Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Operations Manager'da Aracısız İzleme

Matt Goedtel|Son Güncellenme Tarihi: 20.03.2017
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Operations Manager

System Center 2016 - Operations Manager, başka bir bilgisayarda yüklü olan bir proxy aracısını kullanarak, aracı yüklü olmayan bir bilgisayarda performans ve kullanabilirlik verilerini toplayabilir. Bir bilgisayara aracı yüklemek olanaklı olmadığında veya istenmediğinde bilgisayarda aracısız izleme kullanın.

Aracısız yönetilen bir bilgisayar, İşletim konsolu kullanılarak bulunmuş Windows tabanlı bir bilgisayardır. Bilgisayarlara uzak (proxy) aracı işlevselliği sağlamak için bir yönetim sunucusu veya aracıyla yönetilen bir bilgisayar atarsınız.

Aracısız yönetilen bilgisayarlar, bunlara bir aracı yüklenmiş gibi yönetilirler. Bazı yönetim paketleri aracısız modda çalışmaz. Daha fazla bilgi için, çalıştırmakta olduğunuz yönetim paketlerinin belgelerine bakın.

Önemli

Aracısız yönetilen bilgisayar ve proxy'si bir güvenlik duvarı üzerinden iletişim kuruyorsa, bilgisayarın aracısız yönetimi çalışmaz. Bir yönetim sunucusu, aracısız yönetilen bir bilgisayarda varolan ancak proxy aracısında var olmayan olaylar ve yayıncılar için açıklama toplamaz.

Aracıyla yönetilen bir bilgisayarı aracısız yönetilen bilgisayarlar için yapılandırma hakkında bilgi için bkz. Bir proxy'yi aracısız izleme için yapılandırma.

Önemli

Aracısız yönetilen bir bilgisayar, bir yönetim sunucusuna aracıyla yönetilen bir bilgisayardan ek kaynak yükü getirir.

Aracısız yönetilen bir bilgisayarı aracıyla yönetilen bir bilgisayara çevirmek için şunları yapın:

 1. Aracısız yönetilen bilgisayarı, Yönetim çalışma alanındaki Aracısı Yönetilen 'e sağ tıklayıp sonra Sil'e tıklayarak yönetim grubundan silin.

 2. Aracıyı bilgisayara dağıtın. Daha fazla bilgi için bkz. bulma ve aracıların yönetilmesi.

Aracısız izleme ile Aracısız Özel Durum İzlemenin karşılaştırılması

Aracısız izleme, bir proxy aracı kullanarak ve aracısız izlemeyi destekleyen yönetim paketlerini uygulayarak aracısı olmayan bilgisayarların izlenmesini sağlar. Aracısız Özel Durum İzleme (AEM) donanım, işletim sistemi ve uygulama çökme bilgilerini, Windows Hata Raporlama hizmeti tarafından gönderilen hata raporlarını birleştirebilen, görüntüleyebilen ve bunlarla ilgili rapor oluşturabilen Operations Manager'a yönlendirir. AEM hakkında daha fazla bilgi için bkz. Operations Manager'da Aracısız Özel Durum İzlemeyi kullanarak istemci izleme.

Bir bilgisayarı bir aracı olmadan aracısız izlemeyle, AEM ile veya her ikisini kullanarak izleyebilirsiniz.

Windows tabanlı bilgisayarları aracısız yönetim için yapılandırmak için

 1. Yönetim grubu için Operations Manager Yöneticiler rolünün bir üyesi olan bir hesapla İşletim konsolunda oturum açın.

 2. Yönetim'e tıklayın.

 3. Gezinme bölmesinin en altında Bulma Sihirbazı'nı tıklatın.

 4. Bulma Türü sayfasında Windows bilgisayarları'nı tıklatın.

 5. Otomatik veya Gelişmiş? sayfasında şunları yapın:

  1. Otomatik bilgisayar bulma 'yı veya Gelişmiş bulma'yı seçin. Otomatik bilgisayar bulma, etki alanındaki Windows tabanlı bilgisayarları tarar. Gelişmiş bulma, sihirbazın döndüreceği bilgisayarlar için, WKS ile başlayan bilgisayar adları gibi ölçütler belirtmenize izin verir. Otomatik bilgisayar bulma’yı seçerseniz İleri’ye tıklayın ve ardından adım 7'ye gidin. Gelişmiş bulma’yı seçerseniz aşağıdaki adımları uygulayın.

  2. Bilgisayar ve Aygıt Sınıfları listesinde, Sunucular ve İstemciler, Yalnızca Sunucularya da Yalnızca İstemcilerseçeneklerinden birini seçin.

