Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

VMM dokusunda mantıksal ağları ayarlama

Rayne Wiselman|Son Güncellenme Tarihi: 3.11.2016
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM) mantıksal ağlarını oluşturma hakkında bilgi edinmek için bu makaleye gözatın.

Birçok kuruluşta şirket ağları, yönetim ağları ve diğerleri dahil olmak üzere farklı ağ türleri bulunur. Bu ağlar fiziksel veya ağ sanallaştırma ve sanal LAN’lar (VLAN) yöntemleriyle sanal olarak yalıtılmış olabilir. VMM’de bu ağların her biri mantıksal ağ olarak tanımlanır. Mantıksal ağlar, fiziksel ağlarınızı yansıtan mantıksal nesnelerdir ve VMM ağ dokunuzun modelini oluşturmak için kullanılır.

Ortamınızın modelini oluşturmak için mantıksal ağlar oluşturduğunuzda, bunları fiziksel ortamınızla eşleşen özelliklere atayın. Ağ türünü, mantıksal ağla ilişkili ağ sitelerini ve IP adreslerini ağ sitelerinde oluşturduğunuz VM’lere atamak için DHCP kullanmıyorsanız statik adresleri belirtin.

VMM dokusunda sanallaştırma konaklarını sağladığınızda, bu konaklardaki fiziksel bağdaştırıcıları mantıksal ağlarla ilişkilendirirsiniz.

Başlamadan önce

 • Otomatik mantıksal ağlar: VMM varsayılan olarak mantıksal ağları otomatik olarak oluşturur. VMM dokusunda bir konağı sağladığınızda, bu konakta fiziksel ağ bağdaştırıcısıyla ilişkili VMM mantıksal ağı yoksa, VMM otomatik olarak mantıksal ağ oluşturup bunu bir bağdaştırıcıyla ilişkilendirir. Mantıksal ağ VMM’sinde varsayılan olarak, bağlantıya özgü DNS sonekinin ilk DNS soneki etiketi. Ayrıca VMM varsayılan olarak Yalıtımsız olarak yapılandırılmış bir VM ağı oluşturur.
 • El ile oluşturulan mantıksal ağlar: Bir mantıksal ağı el ile oluştururken şunları belirtin:

  • Ağ türü: Ağın yalıtılmış olup olmadığını, yalıtılmışsa nasıl yalıtıldığını belirtin. Daha sonra mantıksal ağları temel alan VM ağları oluşturduğunuzda, bunlar belirttiğiniz ağ türünde oluşturulur.

   • Yalıtımsız: Bu, makineleri birbirlerinden yalıtmaya gerek kalmadan birbirine bağlanabilen makinelerde tek bir ağ olduğunu belirten en basit ağ modeli türüdür. VMM’deki VM ağları, VM’lerin üzerinden mantıksal ağa bağlandıkları bir arabirim sağlar. Yalıtımsız modelde bir mantıksal ağla eşlenen tek bir VM ağınız olur.
   • Yalıtım: Genellikle ağları yalıtmanız gerekir. Örneğin, farklı amaçları olan ağları yalıtmak isteyebilirsiniz veya tek bir mantıksal ağda birden fazla kiracının iş yükünü, her bir kiracı için yalıtımla barındırmak isteyen bir sağlayıcı olabilirsiniz. Bu durumda bir mantıksal ağla eşlenmiş birden fazla VM ağınız olur. Bir mantıksal ağla eşlenmiş VM ağları VLAN’lar/özel VLAN’lar veya ağ sanallaştırması kullanılarak yalıtılabilir. Aşağıdakilere dikkat edin:
    • Tipik bir kurulum; yalıtımsız veya VLAN yalıtımına sahip bir altyapı ağı, yük dengeleyici arka uç ve PVLAN’a sahip İnternet’e yönelik ağ ve ağ sanallaştırma kullanan yalıtıma sahip kiracı ağları olabilir.
    • Tek bir mantıksal ağda yalnızca bir yalıtım türü kullanabilirsiniz. Bunu yapmanız gerekiyorsa birden fazla mantıksal ağınızın olması gerekir.
    • Tek bir VMM sunucusu için uygulamada yaklaşık 2.000 kiracı ve 4.000 VM ağı sınırı vardır.
  • Ağ siteleri: Kuruluşunuz farklı konumlara ve veri merkezlerine sahipse, bu sitelerle ilgili bilgileri mantıksal ağ ayarlarınıza ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir New York sitesini IP alt ağı ve/veya VLAN ayarları ile belirtirken, bir Londra sitesini ise farklı IP/VLAN ayarlarıyla belirtebilirsiniz. Daha sonra IP adreslerini ağa, konuma ve VLAN ayarlarına göre VM’lere atayabilirsiniz. Aşağıdakilere dikkat edin:

