Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Bir VMM hizmet şablonundan konuk kümesi oluşturma

Rayne Wiselman|Son Güncellenme Tarihi: 5.11.2016
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

Bir System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM) hizmet şablonundan konuk kümesi (VM içeren iki veya daha fazla düğüme sahip bir yük devretme kümesi) oluşturmak istiyorsanız bu makaleyi okuyun.

VMM grubundaki hizmetler, uygulama sağlamak için sanal makineleri gruplandırır. Hizmet şablonları hizmetin bir parçası olarak dağıtılmış VM’ler, VM’lere yüklenecek uygulamalar ve kullanılması gereken ağ yapılandırması gibi hizmet hakkındaki bilgileri içerirler. Hizmet şablonuna VM şablonları, ağ ayarları, uygulamalar ve depolama ekleyebilirsiniz. Daha fazlasını öğrenin

Konuk kümesi oluşturmak için hizmet şablonları kullanabilirsiniz. Daha sonra bu küme SQL Server gibi bir uygulama çalıştırmak üzere yapılandırılabilir.

Başlamadan önce

 • Konuk kümesindeki VM’ler yalnızca Windows Server 2012 R2 veya sonraki sürümünü çalıştıran konaklara dağıtılabilir. Aksi takdirde, dağıtım başarısız olur.
 • Konuk kümesini oluşturmak için kümedeki ilk VM’de çalıştıracağınız bir betik ve kümeye katılabilmeleri için diğer VM’lerde çalıştıracağınız başka bir betik gibi çeşitli betiklere ihtiyacınız vardır. Betik ayarları hizmet şablonu uygulama ayarlarında belirtilir.
 • Kümenin paylaşılan disklerini yapılandırmak için yeni VHDX dosyalarını kullanmanız gerekir. Önceki kümelerin dosyalarını yeniden kullanmayın. Sabit disk dosyalarının VMM kitaplığında olduğundan emin olun.
 • Konuk küme için tüm VHDX dosyalarının dağıtımda yerleştirileceği SCSI tabanlı depolama alanında tek bir yol belirleyin. VHDX dosyalarının yerleşimini denetlemek için depo sınıflandırması kullanabilirsiniz, ancak sınıflandırmada tüm VHDX dosyalarını tutacak kapasiteye sahip en az bir konuma sahip olmanız gerekir. VMM, VHDX dosyalarını birden fazla konuma dağıtmaz.
 • Birden fazla konuk küme dağıtmak için aynı hizmet şablonunu kullansanız bile, VHDX dosyalarının konumunu dağıtım sırasında değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için konuk kümelerini bir buluta değil, konak grubuna dağıtmanız gerekir. Sonra da dağıtımda kümenin paylaşılan tüm VHDX dosyaları için tek bir yol belirtirsiniz. Bu işlem, VM şablonunda belirtilen konumu geçersiz kılar.
 • Konuk kümede VM’lerin kullanmasını istediğiniz (Sysprep ile hazırlanmış) işletim sistemini içeren bir sanal sabit disk dosyası gerekir. VMM her düğüm oluşturulduğunda düğümün sistem diski için bu sanal sabit disk dosyasının bir kopyasını kullanır.

Bir konuk küme oluşturulduğunda çalışan bir betikleri belirtin

 1. Bir uygulama profili oluşturun.
 2. Yeni Uygulama Profili > Genel > Uyumluluk altında varsayılan Genel ayarını değiştirmeyin.
 3. Uygulama Yapılandırması > İşletim Sistemi Uyumluluğu altında sunucu işletim sisteminin bir veya birden fazla sürümünü seçin (Windows Server 2012’den eski olmamalıdır).
 4. Kümenin ilk düğümünü oluşturmak, sonra da diğer düğümleri eklemek için ihtiyacınız olan betikleri ekleyin. Betikleri aşağıdaki gibi sağlayın:

