Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

ksetup:addkdc

Corey Plett|Son Güncellenme Tarihi: 5.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

İçin geçerlidir: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

verilen Kerberos alanı için bir anahtar Dağıtım Merkezi (KDC) adresi ekler. Bu komut nasıl kullanılabileceğini örnekler için bkz örnekler.

İmla

ksetup /addkdc <RealmName> [<KDCName>] 

Parametreleri

ParametreAçıklama
Bölge adını CORP. gibi büyük bir DNS adı olarak belirtilen CONTOSO.COM ve varsayılan bölge olarak listelenen zaman ksetup çalışır. Bu diğer KDC eklemeye çalıştığınız bu bölge için kullanılır.
KDC adı mitkdc.microsoft.com gibi bir büyük/küçük harf duyarlı tam etki alanı adını olarak bildirilecek. KDC adı ihmal varsa, DNS KDC bulacaktır.

Açıklamalar

Bu eşlemeyi defterinde altında saklanır HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\Kerberos\Domains. Birden fazla bilgisayara Kerberos bölge yapılandırma verileri dağıtmak üzere güvenlik yapılandırma şablonu ek ve ilke dağıtım kullanmak yerine kullanın ksetup açıkça ayrı bilgisayarlarda. Yeni bölge ayarı kullanılacak önce bilgisayarın yeniden başlatılması gerekir. Bilgisayar için varsayılan bölge adını doğrulamak için veya bu komut beklendiği gibi yaradığını doğrulamak için çalıştırın ksetup komut isteminde ve çıktı için eklenen KDC doğrulayın.

Örnekler

Bir Windows KDC sunucu ve iş istasyonu kullanmalısınız bölge yapılandırın:

ksetup /addkdc CORP.CONTOSO.COM mitkdc.contoso.com

Yerel bilgisayar hesabı parolası p@sswrd1% için ayarlamak için yukarıdaki komut olduğu gibi aynı bilgisayarın komut satırında ksetup aracını çalıştırın. Bilgisayarınızı yeniden başlatıp.

ksetup /setcomputerpassword p@sswrd1%

Ek referansları

© 2017 Microsoft