Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Bölünmüş ekran istasyonu ayarlama

Eva Seydl|Son Güncellenme Tarihi: 28.10.2016
|
1 Katkıda Bulunan

İki kullanıcı aynı anda sistemin kullanabilmek için bir bölünmüş ekran istasyonu ayarlayabilirsiniz.

Bölünmüş ekran özelliği destekleyen bir istasyonuna bağlı minimum 1200, 720 x çözünürlüğü sahip herhangi bir izleyici iki istasyonlarını bölünebilir. İstasyonu bölme sonra sol yarısı ekran için İzleyici görüntülenen Masaüstü taşır ve yeni istasyon ekranın sağ yarı üzerinde görüntülenir. Yeni istasyonu oluşturmayı tamamlamak için klavye, fare ve USB hub istasyon eşlemeniz gerekir. Bir istasyonu bölme işleminden sonra bir kullanıcı için başka bir kullanıcı oturum açtığında sağ istasyonu sırasında sol istasyonu oturum açabilir.

Bölünmüş ekran istasyonları birçok faydası vardır:

 • Daha fazla kullanıcı MultiPoint Services sisteminde destekleme tarafından maliyet ve alanı azaltabilirsiniz.

 • İki kullanıcı birlikte, yan yana bir projede işbirliği yapabilirsiniz.

 • Bir öğrenci diğer istasyonu aşağıdaki sırada çok noktalı Pano kullanıcı bir istasyon bir yordamı gösterebilirsiniz.

Bölünmüş ekran istasyonu (sağdaki) MultiPoint Services sistemiyle aşağıda gösterilmiştir.

Bölünmüş ekran istasyonları

Bölünmüş ekran istasyonu gereksinimleri

Bölünmüş ekran istasyonu oluşturmak için izleme ve istasyonu bu gereksinimleri karşılaması gerekir:

 • İzleyici 1200 çözünürlüğü olmalıdır x720 veya daha yüksek.

 • USB Ethernet üzerinden sıfır istemci kullanıyorsanız, bölünmüş ekran istasyonları desteklenip desteklenmediği bulmak için donanım satıcınıza başvurun. Birçok USB Ethernet üzerinden sıfır istemci aygıt yapılandırmalarını bölünmüş ekran istasyonları engelleyen kısıtlamalar vardır.

Bölünmüş ekran istasyonu ayarlama

Bölünmüş ekran istasyonu için ikinci bir hub ekleyin ve ardından MultiPoint Services istasyonu bölmek için aşağıdaki yordamları kullanın. Son yordam bölünmüş ekran istasyonu dönmek için tek bir istasyonu açıklanmaktadır.

Not

Bir istasyonu bölme olduğunda, etkin oturum istasyonu üzerinde askıya alındı. Kullanıcı istasyon bölünmüş gerçekleştikten sonra iş sürdürmek için yeniden oturum açmalısınız.

Klavye ve fare olan ikinci bir hub eklemek için:

 1. USB hub açık bir USB bağlantı noktası bilgisayarında, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi bağlanın.

  Çok noktalı server USB hub bağlantısı görüntüsü

 2. Klavye ve fare USB hub'ına bağlanın.

  USB hub giriş cihazı bağlantıları görüntüsü

 3. USB hub'ına kulaklık gibi ek herhangi çevre bağlanın.

 4. Harici olarak desteklenen bir hub'ı kullanıyorsanız, güç kablosu hub bir güç çıkışı bağlanın.

Bir istasyonu bölmek için:

 1. Çok nokta Yöneticisi'nde tıklayın istasyonlar sekmesi.

 2. Altında istasyonu, bölmek istasyonu adını tıklatın.

 3. Altında Seçili öğesi görevleri, tıklatın istasyonu bölme.

  İzleyici sol yarısı için özgün ekran taşır ve yeni istasyonunun ekran sağ yarısı aynı İzleyici üzerinde oluşturulur.

 4. Ne zaman belirtildiği gibi yeni eklenen klavyede belirtilen harf basarak yeni istasyonu oluşturmak MultiPoint Server istasyonu oluşturmak İzleyici sağ yarısı üzerinde ekranı görüntülenir.

Bir istasyonu bölme işleminden sonra bir kullanıcı için başka bir kullanıcı oturum açtığında sağ istasyonu sırasında sol istasyonu oturum açabilir.

Tek bir istasyonuna bölünmüş istasyonu döndürmek için:

 1. Çok nokta Yöneticisi'nde tıklayın istasyonlar sekmesi.

 2. Altında istasyonu, bölünmemiş için istediğiniz istasyonu adını tıklatın.

 3. Altında Seçili öğesi görevleri, tıklatın istasyonu sayfasının bölünmesi.

© 2017 Microsoft