Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Grup oluşturma ve yönetme

Matt Goedtel|Son Güncellenme Tarihi: 2.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Operations Manager

System Center 2016 - Operations Manager'da Windows tabanlı bilgisayarlar, sabit diskler veya Microsoft SQL Server örnekleri gibi gruplar mantıksal nesne koleksiyonlarıdır. Grupları Oluşturma Sihirbazı'nı kullanarak oluşturursunuz. Grubun üyelerini doğrudan atayabilir veya dinamik bir grup üyeliği oluşturacak kurallar oluşturabilirsiniz.

Grup kullanmanın amaçlarından bazıları şunlardır:

 • Geçersiz kılmaların kapsamını belirli bir bilgisayar alt kümesiyle sınırlama.

 • Uyarı bildirimlerinin veya ürün bağlayıcısı aboneliklerinin kapsamını belirli bir bilgisayar kümesiyle sınırlama.

 • Kullanıcı konsollarını, kullanıcı rolü yalnızca sorumlu olduğu sunucuyu görecek şekilde sınırlama.

 • Zamanlanmış bakım moduna geçmesi gereken bir bilgisayar kümesinin kapsamını belirleme.

 • Uygulama görünümlerinin kapsamını yalnızca belirli bir uygulamayı barındıran bilgisayarlarla sınırlama.

 • Normalde birbiriyle ilgili olmayan bir grup bilgisayarın sistem durumu görünümün dökümünü oluşturma.

 • Bir rapor için bir bilgisayar kümesi oluşturma.

Yazma çalışma alanındaki Operations konsolunu kullanarak yalnızca örnek grupları oluşturabilirsiniz. Bir bilgisayar grubu oluşturmak için Yazma konsolunu kullanmanız veya doğrudan bir yönetim paketinin XML'si içinde çalışmanız gerekir. Aşağıdaki görüntü, grupların İşletim konsolundaki görünümünü göstermektedir.

Operations Manager'da Bulunan Gruplara Örnek

Bilgisayar grupları yalnızca bilgisayarları içerir. Örnek grupları, bir sistem durumu hizmetinin veya bir SQL veritabanının bir örneği gibi tüm nesne türlerini içerebilir. Gerek bilgisayar grupları, gerekse örnek grupları başka bilgisayar ve örnek gruplarını içerebilir. Grup türleri arasındaki farkı görüntülemenin bir başka yolu da şudur:

 • Bir örnek grubu ölçütlerinize uyan nesnelerle doldurulur.

 • Bir bilgisayar grubu, ölçütlerinize uyan nesneleri barındıran bilgisayarlarla doldurulur.

SQL Server çalıştıran tüm bilgisayarlar gibi bir konak ilişkisine dayanan bir grup oluşturmak için Operations Manager için Visual Studio Authoring Extensions'ı kullanmanız veya bir yönetim paketinin XML'sinde çalışmanız gerekir.

Gruplarınıza yerleştireceğiniz en sık kullanılan nesneler Windows Bilgisayarı nesneleri olacaktır. Gruplara dinamik olarak bilgisayar atamanın en yaygın yolu, Windows Bilgisayarı sınıfının bir özelliğini kullanmaktır. Örneğin, Kuruluş BirimiWindows Bilgisayarı sınıfının bir özelliğidir, bu nedenle belirli bir kuruluş birimindeki tüm bilgisayarları aynı grubun üyesi yapan bir grup oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki resimde, Windows Bilgisayarı sınıfındaki bir nesnenin, Windows Bilgisayarları durum görünümünü seçerek İzleme çalışma alanının ayrıntılar bölmesinde görüntüleyebileceğiniz özellikleri gösterilmektedir.

Bir Windows bilgisayar nesnesinin özellikleri

Açık ve dinamik üyeleri aynı grup tanımına atayabilir ve açık üyeleri dışarıda bırakabilirsiniz. Dinamik grup sorguları ve formüllerinin örnekleri için bkz. Operations Manager Dinamik Grup Özellikleri.

Operations Manager'da bir grup oluşturmak için

 1. Operations Manager Yöneticiler rolünün üyesi olan bir hesapla bilgisayarda oturum açın.

 2. İşletim konsolunda, Yazma'ya tıklayın.

 3. Gruplar'a sağ tıklayın, sonra Grup Oluşturma Sihirbazı'nı başlatmak için Yeni bir Grup Oluştur'a tıklayın.

 4. Yeni grup için bir ad ve bir açıklama girin sayfasında şunları yapın:

  1. Grup için bir Ad yazın.

  2. İsteğe bağlı olarak, grup için bir Açıklama yazın. Gruba üyeliğin bir açıklaması görünümler, geçersiz kılmalar vb. için doğru grubu seçmeyi kolaylaştırır.

