Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

VMM bilgi işlem dokusunda konak grupları ayarlama

Rayne Wiselman|Son Güncellenme Tarihi: 2.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM) dokusunda konak grupları ayarlama ve yönetme hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.

VMM konak grubu, doku kaynaklarının grup haline getirdiği mantıksal bir varlıktır. Sanal makine konaklarını veya kümelerini grup haline getirebilir veya iç içe geçmiş konak grupları oluşturabilirsiniz. Konak gruplarını oluşturduktan sonra, kaynakları konak grubu düzeyinde atar ve yapılandırırsınız. Bu kaynaklar daha sonra gruptaki tüm kaynaklar ve kümelere uygulanır.

Farklı ölçütlere göre konak grupları oluşturabilirsiniz. Örneğin fiziksel konuma, donanım özelliklerine veya belirli iş yüklerine göre. Konak grupları için VMM yöneticisi, yönetici temsilcileri ve salt okunur yönetici kullanıcı rollerine izin atayabilirsiniz. Bu kullanıcı rollerinin üyeleri, konak grubu düzeyinde kendilerine atanan doku kaynaklarını görüntüleyebilir ve yönetebilir. VMM’de özel bulutlar oluşturduğunuzda, buluta hangi konak gruplarının dahil edileceğini seçer ve ardından konak gruplarındaki kaynakları buluta ayırırsınız.

Konak grupları oluştur

  1. Doku > Sunucular > Tüm Konaklar > Konak Grubu Oluştur’a tıklayın.

  2. Bir grup adı yazın. Ağaçta belirli bir konumda bir konak grubu oluşturmak için istenen üst düğüme sağ-tıklayın, sonra Konak Grubu Oluştur'a tıklayın.

Bir konak grubu oluşturduktan sonra grup için aşağıdaki özellikleri değiştirebilirsiniz.

SekmeÖzellik
GenelKonak grubu adı, konak grup hiyerarşisindeki konumu, açıklama ve şifrelenmemiş BITS dosya aktarımlarına izin verilip verilmeyeceğini yapılandırın.
Yerleştirme KurallarıVMM, sanal makineleri dağıtabileceğiniz en uygun konağı otomatik olarak tanımlar. Ancak, özel yerleştirme kuralları belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak, bir konak grubu, üst konak grubundaki yerleştirme ayarlarını kullanır.
Konak YedekleriKonak yedeği ayarları, VMM’nin kullanmak üzere konak işletim sistemi için kenara ayırdığı kaynakların miktarını belirtir. Bir konağa yerleştirilecek sanal makine için konağın, konak yedeklerini kullanmadan sanal makinenin kaynak gereksinimlerini karşılayabiliyor olması gerekir. Ayrı konak grupları ve ayrı konaklar için konak yedekleri ayarlayabilirsiniz. Kök konak grubu için konak yedeği ayarları olan Tüm Konaklar, tüm konaklar için varsayılan konak yedeklerini ayarlar. Aşağıdaki kaynaklar için yedek değerlerini yapılandırabilirsiniz:

CPU

Bellek

Disk GÇ

Disk alanı

Ağ GÇ
Dinamik İyileştirmeDinamik iyileştirme ve güç iyileştirme ayarlarını yapılandırın. Dinamik iyileştirme, konak kümesindeki sanal makinelerin yükünü dengeler. Güç iyileştirme, VMM’nin güç tasarrufu yapmak için dengelenen bir kümenin konaklarını boşaltmasını ve onları kapatmaya çalışmasını sağlar.
Devralma ayarlarını görüntüleyin ve üst konak gruplarından mantıksal ağ kaynaklarını devralıp devralmamayı yapılandırın. Mantıksal ağ kaynakları aşağıdakileri içerir:

IP adresi havuzları

Yük dengeleyiciler

Mantıksal ağlar

MAC adresi havuzları
DepolamaBir konak grubuna depolamayı görüntüleyin ve ayırın.
Özel ÖzelliklerAşağıdaki nesne türleri için özel özellikleri yönet:

Sanal makine

Sanal makine şablonu

Ana bilgisayar

Konak kümesi

Konak grubu

Hizmet şablonu

Hizmet örneği

Bilgisayar katmanı

Bulut

Sonraki adımlar

Konak gruplarını oluşturduktan sonra VMM dokusunda Hyper-V konaklarını dağıtabilirsiniz.

© 2017 Microsoft