Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Operations Manager'ı kullanarak hizmet düzeyi hedeflerini izleme

Matt Goedtel|Son Güncellenme Tarihi: 2.03.2017
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Operations Manager

Uygulamalar ve sistemler gibi kaynakların kullanılabilir ve kabul edilebilir bir düzeyde çalışıyor olmasını sağlamak için, şirketler hizmet kullanılabilirliği ve yanıt sürelerine ilişkin hedefler belirler. System Center Operations Manager hizmet düzeyi hedeflerini izleyerek bu hizmet hedeflerini izleme yeteneği sağlar.

Hizmet seviyesi hedefleri tanımlanmış hizmet seviyesi taahhütlerini yerine getirmenizi sağlamak için ölçümlerdir. Operations Manager'da, bir hizmet seviyesi hedefi - (performans veya kullanılabilirlik gibi) izlemeniz gereken bir izleyiciler kümesi - tanımlar ve sonra hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için bu hizmet seviyesi hedefine karşı göre raporlar çalıştırırsınız.

Bu raporlardan bilgileri kullanarak, hizmet seviyesi hedefleriniz ve gerçek performans arasındaki eksiklikler tespit edebilirsiniz. Bu, sadece sorunların farkında olmakla kalmayıp, aynı zamanda bu sorunların göreli iş etkisini de izleyebilimeniz anlamına gelir.

Örneğin, ,iç e-posta ağınız için önemli olan Microsoft Exchange Server örneklerini çalıştıran bir grup sunucunuz varsa, sunucuların % 95'inin her zaman kullanılabilir olması gerektiğini belirten bir hizmet seviyesi hedefi tanımlayabilirsiniz. Sonra, bu sunucuların gerçek kullanolabilirliğini hizmet seviyesi hedefi ile karşılaştıran bir rapor oluşturabilirsiniz.

Hizmet seviyesi hedefleri izlemek için pano görünümleri de oluşturabilirsiniz.

Uygulama için hizmet düzeyi hedefi tanımlama

Uygulamanızın kullanılabilirlik ve performans hedeflerini tutturmak için bir hizmet düzeyi hedefi (SLO) tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki yordamda dağıtılmış bir uygulamaya karşı bir hizmet düzeyi hedefi oluşturacak, kullanılabilirliği (%99,9 çalışma süresi) temel alan bir izleme SLO'su ve bir performans (%80 ortalama işlemci süresi) kuralını temel alan bir toplama kuralı SLO'su tanımlayacaksınız.

 1. Operations Manager Yönetici kullanıcı rolünün bir üyesi olan bir hesapla İşletim konsolunu açın.

 2. Yazma'ya tıklayın.

 3. Gezinti bölmesinde, Yönetim Paketi Nesneleri'ni genişletin ve ardından Hizmet Düzeyi İzleme'ye tıklayın.

 4. Görevler bölmesinde, Oluştur'a tıklayın.

 5. Hizmet Düzeyi İzleme iletişim kutusunda, tanımlamakta olduğunuz hizmet düzeyi için bir ad yazın. Örneğin, LOB Uygulaması 1 yazın. İsterseniz bir açıklama girebilirsiniz. İleri'ye tıklayın.

 6. İzlenecek Nesneler sayfasında, Hedeflenen sınıf'ın altında, Seç'e tıklayın.

 7. Hedef Sınıf Seç iletişim kutusunda, metin kutusundaki listeden hizmet düzeyi için Dağıtılmış Uygulamagibi bir sınıf seçin. Adını Ara metin kutusuna yazarak sınıf arayabilirsiniz. Hedef Seç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam 'a tıklayın.

 8. Hizmet düzeyinin kapsamını belirtmek için Kapsam seçeneğini kullanabilirsiniz. Varsayılan seçim, hedeflenen sınıfın tüm nesnelerini kullanmaktır.

 9. Bu hizmet düzeyinin kaydedileceği yönetim paketini seçin. Var olan bir yönetim paketini kullanabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

 10. İleri'ye tıklayın.