   • VMM, sitedeki VM’lere statik IP adresi dağıtacaksa siteye bir IP alt ağı atamanız gerekir. DHCP kullanıyorsanız alt ağ gerekmez.
   • Fiziksel sitenizde bir VLAN kullanılıyorsa bunu yapılandırmanız gerekir. VLAN kullanmayıp DHCP kullanıyorsanız, ağ sitelerini mantıksal ağınızda tanımlamanız gerekmez.

Mantıksal ağları otomatik olarak oluşturma

VMM’nin mantıksal ve VM ağlarını otomatik olarak oluşturmasını istiyorsanız, VMM’nin mantıksal ağ adını nasıl belirlediğini belirtebilirsiniz.

 1. Ayarlar > Genel’e tıklayın. Ağ Ayarları’na çift tıklayın.
 2. Mantıksal ağ eşleşmesi ayarını yapılandırın. Aşağıdakilere dikkat edin:

  • Hyper-V konakları için DNS soneki etiketinin tamamını veya ilk soneki kullanabilirsiniz. Örneğin, DNS soneki corp.contoso.com ise mantıksal ağ corp-contoso.com veya yalnızca corp olur. Bu, VMware konakları için desteklenmez.
  • Hyper-V ve VMware konaklarında, ağ bağlantısı adını veya sanal ağ anahtarı adını (konağın fiziksel bağdaştırıcısının bağlı olduğu sanal ağ anahtarı adı) seçebilirsiniz.
  • VMware konakları varsayılan olarak sanal ağ anahtarı seçeneğini kullanır.
  • Ayrıca ilk mantıksal eşleşme başarısız olursa bir geri dönüş seçeneği belirtebilirsiniz.

VMM’nin mantıksal ve VM ağlarını otomatik olarak oluşturmasını istemiyorsanız genel ayarı devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Ayarlar > Genel tıklayın ve sonra Ağ Ayarları’na çift tıklayın.
 2. Mantıksal ağları otomatik olarak oluştur seçimini kaldırın.

Mantıksal ağları el ile oluşturma

 1. Doku > Giriş > Göster > Doku Kaynakları. Doku bölümünden > Mantıksal Ağlar > Giriş > Oluştur > Mantıksal Ağ Oluştur öğesini genişletin.
 2. Mantıksal Ağ Oluşturma Sihirbazı > Ad bölümünden bir ad ve açıklama belirtin.
 3. Bu mantıksal ağla ilişkili VM ağlarını nasıl yalıtmak istediğinizi belirtin:

