Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Operations Manager görevlerine hızlı başvuru

Matt Goedtel|Son Güncellenme Tarihi: 2.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Operations Manager

Aşağıdaki tabloda ortak görevlerin nereden yapılacağına ilişkin hızlı referans ve ilgili bilgilerin bağlantıları verilmektedir.

Bu görevi gerçekleştirmek içinBunu yapın
Yönetim grubundaki sorunlara bakın- İzleme çalışma alanındaki Operations Manager klasöründe Yönetim Grubu Sistem Durumu görünümüne bakın
- İzleme Genel Bakışı sayfasındaki Durum ve Uyarılar özetine bakın İzleme çalışma alanındaki Etki Uyarılar’ı kontrol edin
- İzleme çalışma alanında Görev Durumu'nu kontrol edin
Bir bilgisayarı izlemeyi başlatınYönetim Genel Görünümü sayfasında, Yönetilecek bilgisayarları ve cihazları yapılandır'a tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. Bulma ve Aracıların Yönetilmesi.
Bir kaynak havuzu oluşturun veya değiştirinYönetim çalışma alanında Kaynak Havuzları'na tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. Kaynak Havuzu Oluşturma ve UNIX ve Linux Bilgisayarları için Kaynak Havuzlarını Yönetme.
- Grup oluşturma
- Kullanılabilir grupları görüntüleme
- Grup üyelerini görüntüleme
- Grup durumunu görüntüleme
- Grup şemasını görüntüleme
- Grubu değiştirme
Yazma çalışma alanında Gruplar'a tıklayın

Yönergeler için bkz: Grup Oluşturma ve Yönetme
Bir görünüm oluşturunİzleme çalışma alanında veya Çalışma Alanım'da, gezinti bölmesinin altında, Yeni Görünüm'e tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz: Operations Manager'da Görünümleri Kullanma.
Görünüm ayarlarını kendi kullanımınıza göre özelleştirinİzleme çalışma alanında, gezinti bölmesindeki görünümü sağ tıklayın ve ardından Görünümü kişiselleştir'e tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. Operations Manager’da bir Görünümü Kişiselleştirme.
Sinyallerin aralığını değiştirin.Yönetim çalışma alanında Ayarlar'a ve ardından Aracı altından Sinyal'e tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. Operations Manager’da Sinyallerin Çalışma Biçimi.
İzin verilen eksik sinyal sayısını değiştirinYönetim çalışma alanında, Ayarlar’a tıklayın, sonra Sunucu’nun altından Sinyal’e tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. Operations Manager’da Sinyallerin Çalışma Biçimi.
Bir kuralın, izleyicinin veya uyarının ayarını değiştirin.Bir geçersiz kılma oluşturarak kurallar, izleyiciler veya uyarılarda değişiklik yapın. Bir kural, izleyici veya uyarı seçin ve ardından sağ tıklayarak veya araç çubuğunda Geçersiz Kılmalar'a tıklayarak ya da Görevler bölmesinde Geçersiz Kılmalar'a tıklayarak geçersiz kılma seçeneklerine erişin. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Kural veya İzleyiciyi Geçersiz Kılma ve Geçersiz Kılmalar için Bir Yönetim Paketi Oluşturma.
Kayıtların işletimsel veritabanından kaldırma sıklığını değiştirin.Yönetim çalışma alanında Ayarlar'a tıklayın, Veritabanı Temizleme'ye sağ tıklayın ve ardından Özellikler'e tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz: Operations Manager Veritabanı için Temizleme Ayarlarını Yapılandırma.
Operations Manager bilgilerini görüntülemek veya görevleri gerçekleştirmek için kullanıcı izni verin.Yönetim çalışma alanında, Kullanıcı Rolleri’ne tıklayın, sonra belirli bir role sağ tıklayıp Özellikler’e tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı Rollerini Uygulama
SharePoint sitesinde bir pano görünümü görüntüleyin.SharePoint sitesine bir Operations Manager Web Bölümü dağıtmalı, bir web konsoluna bağlanacak Web Bölümünü yapılandırmalı ve bir SharePoint sayfasına Web Bölümü eklemelisiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Operations Manager Verilerini Görüntülemek için SharePoint Kullanma.
E-posta, anlık ileti veya sms iletisiyle bir uyarı bildirimi alın.Bir uyarıya sağ tıklayın, Bildirim aboneliği'nin üzerine gelip Oluştur'a tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz: Uyarı Bildirimlerine Abone Olma.
Bir gri aracı araştırın.İzleme çalışma alanında, Operations Manager\Agent Details\Agent Health State görünümünde, Sistem Durumu Hizmet İzleyicisinden Aracı Durumu bölümünde, gri aracıya tıklayın ve ardından Görevler bölmesinde, Gri Aracı Bağlantı Verilerini Göster'e tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. İzlenmeyen ve Gri Aracılar.
Bir bilgisayar izlemesini geçici olarak durdurun.İzleme çalışma alanında Windows Bilgisayarları'na tıklayın, izlemeyi durdurmak istediğiniz bilgisayara sağ tıklayın ve Bakım Modu'na tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. Bakım Modunu Kullanarak İzlemeyi Geçici Olarak Askıya Alma.

Sonraki adımlar

Neyi yönetebileceğiniz, nasıl yönetebileceğiniz ve bir Operations Manager yönetim grubunu nasıl destekleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. System Center 2016 - Operations Manager için İşlemler Kılavuzu

© 2017 Microsoft