Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

VMM bilgi işlem dokusunda VMware sunucularını ayarlama

Rayne Wiselman|Son Güncellenme Tarihi: 2.03.2017
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM) dokusunda VMware sunucularının ve VM’lerin yönetimi hakkında bilgi edinmek için bu makaleye gözatın.

VMM, VMware vSphere konakları ve vCenter sunucuları dahil olmak üzere birçok hiper yönetici platformunda sanal makineleri ve hizmetleri dağıtmanızı ve yönetmenizi sağlar.

 • vCenter ve vSphere konaklarını VMM dokusuna ekleyebilirsiniz.
 • VMM, VMware vCenter Server ile doğrudan tümleşir. VMware vSphere konaklarının ve kümelerinin, konak bulma ve yönetme gibi günlük işlemlerini VMM konsolu üzerinden yönetebilirsiniz.
 • VMM, sanal makineleri vSphere konaklarında oluşturmanızı, yönetmenizi, depolamanızı, yerleştirmenizi ve dağıtmanızı sağlar. VMware şablonlarını içeri aktarabilirsiniz.
 • Konak bağdaştırıcılarını VMM mantıksal ağ ile ilişkilendirebilirsiniz. Bağlantı noktası gruplarını yapılandırma, standart ve dağıtılmış sanal anahtarlar (veya “vSwitches”), vMotion ve Storage vMotion gibi daha gelişmiş yönetim işlemleri vCenter Server’da gerçekleştirilir.
 • VMware VM’lerini Hyper-V’ye dönüştürebilirsiniz.