  • Mantıksal ağla ilişkilendirilmiş birden fazla VM ağına sahip olmak ve bunları ağ sanallaştırma kullanarak yalıtmak istiyorsanız, Bir bağlı ağ > Bu mantıksal ağda oluşturulan yeni VM ağlarının ağ sanallaştırma kullanmasına izin ver seçeneğine tıklayın.
  • Mantıksal ağla ilişkili birden fazla VM ağına sahip olmak ve bunları VLAN/PVLAN kullanarak yalıtmak istiyorsanız, VLAN tabanlı bağımsız ağlar veya Özel VLAN (PVLAN) ağları seçeneğini belirleyin.
  • Mantıksal ağda, ağları yalıtmak istemiyorsanız, Bir bağlı ağ > Sanal makinelerin bu mantıksal ağa doğrudan erişmesine izin vermek için aynı adla bir VM ağı oluştur seçeneğini belirleyin. Bu ayar, mantıksal ağınızla ilişkili tek bir VM ağınızın olmasını sağlar.
  • VMM dokusunda bir Microsoft Ağ Denetleyicisi dağıttıysanız, ağ denetleyicisi tarafından yönetilen mantıksal ağı seçebilirsiniz.
 4. Ağ Sitesi bölümünden ağ sitelerini mantıksal ağa ekleyin. Ağ sitesi oluşturmanız gerekmiyorsa İleri’ye tıklayın.

  • VLAN olmadan DHCP: IP adreslerini ayırmak için DHCP kullanıyorsanız ve VLAN’a sahip değilseniz, bir ağ sitesi gerekmez. VMM’nin otomatik olarak bir site adı önerdiğini unutmayın. Ağ adları 64 karakterden uzun olmamalıdır.
  • Statik IP: Statik IP adresi kullanıyorsanız, en az bir ağ sitesi oluşturup en az bir IP alt ağını bu ağ sitesiyle ilişkilendirmeniz gerekir.
  • VLAN: Statik IP adresiyle VLAN kullanıyorsanız, VLAN ve alt ağ çiftleri için karşılık gelen ağ sitesini oluşturun. DHCP kullanıyorsanız, yalnızca VLAN bilgileri için karşılık gelen ağ siteleri oluşturun.
  • Ağ sanallaştırma: Ağ sanallaştırma kullanıyorsanız, mantıksal ağın bir IP adresi havuzuna sahip olması için ilişkili bir IP alt ağına sahip en az bir ağ sitesi oluşturun.
  • Yük dengeleyici: Mantıksal ağ bir yük dengeleyici içeriyorsa, ilişkili IP alt ağına sahip en az bir ağ sitesi oluşturun.
 5. VMM dışındaki bir satıcı ağ yönetim konsolu veya sanal anahtar uzantısı yöneticisi tarafından yönetilen dış ağ kullanıyorsanız, satıcı konsolundaki ayarları yapılandırıp bunları VMM’ye aktarabilirsiniz.
 6. Bu ağ alanını kullanabilecek konak grupları bölümünden, mantıksal ağı kullanmalarını istediğiniz konak gruplarını seçin.
 7. İlişkili VLAN’lar ve IP alt ağları bölümünden Satır Ekle’ye tıklayarak ağ sitesine atamak istediğiniz ayarları belirtin. PVLAN’ı seçtiğinizde, her VLAN için bir İkincil VLAN eklemeniz gerekir. VLAN’ların ve alt ağların fiziksel ağınızda kullanılabilir olduğundan emin olun. VLAN alanı boş bırakırsanız VMM, VLAN’ların kullanılmadığını göstermek için 0 değeri atar. Santral modunda 0 değeri, yerel VLAN’ı gösterir.
 8. Özet bölümünden ayarları gözden geçirip Son’a tıklayın. İş Tamamlandı olarak görüntülendiğinde Mantıksal Ağlar ve IP Havuzları bölümünden mantıksal ağları doğrulayın.

Sonraki adımlar

Ağ siteleri oluşturup bir veya daha fazla IP alt ağını (DHCP kullanmadan) bunlarla ilişkilendirdiğinizde, bu alt ağlardan statik IP adresi havuzları oluşturabilirsiniz. Daha sonra VMM, ağ sitesindeki VM’ler için IP adreslerini otomatik olarak ayırabilir. IP adresi havuzlarını ayarlayın.

© 2017 Microsoft