Table of contents
TOC
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet

saat

Corey Plett|Son Güncellenme Tarihi: 5.12.2016
|
1 Katkıda Bulunan

İçin geçerlidir: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Sistem saati ayarlar veya görüntüler. Parametreleri kullandıysanız zaman geçerli sistem saati gösterir ve yeni bir saat girmenizi ister. Bu komutu kullanmak nasıl örnekleri için bkz: örnekler.

İmla

time [/t | [<HH>[:<MM>[:<SS>]] [am|pm]]]

Parametreleri

ParametreAçıklama
[:[:[.]]] [açtım & #124; Pasifik]Sistem saati, burada belirtilen yeni süre için ayarlar HH (gerekli), saat içinde AA dakika içinde olduğundan ve sn saniye içinde sunulur. NN Saliseleri belirlemek için kullanılabilir. Varsa açtım veya Pasifik belirtilen değil zaman varsayılan olarak 24 saat biçimini kullanır.
/tYeni bir saat istemeden geçerli saati gösterir.
$2Komut isteminde Yardımı görüntüler.

Açıklamalar

  • Geçerli saati değiştirmek için yönetici kimlik bilgileri olması gerekir.
  • Değerleri birbirinden ayırmak HH, AA, ve sn ile iki nokta üst üste (:). SN ve NN nokta (.) ayrılması gerekir.
  • Geçerli HH değerleri 0 ile 24.
  • Geçerli AA ve sn değerleri 0 ile 59. ## Örnekler Geçerli sistem saati, görüntülemek için komut uzantıları etkinse yazın: time /t 17:30:00 için geçerli sistem saati değiştirmek için aşağıdakilerden birini yazın: time 17:30:00 time 5:30 pm Yazın ve ardından yeni bir saat girmek için bir istemi tarafından geçerli sistem saati, görüntülemek için: The current time is: 17:33:31.35 Enter the new time: Geçerli saati devam edin ve komut istemine geri dönmek için ENTER tuşuna basın. Geçerli saati değiştirmek için yeni saati yazın ve ardından ENTER tuşuna basın. #### Ek referansları Komut satırı imla anahtarı
© 2017 Microsoft