Başlamadan önce

 • VMM; VMware ESX/ESXi 4.1, ESXi 5.0, 5.1, 5.5 ve 6.0 çalıştıran konakların ve kümelerin yönetimini destekler.
 • Dağıtımınızda bir vCenter Server bulunmalıdır. vSphere konakları ve konak kümeleri, sırasıyla VMM tarafından yönetilen bir vCenter sunucusu tarafından yönetilmelidir.
 • Konaklar ve kümeler bir vCenter sunucusuyla yönetildiğinde şu özellikler desteklenir:
  • VMM komut kabuğu (tüm hiper yöneticilerde aynı kabul)
  • VMware VM’lerini oluşturma, dağıtma veya geçirme işlemlerini yaparken VM yerleştirmeleri konak derecelendirmelerine dayanır. Hizmet dağıtımı sırasında eşzamanlı VM dağıtımını içerir.
  • VMM hizmetlerini vSphere konaklarına dağıtabilirsiniz. vApps’i dağıtamazsınız.
  • vSphere konaklarının bulunduğu konak gruplarından veya VMware kaynak havuzundan bulut oluşturarak, vSphere konak kaynaklarının bir VMM bulutu için kullanılmasını sağlayabilirsiniz. VMM’nin VMware vCloud ile tümleştirilemeyeceğini unutmayın.
  • vSphere konakları için dinamik iyileştirme ve güç iyileştirmesini kullanabilirsiniz. VMM, dinamik geçiş kullanan vSphere kümelerindeki sanal makinelerde yük dengelemesi gerçekleştirebilir. Güç iyileştirme sayesinde VMM’yi, güç yönetimi için vSphere konaklarını açıp kapatacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
  • VMware kaynaklarını, bir kümedeki (vMotion kullanılır) konaklar arasında dinamik geçiş veya dinamik depolama geçişi (depolama vMotion kullanılır) kullanarak aktarabilirsiniz. Aktarım için desteklenen kaynaklar, kitaplığa yönelik ve kitaplıktan gelen ve konaklar arasındaki ağ geçişlerini içerir. Bir diski VMM kitaplığına geçirdiğinizde, WMware ince sağlama disklerinin kalın hale geleceğini unutmayın.
  • VMM tarafından yönetilen vSphere konaklarını, bakım moduna yerleştirebilir veya bu moddan çıkarabilirsiniz.
  • VMM kitaplığında WMware VM’lerini, VMDK dosyalarını ve VMware şablonlarını düzenleyip depolayabilirsiniz. Şablonlardan yeni VM’ler oluşturabilirsiniz. VMM’nin, eski VMDK disk türlerini desteklemediğini unutmayın. Şu disk türleri desteklenir: normal VMDK dosyaları (VMFS ve monolitik düz), fiziksel disklere erişmek için kullanılan VMDK dosyaları (vmfsPassthroughRawDeviceMap) ve anlık görüntüler (vmfssparse).
  • Kitaplıkta depolanan .vmdk dosyalarını kullanarak şablon oluşturabilirsiniz. Ayrıca vSphere konaklarında depolanan şablonları içeri aktarabilirsiniz. (Yalnızca meta veriler VMM’ye aktarılır.)
  • VMM, standart ve dağıtılmış mevcut vSwitch’leri ve bağlantı noktası gruplarını destekler. vSwitch’leri ve bağlantı noktası grupları, vCenter sunucusuyla yapılandırılmalıdır.
  • Mantıksal ağları, WMware’de çalışan Windows tabanlı VM’lere statik IP ve MAC adresi atama dahil olmak üzere normal VMM ağ görevlerini gerçekleştirebilirsiniz.
  • VMM, VMware Paravirtual SCSI (PVSCSI) depolama bağdaştırıcılarını destekler ve tanır.
  • VMM, bir IDE veri yoluna bağlı, sanal sabit disklere sahip VMware VM’leri desteklemez.
  • VMM, dinamik disk türü aracılığıyla VMware ince sağlama sabit diskini destekler. Bir VM oluşturup bunu dinamik disk kullanmak üzere yapılandırılmış bir vSphere konağına dağıttığınızda, disk için ölçülü kaynak sağlama uygulanacağını unutmayın. Bir VM, ölçülü kaynak sağlama özellikli bir disk olarak oluşturulduğunda, bant dışı VM bunu dinamik olarak görüntüler. Ölçülü kaynak sağlama diskini kitaplığa kaydettiğinizde, VMM bunu kalın olarak kaydeder. Bundan bir VM oluşturursanız kalın olarak kalır.
  • Tüm depolama alanlarının, vSphere konaklarına VMM dışında eklenmesi gerekir.
  • VMM ve vCenter sunucusu arasındaki iletişim SSL ile şifrelenir. vCenter sunucusunu tanımlamak için bir sertifika gerekir. vCenter sunucusu için otomatik olarak imzalanan bir sertifika veya üçüncü taraf tarafından doğrulanmış bir sertifika kullanabilirsiniz.
  • VMM için vCenter sunucusunun kimliğini doğrularken otomatik olarak imzalanan bir sertifika kullanıyorsanız, vCenter sunucusunu eklemeden önce VMM yönetim sunucusundaki Güvenilir Kişiler sertifika depolama alanına el ile aktarabilirsiniz. Bu işlemi yapmazsanız dağıtım sırasında yapmanız istenir.
  • vCenter sunucusu için yönetici izinlerine sahip bir hesap (yerel veya Active Directory hesabı), vSphere konakları içinse yönetici izinlerine sahip bir hesap gerekir. Başlamadan önce Farklı Çalıştır hesaplarını oluşturabilirsiniz. Bu işlemi yapmazsanız, hesapları dağıtım işlemi sırasında oluşturmanız gerekir.
  • VMM’nin, güvenli bir bağlantı üzerinden vCenter sunucusu tarafından yönetilen vSphere konaklarıyla iletişim kurmasını isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Bunu yapmak isterseniz, her vSphere konağındaki veya kümesindeki iletişimlerde kimlik doğrulaması gerçekleştirmek için bir sertifika gerekir. vSphere konağa yüklenirken VMware tarafından oluşturulmuş otomatik olarak imzalanan sertifikayı veya güvenilir bir CA’dan gelen sertifikayı kullanabilirsiniz. Otomatik olarak imzalanan bir sertifika kullanıyorsanız, dağıtıma başlamadan önce bunu her vSphere konağından VMM yönetim sunucusuna aktarabilirsiniz
  • vSphere konakları için ağ ayarlarını yapılandırmadan önce konaklardaki fiziksel ağ bağdaştırıcılarıyla ilişkilendirmek istediğiniz mantıksal ağları oluşturduğunuzdan emin olun.

