Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

VMM’de self servisi ayarlama

Rayne Wiselman|Son Güncellenme Tarihi: 5.11.2016
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

Bu makalede, System Center 2016 - Virtual Machine Manager’da (VMM) self servisin nasıl ayarlanacağı açıklanır.

VMM, self servis kullanıcılarına çeşitli seçenekler sunar:

 • Sanal makineler/Hizmetler: Kullanıcılar sanal makinelerini ve hizmetlerini özel bulutlara dağıtabilir. Bir özel bulut, birden çok self servis kullanıcı rolüne atanabilir. bulut bilgi işlem ve depolama kapasitesini ayırmak için kapsamında özel bulut bulunan self servis kullanıcı rollerine yönelik rol düzeyi kotaları kullanılır. Üye düzeyinde kotalar, self servis kullanıcı rolü üyeleri için tek tek sınırlar belirlenmesini sağlar.
 • Sanal sabit diskler: Kullanıcılar VM’leri, şablonların yanı sıra VHD’lerden de dağıtabilir.
 • Şablonlar/Profiller: Kullanıcılar kendi şablonlarını ve profillerini oluşturabilir. Self servis kullanıcı rolüne yönelik Geliştirici eylemi donanım profilleri, konuk işletim sistemi profilleri, uygulama profilleri, SQL Server profilleri, VM şablonları ve hizmet şablonları oluşturmak için geliştirici hakları sağlar. Bu kaynaklar, self servis rolüne sahip bir kullanıcı tarafından oluşturulup self servis kullanıcı rolündeki diğer üyelerle paylaşılabilir.

Self servis kullanıcıları VM, hizmet vb. öğeleri oluşturmak için VMM (veya PowerShell) konsolunu kullanır. Self servis kullanıcıları, VMM konsolundan kendi VM’leri ve hizmetleri için durumu, kaynak kullanımını, işleri ve etkinleştirildiyse PRO ipuçlarını görüntüleyebilir. Özel bulutlardaki kullanılabilen kapasiteyi ve kota kullanımını görüntüleyebilir. Konak gruplarını, konakları kitaplık sunucularını ve paylaşımlarını veya ağ veya depolama alanı yapılandırma ayarlarını görüntüleyebilir.

VMM’de self servisi şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

 1. Bir self servis kullanıcı rolü oluşturun. Rolde gerçekleştirilebilecek eylemleri belirtin, role kaynak atayın ve self servis kullanıcılarının VMM’de etkileşim kurarken kullanacağı Farklı Çalıştır hesaplarını yapılandırın.
 2. VMM kitaplığını ayarlayın. Self servis kullanıcıları tarafından kullanılabilen kaynaklarda yer alacak bir kitaplık paylaşımı atayın. Ayrıca self servis kullanıcılarının, kaynaklarını diğer kullanıcılarla paylaşabileceği bir paylaşım ayarlayın.

Self servis kullanıcı rolü oluşturma

 1. Ayarlar > Oluştur > Kullanıcı Rolü Oluştur’ a tıklayın.
 2. Kullanıcı Rolü Oluşturma Sihirbazı’na ad ve rol için uygun bir açıklama girip İleri’ye tıklayın.
 3. Profil sayfasından Self Servis Kullanıcısı’nı seçip İleri’ye tıklayın.
 4. Role kullanıcı hesabı ve Active Directory grupları eklemek için Üyeler bölümünde Add seçeneğine tıklayın. Ardından İleri’ye tıklayın.
 5. Kapsam bölümünden rol üyelerinin kullanacağı en az bir özel bulutu seçin. Ardından İleri’ye tıklayın.
 6. Kotalar bölümünden özel bulutlar için kotayı ayarlayın. Her kota, kullanıcı rolü üyeleri için tek tek sınırları belirler. Tüm rol üyelerinin genel kotayı paylaşmasını istiyorsanız, Active Directory’de bir güvenlik grubu oluşturup bu grubu bir kullanıcı rolüne atayın. Desteklenen kota türleri şunlardır:

  • Sanal CPU’lar: Özel bulutta kullanılabilecek toplam VM CPU’su sayısını sınırlar.
  • Bellek (MB): Özel bulutta kullanılabilecek VM bellek miktarını sınırlar.
  • Depolama alanı (GB): Özel bulutta kullanılabilecek VM depolama alanı boyutunu sınırlar.
  • Kota (puan): VM şablonlarıyla VM’lere atanmış toplam kota puanlarına göre özel buluta dağıtılmış VM’lerde bir kota ayarlar.
  • Sanal makineler: Özel bulutta dağıtılabilecek toplam VM sayısını sınırlar. içerir
 7. Rolün kullanabileceği kaynakları eklemek için Kaynaklar’dan Ekle’ye tıklayın. Donanım profilleri, işletim sistemi profilleri, VM şablonları, uygulama profilleri, SQL Server profilleri ve VM ve hizmet oluştururken kullanabileceğiniz hizmet şablonları atayabilirsiniz.

