Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Gelişmiş arama kullanma

Matt Goedtel|Son Güncellenme Tarihi: 2.03.2017
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Operations Manager

System Center 2016 - Operations Manager’da yeni bir arama oluştururken kullanabileceğiniz gelişmiş arama Çalışma Alanım’da bulunur. İzleme çalışma alanında da Araçlar menüsünden gelişmiş aramayı açabilirsiniz.

Belirtilen ölçütlere uygun belirli bir nesneyi ararken gelişmiş aramayı kullanabilirsiniz. Gelişmiş arama işlemi iki adımdan oluşur:

  • Belirli nesne türünü ve ölçütleri seçme

  • Ölçüt değerlerini belirleme

Oluşturduğunuz aramaları da kaydedebilirsiniz.

Belirli nesne türünü ve ölçütleri seçme

Her nesne türü için aramanız için bir dizi benzersiz ölçüt görüntüler. Aşağıdaki tabloda nesne türleri ve her biri için kullanılabilen ölçütler listelenmiştir.

Nesne türüNesne türü ile ilişkili ölçütler
Uyarılar- Belirli bir önem derecesine sahip
- Belirli bir önceliğe sahip
- Belirli kaynaklar tarafından oluşturulmuş
- Belirli çözümleme durumuna sahip
- Belirli bir ada sahip
- Açıklamada belirli bir metne sahip
- Belirli bir dönemde oluşturulmuş
- Belirli bir sahibe atanmış
- Belirli bir ada sahip örnek ile oluşturulmuş
- En son belirli bir kullanıcı tarafından değiştirilmiş
- Belirli bir dönemde değiştirilmiş
- Çözümleme durumu belirli bir dönemde değiştirilmiş
- Belirli bir dönemde çözümlenmiş
- Belirli bir kullanıcı tarafından çözümlenmiş
- Belirli bir bilet kimliğine sahip
- Belirli bir dönemde veritabanına eklenmiş
- Belirli bir site için
- Kullanılabilir özel alanlarda belirli bir metne sahip
Olaylar- Belirli kurallar ile oluşturulmuş
- Belirli bir olay numarasına sahip
- Belirli bir kaynaktan
- Belirli bir dönemde üretilmiş
- Belirli bir ada sahip örnek ile oluşturulmuş
- Belirli bir önem derecesi seviyesine sahip
- Belirli bir kullanıcıdan
- Belirli bir bilgisayardan oturum açılmış
Yönetilen Nesneler- Belirli bir ada sahip
- Belirli bir sistem durumunda
- Belirli bir grupta bulunan
İzlemeler- Belirli bir ada sahip
- Açıklamada belirli bir metne sahip
- İzleyici her bağlam için geçersiz kılındı (kategori geçersiz kılma işlemleri dışında)
- Belirli bir kategoriye sahip
- Belirli bir durum tespit edildiğinde bir uyarı oluşturan
- İzleyici belirli önceliği olan uyarılar oluşturur
- Uyarıları otomatik çözümler
- İzleyici bir birim izleyicisi
- İzleyici bir toplam izleyicisi
- İzleyici bir bağımlılık izleyicisi
Nesne Bulma- Belirli bir ada sahip
- Açıklamada belirli bir metne sahip
- Nesne bulma işlemi her bağlam için geçersiz kılındı (kategori geçersiz kılma işlemleri dışında)
- Belirli bir kategoriye sahip
- Etkinleştirildi
- Nesne bulma işlemi teslimi onaylıyor
- Kurala uzaktan erişilebilir 1
- Belirli bir dönemde eklendi
- Belirli bir dönemde değiştirildi
Kurallar- Belirli bir ada sahip
- Açıklamada belirli bir metne sahip
- Kural her bağlam için geçersiz kılındı (kategori geçersiz kılma işlemleri dışında)
- Belirli bir kategoriye sahip
- Kural belirli önceliği olan uyarılar oluşturur
- Etkinleştirildi
- Kural teslimi onaylıyor
- Kurala uzaktan erişilebilir 1
- Belirli bir dönemde eklendi
- Belirli bir dönemde değiştirildi
Görevler- Belirli bir ada sahip
- Açıklamada belirli bir metne sahip
- Etkinleştirildi
- Belirli bir dönemde eklendi
- Belirli bir dönemde değiştirildi
Görünümler- Belirli bir ada sahip
- Açıklamada belirli bir metne sahip
- Belirli bir dönemde eklendi
- Belirli bir dönemde değiştirildi