v-Center sunucusu ekleme

 1. Doku > Sunucular > vCenter sunucuları > Ekle > Kaynak Ekle > VMware vCenter Server’a tıklayın.
 2. VMware vCenter Server Ekle bölümünde vCenter sunucusunun adını (FQDN, NetBIOS veya IP adresini) belirtin. vCenter sunucusuna bağlanmak için gereken bağlantı noktası numarasını (varsayılan olarak 443) ekleyin.
 3. Farklı Çalıştır hesabı’ndan vCenter sunucusu için yönetici izinlerine sahip olan Farklı Çalıştır hesabına tıklayın. Hesabınız yoksa Farklı Çalıştır Hesabı Oluştur’a tıklayın.
 4. Güvenlik bölümünden VMware ESX konaklarıyla güvenli modda iletişim kur seçeneğini belirleyin veya seçimi kaldırın. Bu ayarı, işaretli tutmanızı öneririz. Bu ayar seçiliyse, vCenter sunucusu tarafından yönetilen her vSphere konağı için bir sertifika ve ortak anahtar gerekir.
 5. vCenter sunucusuyla iletişim kurmak için otomatik olarak imzalanan bir sertifika kullanıyorsanız ve bunu Güvenilir Kişiler sertifika depolama alanına el ile kopyalamadıysanız, Sertifikayı İçeri Aktarma iletişim kutusu görüntülenir. Sertifikayı depolama alanına eklemek için İçeri Aktar’a tıklayın.
 6. İşler bölümünde, iş durumu Tamamlandı olana kadar bekleyin ve sonra Doku > Sunucular > vCenter Server bölümünde Yanıt Veriyor durumuyla görüntülenen sunucuyu işaretleyin.

ESX/ESXi konağı ekleme

 1. Başlamadan önce vCenter sunucusunun VMM tarafından yönetildiğinden emin olun. vCenter sunucusunu eklediğinizde sunucu için vSphere konakları otomatik olarak bulunur.
 2. Doku > Kaynak Ekle > VMware ESX Konakları ve Kümeleri’ne dokunun.
 3. Kaynak Ekleme Sihirbazı > Kimlik Bilgileri bölümünden eklemek istediğiniz vSphere konaklarında yönetici izinlerine sahip olan Farklı Çalıştır hesabına tıklayın. Hesabınız yoksa bir Farklı Çalıştır hesabı oluşturun
 4. Hedef Kaynaklar’dan vCenter sunucusuna tıklayın. Konaklar kümelenmişse, küme düğümleriyle birlikte listelenirler.
 5. Bilgisayar Adı’ndan eklemek istediğiniz konakları veya kümeleri seçin ya da Tümünü Seç seçeneğini belirleyin.
 6. Konak Ayarları bölümünden konağı veya kümeyi atamak istediğiniz konak grubuna tıklayın. VM yerleştirme yollarını eklemeniz gerekmez.
 7. Özet bölümünden ayarları doğrulayıp Son’a tıklayın. İşler iletişim kutusunda Tamamlandı durumunun görüntülenmesini bekleyin.
 8. Doku > Sunucular> Tüm Konaklar’a tıklayıp konak grubundan konakların veya kümelerin durumunu denetleyin. Tamam veya Tamam (sınırlı) seçeneğini belirleyin.
 9. Durumu sınırlıysa bu, VMware ESX konaklarıyla güvenli modda iletişim kur ayarını etkinleştirdiğinizi, ancak henüz vSphere konaklarından sertifikayı içeri aktarmadığınızı gösterir. Güvenlik ayarlarını değiştirmek için vCenter sunucusuna sağ tıklayıp Özellikler > Güvenlik seçeneğini belirleyin.
 10. Sertifikayı içeri aktarmak için her bir ilgili konak adına tıklayıp Özel > Yönetim > Al > Tamam seçeneğini belirleyin. İçeri aktarma işleminden sonra konak durumu Tamam olmalıdır.

Konak bağdaştırıcılarını mantıksal ağlarla ilişkilendirme

VMM’ye vSphere konakları eklediğinizde, VMM varsayılan olarak sanal ağ anahtar adıyla eşleşen mantıksal ağları otomatik olarak oluşturur. VMM’nin otomatik olarak bağlantı noktası gruplarını oluşturmadığını unutmayın. Bu nedenle bağlantı noktası gruplarını, vCenter sunucusundaki ağ sitesine karşılık gelen gerekli VLAN’larla yapılandırmanız gerekir.