 8. Bu kullanıcı rolü üyelerinin kendi verilerini karşıya yüklemek ve paylaşmak üzere kullanabilecekleri bir kitaplık yolu oluşturmak için Kullanıcı rolü veri yolunu belirt bölümünden Gözat’a tıklayın. Ardından İleri’ye tıklayın.
 9. Eylemler bölümünden kullanıcıların gerçekleştirebileceği eylemleri seçin.

  • Geliştirici: Kullanıcılar donanım profilleri, işletim sistemi profilleri, uygulama profilleri, SQL Server profilleri, sanal makine şablonları ve hizmet şablonları dahil olmak üzere geliştirici şablonları ve profilleri oluşturabilir.
  • Kontrol noktası: Kullanıcılar, kendi VM’leri için kontrol noktaları oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir ve bir VM’yi önceki kontrol noktasına geri yükleyebilir. VMM, kontrol noktası eylemlerini hizmetler için desteklemez.
  • Kontrol Noktası (Yalnızca geri yükleme): Kullanıcılar VM’lerini bir kontrol noktasına geri yükleyebilir, ancak kontrol noktası oluşturamaz, düzenleyemez ve silemez.
  • Dağıtım: Kullanıcılar, rollerine atanmış şablonlardan ve sanal sabit disklerden sanal makineleri ve hizmetleri dağıtabilir. Şablon ve profil geliştiremezler.
  • Dağıtım (yalnızca şablondan): Kullanıcılar VM ve hizmetleri yalnızca şablonlardan dağıtabilir. Geliştirici haklarına sahip olmazlar.
  • Yerel Yönetici: Kullanıcılar kendi VM’lerinde Yerel Yönetici olabilir. VM ve hizmet dağıtımı sırasında kullanıcıların Yerel Yönetici parolasını ayarlayabilmesi için Dağıtım (Şablondan) seçeneği etkin olan herhangi bir Kullanıcı rolünde Yerel Yönetici seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir. Dağıtım eylemine sahip kullanıcıların kimlik bilgilerini ayarlaması için bu işlemi yapması gerekmez.
  • Duraklat ve sürdür: Kullanıcılar kendi VM’lerini ve hizmetlerini duraklatıp sürdürebilir.
  • Alma: Kullanıcılar, diğer self servis kullanıcı rollerinin üyeleri tarafından paylaşılan kaynakları kullanabilirler.
  • Uzak bağlantı: Kullanıcılar, VM’lerine VMM konsolundan veya App Controller’dan bağlanabilir.
  • Kaldır/Kaydet: Kullanıcılar VM’lerini kaldırabilir veya kaydedebilir.
  • Paylaşım: Kullanıcılar sahip oldukları kaynakları diğer self servis kullanıcı rolleriyle paylaşabilir. Paylaşılabilir kaynaklar, donanım profilleri, işletim sistemi profilleri, uygulama profilleri, SQL Server profilleri, sanal makine şablonları, sanal makineler, hizmet şablonları ve hizmetlerden oluşur. Self servis kullanıcısının kaynağı paylaşabilmesi için kaynağın sahibi olmalıdır. Kullanıcı rolünün kaynakları kullanabilmesi için Alma eylemini içermesi gerekir. Başlat/Durdur: Kullanıcılar kendi VM’lerini ve hizmetlerini başlatıp durdurabilir. Depolama ve yeniden dağıtma: Kullanıcılar, kendi sanal makinelerini VMM kitaplığında depolayabilir ve bunları yeniden dağıtabilir. Kitaplıkta depolanan sanal makineler kullanıcının sanal makine kotasına dahil değildir. VMM, depolama hizmetlerini desteklemez.
 10. Farklı Çalıştır hesapları sayfası göründüğünde, bu rolün üyelerinin VM ve hizmet oluşturma eylemlerinde kullanmasını istediğiniz Farklı Çalıştır hesaplarını ekleyin. Ardından İleri’ye tıklayın.

