Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

cmdkey

Corey Plett|Son Güncellenme Tarihi: 5.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

İçin geçerlidir: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

oluşturur, listeler ve depolanan kullanıcı adı ve parola veya kimlik bilgilerini siler.

İmla

cmdkey [{/add:<TargetName>|/generic:<TargetName>}] {/smartcard|/user:<UserName> [/pass:<Password>]} [/delete{:<TargetName>|/ras}] /list:<TargetName>

Parametreleri

ParametreleriAçıklama
/ ekleyin:bir kullanıcı adı ve parola listeye ekler.

Bir parametre gerektiriyor bu giriş ile ilişkili bilgisayar veya etki alanı adını tanımlar.
Genel /:Genel kimlik bilgileri listeye ekler.

Bir parametre gerektiriyor bu giriş ile ilişkili bilgisayar veya etki alanı adını tanımlar.
/ smartcardAkıllı kart kimlik bilgilerini alır.
/ User:Kullanıcı veya hesap adı ile bu giriş Mağaza'ya belirtir. Varsa kullanıcı adı olan sağlanan değil, istenecektir.
/ Pass:Bu giriş ile Mağaza'ya parolayı belirtir. Varsa parola olan sağlanan değil, istenecektir.
/ delete {: & #124; / RAS}listeden bir kullanıcı adı ve parola siler. Varsa HedefAdı belirtilen, giriş silinir. / RAS belirtilen saklı uzaktan erişim giriş silinir.
/ List:Depolanan kullanıcı adı ve kimlik bilgileri listesini görüntüler. Varsa HedefAdı değil belirtilen, tüm depolanmış kullanıcı adları ve kimlik bilgileri listelenmiyor.
$2Komut isteminde Yardımı görüntüler.

Açıklamalar

  • birden fazla akıllı kart/smartcard komut satırı seçeneği kullanıldığında, sistem üzerinde bulunursa, cmdkey tüm kullanılabilir akıllı kartlar hakkında bilgi görüntüler ve ardından kullanıcıdan hangisini kullanacağınızı belirlemek için.
  • Parolaları onların saklanır sonra görüntülenmez. ## Örnekler Tüm kullanıcı adları ve depolanan kimlik bilgileri listesini görüntülemek için yazın: cmdkey /list Bir kullanıcı adı ve parola kullanıcı Merttürk için erişim sunucu01 Kleo parolasıyla eklemek için yazın: cmdkey /add:server01 /user:mikedan /pass:Kleo Server01 erişilir her bir kullanıcı adı ve sunucu01 erişimi için kullanıcı için parola ve parola sor eklemek için yazın: cmdkey /add:server01 /user:mikedan Uzaktan erişim depolandığı her kimlik bilgileri silmek için yazın: cmdkey /delete /ras Server01 için depolanan kimlik bilgileri silmek için yazın: cmdkey /delete:Server01 ## Ek referansları Komut satırı imla anahtarı
© 2017 Microsoft