  3. Yönetim Sunucusu listesinde, bilgisayarları bulmak için yönetim sunucusuna veya ağ geçidi sunucusuna tıklayın.

  4. Sunucular ve İstemciler'i seçtiyseniz, Bulunan bilgisayarlarla temas kurulabileceğini doğrula onay kutusunu seçebilirsiniz. Bunun aracı dağıtım başarı oranını artırması olasıdır, ancak bulma daha uzun sürebilir.

   Not

   Active Directory kataloğu etki alanındaki bilgisayarlar için NetBIOS adlarını içermiyorsa, Bulunan bilgisayarlarla temas kurulabileceğini doğrula'yı seçin. Aksi halde, Gözat veya Yaz seçeneği bilgisayar bulamaz. Bu, bir ağ geçidi sunucusu kullanarak, yönetim sunucusuyla aynı etki alanındaki, tam güven ilişkisi bulunan başka bir etki alanındaki ve güvenilmeyen etki alanındaki bilgisayarları etkiler.

  5. İleri'ye tıklayın.

  Not

  Sihirbaz, Bulunan bilgisayarlarla temas kurulabileceğini doğrula seçildiyse yaklaşık 4.000 bilgisayar, seçilmediyse 10.000 bilgisayar döndürebilir. Otomatik bilgisayar bulma, bulunan bilgisayarlarla temas kurulabileceğini doğrular. Zaten yönetim grubu tarafından yönetilmekte olan bir bilgisayar döndürülmez.

 6. Bulma yöntemi sayfasında yönetmek istediğiniz bilgisayarları Active Directory Etki Alanı Hizmetlerini tarayarak ya da bunlara gözatarak veya bilgisayar adlarını yazarak bulabilirsiniz.

  Taramak istiyorsanız, şunları yapın:

  1. Daha önce seçilmediyse, Active Directory'yi Tara 'yı seçin ve ardından Yapılandır'ı tıklatın.

  2. Bilgisayarları Bul iletişim kutusunda, bilgisayar bulmak için kullanmak istediğiniz ölçütleri yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  3. Etki alanı listesinde, bulmak istediğiniz bilgisayarların etki alanını tıklatın.

  Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ne gözatmak veya bilgisayar adlarını yazmak istiyorsanız şunları yapın:

  • Gözatın veya bilgisayar adlarını yazınseçeneğini seçin Göz At'a tıklayın, yönetmek istediğiniz bilgisayarların adlarını belirtin ve Tamam'a tıklayın.

  • Gözatın veya bilgisayar adlarını yazın kutusuna bilgisayar adlarını virgül, noktalı virgül veya satır ile ayırarak yazın. NetBIOS bilgisayar adlarını ya da tam etki alanı adlarını (FQDN) kullanabilirsiniz.

 7. İleri'ye tıklayın ve Yönetici Hesabı sayfasında şunlardan birini yapın:

  • Daha önce seçilmediyse, Seçili Yönetim Sunucusu Eylemi Hesabını kullan 'ı seçin.

  • Diğer kullanıcı hesabıseçeneğini seçin, Kullanıcı adı ve Şifre'yi girin ve ardından listeden Etki Alanı'nı seçin. Kullanıcı adı bir etki alanı hesabı değilse, Bu bir etki alanı hesabı değil, yerel bir bilgisayar hesabıdır'ı seçin.

   Önemli

   Hesabın hedeflenen bilgisayarlarda yönetim ayrıcalıkları olması gerekir. Bu bir etki alanı hesabı değil, yerel bir bilgisayar hesabıdır seçili ise, keşfi gerçekleştirmek için yönetim sunucusu eylem hesabı kullanılacaktır.

 8. Bulma Sürüyor sayfasını görüntülemek için Bul 'a tıklayın. Keşfin tamamlanması için gereken zaman, belirtilen kriterler ve ortamın yapılandırması gibi birçok faktöre bağlıdır.

  Not

  Yönetim grubu tarafından zaten yönetilen bilgisayarlar sihirbaz tarafından döndürülmez.

 9. Yönetilecek Nesneleri Seçin sayfasında aşağıdakileri yapın:

  1. Aracıyla yönetilen bilgisayar olmasını istediğiniz bilgisayarları seçin.

  2. Yönetim Modu listesinde, Aracısız 'a ve ardından İleri'ye tıklayın.

  3. Değiştir'e tıklayın kullanmak istediğiniz proxy aracısını seçin, Tamam'a tıklayın ve ardından İleri'ye tıklayın.

 10. Özet sayfasında şunları yapın:

  1. Aracı yükleme dizini'ni varsayılan %ProgramFiles%\Microsoft Monitoring Agent değerine ayarlı bırakın veya bir yükleme yolu yazın.

