Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Rapor zaman çizelgelerini yapılandırma ve değiştirme

Matt Goedtel|Son Güncellenme Tarihi: 7.04.2017
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Operations Manager

Operations Manager Raporlama sunucusu bileşeni, raporların işlenmesini ve dağıtımını denetlemenize yardımcı olmak için rapora özgü zamanlamalar sağlar. Bir rapor için zamanlama yapılandırdığınızda, bu zamanlama İşletim konsolundaki Zamanlanan Raporlar düğümünün Raporlama çalışma alanından yönetilebilir.

Bir rapor zamanlaması oluşturmak için

Kayıtlı bir rapordan bir zamanlama oluşturmak için aşağıdaki yordamı kullanın. Rapor zamanlamaları rapor açıldıktan ya da Sık kullanılan rapor olarak kaydedildikten sonra oluşturulabilir. Aşağıdaki adımlarda kayıtlı bir rapordan zamanlama oluşturma gösterilmektedir, ancak zamanlamayı yapılandırmaya yönelik adımların aynıları ana menüden Dosya, Zamanla.. seçenekleri belirlenerek açık bir rapordan da gerçekleştirilebilir.

Bir raporu çalıştırma ve kaydetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Raporları Çalıştırma, Kaydetme ve Dışarı Aktarma.

 1. Operations Manager Rapor İşletmenleri rolünün üyesi olan bir hesapla bilgisayarda oturum açın.

 2. İşletim konsolunda Raporlama'ya tıklayın.

 3. Raporlama çalışma alanında Sık Kullanılan Raporlar'a tıklayın.

 4. Sık Kullanılan Raporlar bölmesinde sık kullanılan bir rapor olarak kaydettiğiniz Kullanılabilirlik raporuna sağ tıklayıp Zamanla’ya tıklayın.

 5. Bir Rapora Abone Olma Sihirbazı’ndaki Teslim Ayarları sayfasında aşağıdakileri yapın:

  1. Açıklama metin kutusuna bir açıklama yazın.

  2. Teslim yöntemi listesindeki aşağı oka tıklayın ve Rapor Sunucusu Dosya Paylaşımı’na tıklayın.

  3. Dosya adı metin kutusuna rapor için bir dosya adı yazın.

  4. Yol metin kutusuna rapor için bir dosya yolu yazın. Rapor zamanlama özelliği Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) dosya adlarını destekler ve dosya adı ters eğik çizgi ile bitmemelidir.

  5. İşleme Biçimi listesinde aşağı oka tıklayın ve ardından rapor için istediğiniz dosya biçimine tıklayın.

  6. Kullanıcı adı metin kutusuna bir kullanıcı adı, Parola metin kutusuna bir parola yazın.

   Not

   Kimlik bilgilerinin dosya paylaşımında Yazma kullanıcı haklarına sahip olması gerekir.

  7. Yazma modu listesinde aşağı oka tıklayın, sonraki dosyalar için istediğiniz Yazma modunu seçin ve İleri’ye tıklayın.

 6. Bir Rapora Abone Olma Sihirbazı’ndaki Abonelik Zamanlaması sayfasında aşağıdakileri yapın:

  1. Raporu oluştur seçeneklerinden birini belirleyin.

  2. Raporların ne zaman oluşturulacağını belirtmek için Abonelik geçerlilik başlangıcı: listesine bir başlangıç tarihi ve başlangıç saati yazın. Abonelik süre sonu: listesine de bir tarih ekleyebilirsiniz. Daha sonra İleri’ye tıklayın.

 7. Bir Rapora Abone Olma Sihirbazı’nın Parametreler sayfasındaki Başlangıç ve Bitiş listelerinde rapor için bir zaman aralığı belirtin.