  • Oluşturulduğunda kümenin ilk düğümü üzerinde (diğer düğümlerde değil) çalışacak bir betik için Betik komutu türü için Oluşturma: İlk VM’yi seçin.
  • Oluşturulduğunda kümenin sonraki düğümlerinde (ilk düğümde değil) çalışacak bir betik için Betik komutu türü için Oluşturma: İlk VM’den Sonrakiler’i seçin.
  • Her komut için yürütülebilir adını, betiğin çalıştırılacağı parametreleri ve Farklı Çalıştır hesabını belirtin.
  • Betiğin zaman aşımından önce ne kadar süre çalıştırılacağı, hata ve yeniden başlatma ilkeleri gibi diğer ayarları gerektiği şekilde yapılandırın.
  • Bir komut dosyası dağıtım için hizmeti yapılandırırken girdiğiniz ayarları içerebilir. Bu tür ayarı biçimlendirmek için Parametreler alanına aşağıdaki biçimde parametreyi yazın: @@ (örneğin, @ClusterName@ yazın).
  • Örnek: Cmd.exe ve /q ve /c parametrelerini çalıştıran ve küme adını gerektiren bir FormCluster.exe betiği şu Yürütülebilir Program olur: Cmd.exe, Parametreler: /q/cFormCluster.cmd@ClusterName@
  • Kümeyi düzenli bir şekilde silmek için betik de ekleyebilirsiniz. Betik komutu türü, Silme: Sondan Önceki VM’ler veya Silme: Son VM olur.
  • İlk önce ilk VM’de, sonra da hizmet katmanının bir parçası olarak oluşturulan VM’lerde çalıştırılacak Yükleme Öncesi türünde bir betik de ekleyebilirsiniz.
 5. Ayarları kaydetmek için Tamam’a tıklayın ve Profiller > Uygulama Profilleri altından profilin oluşturulduğunu doğrulayın. Profil, Profiller bölmesine görünür.

VM şablonu oluşturma

Paylaşılan bir VHDX dosyasının ayarlarını içeren bir VM şablonu oluşturun. Her düğüm için dosyaya aynı erişimi sağlamak için VHDX dosyası, her küme düğümü için kullanılabilir SCSI kanallarındaki paylaşılan depolamaya dağıtılmalıdır.

 1. VMM kitaplığında, konuk kümesindeki VM için kullanmak istediğiniz işletim sistemini (SysPrep kullanılarak oluşturulan) içeren bir sanal sabit diske sahip olduğunuzu doğrulayın. Öğe boş olmamalıdır.
 2. VM şablonu oluşturun.
 3. VM Şablonu Oluşturma Sihirbazı > Kaynak Seçin altında Mevcut bir VM şablonu veya kitaplıkta saklanan bir sanal sabit disk kullan > Gözat seçeneğini belirtin.
 4. VM Şablonu Kaynağı Seçin altında kullanmak istediğiniz sanal sabit diske tıklayın.
 5. Donanım Yapılandır altında bir donanım profili veya donanım ayarlarını belirtin.
 6. Konuk kümeyi paylaşılan bir VHDX kullanacak şekilde yapılandırmak için Veriyolu Yapılandırması’nda SCSI bağdaştırıcısı 0 öğesine, sonra da Yeni’nin yanındaki Disk’e tıklayın. Yeni disk SCSI bağdaştırıcısı altında bir liste olarak görüntülenir. Diski, sonra da Diski hizmet katmanında paylaş’ı seçin.
 7. Sanal makine işletim sistemini içerir seçeneğinin işaretini kaldırın. Gözat’a tıklayın, VMM’nin paylaşılan depolama alanına dağıtmasını istediğiniz VHDX dosyasını seçin ve Tamam‘a tıklayın. Adımları kümedeki her ek düğüm için yineleyin. Her seferinde aynı diski ekleyin, ancak SCSI kanalının her düğüm için benzersiz olduğundan emin olun.
 8. Ağ Bağdaştırıcıları altında bağdaştırıcıyı seçip Konuk tarafından belirtilen IP adreslerini etkinleştir’i seçin. Bu, kümedeki düğümlerin (VM’ler) kümenin kendisi için IP adresi belirtmesini ve yapılandırdığınız uygulamaların kümede çalışmasını sağlar.
 9. Gelişmiş> Kullanılabilirlik altından Bu sanal makineyi yüksek oranda kullanılabilir yap’ı seçin. Bu ayar sayesinde VM, konakta hata oluştuğunda yükünün kümedeki başka bir konağa devredilebilmesi için konak kümesinde kümelenmiş bir örnek olarak oluşturulur.
 10. Kullanılabilirlik kümelerini yönet > Oluştur’a tıklayın. Oluşturduğunuz kullanılabilirlik kümesi, konu kümesindeki tüm düğümler tarafından kullanılır. Bu, VMM’lerin ayrı konaklardaki VM’leri saklamaya çalışacakları anlamına gelir; böylece bir konağın hata vermesi durumunda farklı bir konaktaki VM’ler hizmet sunabilir.
 11. İşletim Sistemini Yapılandır altında, Konuk işletim sistemi profili listesini açın ve konuk işletim sistemi profili veya Yeni Windows işletim sistemi özelleştirme ayarları oluştur seçeneğini belirtin. Seçiminiz ek sihirbaz sayfalarının görüntülenip görüntülenmediğini belirler.