   Önemli

   Farklı bir Aracı yükleme dizini belirtilirse, yolun kökü hedeflenen bilgisayarda var olmalıdır, aksi halde aracı yüklemesi başarısız olur. \Agent gibi alt dizinler, yoksa oluşturulur.

  2. Aracı Eylem Hesabı'nı varsayılan, Yerel Sistem ayarında bırakın ya da Diğer'i seçin ve Kullanıcı adı, Parola ve Etki alanı'nı girin. Aracı Eylem Hesabı, aracının eylemleri gerçekleştirmek için kullanacağı varsayılan hesaptır.

  3. Son'a tıklayın.

 11. Aracı Yönetim Görevi Durumu iletişim kutusunda seçili her bilgisayarın Durum 'u Kuyrukta 'dan Başarı'ya döner; bilgisayarlar yönetilmeye hazırdır.

  Not

  Görev bir bilgisayarda başarısız olursa, hedeflenen bilgisayarı tıklatın. Başarısızlık nedeni Görev Çıktısı metin kutusunda görüntülenir.

 12. Kapat'ı tıklatın. Bilgisayarlar Aracısız Yönetilen 'de Yönetimçalışma alanında listelenir.

Bir proxy'yi aracısız izleme için yapılandırma

Bir bilgisayarı aracısız izleme için ayarladığınızda, aracısız yönetilen her bilgisayar için bir proxy seçersiniz. Bir aracının proxy aracısı olarak yapılandırılması, başka bir kaynak adına veri göndermesini sağlar. Bir yönetim grubu proxy olarak çalışabilir ancak bu durumda sistem kaynaklarını kullanır. En iyi uygulama, aracı tarafından yönetilen bir bilgisayarı proxy aracısı olarak kullanmaktır.

Ayrıca bir bilgisayarı proxy olarak yapılandırabilir, bu sayede bir yönetim paketinin belirli özellikleri için destek sunabilirsiniz. Örneğin, Active Directory Yönetim Paketi için etki alanı denetleyicilerinin proxy aracısı olarak çalışmasının sağlanması gerekir.

Not

Bir proxy aracısı yönetimden kaldırılırsa, onun aracısız sistemleri artık yönetilmez.

Hem aracısız yönetilen sistemin hem de proxy'sinin güvenlik duvarlarından geçerek yönetim sunucusuna erişmesi gerekir. Güvenlik duvarlarıyla etkileşim hakkında daha fazla bilgi için bkz. Operations Manager için güvenlik duvarı yapılandırma.

 1. Yönetim çalışma alanında Aracılı Yönetilir'e tıklayın, bilgisayara sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın.

 2. Aracı Özellikleri iletişim kutusunda Güvenlik sekmesine tıklayın.

 3. Güvenlik sekmesinde Bu aracının bir proxy olarak davranmasına ve diğer bilgisayarlardaki nesneleri keşfetmesine izin ver'i seçin ve Tamam'a tıklayın.

Bir yönetim sunucusunu aracısız yönetilen bilgisayarlar için proxy olarak yapılandırma

 1. Yönetim çalışma alanında Yönetim Sunucuları'na tıklayın, yönetim sunucusuna sağ tıklayın ve ardından Özellikler'e tıklayın.

 2. Yönetim Sunucusu Özellikleri iletişim kutusunda Güvenlik sekmesine tıklayın.

 3. Güvenlik sekmesinde Bu sunucunun bir proxy olarak davranmasına ve diğer bilgisayarlardaki nesneleri keşfetmesine izin ver'i seçin ve Tamam'a tıklayın.

Aracısız yönetilen bilgisayarlar için proxy aracısını değiştirme

 1. Yönetim grubu için Operations Manager Yöneticiler rolünün bir üyesi olan bir hesapla bilgisayarda oturum açın.

 2. İşletim konsolunda Yönetim'e tıklayın.

 3. Aracısız Yönetilir'e tıklayın.

 4. Aracısız Yönetilir bölmesinde, proxy aracısını değiştirmek istediğiniz bilgisayarları seçip, sağ tıklayın ve Proxy Aracısını Değiştir'i seçin.

 5. Proxy Aracısını Değiştir iletişim kutusunda, yeni proxy aracısı olmasını istediğiniz bilgisayarı seçin ve Tamam'a tıklayın.

Sonraki adımlar

Uygulamalar, özellikler ve hizmetler için izleme, yönetim paketleri içeri aktarılarak etkinleştirilir. Yönetim paketlerinin işlevlerinin yanı sıra içeri aktarma ve yönetme seçenekleri hakkında bilgi için bkz. Yönetim Paketlerini Kullanma.

© 2017 Microsoft