Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

System Center 2016’da VMM’deki yenilikler

Rayne Wiselman|Son Güncellenme Tarihi: 2.03.2017
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

Bu makalede, System Center 2016 - Virtual Machine Manager’daki (VMM) yenilikler açıklanır.

İşlem

Nano Sunucu tabanlı konakların ve VM’lerin tam yaşam döngüsü yönetimi

VMM dokusunda Nano Sunucu tabanlı konakları ve sanal makineleri sağlayıp yönetebilirsiniz. Daha fazlasını bilgi edinin.

Windows Server 2012 R2 konak kümelerini sıralı yükseltme

Artık VMM dokusundaki Hyper-V ve genişleme dosya sunucusu (SOFS) kümelerini Windows Server 2012 R2’den Windows Server 2016’ya konak iş yükleri için kesinti olmaksızın yükseltebilirsiniz. VMM, tüm iş akışının devredilmesini düzenler. Düğümü boşaltır, kümeden kaldırır, işletim sistemini yeniden yükler ve kümeye tekrar ekler. Hyper-V kümelerine ve SOFS kümelerine sıralı yükseltme uygulama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hyper-V ve SOFS kümeleri oluşturma

Hyper-V ve SOFS kümelerini oluşturmak için kolaylaştırılmış bir iş akışı vardır:

  • Hyper-V konak kümelerinin çıplak dağıtımı: Çıplak bilgisayarlardan Hyper-V konak kümesi dağıtma artık tek bir adımdır. Daha fazla bilgi edinin

  • Mevcut bir Hyper-V kümesine ya da SOFS Kümesine çıplak düğüm ekleme: Artık mevcut bir Hyper-V kümesine ya da SOFS kümesine doğrudan çıplak bilgisayar ekleyebilirsiniz.

Çalışan VM’ler için yeni işlemler

Artık çalışan sanal makinelerin statik hafızasını artırabilir/azaltabilir ve sanal ağ bağdaştırıcısı ekleyebilir/kaldırabilirsiniz. Daha fazlasını bilgi edinin.

Üretim kontrol noktaları

Artık VM’ler için üretim kontrol noktaları oluşturabilirsiniz. Bu kontrol noktaları, Birim Gölge Kopyası Hizmeti (VSS) tabanlıdır ve uygulama ile tutarlıdır (kaydedilmiş durum teknolojisi tabanlı standart denetim noktalarıyla karşılaştırıldığında). Daha fazlasını bilgi edinin.

Server App-V

VMM 2016’da, Server App-V uygulaması hizmet şablonlarında artık kullanılamaz. Server App-V uygulamasıyla yeni şablonlar oluşturamaz veya yeni hizmetler dağıtamazsınız. VMM 2012 R2’den yükseltirseniz ve Server App-V uygulamasını içeren bir hizmetiniz varsa mevcut dağıtım çalışmaya devam eder. Ancak yükseltme sonrası, Server App-V uygulaması ile katmanı ölçeklendiremezsiniz. Diğer katmanları ölçeklendirebilirsiniz.

Depolama

Depolama Alanları Doğrudan (S2D) ile depolama kümelerini dağıtma ve yönetme

Windows Server 2016’da Depolama Alanları Doğrudan, Windows Server’da yüksek oranda kullanılabilir depolama sitemleri oluşturmanızı sağlar. VMM’yi Windows Server 2016 çalıştıran Genişleme Dosya Sunucusu oluşturmak ve bunu Depolama Alanları Doğrudan ile yapılandırmak için kullanabilirsiniz. Yapılandırdıktan sonra üzerinde depolama havuzları ve dosya paylaşımları oluşturabilirsiniz. Daha fazlasını bilgi edinin.

Depolama Çoğaltma

VMM 2016’da bir birimdeki verileri, eşzamanlı olarak birincil ve ikincil (kurtarma) birimleri arasında çoğaltarak korumak için Windows Depolama Çoğaltma’yı kullanabilirsiniz. Birincil ve ikincil birimleri tek bir kümeye, iki farklı kümeye veya iki tek başına sunucuya dağıtabilirsiniz. Depolama Çoğaltma’yı ayarlamak ve yük devretmeyi çalıştırmak için PowerShell kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin

Depolama Hizmet Kalitesi (QoS)

Diskler, VM’ler, uygulamalar ve kiracıların konaklar ve depolama ağır yük işlerken belirli bir kaynak kalitesinin altına düşmemesi için depolamaya yönelik QoS’u yapılandırabilirsiniz. VMM dokusundaki depolama için QoS’u yapılandırabilirsiniz.