 8. Bu rapor için yapmanız gereken başka değişiklikler varsa bunları yapıp Son’a tıklayın.

Zamanlanan raporları e-posta ile gönderme

Rapor sunucusu e-posta teslim uzantısı varsayılan olarak yapılandırılmaz. Raporlama Hizmetleri Yapılandırma Yöneticisi’ni kullanarak uzantıyı en düşük düzeyde yapılandırmanız gerekir. SQL Server Raporlama Hizmetlerini e-posta ile teslim yapacak şekilde yapılandırma konusunda ek bilgi için bkz. Bir Rapor Sunucusunu E-posta ile Teslim Yapacak Şekilde Yapılandırma (SSRS Yapılandırma Yöneticisi).

SQL Server Rapor Sunucusundaki e-posta ayarlarını yapılandırma

 1. Rapor Sunucusu Windows hizmetinin SMTP sunucusunda Farklı Gönder izinlerine sahip olduğundan emin olun.

 2. Raporlama Hizmetleri Yapılandırma Yöneticisi’ni başlatın ve rapor sunucusu örneğine bağlanın.

 3. E-posta Ayarları sayfasında SMTP sunucusunun adını girin. Bu değer bir IP adresi, kurumsal intranet ağınızdaki bir bilgisayarın UNC adı veya tam bir etki alanı adı olabilir.

 4. Gönderen Adresi alanına SMTP sunucusundan e-posta gönderme izni olan bir hesabın adını girin.

 5. Uygula’ya ve ardından Çıkış’a tıklayın.

Zamanlanan raporları e-posta ile gönderme

 1. Operations Manager Rapor İşletmenleri rolünün üyesi olan bir hesapla bilgisayarda oturum açın.

 2. İşletim konsolunda Raporlama'ya tıklayın.

 3. Raporlama çalışma alanında Sık Kullanılan Raporlar'a tıklayın.

 4. Sık Kullanılan Raporlar bölmesinde sık kullanılan olarak kaydettiğiniz bir rapora sağ tıklayıp Zamanla’ya tıklayın.

 5. Bir Rapora Abone Olma Sihirbazı’ndaki Teslim Ayarları sayfasında aşağıdakileri yapın:

  1. Açıklama metin kutusuna bir açıklama yazın.

  2. Teslim yöntemi listesindeki aşağı oka tıklayın ve Rapor Sunucusu E-Postası’na tıklayın.

  3. Kime metin kutusuna raporları alacak hedef gelen kutusunun e-posta adresini yazın. Bilgi, Gizli ve Yanıtla metin kutularına da e-posta adresleri yazabilirsiniz.

  4. İşleme Biçimi listesinde aşağı oka tıklayın ve ardından rapor için istediğiniz dosya biçimine tıklayın.

  5. Öncelik listesinde aşağı oka tıklayın ve uygun önceliği seçin.

  6. Konu metin kutusuna e-posta için bir konu yazın.

  7. İleri'ye tıklayın.

 6. Abonelik Zamanlaması sayfasında aşağıdakileri yapın:

  1. Raporu oluştur seçeneklerinden birini belirleyin.

  2. Raporların ne zaman oluşturulacağını belirtmek için Abonelik geçerlilik başlangıcı: listesine bir başlangıç tarihi ve başlangıç saati yazın. Abonelik süre sonu: listesine de bir tarih ekleyebilirsiniz. Daha sonra İleri’ye tıklayın.

 7. Parametreler sayfasındaki Başlangıç ve Bitiş listelerinde rapor için bir zaman aralığı belirtin, bu rapor için yapmanız gereken başka değişiklikler varsa bunları yapın ve Son’a tıklayın.

Zamanlanmış bir raporu düzenleme

Operations Manager’daki Raporlama bölmesinden zamanlanmış raporların ayarlarını düzenlemek için aşağıdaki yordamı izleyin.

 1. Operations Manager Rapor İşletmenleri rolünün üyesi olan bir hesapla bilgisayarda oturum açın.

 2. İşletim konsolunda Raporlama'ya tıklayın.

 3. Raporlama çalışma alanında Zamanlanmış Raporlar'a tıklayın.

 4. Zamanlanmış Raporlar bölmesinde düzenlemek istediğiniz zamanlanmış rapora sağ tıklayıp Zamanlamayı Düzenle’ye tıklayın.

