Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

VMM'de Depolama Alanları Doğrudan ile hiper yakınsanmış küme dağıtma

Rayne Wiselman|Son Güncellenme Tarihi: 20.03.2017
|
1 Katkıda Bulunan

Uygulama Hedefi: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

Bu makalede, System Center 2016 - Virtual Manager (VMM) dokusunda Depolama Alanları Doğrudan'ın (S2D) nasıl ayarlanacağı açıklanır.

Hiper yakınsanmış kümesi diğer Hyper-V kümeleri gibi birden farklı yöntemle dağıtabilirsiniz:

 • S2D'yi VMM dokusunda yönetilen bir Hyper-V kümesinde etkinleştirin.
 • Var olan bir Hyper-V kümesini S2D'yi etkinleştirerek veya etkinleştirmeden VMM dokusuna ekleyin.
 • Bir Hyper-V kümesini sağlama ve var olan Hyper-V konaklarında S2D'yi etkinleştirme
 • Çıplak sunucularda S2D etkin Hyper-V kümesi sağlayın.
 • Şu anda Nano işletim sistemi çalıştıran çıplak bilgisayarlardan dağıtılan bir Hyper-V kümesinde hiper yakınsanmış dağıtımda S2D etkinleştirilemez.

Başlamadan önce

 • VMM 2016 çalıştırdığınızdan emin olun.
 • Bir kümedeki Hyper-V konakları, Hyper-V Rolü ile VM’leri barındıracak şekilde yüklenmiş ve yapılandırılmış Windows Server 2016 çalıştırıyor olmalıdır.
 • S2D’yi etkinleştirmeden önce kümede düğümler olan ağları konaklarda ayarlamanız gerekir.
 • Hiper yakınsanmış dağıtımlarda, VMM dokusuna mevcut bir Hyper-V kümesi eklediğinizde veya VMM dokusundaki tek başına Hyper-V konaklarından bir küme oluşturduğunuzda S2D etkinleştirilebilir. Şu anda Nano işletim sistemi çalıştıran çıplak bilgisayarlardan dağıtılan bir Hyper-V kümesinde S2D etkinleştirilemez.

Hyper yakınsama dağıtımı

Hiper yakınsanmış topolojide, depolama ve işlem aynı kümededir. Yapmanız gerekenler şunlardır:

 1. VMM dokusu içinde bir Hyper-V kümesi oluşturun ve Hyper-V kümesi üzerinde S2D’yi etkinleştirin. VMM dışında yapılandırılmış bir S2D kümeniz zaten varsa, bunu alternatif olarak VMM dokusuna ekleyin.
 2. Küme üzerinde ağ kurulumu yapın. Daha fazlasını bilgi edinin.
 3. Depolama havuzunda değişiklik yapın ve küme paylaşılan birimleri (CSV) oluşturun
 4. VM’leri kümede dağıtın.

Bir Hyper-V kümesi ayarlayın ve S2D’yi etkinleştirin

 1. Yapı Kaynakları > Oluştur > Hyper-V Kümesi'ne tıklayın.
 2. Genel Yapılandırma'da küme adını belirtin, konak grubunu seçin ve Depolama Alanları Doğrudan'ı Etkinleştir'i seçin.
 3. Kalan adımlar, mevcut sunucuyla Hyper-V konak kümesi oluşturma yönergeleriyle aynıdır. S2D etkinleştirildiğinde kümeyi doğrulamanız gerektiğini unutmayın.

Kümeyi oluşturduğunuzda, VMM aşağıdakileri yapar:

 1. Her konakta:
  • Dosya Sunucusu rolünü yükler.
  • Yük Devri Kümelendirme özelliğini yükler.
  • Depolama Çoğaltması ve yinelenen verileri kaldırmayı etkinleştirir.
 2. Küme yapılandırmasını doğrular.
 3. Kümeyi oluşturur.
 4. S2D'yi etkinleştirir ve sihirbazda sağlanan adla aynı adı taşıyan bir depolama havuzu oluşturur.

S2D özelliği etkin olan mevcut bir Hyper-V kümesi ekleme

Bir hiper yakınsanmış kümeniz zaten varsa, bunu VMM dokusuna ekleyebilirsiniz.

 1. VM'ler ve Hizmetler'e tıklayın, Tüm Konaklar'a sağ tıklayın ve Hyper-V Konakları ve Kümeleri Ekle'yi seçin.
 2. Küme VMM etki alanı içinde değilse, Windows sunucu bilgisayarı güvenilmeyen bir Active Directory etki alanında öğesini seçin.
 3. Kümeyi belirtin ve Farklı Çalıştır hesabı sağlayın. Bu, konak kümesini VMM'ye ekler.

