendisinden belirlenemediği veya UNIX\/Linux konağınca bilinen FQDN'nin yönetim sunucusu tarafından konağa ulaşmak için kullanılan FQDN ile eşleşmediği sorunları düzeltmede yararlıdır.

Not

WS Yönetimi iletişiminde kullanılabilmesi için oluşturulan sertifikanın Operations Manager yönetim sunucusu tarafından imzalanması gerekir. Daha önce imzalanmış bir sertifikanın üzerine yazılması, sertifikanın tekrar imzalanmasını gerektirir.

scxsslconfig aracının kullanımı şu komutla görüntülenebilir: scxsslconfig -?

# /opt/microsoft/scx/bin/tools/scxsslconfig -? 
Usage: /opt/microsoft/scx/bin/tools/.scxsslconfig [-v] [-s days] [-e days] [-d domain] [-h host] [-g targetpath] 

-v       - toggle debug flag 
-g targetpath - generate certificates in targetpath 
-s days    - days to offset valid start date with (0) 
-e days    - days to offset valid end date with (3650) 
-f       - force certificate to be generated even if one exists 
-d domain   - domain name 
-h host    - host name 
-b bits    - number of key bits 
-?       - this help message 

Örnekler

Sertifikayı, mevcut bir sertifika üzerine yazmaya zorlayarak, ayrıntılı çıktıyla yeniden oluştur:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/ 
. setup.sh 
/opt/microsoft/scx/bin/tools/scxsslconfig -f -v 

Sertifikayı, mevcut bir sertifika üzerine yazmaya zorlayarak, belirli bir konak adı ve DNS etki alanı adıyla yeniden oluştur:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/ 
. setup.sh 
/opt/microsoft/scx/bin/tools/scxsslconfig -f -h myserver -d contoso.com 

Ek yapılandırma konuları

SSL şifrelemeleri

Gerekirse, UNIX/Linux aracısı tarafından kullanılan SSL şifre listesi özelleştirilebilir. Bu yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için SSL Şifrelerini Yapılandırma konusuna bakın.

Betikler için alternatif bir geçici yol belirtme

Özel bir yönetim paketinde bir UNIX/Linux Betik kuralı veya izleyicisi oluşturursanız, betiğin içeriği, çalıştırılmaya başlamadan önce aracı bilgisayarda /tmp dizininde bir dosyaya yazılır. Betiğin yürütülmesi için alternatif bir dizin belirtmek isteyebilirsiniz. Alternatif bir dizin belirtmek için başka bir dizine işaret edecek şekilde /etc/opt/microsoft/scx/conf/tmpdir sembolik bağlantısının üzerine yazın. Bu sembolik bağlantının hedefine, UNIX/Linux Eylem Hesabı'nda ve/veya UNIX/Linux Ayrıcalıklı Hesap Farklı Çalıştırma Profilleri'nde tanımlı kullanıcı hesabı tarafından yazılabilmelidir.

Universal Linux - işletim sistemi adı/sürümü

CentOS, Debian GNU\/Linux, Oracle Linux ve Ubuntu Server gibi Linux işletim sistemlerini destekleyen Universal Linux Aracısı, konak işletim sistemi adını ve sürümünü belirlemek için sürüm dosyalarını ayrıştırır. Gerekirse bu özellikler özelleştirilebilir. Bir Universal Linux Aracısı konağı için Operations Manager uygulamasına sunulan işletim sistemi özelliklerini özelleştirmek için şu yordamı kullanın:

disablereleasefileupdates dosyasını şu dizinde oluşturun: /etc/opt/microsoft/scx/conf/.

touch /etc/opt/microsoft/scx/conf/disablereleasefileupdates 

Dosya varsa, aracı, Operations Manager'a döndürülen işletim sistemi özelliklerini güncelleştirmeyi denemez. Bu, özelleştirmelerin korunmasını sağlar.

/etc/opt/microsoft/scx/conf dizinindeki scx-release dosyasını düzenleyin. Bu dosya şu biçimdedir:

OSName=CentOS 
OSVersion=6.0 
OSFullName=CentOS 6.0 (x86_64) 
OSAlias=UniversalR 
OSManufacturer= 

OSName, OSVersionve OSFullName özelliklerinin değerleri, özelleştirilmiş değerleri yansıtacak şekilde düzenlenebilir.

Not

OSAlias özelliği düzenlenmemelidir. Bu dosyadaki tüm özellikler (OSManufacturer dışında) zorunludur ve boş olmamalıdır.

Sonraki adımlar

© 2017 Microsoft