 11. Hizmet Düzeyi Hedefleri sayfasında Ekle'ye tıklayın ve ardından yeni bir izleyici oluşturmak için Durum SLO'sunu izle'ye tıklayın. Bu izleyici uygulamanın kullanılabilirliğini izler.

 12. Durum izleyicisini aşağıdaki gibi tanımlayın:

  1. Hizmet düzeyi hedef adı metin kutusuna hizmet düzeyi hedefi için bir ad yazın. Bu senaryo için Kullanılabilirlik yazın.

  2. Aşağı açılan İzleyici listesinden hedefi ölçmek için kullanmak istediğiniz özel izleyiciyi seçin. Bu senaryo için Kullanılabilirlikseçeneğini belirleyin.

  3. Hizmet düzeyi hedef amacı (%) döndürme kutusunu kullanarak hedefinizin sayısal ölçüsünü sağlayın. Örneğin, amacınızın % 99,99 kullanılabilirlik olduğunu belirtmek için 99,990 değerini seçin.

  4. İzleyicinin kullanılabilirliği belirlemek için neyi izlediğini, aşağıdaki durum ölçütlerinden herhangi birini seçerek veya temizleyerek daha net tanımlayabilirsiniz:

   • Plansız bakım

   • İzlenmiyor

   • İzlenme kullanılamıyor

   • İzleyici devre dışı

   • Planlı bakım

   • Uyarı

 13. Tamam'ı tıklatın.

 14. Hizmet Düzeyi Hedefleri sayfasında Ekle'yi tıklatın ve ardından yeni bir toplama kuralı oluşturmak için Toplama Kuralı SLO ''suna tıklayın. Bu kural uygulamanın kullanılabilirliğini izler

 15. Performans toplama kuralını aşağıdaki gibi tanımlayın:

  1. Hizmet düzeyi hedef adı: metin kutusuna hizmet düzeyi hedefi için bir ad yazın. Bu senaryo için Performans yazın.

  2. Hedeflenen sınıfaltında, Hedef Sınıf Seç iletişim kutusunu açmak için Seç 'i tıklatın. Metin kutusundaki hedefler listesinden kuralın hedef sınıfını belirleyin. Bu sınıfın dağıtılmış uygulamada içerilmesi gerektiğine dikkat edin. Bu senaryo için, kuralın hedefi olan özel sınıfı seçin; örneğin Windows Server 2008 İşletim Sistemi.

  3. Performans toplama kuralıaltında Kural Seç iletişim kutusunu açmak için Seç'e tıklayın. Kullanılacak performans toplama kuralını belirtin. Bu senaryo için Toplama İşlemci\ % İşlemci Zamanı performans sayacıdeğerini seçin ve Tamam'a tıklayın.

  4. Toplama yöntemi seçeneklerinden birini kullanarak şunlardan birini seçin:

   • Ortalama

   • Min.

   • Maks.

  5. Aşağı açılan Hizmet düzeyi hedef amacı listesini kullanarak Küçüktür veya Bundan fazlaseçeneklerinden birini belirtin ve bitişiğindeki metin kutusuna bir değer girin. Bu senaryo için Küçüktür ve 80 değerlerini seçin. Bu, performans amacının işlemci zamanının hiçbir zaman %80'ini aşmamak olduğunu gösterir.

  6. Tamam'a tıklayın.

 16. Hizmet Düzeyi Hedefleri sayfasında İleri'ye tıklayın.

 17. Özet sayfasında, ayarları gözden geçirin ve Son'a tıklayın.

 18. Tamamlama sayfası belirdiğinde Kapat'a tıklayın.

Hizmet seviyesi hedefini bir gruba göre tanımlama

Kullanılabilirliklerini sağlamak için bir grup bilgisayara karşı bir hizmet düzeyi hedefi (SLO) yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki senaryoda, bir grup sunucudan (Exchange Server) oluşan bir hizmet düzeyi oluşturursunuz ve ardından % 99.99 kullanılabilirlikli hizmet düzeyi hedefi tanımlarsınız.