  3. Listeden bir hedef yönetim paketi seçin veya Yönetim Paketi Oluşturma Sihirbazı ile bir yönetim paketi oluşturmak için Yeni'ye tıklayın.

  4. İleri'ye tıklayın.

 5. Açık Üyeler - Üyeleri Bir Listeden Seç sayfasında, gruba açık nesneler ekleyebilir veya Dinamik Üyeler yapılandırmasına devam etmek için İleri'ye tıklayabilirsiniz. Açık grup üyeleri eklemek için Nesne Ekle/Kaldır'a tıklayın ve ardından aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  1. Arama listesinde, Windows Bilgisayarı gibi bir nesne türü seçin.

  2. İsteğe bağlı olarak, Ad parçasına göre filtrele kutusunda, nesne adının bir kısmını veya tamamını yazın ve ardından Ara’ya tıklayın.

  3. Kullanılabilir öğeler kutusunda, istediğiniz nesneleri seçin, Ekle'ye ve ardından İleri'ye tıklayın.

 6. Dinamik Üyeler - Üyelik Formülü Oluştur sayfasında, gruba bir dinamik üyelik formülü ekleyebilir veya Alt Gruplar sayfasına devam etmek için İleri'ye tıklayabilirsiniz. Bir dinamik üyelik formülü eklemek için Kural Oluştur/Düzenle'ye tıklayın ve ardından aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  Uyarı

  Bu yordam, Windows bilgisayarları için NetBIOS bilgisayar adını temel alan bir sorguyu nasıl oluşturacağınızı anlatmaktadır.

  1. Sorgu Oluşturucu iletişim kutusunda, varsayılan Windows Bilgisayarı'nı bırakın ve Ekle'ye tıklayın.

  2. Özellik listesinde, NetBIOS bilgisayar adı'nı seçin.

  3. İşleç listesinde İçerir'i seçin.

  4. Değer alanını grupta olmasını istediğiniz bilgisayar adlarının bir parçasına ayarlayın; örneğin, NY veya MKTG.

   Not

   Bir İfade ya da VEYA ya da VE işleçleri ile grup ifadeleri eklemek için Ekle'ye tıklayın. Kurala başka nesne türleri eklemek için önceki adımları yineleyin.

  5. Tamam'a tıklayın, Sorgu formülü'nü gözden geçirin ve ardından İleri'ye tıklayın.

 7. İsteğe Bağlı Alt Gruplar Seçin sayfasında, gruba grup eklememek için İleri'ye ya da örneğin gruplar eklemek için Alt Grup Ekle/Kaldır'a tıklayın.

  1. Grup Seçimi iletişim kutusunda, Ad parçasına göre filtrele'de, grubun adının isterseniz bir kısmını veya tamamını yazabilir ve ardından Ara'ya tıklayabilirsiniz.

  2. Kullanılabilir öğeler metin kutusunda, istediğiniz grupları seçin, Ekle'ye tıklayın, Tamam'a ve ardından İleri'ye tıklayın.

 8. Çıkarılan Üyeler - Çıkarma Listesini Belirtin sayfasında, gruptan nesne çıkarmamak için Son'a tıklayın ya da Nesneleri Çıkar'a tıklayıp sonra aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  1. Nesne Çıkarma iletişim kutusunda, Arama listesinden Windows Bilgisayarı gibi bir nesne türü seçin.

  2. İsteğe bağlı olarak, Ad parçasına göre filtrele kutusunda, nesne adının bir kısmını veya tamamını yazın ve ardından Ara’ya tıklayın.

  3. Kullanılabilir öğeler metin kutusunda, çıkarmak istediğiniz nesneleri seçin, Ekle'ye, Tamam ve ardından Son'a tıklayın.

  Not

  Bir grubun üyelerinin doldurulması yaklaşık bir dakikaya kadar sürebilir.

Grubun üyelerini, durumunu ve diyagramını görüntülemek için

 1. Yazma çalışma alanında, Gruplar'a tıklayın.

 2. Sonuçlar bölmesinde, görüntülemek istediğiniz gruba tıklayın.

 3. Görevler bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Her birinin sağlık durumu ile birlikte grubun tüm üyelerinin bir listesini görmek için Grup Üyelerini Görüntüle'ye tıklayın.

  • Grubun durumunu görmek Grup Durumunu Görüntüle'ye tıklayın.

  • Grubun bir diyagramını görüntülemek için Diyagramı Görüntüle'ye tıklayın.

Sonraki adımlar

© 2017 Microsoft