Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Operations Manager'da ağ cihazlarını ve verileri görüntüleme

Matt Goedtel|Son Güncellenme Tarihi: 2.03.2017
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Operations Manager

System Center Operations Manager'ın ağ cihazlarınızı bulmasının ardından, aşağıdaki yordamları kullanarak cihazlarla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Önemli

Pano görünümlerini görüntülemek için İşletim konsolunu Operations Manager yöneticisi olarak açmalısınız.

Bu konuda aşağıdaki görünümler açıklanmaktadır:

 • Ağ Özet Panosu Görünümü

 • Ağ Düğüm Panosu Görünümü

 • Ağ Arabirim Panosu Görünümü

 • Ağ Çevresinin Panosu

Ağ Özet Panosu görünümü

Ağ Özet Panosu görünümü ağa ait düğümüler ve arabirimlerle ilgili önemli verilerin görünümünü sunar. Düğüm, ağa bağlı herhangi bir cihaz olabilir. Düğümler anahtar, yönlendirici, güvenlik duvarı, yük dengeleyiciler veya ağa bağlı başka bir cihaz olabilir. Arabirim; bağlantı noktası gibi ağ bağlantılarının yapıldığı fiziksel bir varlıktır.

Aşağıdaki bilgileri görüntülemek için Ağ Özet Panosu görünümünü kullanın:

 • En Yavaş Yanıt Veren Düğümler (ICMP pingi)

 • En Fazla CPU Kullanımı Olan Düğümler

 • Maksimum Kullanıma Sahip Arabirimler

 • En Çok Gönderme Hatası Olan Arabirimler

 • En Çok Alma Hatası Olan Arabirimler

 • En Çok Uyarı olan Düğümler

 • En Çok Uyarı olan Arabirimler

Ağ Özet Panosu görünümünde belirli bir düğüm veya arabirim adını seçin ve Görevler bölmesinde Ağ Düğüm Panosu görünümü ve Ağ Arabirim Panosu görünümünü başlatmak gibi ilgili görevleri seçin.

Ağ Özet Panosu görünümünü açma

 1. İşletim konsolunu açın ve ardından İzleme çalışma alanını seçin.

 2. Ağ İzleme'yi genişletin.

 3. Ağ Özet Panosu'na tıklayın.

Ağ Düğüm Panosu görünümü

Düğüm, ağa bağlı herhangi bir cihaz olabilir. Düğümler anahtar, yönlendirici, güvenlik duvarı, yük dengeleyiciler veya ağa bağlı başka bir cihaz olabilir. Aşağıdaki bilgileri görüntülemek için Ağ Düğüm Panosu görünümünü kullanın:

 • Düğümün yakın çevre görünümü

 • Düğümün geçen 24 saat, geçen 48 saat, son 7 gün veya son 30 günlük kullanılabilirlik istatistikleri

  Not

  İzlenmeyen süreler kullanılabilirlik istatistiğinde kullanılabilir olarak sayılır.

 • Düğüm özellikleri

 • Düğümün ortalama yanıt verme süresi

 • Düğümün son 24 saat içindeki işlemci kullanımı

 • Düğüm üzerindeki arabirimlerin geçerli sistem durumu

 • Bu düğüm tarafından oluşturulan uyarılar

 • Uyarı ayrıntıları

Ağ Düğüm Panosu görünümünü açma

 1. İşletim konsolunu açın ve ardından İzleme çalışma alanını seçin.

 2. Ağ İzleme'yi genişletin.

 3. İstenilen düğümün görünümüne tıklayın, örn, Anahtarlar.

 4. Bir düğüm seçin.

 5. Görevler bölmesinde, Ağ Düğüm Panosu'na tıklayın.

Ağ Arabirim Panosu görünümü

Arabirim; bağlantı noktası gibi ağ bağlantılarının yapıldığı fiziksel bir varlıktır. Operations Manager varsayılan olarak sadece izlenmekte olan başka bir cihaza bağlı bağlantı noktalarını izler. Bağlı olmayan bağlantı noktaları izlenir. Aşağıdaki bilgileri görüntülemek için Ağ Arabirim Panosu görünümünü kullanın:

 • Son 24 saat içinde gönderilen ve alınan bayt

 • Son 24 saat içinde gönderilen ve alınan paketler

 • Arabirim özellikleri

 • Hata gönderip, alır ve son 24 saatteki hataları atar

 • Ağ arabirim kullanım yüzdesi

 • Bu arabirim tarafından oluşturulan uyarılar

 • Uyarı ayrıntıları

Ağ Arabirim Panosu görünümünü açma

 1. İşletim konsolunu açın ve ardından İzleme çalışma alanını seçin.