  • Kimlik Bilgileri > Bilgisayar adı altında bilgisayar adı oluşturmada kullanılacak bir desen girebilirsiniz. Örneğin, sunucu#### ifadesini girerseniz, oluşturulan sunucu adları sunucu0001, sunucu0002 vb. olur. Bir desen kullanılması, bir hizmete ek sanal makineler eklediğinizde, oluşturulan bilgisayar adlarının birbiriyle ilgili ve tanınabilir olmasını sağlar. Bilgisayarın adını belirtmek için bu yöntemi kullanırsanız, bir ad istem parametresiyle (@@) birlikte kullanamazsınız. Yöntemlerden birini veya diğerini kullanabilirsiniz, ancak ikisini birden kullanamazsınız.
  • altında Active Directory ayarlarını FQDN'yi veya etki alanının adından önce ve sonra @ işaretlerini @EtkiAlani@ şeklinde kullanarak belirtebilirsiniz. @ işaretlerini bu şekilde kullanmakla, gerekli bilgiler, sanal makine hizmetin bir parçası olarak dağıtıldığında girilebilir. Hizmetin dağıtıldığı etki alanı ve VMM yönetim sunucusu etki alanı arasında bir güven ilişkili olması gerekmez.
 12. VM şablonunu oluşturmak için sihirbazı tamamlayın.

Hizmet şablonuna VM şablonunu dahil etme

 1. Hizmet şablonu oluşturun ve VM şablonunu uygun şablon katmanına ekleyin.
 2. Şablonu kaydedip doğruladıktan sonra hizmet şablonu tasarımcısındaki katman nesnesine sağ tıklayıp Özellikler’e tıklayın.
 3. Uygulama Yapılandırması altında oluşturduğunuz uygulama profilini ekleyin. Hizmet dağıtıldığında uygulama profilindeki betikler çalıştırılır. Hizmet şablonunu kaydedip doğrulayın.
 4. Hizmet şablonuna yeniden sağ tıklayıp Özellikler’e tıklayın.
 5. Genel altında Bu makine katmanı dışa genişletilebilir'i seçin ve Varsayılan örnek sayımı ve En fazla örnek sayısı için 1'den büyük bir değer belirtin. En yüksek değer, VM şablonunda yapılandırdığınız SCSI kanalı sayısından az veya bu sayıya eşit olarak belirlenmelidir. Varsayılan sayı, maksimum değerden küçük olmalıdır.
 6. Yükseltme etki alanı sayısı altında Maksimum örnek sayımı’ndaki aynı değeri belirtin. Örneğin, varsayılan bir sayıyı veya 3 değerini ve en fazla 3 sayısını belirtirseniz konuk kümenin üç düğümü olur. Güncelleştirmelerin tek seferde tek düğüm (VM) şeklinde üç aşamada uygulanması için yükseltme etki alanı sayısını da 3 olarak ayarlamanız gerekir. Böylece planlanan bakım sırasında konuk kümede çalışan en az iki VM bırakabilirsiniz.
 7. Hizmet şablonunu kaydedip doğrulayın.

Konuk kümesini ayarladıktan sonra hizmeti dağıtmaya hazır olursunuz.

© 2017 Microsoft