Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

Yazdırma

Corey Plett|Son Güncellenme Tarihi: 5.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

İçin geçerlidir: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Metin dosyası bir yazıcıya gönderir. Bu komutu kullanmak nasıl örnekleri için bkz: örnekler.

İmla

print [/d:<printerName>] [<Drive>:][<path>]<FileName>[ ...]

Parametreleri

ParametreAçıklama
/ d:İş yazdırmak istediğiniz yazıcıyı belirtir. Yerel olarak bağlı bir yazıcıya yazdırmak için bilgisayarınızdaki yazıcı nereye bağlı bağlantı noktası belirtin.

-Paralel bağlantı noktalarından geçerli değerleri LPT1, LPT2 ve LPT3 vardır.
-Geçerli değerleri seri bağlantı noktaları COM1, COM2, COM3 ve COM4 vardır.

Sıra adını kullanarak bir ağ yazıcısını belirtebilirsiniz (\\SunucuAdı\YazıcıAdı). Bir yazıcı belirtin değil, yazdırma işi LPT1'e varsayılan olarak gönderilir.
$2Yazdırmak istediğiniz dosyasının bulunduğu mantıksal veya fiziksel sürücüyü belirtir. Yazdırmak istediğiniz dosya geçerli sürücüde bulunuyorsa bu parametre gerekli değildir.
Yazdırmak istediğiniz dosya konumunu belirtir. Yazdırmak istediğiniz dosya geçerli dizin bulunuyorsa bu parametre gerekli değildir.
$2Gerekli. Yazdırmak istediğiniz dosyayı belirtir. Bir komut içinde birden çok dosya içerebilir.
$2Komut isteminde Yardımı görüntüler.

Açıklamalar

  • Bir dosya yerel bilgisayarda bir seri veya paralel bağlantı noktasına bağlı bir yazıcıya göndermeden arka planda yazdırabilirsiniz.
  • Komut isteminde kullanarak birçok yapılandırma görevlerini gerçekleştirebileceğiniz modu komut. Bkz: moduhakkında daha fazla bilgi için:
    • Bir yazıcıyı yapılandırma paralel bağlantı noktasına bağlı
    • Bir yazıcıyı yapılandırma seri bağlantı noktasına bağlı
    • Bir yazıcının durumunu görüntüleme
    • Bir yazıcıyı kod sayfası değiştirmek için hazırlanma ## Örnekler Yerel bilgisayar üzerinde bir yazıcıya geçerli dizin rapor.txt LPT2 için bağlı dosya göndermek için yazın: print /d:lpt2 report.txt ' Da c:\Accounting directory to the printer1 print queue on the Report.txt dosyayı göndermek için \\copyRoom server, türü: print /d:\\copyroom\printer1 c:\accounting\report.txt #### Ek referansları Komut satırı imla anahtarıkomut başvurusu yazdırmamodu
© 2017 Microsoft