 11. Rolü oluşturmak için Özet sayfasından ayarları gözden geçirip Bitir’e tıklayın. Ayarlar > Güvenlik > Kullanıcı Rolleri bölümünde görüntülenen rolü doğrulayın.

Rolü oluşturduktan sonra özellikler sayfasından ayarlarını değiştirebilirsiniz.

VMM kitaplığını self servis için hazırlama

Gerekli izinlere sahip self servis kullanıcıları VMM kitaplığına erişebilir. Geliştirici eylemine sahip kullanıcılar kitaplıkta şablonlar ve profiller oluşturabilir. Ayrıca bu şablonları ve profilleri diğer self servis kullanıcılarıyla paylaşabilir. Self servis kullanıcılarının kitaplıkla etkileşimde bulunabilmesi için şunları hazırlamanız gerekiyor:

 • Salt okunur kitaplık paylaşımları: VHD’ler ve ISO görüntüleri gibi fiziksel kaynakları self servis kullanıcılarıyla paylaşmak için özel bulutlara yönelik salt okunur kitaplık paylaşımlarını ayarlayıp kaynakları yola ekleyin. Böylece kaynaklar, kapsamlarında özel bulut olan self servis kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Ayrıca self servis kullanıcılarının şablonları ve profilleri betiklerle yapılandırmasını sağlamak için Uygulama Çerçevesi gibi kaynakları bu paylaşımlarda depolayabilirsiniz.
 • Self servis kullanıcı veri yolları: Rol üyelerine kendi kaynaklarını karşıya yükleyip paylaşabilecekleri bir konum sağlamak için self servis rollerindeki kullanıcı veri yollarını ayarlayın. Örneğin yol, self servis kullanıcı rolü tarafından dağıtılan hizmetlerine yönelik uygulama paketlerini depolayabilir. Yol için okuma ve yazma izinleri dosya sistemi üzerinden denetlenir. VMM, geçerli self servis kullanıcısının erişebildiği tüm yolları bulur. Veri yollarının bir kitaplık paylaşımında bulunması gerekir.

Başlamadan önce

Bu yordamların tümü bir VMM yöneticisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Yönetici temsilcileri, kullanıcı rollerinin kapsamında bulunan kitaplık sunucularına kitaplık paylaşımları ekleyebilir, oluşturdukları özel bulutlardaki salt okunu kitaplık paylaşımlarını yapılandırabilir ve oluşturdukları self servis kullanıcı rollerindeki kullanıcı veri yollarını yapılandırabilirler. Yalnızca yerel Yöneticiler grubunun üyeleri kullanıcı veri yolları için erişim izinleri verebilir.

Salt okunur kitaplık paylaşımları oluşturma

 1. Kaynakları depolamak için paylaşılan klasör oluşturun. Klasör, özel bulutlar için salt okunur kitaplık paylaşımlarını ve self servis kullanıcı rollerine yönelik kullanıcı veri yollarını içerir. Kitaplığı yönetmek üzere kolayca erişebilmeniz için klasörü, varsayılan kitaplık paylaşımınıza yakın bir konumda oluşturmanızı öneririz. Örneğin, C:\ApplicationData\Virtual Machine Manager Cloud Resources.
 2. \ApplicationFrameworks konumundaki kaynakları, istediğiniz zaman kullanmak üzere depolamak için paylaşılan klasörde bir klasör oluşturun. Örneğin, C:\ApplicationData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\ApplicationFrameworks. Kitaplık paylaşımı olarak ekleyebilmek için klasörü paylaşın. Paylaşılan klasörün, varsayılan kitaplık paylaşım yolunda bulunamayacağını unutmayın. Mevcut bir kitaplık paylaşımının yolunda bulunan bir kitaplık paylaşımını ekleyemezsiniz.
 3. \ApplicationFrameworks klasörünü, varsayılan kitaplık paylaşımından özel bulut kaynakları için oluşturduğunuz paylaşıma kopyalayın.
 4. Paylaşımı VMM kitaplığına ekleyin. Kitaplık > Kitaplık Sunucusu > Kitaplık Paylaşımı Ekle seçeneğinden, kitaplığa eklemek istediğiniz paylaşılan klasörleri seçin. Paylaşımın Kitaplık Sunucuları’na eklendiğinden emin olun.
 5. Salt okunur paylaşımı özel bulutlara eklemek için VM’ler ve Hizmetler > Bulutlar seçeneğini açıp güncelleştirmek istediğiniz özel bulutu belirleyin.
 6. Bulutta, Klasör > Özellikler > Kitaplık > Salt okunur kitaplık paylaşımları > Ekle seçeneğine tıklayın.