 1. Operations Manager Yönetici kullanıcı rolünün bir üyesi olan bir hesapla İşletim konsolunu açın.

 2. Yazma'ya tıklayın.

 3. Gezinti bölmesinde, Yönetim Paketi Nesneleri'ni genişletin ve ardından Hizmet Düzeyi İzleme'ye tıklayın.

 4. Görevler bölmesinde, Oluştur'a tıklayın.

 5. Hizmet Düzeyi İzleme iletişim kutusunda, tanımlamakta olduğunuz hizmet düzeyi için bir ad yazın. Örneğin Exchange Server’ları yazın. İsterseniz bir açıklama girebilirsiniz. İleri'ye tıklayın.

 6. İzlenecek Nesneler sayfasında, Hedeflenen sınıf'ın altında, Seç'e tıklayın.

 7. Hedef Sınıf Seç iletişim kutusunda, metin kutusundaki listeden, hizmet düzeyi için Operations Yönetim Grubugibi bir sınıf seçin. Adını Ara metin kutusuna yazarak sınıf arayabilirsiniz. Hedef Seç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam 'a tıklayın.

 8. Hizmet düzeyi kapsamını belirtmek için Kapsam seçeneklerini kullanabilirsiniz. Varsayılan seçim, hedeflenen sınıfın tüm nesnelerini kullanmaktır.

 9. Bu hizmet düzeyinin kaydedileceği yönetim paketini seçin. Var olan bir yönetim paketini kullanabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

 10. İleri'ye tıklayın.

 11. Hizmet Düzeyi Hedefleri sayfasında Ekle'ye tıklayın ve ardından yeni bir izleyici oluşturmak için Durum SLO'sunu izle'ye tıklayın. Bu izleyici uygulamanın kullanılabilirliğini izler.

 12. Durum izleyicisini aşağıdaki gibi tanımlayın:

  1. Hizmet düzeyi hedef adı metin kutusuna hizmet düzeyi hedefi için bir ad yazın. Bu senaryo için Kullanılabilirlik yazın.

  2. Aşağı açılan İzleyici listesinden hedefi ölçmek için kullanmak istediğiniz özel izleyiciyi seçin. Bu senaryo için Kullanılabilirlikseçeneğini belirleyin.

  3. Hizmet düzeyi hedef amacıiçin amacınız için sayısal bir değer sağlayın. Örneğin, amacınızın % 99,99 kullanılabilirlik olduğunu belirtmek için 99,990 değerini seçin.

  4. İzleyicinin kullanılabilirliği belirlemek için neyi izlediğini, aşağıdaki durum ölçütlerinden herhangi birini seçerek veya temizleyerek daha net tanımlayabilirsiniz:

   • Plansız bakım

   • İzlenmiyor

   • İzlenme kullanılamıyor

   • İzleyici devre dışı

   • Planlı bakım

   • Uyarı

  5. Hizmet Düzeyi İzleme iletişim kutusunu kapatmak için Tamam 'ı tıklatın.

 13. Hizmet Düzeyi Hedefleri sayfasında İlere'ye tıklayın.

 14. Özet sayfasında, ayarları gözden geçirin ve Son'a tıklayın.

 15. Tamamlama sayfası belirdiğinde Kapat'a tıklayın.

Bir hizmet düzeyi hedefi oluşturduktan sonra bu hedefi bir Hizmet Düzeyi İzleme panosu görünümünü ve Hizmet Düzeyi İzleme Raporu'nu kullanarak izleyebilirsiniz.

Sonraki adımlar

 • Kuruluşun SLA’nızda tanımlanan kullanılabilirlik hedeflerine uygun teslim ettiğini doğrulamak amacıyla zamana göre hizmet düzeyi hedefini görüntülemek için bkz. Hizmet Düzeyi İzleme Raporu Çalıştırma.

 • Hizmet düzeyi hedefini görüntülemek ve kuruluşun SLA’nızda tanımlanan kullanılabilirlik hedeflerine uygun teslim ettiğini doğrulamak için bkz. Hizmet Düzeyi Panosu Oluşturun.

© 2017 Microsoft