 2. Ağ İzleme'yi genişletin.

 3. İstenilen düğümün görünümüne tıklayın, örn, Anahtarlar.

 4. Bir düğüm seçin.

 5. Görevler bölmesinde, Ağ Düğüm Panosu'na tıklayın.

 6. Bu Düğümdeki Arabirimlerin Sağlığı bölümünde bir arabirime tıklayın ve Görevler bölmesinde Ağ Arabirim Panosu'nu seçin.

Ağ Çevresinin Panosu

Bir düğümün ve bu düğüme bağlı tüm düğüm ve aracı bilgisayarların bir şemasını görüntülemek için Ağ Yakın Çevre Panosunu kullanın. Ağ Yakın Çevre Panosunda bir "durak" veya bağlantı düzeyi görüntülenir. Ancak, görünümü en fazla beş bağlantı düzeyi gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Şemada düğümlerin ve düğümler arasındaki bağlantıların sistem durumu görüntülenir.

Yakın çevre görünümü ağ cihazları ile Windows bilgisayarları ve bunlara bağlı diğer ağ cihazları arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu mantık, aracı bilgisayardaki ağ bağdaştırıcısı buna bağlı ağ cihazı ilişkilendirilerek gerçekleştirilir. Bu nedenle, ağ bağdaştırıcısı bu ilişkinin kurulmasından önce bulunmalıdır. Bulunan ağ bağdaştırıcılarını ya yeni bir görünüm oluşturarak ya da Bilgisayar Ağ Bağdaştırıcısı sınıfının örneklerini listeleyen Bulunan Envanter görünümünü kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Not

Cihazlar hub gibi MAC adresine sahip olmayan OSI katman 1 kullandığından, katman 1 cihazları Ağ Yakın Çevre Panosundaki bilgisayarlara bağlanır. Yakın çevre görünümü sadece katman 1 cihazları ile katman 2 veya 3 cihazları arasındaki bağlantıları gösterir.

Not

NIC grubu oluşturma kullanan ağ bağdaştırıcıları Ağ Yakın Çevre Panosunda "grup oluşturmuş" olarak tanımlanmaz.

Not

Sanal makineler ana bilgisayarları gibi aynı ağ cihazıyla ilişkilendirilir. Operations Manager sürümü iki bilgisayar arasındaki ilişkiyi göstermez.

Not

Operations Manager Ağ Yakın Çevre Panosundaki UNIX ve Linux tabanlı cihazları göstermez.

Ağ Yakın Çevre Görünümünü Açma

 1. İşletim konsolunu açın ve ardından İzleme çalışma alanını seçin.

 2. Ağ İzleme'yi genişletin.

 3. Ağ Cihazlarıgibi bir düğüm durumu görünümüne tıklayın.

 4. Görevler bölmesinde, Yakın Çevre Panosu'na tıklayın.

Yakın çevre görünümünde denenecekler:

 • Ayrıntılar görünümünde ayrıntılarını görüntülemek üzere bir düğüm veya bağlantı seçin.

 • Araç çubuğunda Durak için yeni bir değer seçerek şemada görüntülenecek bağlantı düzeylerini değiştirin.

 • Görünümde ağ cihazlarının yanına aracı bilgisayarları eklemek için Bilgisayarları Göster onay kutusunu işaretleyin.

 • Yakın çevre görünümünde bir düğüm seçin. Görevler bölmesinde Ağ Düğüm panosunu başlatma seçeneğine tıklayın.

 • Görünümün merkezi cihazını değiştirmek için bir cihaz seçip, Yakın Çevre Görünümü'ne tıklayın.

Sonraki adımlar

© 2017 Microsoft