1 Aracı yüklü olmayan bilgisayar için uzaktan erişilebilir bir kural veya bulma işlemi çalıştırılabilir.

Ölçüt değerlerini belirleme

Microsoft Outlook'da bir kural oluşturduysanız gelişmiş arama için ölçüt değerlerini belirlemek size tanıdık gelecektir. Bir nesne için ölçüt seçtiğinizde, bu ölçüt Ölçüt açıklaması bölümüne eklenir. Çoğu ölçüt bir değişken değeri içerir. Örneğin Belirli bir ada sahipölçütünde, belirli değişkendir ve Ölçüt açıklaması bölümünde altı çizili olacaktır. ( Etkinleştirildi ölçütü sadece doğru veya yanlıştır, bu nedenle değişken içermez; ya birini seçersiniz ya da diğerini seçmezsiniz.)

Değişkene bir değer atamak için, ölçütün altı çizili kısmına tıklayın. Bir iletişim kutusu açılır. Belirli bir ada sahipörneğinde, belirli ad için bir metin dizesi girin. Uyarı öncelikleri gibi kısıtlı değerlere sahip değişkenler için iletişim kutusunda seçim yapabileceğiniz onay kutuları bulunur.

Aramaları çalıştırma ve kaydetme

Arama ölçütlerine ait değerleri belirledikten sonra, Ara 'ya tıklayarak aramayı çalıştırabilir veya Parametreleri Sık Kullanılanlarım'a kaydet'e tıklayarak aramayı kaydedebilirsiniz. Çalışma Alanım'da görüntülenen kayıtlı aramaları istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz.

Bir aramayı çalıştırdığınız veya kaydettiğiniz sırada aramanızın nesne türüne uygun bir görünüme sahip bir pencere açılır. Örneğin, Uyarılar nesne türüyle ilgili bir arama Uyarı Görünümü penceresini açar. Görünüm başlık çubuğunun altında köprülü eylem olan Parametreleri göstergörüntülenir. Arama parametrelerini değiştirmek için Parametreleri göster 'e tıklayabilirsiniz.

Not

Kayıtlı bir aramayı çalıştırırken, parametreleri değiştirin, Ara'ya tıklayın ve ardından sonuçlar penceresini kapatın, size aramayla ilgili yaptığınız değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Operations Manager'da gelişmiş arama kullanma örnekleri

Aşağıdaki tabloda Operations Manager’da nesne bulmak için gelişmiş arama kullanma örnekleri sıralanmıştır:

Bulunacak öğeBulmak için kullanılacak nesne, koşul ve değer
Son 2 saat içinde kapatılan tüm uyarılar.- Nesne: Uyarılar
- Koşul/Değer: Belirli bir çözümleme durumu olanlar/Kapatılanlar
- Koşul/Değer: Belirli bir zaman aralığında/Son 2 Saat içinde çözümlenenler
Geçersiz kılması olan tüm kurallar- Nesne: Kurallar
- Koşul: Kural her bağlam için geçersiz kılındı (kategori geçersiz kılma işlemleri dışında)
Uyarıları otomatik çözümleyen tüm izleyiciler- Nesne: İzleyiciler
- Koşul: Uyarıları otomatik çözümler
Uyarı durumunda veya kritik durumda olan tüm Unix bilgisayarları- Nesne: Yönetilen Nesneler
- Koşul/Değer: Belirli bir sistem durumunda/uyarıda, kritik
- Koşul/Değer: Belirli bir grupta/Unix Bilgisayar Grubunda olanlar

Sonraki adımlar

İhtiyaç duyduğunuz izleme nesnesini veya nesne grubunu tam olarak bulabilmek için izleme verilerinizin görünümünü filtrelemek için bkz. Operations Manager Konsollarında Verileri ve Nesneleri Bulma.

© 2017 Microsoft