Havuzu yönetme ve CSV'ler oluşturma

 1. Yapı > Depolama > Diziler'e tıklayın, Depolama Alanları Doğrudan kümesi > Havuzu Yönet'e sağ tıklayın. Gerekirse, varsayılan olarak oluşturulan havuzun adını değiştirin.
 2. Birim oluşturmak için kümeye sağ tıklayın > Özellikler > Paylaşılan Birimler'e tıklayın.
 3. Birim Oluşturma Sihirbazı > Kapasite'de birim boyutu, dosya sistemi, dayanıklılık ve depolama katmanlama seçeneklerini belirtebilirsiniz. Birim oluşturduğunuzda otomatik olarak bir sanal disk oluşturulur.

PowerShell kullanıyorsanız, havuz ve depolama katmanı Enable-ClusterS2D autoconfig=true seçeneğiyle otomatik olarak oluşturulur.

VM’leri dağıtma

VM'ler doğrudan hiper yakınsanmış küme üzerinde dağıtılabilir. Bunların sanal sabit diskleri oluşturduğunuz birimlere yerleştirilir. Bu VM'leri aynı diğer VM'ler gibi oluşturur ve dağıtırsınız.

Ayrılmış dağıtım

Ayrılmış bir dağıtımda işlem ve depolama ayrı ortamlarda çalıştırılır. Depolama bileşeni, VM’ler ve uygulamalar için bağımsız olarak ölçeklenebilir bir depolama deposu sağlamak için S2D ve genişleme dosya sunucusu (SOFS) kullanılarak oluşturulur. Yapmanız gerekenler şunlardır:

Bir SOFS kümesi ayarlayın ve S2D’yi etkinleştirin

 1. Doku Kaynakları > Oluştur > Dosya Sunucusu Kümesi’ne tıklayın.
 2. Genel Yapılandırma'da küme adını belirtin, konak grubunu seçin ve Depolama doğrudan her küme düğümüne atanır (Depolama Alanları Doğrudan) seçeneğini belirleyin.

  Depolama alanları doğrudan kümesi oluşturma

 3. Kaynak Türü’nde kümeye eklemek istediğiniz sunuculardaki yerel yönetici izinleriyle Farklı Çalıştır hesabını belirtin ve mevcut Windows sunucuları veya çıplak makineler ekleyip eklemeyeceğinizi belirtin.

 4. Küme Düğümleri bölümünden kümeye eklenecek bilgisayarların listesini belirleyin.
 5. Özet sayfasında, ayarları doğrulayın ve Son'a tıklayın.

SOFS kümesine ek düğümler eklemek istiyorsanız, VMM düğümle ilişkilendirilen diskleri otomatik olarak bulur. Bir depolama havuzunu değiştirdiğiniz ve eklemek üzere yeni diskler seçtiğiniz zaman VMM, bu diskleri havuzun desteklediği paylaşımı kullanan konaklara ve VM'lere kullandırır. SOFS'ye düğüm ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

S2D özelliği etkin, mevcut bir SOFS kümesi ekleme

 1. Yapı >Kaynak Ekle, Depolama Cihazları'na tıklayın.
 2. Kaynak Ekleme Sihirbazı'nda Windows Tabanlı Dosya Sunucusu'nu seçin.
 3. Bulma Kapsamı’nda kümenin IP adresini veya FQDN’i belirtin, küme erişimine sahip bir Farklı Çalıştır hesabı sağlayın ve gerekirse kümenin başka bir etki alanında olup olmadığını denetleyin.
 4. Depolama Cihazı’nda, VMM dokusuna eklenecek SOFS’i seçin. Bir havuza sınıflandırma atamadan önce sağlayıcıyı eklemeniz gerekir.
 5. Özet kısmında ayarları denetleyin ve sihirbazı tamamlayın.

Havuzu yönetme ve CSV'ler oluşturma

 1. SOFS kümesi VMM dokusunda olduktan sonra, Depolama > Dosya Sunucuları > Havuzları Yönet’e sağ tıklayın. Havuz oluşturmak için Yeni’ye tıklayın.
 2. Yeni Depolama Havuzu Sihirbazı > Genel’de, havuz için bir ad ve sınıflandırma girin.
 3. Fiziksel Diskler’de havuzu oluşturmak için sanal diskleri seçin. Tekrar tarayın ve havuzun Depolama > Diziler’de göründüğünü doğrulayın.
 4. Artık havuzdan dosya paylaşımları oluşturabilirsiniz. Dosya Paylaşımı Oluştur’a tıklayın.
 5. Dosya Paylaşımı Oluşturma Sihirbazı > Genel’de paylaşım için bir ad belirtin ve depolamanın alınması gereken havuzu seçin.
 6. Kapasite altında paylaşımın boyutunu ve ayarlarını belirtin.
 7. Özet altında ayarları doğrulayın. Paylaşım oluşturulduktan sonra, yeni bir CSV depolama havuzu altına eklenir.

Hyper-V'de depolama alanı ayırma

 1. Hyper-V özellikleri > Depolama altında dosya paylaşım yolunu belirtin.
 2. Artık bu yolda VM’ler oluşturabilirsiniz.
© 2017 Microsoft