Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

yol

Corey Plett|Son Güncellenme Tarihi: 5.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

İçin geçerlidir: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Komut yolunu yol ortam değişkeni (yürütülebilir dosyaları aramak için kullanılan dizinlerinde kümesi) ayarlar. Parametreleri kullandıysanız yol geçerli komut yolunu görüntüler. Bu komutu kullanmak nasıl örnekleri için bkz: örnekler.

İmla

path [[<Drive>:]<path>[;...][;%path%]]
path ;

Parametreleri

ParametreAçıklama
[:]Komut yolunda ayarlamak için dizin ve sürücü belirtir.
$2Komut yolunu dizinlerinde ayrılır. Diğer parametreleri kullandıysanız ; var olan yol ortam değişkeni komut yolları siler ve yalnızca geçerli dizini aramak için Cmd.exe yönlendirir.
yol %komut yolunu yol ortam değişkeni içinde listelenen dizinlerinde var olan kümesi ekler.
$2Komut isteminde Yardımı görüntüler.

Açıklamalar

  • Eklediğinizde yol % imla içinde Cmd.exe bu yol çevre değişkeni içinde bulunan komut yolu değerlerin ile komut isteminde bu değerleri elle girmeye gerek ortadan kaldırma yerini alır.
  • Geçerli dizin komut yolunda belirtilen dizinlerinde önce her zaman arar.
  • Aynı dosya adı paylaşmak için dizin dosyaları vardır ancak uzantıları farklı. Örneğin, bir muhasebe programını başlatan Muhsb.com adlı bir dosya ve sunucunuzda muhasebe sistem ağına bağlar Muhsb.bat adlı başka bir dosya olabilir. Windows işletim sisteminin bir dosya için varsayılan dosya adı uzantılarını aşağıdaki öncelik sırasını kullanarak arar: .exe, .com, .bat ve. cmd. Muhsb.bat Muhsb.com aynı dizin içinde bulunduğunda çalıştırmak için komut isteminde .bat uzantısını eklemeniz gerekir.
  • aynı dosya adını ve uzantısını, iki veya daha fazla komut yolunu dosyalar varsa, yol ilk arar belirtilen dosya adı geçerli dizin. Ardından yol ortam değişkeni içinde listelenen sırada komut yolundaki dizinlerinde arar.
  • size koyarsanız yol komutunu Autoexec.nt dosyasına, Windows işletim sistemi bilgisayarınızda oturum her zaman belirtilen MS-DOS alt sistemi arama yolu otomatik olarak ekler. Cmd.exe Autoexec.nt dosyasını kullanmaz. Kısayol başlatıldığında, Cmd.exe benim bilgisayar/Özellikler/Gelişmiş/ortamında ayarlamanız ortam alır. ## Örnekler Harici komut için C:\User\Taxes, B:\User\Invest ve B:\Bin yollarını aramak için yazın: path c:\user\taxes;b:\user\invest;b:\bin #### Ek referansları Komut satırı imla anahtarı
© 2017 Microsoft