 5. Bir Rapora Abone Olma Sihirbazı’nın Teslim Ayarları sayfasında Windows Dosya Paylaşımı’nı bir Teslim yöntemi olarak seçerseniz, başka bir değişiklik yapabilmeniz için önce Parola metin kutusuna parolayı yazmanız gerekir.

 6. Teslim Ayarları sayfasında yapmanız gereken başka değişiklikler varsa bunları yapıp İleri’ye tıklayın.

 7. Abonelik Zamanlaması sayfasında yapmanız gereken başka değişiklikler varsa bunları yapıp İleri’ye tıklayın.

 8. Rapor Parametreleri yapmanız gereken başka değişiklikler varsa bunları yapıp Son’a tıklayın.

Zamanlanmış bir raporu iptal etme

Zamanlanmış raporları iptal etmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Operations Manager Rapor İşletmenleri rolünün üyesi olan bir hesapla bilgisayarda oturum açın.

 2. İşletim konsolunda Raporlama'ya tıklayın.

 3. Raporlama çalışma alanında Zamanlanmış Raporlar'a tıklayın.

 4. Zamanlanmış Raporlar bölmesinde iptal etmek istediğiniz zamanlanmış rapora sağ tıklayıp Zamanlamayı İptal Et’e tıklayın.

 5. System Center Operations Manager iletişim kutusunda silme işleminizi onaylamak için Tamam’a ya da zamanlamanızı silmemek için Hayır’a tıklayın.

Bir raporun SQL Rapor Sunucusu Önbelleği’ne teslimini zamanlama

Raporları SQL Server Rapor Sunucusu’ndaki önbelleğe göndermek için bir zamanlama oluşturabilir ve bu sayede bir rapor büyükse veya rapora sık erişiliyorsa raporun alınması için gereken zamanı kısaltabilirsiniz. Raporların önbelleğe alınması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Raporların Önbelleğe Alınması (SSR).

Bu yordamdaki örnek, zaten oluşturduğunuz ve sık kullanılan olarak kaydettiğiniz bir kullanılabilirlik raporunu kullanır.

 1. Operations Manager Rapor İşletmenleri rolünün üyesi olan bir hesapla bilgisayarda oturum açın.

 2. İşletim konsolunda Raporlama'ya tıklayın.

 3. Raporlama çalışma alanında Sık Kullanılan Raporlar'a tıklayın.

 4. Sık Kullanılan Raporlar bölmesinde sık kullanılan bir rapor olarak kaydettiğiniz kullanılabilirlik raporuna sağ tıklayıp Zamanla’ya tıklayın.

 5. Bir Rapora Abone Olma Sihirbazı’ndaki Teslim Ayarları sayfasında aşağıdakileri yapın:

  1. Açıklama metin kutusuna bir açıklama yazın.

  2. Teslim yöntemi listesindeki aşağı oka tıklayın ve Null Teslim Sağlayıcısı’na tıklayın.

  3. İleri'ye tıklayın.

 6. Abonelik Zamanlaması sayfasında aşağıdakileri yapın:

  1. Raporu oluştur seçeneklerinden birini belirleyin.

  2. Raporların ne zaman oluşturulacağını belirtmek için Abonelik geçerlilik başlangıcı: listesine bir başlangıç tarihi ve başlangıç saati yazın. Abonelik bitişi: listesine de bir tarih ekleyebilirsiniz. Daha sonra İleri’ye tıklayın.

 7. Parametreler sayfasındaki Başlangıç ve Bitiş listelerinde rapor için bir zaman aralığı belirtin, bu rapor için yapmanız gereken başka değişiklikler varsa bunları yapın ve Son’a tıklayın.

Sonraki adımlar

 • Raporu Çalıştırma, Kaydetme ve Dışarı Aktarma, raporların önizlemesinin görüntülenmesi, yinelenen bilgi girişlerini en aza indirmek ya da rapor kullanıcılarınızın deneyimini basitleştirmek için belirli rapor parametreleriyle kaydedilmesi ve farklı dosya biçimlerinde raporun dışa aktarılması konularında sizi yönlendirir.
© 2017 Microsoft