Ağ Oluşturma

Yazılım Tanımlı Ağ (SDN)

VMM 2016’da VMM hizmet şablonlarını kullanarak tüm SDN yığınını dağıtabilirsiniz.

  • Bir alt ağda birden çok düğümlü Ağ Denetleyicisi dağıtabilir ve yönetebilirsiniz. Ağ Denetleyicisi’ni dağıtıp ekledikten sonra kiracı VM’lere bağlantı sağlamak ve ilkeleri tanımlamak için hangi doku bileşenlerinin SDN ile yönetileceğini belirtebilirsiniz.
  • Ağ Denetleyicisi tarafından yönetilen ağlardaki trafiği dağıtmak için bir yazılım yük dengeleyici yapılandırın. Yazılım yük dengeleyici, gelen ve giden NAT için kullanılabilir.
  • M+N artıklığına sahip Windows Server Ağ Geçidi havuzu dağıtabilir ve yapılandırabilirsiniz. Ağ geçidini dağıttıktan sonra bir kiracı ağını bir barındırma sağlayıcısı ağına veya S2S GRE, S2S IPSec veya L3 kullanarak kendi uzak veri merkezi ağınıza bağlarsınız.

Ağ trafiği yalıtımı ve filtreleme

VM ağları, sanal alt ağlar, ağ arabirimlerinde bağlantı noktası ACL’lerini belirterek ya da tüm VMM damgasında Ağ Denetleyicisi ve PowerShell kullanarak ağ trafiğini sınırlandırabilir ve ayırabilirsiniz. Daha fazlasını bilgi edinin.

Sağ ağ bağdaştırıcısını adlandırma

Bir sanal makine dağıttığınız zaman, sanal ağ bağdaştırıcılarını yapılandırmak için konuk işletim sisteminde bir dağıtım sonrası betiği çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bu, dağıtım sırasında farklı sanal ağ bağdaştırıcılarını ayırt etmenin kolay bir yolu olmadığından daha önce zordu. Şimdi, Windows Server 2016 çalıştıran Hyper-V konaklarda dağıtılan 2. kuşak sanal makineler için sanal makine şablonunda sanal ağ bağdaştırıcısına ad verebilirsiniz. Bu, bir fiziksel ağ bağdaştırıcısı için tutarlı cihaz adlandırma (CDN) kullanmaya benzer.

Windows Azure Pack (WAP) kullanarak self servis SDN yönetimi

Ağ Denetleyicisi tarafından yönetilen dokulara self servis özellikleri sağlayabilirsiniz. Bu özelliklere veri merkezindeki kiracı ve altyapı VM’leri için VM ağı oluşturmak ve yönetmek, S2S IPSec bağlantılarını yönetmek ve NAT seçeneklerini yapılandırmak dahildir.

Konaklar arasında mantıksal anahtar dağıtımı

  • Mantıksal anahtar oluşturma arabirimi, ayar seçimini kolaylaştırmak üzere basitleştirilmiştir.
  • Yönetilen bir konakta standart sanal anahtar yapılandırmak üzere Hyper-V’yi doğrudan kullanabilir ve standart sanal anahtarı daha sonra ek konaklara uygulayacağınız VMM mantıksal anahtarına dönüştürmek için VMM kullanabilirsiniz.
  • Belirli bir konağa mantıksal anahtar uygularken işlemin tamamı başarılı olmazsa işlem geri alınır ve konak ayarları değiştirilmeden bırakılır. Gelişmiş günlük kaydı, hataları tanılamayı kolaylaştırır.

Güvenlik

Korunan konak dağıtımı

Kötü amaçlı konak yöneticileri ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamak için VMM dokusundan korunan konak ve korumalı VM sağlayıp yönetebilirsiniz.

  • VMM işlem dokusundaki korunan konakları yönetebilirsiniz. Korunan konakları HGS sunucularıyla iletişim kurmak için yapılandırırsınız. Konakta çekirdek modunda çalışabilen yazılımları kısıtlayan kod bütünlüğü ilkeleri belirtebilirsiniz.
  • Mevcut VM’leri korumalı VM’lere dönüştürebilir ve yeni korumalı VM’ler dağıtabilirsiniz.
© 2017 Microsoft