Mantıksal ağı, dış sanal ağ için fiziksel ağ bağdaştırıcısıyla şu şekilde ilişkilendirin:

 1. Doku > Sunucular > Tüm Konaklar > vSphere konağı > Konak > Özellikler > Donanım’a tıklayın.
 2. Ağ Bağdaştırıcıları bölümünden konaktaki fiziksel ağ bağdaştırıcısını seçin. Mantıksal ağ bağlantısı bölümünden bağdaştırıcıyla ilişkilendirmek istediğiniz mantıksal ağları seçin. Yalnızca konak grupları için kullanılabilen mantıksal ağların kullanılabileceğini unutmayın.
 3. Mantıksal ağ için kullanılabilen IP alt ağlarını ve VLAN’ları görüntülemek için Gelişmiş > Gelişmiş Ağ Bağdaştırıcısı Özellikleri’ne tıklayın. Varsayılan olarak bir mantıksal ağda, alt ağlar ve VLAN’lar konak grubunun kapsamındadır veya bir üst konak grubu aracılığıyla devralınır. Hiçbiri görünmüyorsa bu, mantıksal ağ için bir mevcut ağ sitesi bulunmadığını gösterir. İlişkilendirilmemiş seçeneği kullanılabiliyorsa, fiziksel bağdaştırıcının bağlı olduğu, ancak ağ sitesine dahil edilmemiş VLAN’ları görüntülemek için bu seçeneğe tıklayın.
 4. Konak özellikleri > Sanal Ağlar’dan sanal ağ ayarlarını görüntüleyin. Doku > > Mantıksal Ağlar > Konaklar > Konaklar için Mantıksal Ağ Bilgileri > Uyumluluk bölümünden uyumluluk bilgilerini görüntüleyin. Tamamen uyumlu durumu, ağ alanında bulunan tüm alt ağların ve VLAN'ların ağ bağdaştırıcısına atanmış olduğunu gösterir.

vCenter’dan şablon aktarma

vCenter sunucusundaki VMware şablonlarını VMM kitaplığına aktarabilirsiniz. VMM, yalnızca şablonla ilişkili meta verileri kopyalar, .vmdk dosyasını kopyalamaz. Bu, VMM’nin şablonu kullanmak için vCenter sunucuna bağımlı olduğu anlamına gelir.

 1. Kitaplık > Giriş > İçeri Aktar > VMware şablonunu içeri aktar’a tıklayın.
 2. VMware Şablonlarını İçeri Aktar bölümünden içeri aktarmak istediğiniz şablonları seçip Tamam’a tıklayın.
 3. Kitaplık > Şablonlar > VM Şablonları bölümünden şablonları doğrulayın.

VMware konağı için bir hizmet verme penceresi ayarlama

Hizmet verme pencereleri, VMM dışında hizmet vermeyi zamanlamak için bir yöntem sağlar. Bir hizmet verme penceresini tek tek konaklarla, sanal makinelerle veya hizmetlerle ilişkilendirebilirsiniz. Bakım görevlerini zamanlamak üzere diğer uygulamaları kullanmadan önce nesneyi sorgulamak için Windows PowerShell betikleri veya özel uygulamalar kullanabilir ve nesnenin bir hizmet verme penceresinde olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Hizmet verme pencereleri, VMM’nin normal kullanıma ve işlevlerine müdahale etmez. Hizmet verme penceresini şu şekilde ayarlayın:

 1. VMM konsolunda Ayarlar > Oluştur > Hizmet Verme Penceresi’ne tıklayın.
 2. Yeni Hizmet Verme Penceresi bölümünden pencere için bir ad ve isteğe bağlı açıklama belirtin.
 3. Kategori bölümünden hizmet verme penceresinin kategorisini girin veya seçin.
 4. Başlangıç zamanı bölümünden bakım penceresinin tarihini ve saat dilimini girin.
 5. Süre bölümünden, hizmet verme penceresinin saat veya dakika sayısını belirtin.
 6. Yinelenme düzeni bölümünden sıklığı (Günlük, Haftalık veya Aylık) seçin ve sonra bu sıklıktaki oluşumları zamanlayın.
 7. Ayarlandıktan sonra pencereyi bir konağa veya VM’ye atayabilirsiniz. Bir konağa atamak için konak özellikleri > Hizmet Verme Penceresi > Yönet’e tıklayıp konağa eklemek istediğiniz pencereyi seçin.
© 2017 Microsoft