Self servis kullanıcılarının kaynakları paylaşmasını sağlayın

Oluşturdukları kaynakları paylaşmaları için self servis kullanıcıları için Geliştirici eylemini etkinleştirmek üzere, paylaşılan kaynakların depolanacağı klasörü oluşturup self servis kullanıcı rolü için kaynak paylaşımını etkinleştirmeniz gerekir.

Kullanıcı kaynaklarını paylaşmak için klasör oluşturma

Self servis kullanıcı rolü için bir kullanıcı veri yolu yapılandırıp klasörde okuma/yazma izini verin.

 1. Self servis kullanıcıları tarafından paylaşılacak tüm kaynakları depolamak için bir klasör oluşturun. Örneğin, C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self Servis Kullanıcı Verileri.
 2. Bu klasörde, self servis kullanıcı rolü için kaynakları depolamak üzere bir alt klasör oluşturun. Örneğin, C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self Servis Kullanıcı Verileri\Finans Hizmeti Yöneticileri.
 3. Daha sonra bu alt klasörde, senaryoda kullanacağınız tüm uygulama paketlerini depolamak için üçüncü düzey bir alt klasör oluşturun. Örneğin, C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self Servis Kullanıcı Verileri\Finans Hizmeti Yöneticileri<Uygulamam>.
 4. Bu alt klasörde, hizmetin ilk sürümü için uygulama paketini depolamak üzere dördüncü düzey bir alt klasör oluşturun. Örneğin, C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self Servis Kullanıcı Verileri\Finans Hizmeti Yöneticileri<Uygulamam>\Uygulamam v1>.

  Bir uygulamayı Server App-V kullanarak güncelleştirip yeniden sıraladığınızda yeni uygulama paketini her seferinde ayrı bir klasörde depolamanız gerekir.

 5. Self servis kullanıcı rolünün üyelerinin, kaynaklara erişmesini ve kendi kaynaklarını klasöre yüklemesini sağlamak için tüm üyelere klasöre yönelik okuma/yazma izni verin.

 6. Gerekiyorsa tüm self servis kullanıcı rollerine ait kullanıcı verilerini içeren klasörü paylaşıp bu paylaşımı VMM kitaplığına ekleyin. Kullanıcı veri yolunun self servis kullanıcı rolüne atanabilmesi için kitaplık paylaşımında bulunması gerekir.
 7. Self servis kullanıcı rolü için yolu şu şekilde yapılandırın:

  1. Ayarlar > Güvenlik > Kullanıcı Rolleri’nden Self servis kullanıcı rolü seçeneğine tıklayın.
  2. Kullanıcı Rolü grubundan Özellikler > Kaynak seçeneğine tıklayın.
  3. Paylaşılan kaynakları barındıracak klasöre gözatıp klasörü seçin. Değişiklikleri kaydettiğinizde veri yolu kitaplığa eklenir. Kitaplık > Self Servis Kullanıcı İçeriği bölümünden yolu doğrulayın.

Self servis kullanıcıları için paylaşımı etkinleştirme

Kaynağı, başka bir self servis kullanıcı rolünün üyesiyle paylaşmak için şu işlemleri yapmanız gerekir:

 • Kaynağı paylaşan self servis kullanıcısının kaynağın sahibi olması gerekir.
 • Kaynak sahibi, Paylaşım eylemine atanmış bir self servis kullanıcı rolünde yer almalıdır.
 • Kaynak alıcısı, Alma eylemine atanmış bir self servis kullanıcı rolünde yer almalıdır.

Kaynak paylaşımını etkinleştirmek için şunları yapın:

 1. Yardımlar > Güvenlik > Kullanıcı Rolleri seçeneğine ve kaynak paylaşımını etkinleştirmek istediğiniz self servis kullanıcı rolüne tıklayın.
 2. Kullanıcı Rolü grubundan Özellikler seçeneğine tıklayın.
 3. Eylemler’den Paylaşım’ı seçip Tamam’a tıklayın. Artık bu self servis kullanıcı rolünün üyeleri, kendi kaynaklarını, Alma eyleminin atandığı herhangi bir self servis kullanıcı rolünün üyeleriyle paylaşabilir.
 4. Bir kullanıcı rolünü Alma eylemiyle yapılandırmak için Rol > Özellikler > Eylem seçeneğini ve Alma seçeneğini belirleyin.
© 2017 Microsoft