Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

VMM ve Windows Azure Pack kullanarak VM şablonu oluşturma

Rayne Wiselman|Son Güncellenme Tarihi: 15.11.2016
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

Bir barındırma sağlayıcısı olarak, kiracılara sunabileceğiniz yeteneklerin sayısını artırmak için Windows Azure Paketi ile VMM’i birlikte kullanabilirsiniz. Kiracıların, daha önceden yüklenmiş belirli işletim sistemleri ve uygulamalar ile yazılım lisans yöntemleriyle esnek olarak çalışılabilecek biçimde sanal makineler oluşturmasına yardımcı olmak için, Sanal Makine Rolü şablonları oluşturabilirsiniz. Kiracılar, gerek şirket içi barındırma ortamlarında gerekse hizmet sağlayıcı barındırma ortamlarında Sanal Makine Rolleri oluşturmak için bu şablonları kullanabilir.

Bir Sanal Makine Rolü şablonu oluşturmaya başlamak için barındırma ortamınıza bir veya daha fazla Windows Azure Paketi Galerisi Kaynağı indirip yükleyebilirsiniz. Windows Azure Paketi Galerisi Kaynağı, iki tür standart, yeniden kullanılabilir yazılım paketi içerir:

  • Kaynak Tanım paketi: Sanal bir makine oluşturmanın temelini oluşturur.

  • Kaynak Uzantısı paketi: Sanal bir makineye uygulama yüklemenin temelini oluşturur.

Her Windows Azure Paketi Galerisi Kaynağı, ortamınızı söz konusu kaynak için nasıl hazırlayacağınızı anlatan bir Benioku dosyası içerir. Galeri kaynağını barındırma ortamınıza yükleme sürecinin bir parçası, Kaynak Uzantısı paketini VMM uygulamasına içeri aktarmak için Windows PowerShell komutlarını kullanmaktır.

Bir Sanal Makine Rolü şablonu oluşturmak için, ayrıca, dağıtım için hazırlanmış bir işletim sistemini içeren bir sanal sabit disk dosyası gerekir. Örneğin, Sysprep aracıyla hazırlanmış Windows Server 2012 R2 gibi bir işletim sistemini içeren .vhdx biçiminde bir sanal sabit disk dosyası kullanabilirsiniz. Sanal sabit diski oluşturduktan sonra bu diski VMM kitaplığına eklemeli ve VMM uygulamasına sanal sabit disk hakkında gerekli bilgileri sağlamak için VMM konsolunu ve Windows PowerShell'i kullanmalısınız. Bu bilgilere verilebilecek örnekler arasında işletim sisteminin adı ve özel sürüm numarası sayılabilir.

Bir Sanal Makine Rolü şablonu oluşturma işlemi ve Windows Azure Paketi Galerisi Kaynakları ve bunlar içindeki Kaynak Tanımı ve Kaynak Uzantısı paketleri hakkında daha fazla bilgi bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Bilgi türüBağlantı
Windows Azure Paketi hakkında bilgilerMicrosoft web sitesindeki Microsoft Azure Paketi

TechNet'teki Windows Server için Windows Azure Paketi
VMM kitaplığına sanal sabit disk dosyası gibi dosya tabanlı kaynakların nasıl ekleneceğinin açıklamasıTechNet’te Dosya tabanlı kaynaklar VMM kitaplığına nasıl eklenir
Windows Azure Paketi Galerisi'nden öğe indirme adımları ve VMM uygulamasına Kaynak Uzantısı paketleri içeri aktarma adımları dahil, bir Sanal Makine Rolü şablonu oluşturmak için gereken adımlarTechNet Wiki’de Windows Azure Paketi Galerisi Kaynağını İndirme ve Yükleme
Windows Azure Paketi Galerisi Kaynakları'nı indirmek için kullanabileceğiniz Web Platformu Yükleyicisi'ni indirme bağlantısıMicrosoft Web Platformu Yükleyicisi
Kaynak Tanımları ve Kaynak Uzantıları açıklamaları ile Sanal Makine Rolü şablonlarının nasıl oluşturulduğunu gösteren açıklama ve şemaTechNet Wiki’de System Center 2012 R2 Sanal Makine Rolü Yazma Kılavuzu
Kaynak Tanımı ve Kaynak Uzantısı paketleri oluşturma ve bunları barındırma ortamınıza yükleme adımlarını içeren özelleştirilmiş Sanal Makine Rolü şablonu oluşturma adımlarıTechNet Wiki’de System Center 2012 R2 Sanal Makine Rolü Yazma Kılavuzu - Sanal Makine Rolünü Yükleme
© 2017 Microsoft